• Pinewood

Vargjakt i Alaska gav fler älgar och vildrenar

AktuelltPublicerad: 2009-09-15 14:12

I Alaska hävdar myndigheterna att satsningen på att minska antalet stora predatorer, björn och varg, börjar ge effekt och att mängden bytesdjur för lokalbefolkningen som är beroende av jakt har ökat.

Satsningen har fått hård kritik från naturvårdsorganisationer, som kallat den för en "stalig slakt" och i synnerhet den republikanske vicepresidentkandidaten, Sarah Palin, har varit måltavla för kritiken.
Under jakten har det varit tillåtet att använda både helikopter och snaror. Sedan 2003 har mer än 1000 vargar och flera hundra björnar skjutits i de delar av Alaska som omfattas av satsningen på predatorjakt.
Jakten har haft en gynnsam effekt på älg- och vildrensstammarna, meddelar nu Alaskas fiske- och jaktmyndighet.

Ökande älgstammar
Myndighetens talesman, Bruce Bartley, säger till nyhetsbyrån AP att jakten gett goda resultat i flera områden.
I till exempel området kring McGrath i centala Alaska har älgpopulationen växt från 2 774 älgar år 2004 till cirka 5 500 älgar i dag. Målet är att få upp älgstammen till mellan 6 000 och 8 000 älgar.
I området kring Nelchina i södra Alaska har predatorjakten fått älgpopulationen att öka med 27 procent, trots att älgjakten också ökat med 18 procent. Älgstammen har hämtat sig så pass att man nu tillåter utomstående gästjägare att jaga älgtjurar, vilket är första gången på mer än tio år. Även gästjakten är viktig för området.

Kommersiell troféjakt
Att utomstående jägare tillåts jaga är något som naturvårdsorganisationerna särskilt kritiserar. De menar att det bevisar att predatorjakten egentligen handlar om kommersiell troféjakt och jaktinkomster till staten.
– Alla älskar att ge sig på gästjakten, men sanningen är att den betalar en hel del av Alaskas kostnader för viltvården, säger Bruce Bartley till AP.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

45. Är det det så konstigt?

2009-09-21 00:33

Naturligtvis minskar bytesdjuren när predatorena ökar. Vet ej om vår vän Mikael Karlsson Naturskyddsföreningen fattat detta samband. Han hävdar att vargstammen är en hotad art. Vargar finns i 100-tusentals. Tack o lov inte bara i Sverige.

44. Före, under och efter det att det fanns varg på Koppangkjølen

2009-09-18 19:15

Från 1997 till 2005 fanns det vargrevir på Koppangkjølen i Norge. Denna vargflock sköts efter myndighetsbeslut och forskare studerade bland annat älgtillgången före, under och efter att det fanns varg. Och nedgången i älgstammen var dramatisk, under dessa 8 år beräknade forskarna att markägarnas förlust för denna enda vargflock var 13 miljoner bara på älgjakten. Därtill kom 3 miljoner kr för minskad småviltjakt och stuguthyrning. Utöver detta tillkom stora kostnader för djurägarna i området och stora kostnader av olika slag för myndigheter och enskilda.

Så, när varg kommer in så försvinner älg och småvilt i så stor utsträckning att knapp något blir kvar till människorna. Så vill Roslagsmormor söka bevisa att varg i Värmland ger mera älg i Värmland (dock tämligen oklart vad hon försökte säga) så bör hon först läsa rapporterna om vad som hänt i de områden i Norge där man skjutit bort hela vargflockar. Resultaten stämmer entydigt med artikelns uppgifter från Alaska. Det är precis med storvilt som med småvilt, skall man ha god tillgång så måste man hålla efter rovviltet, och det hårt.

43. Innehåll!

2009-09-18 09:26

Jag tycker att vi gör som våra förfäder och utrotar vargen, finns inget existensberättigande i ett modernt samhälle!

Jag skulle vilja hävda att vargen och dess förespråkare är miljöbovar av grov karaktär. Utsläppen av växthusgaser kommer inte att minska så länge vargen finns i vårat land!

Så av rena miljöskäl bör vargen tas bort ur faunan! Den förstör vårat klimat!

42. Roslagsmormor slingar sig rakt ned i diket

2009-09-18 09:26

Du har i flera inlägg låtit förstå att du vet bättre än myndigheterna i Alaska, förmår du inte att stå för detta öppet, eller vad är ditt problem? Menar du att vargjakt skall föra till MINSKAD älgstam eller vad menar du? Eller kanske önskar?

I övrigt är det mycket tjafs-snack för att komma undan att svara på ställda frågor. Du har inte kapacitet att göra den sortens analys du försöker, man måste förstå vad man läser, annars blir det som för dig nu, bara svammel även av detta. Men jag rekommenderar dig att läsa kommentarerna till Hägglunds artikel.
Men nog vet du vilken av Næss eller Linkola som är DIN profet?
Och som jag sade tidigare så erkänner du genom att inte besvara mina frågor att dina inlägg i denna tråd är svammel och inget annat, eller hur?

41. Så du har kommit till det stadiet nu RF!

2009-09-17 22:05

Det är inte första gången du har ett helt inlägg om mig och om vad jag gjort och inte gjort.

Jag håller faktiskt med Marginalväljare, fast av en annan orsak. Det vore bra om politikerna läser inlägg från dig feynman, det skulle antagligen vara till fördel för samtliga rovdjur. Det sorgliga är att de kan få en helt felaktig syn på vad en svensk jägare är och vad han/hon står för.

Faktum är feynman, att ju mer jag läste av Hägglunds artikel, ju mer får jag associationer till dina egna inlägg här. Alla som inte tycker som Du är både det ena och det andra. Det är bara Du som har rätt att ha en åsikt. Du gillar att mästra och håna dom som inte snällt böjer knä för dig och dina idéer. Symptomatiskt så känner du inte igen dig, ens när du tittar i den spegel Göran Hägglund sätter framför näsan på dig.

40. Marginalväljare

2009-09-17 22:05

Jag försöker just följa ditt råd. Har slutat bry mig om RMMs tuggande med hopknipna öron och ögon. Hon skriver under sitt rätta namn i Uppsala Nya Tidning och på Min Jakt så det är ren tjurighet att hon envisas med sin "signatur". En amerikansk satiriker sa. Demagogi är när man medvetet upprepar lögner till de som är okunniga i sakfrågan. Naturvårdsverket sysslar inte med "information". Demagogi är ett bättre ord.
Därför deltog jag i skapandet av uppropet vilket nu närmar sig 1600 signatur, förvånande? nog nästan alla från landsorten.
Den här vecka har vi i Torsby- och Malungs kommuner ute en enkät som jag hoppas ska ge ytterligare bevis att vargen inte är välkommen. Men frågorna är helt neutrala så enligt SRF borde utfallet bli 85% för och 15% mot. Fast jag tvivlar.
Vill du göra något men tycker att du inte kan skriva ring till Naturvårdsverket eller miljö- och/eller jordbruksdepartementet och framför dina åsikter.
Ett gott råd: Klaga inte på att andra gör fel eller ingenting Handla själv.

39. Slingerbulten III

2009-09-17 17:13

Mormor har heller inte besvarat frågan om hon bestrider de resultat som redovisas i artikeln om vargjakten i Alaska? Svara med hänvisningar till vetenskapliga källor.
Därtill så efterlyste mormor flera frågor hon inte besvarat. Det kan då i ljuset av intervjun med Bjärvall vara dags att åter ta upp några av mormors gamla obesvarade:
Mormor uttryckte i detta forum efter mycket slingrande att inte ens de mest fanatiska rovdjurskramarna kunde påstå att vi måste ha stora rovdjur i Sverige, enda orsaken till att ha stora rovdjur var enligt mormor att de gav hennes (och andras) liv ett mervärde.
Ja, sen påstod hon att det var en solidaritetshandling med människor som lever i närheten av stora farliga rovdjur. Fast denna punkten kan vi stryka, jag mötte i somras folk som bor där det finns isbjörnar, div. bruna björnar, varg och tiger respektive. Men de asgarvade åt mormors "solidaritet" och betackade sig med kraftuttryck.
Bjärvall sade å sin sida att ENDA SKÄLEN till att ha rovdjur var "FILOSOFISKA" vilket knappast kan tolkas på annat sätt än att han är en anhängare av filosofen Arne Næss' ekosofilära.
Dina uttalanden om "mervärde i ditt liv" samt "solidaritet" anspelar å andra sidan mera på den gren av djup-ekologismen som företräds av författaren Pentti Linkola. Hur är det nu mormor, är det Næss eller är det Linkola som best representerar din trosriktning? Inget slinger-svar nu, tack.

38. RFeyman, det låter bra att politiker läser J & J debattforum..

2009-09-17 17:12

Jag gjorde samma reflektion som du när jag läste Göran Hägglunds inlägg i DN Debatt. Det har vuxit fram en elit som anser sig ha tolkningsföreträde avseende vad som är livskvalitet både i form av som är god konst, vilka normer som skall gälla i samhället, men även hur människor som bor och verkar i landsbygd skall ha det.
Att några naturromantiker ur denna självutnämnda elit vill ha möjlighet att "höra vargarnas ylande" (citat RMM) är högre prioriterat än livskvaliteten för många människors som bor och verkar ute på vår landsbygden. Enligt deras uppfattning är allmogejakt med löshund, fäbodbruk, trygghet för barn, ett landskap förfulat med höga elektrifierade stängsel inget värt, jämfört med deras vilja att varg skall finnas i landet.
Jag har följt RMM inlägg i detta forum sedan juni i år, förutom hennes önskan att någon gång få höra en varg yla, har hon inte kommit med någon annan positiv effekt av varg i Sverige. Hennes önskan att uppfylla sitt behov har tolkningsföreträde jfr med andras behov.

37. Älvadaling

2009-09-17 17:12

Hur är det med björnstammarna i kanada då de är ju inte små dessa grizzlyz, men inte kan man tacka vargarna för det...
Klimatet styr en del över storleken,enligt bergmanns regel så gör stora kroppar av med mindre energi vintertid...
Googla på bergmanns regel.

36. Marginalväljare

2009-09-17 14:01

Jag förekommer i andra media men har kanhända ett minimalt inflytande utanför media. Jag har fått många bevis för att Jakt & Jägares debattforum läses av rikspolitiker ur skilda läger och RMM fungerar som en bra katalysator för att få upp de frågor man vill och hon demonstrerar på ett för oss förtjänstfullt sätt den typiske rovdjurskramaren. Ännu bättre är förstås Torbjörn E, Pernilla H, BB med flera. Detta forum skall därför inte underskattas. Rikstidningarna har en näst intill absolut spärr för alla artiklar som beskriver de demokratiska problem som vidlåder dagens rovdjurspolitik men en ändring kan vara på väg. Varför ekologismen har kunnat få sådant genomslag i Sverige belyses indirekt av Göran Hägglund i DN: http://www.dn.se/opinion/debatt/sveriges-radikala-elit-har-blivit-den-nya-overheten-1.954221.

35. Mormor saknar svar och därför slingrar hon sig

2009-09-17 14:01

Mormor "glömde" svara på några frågor:

"Då må mormor, med hänvisning till adekvata källor, göra detta troligt, dvs. visa att älgstammen växer starkt och att vargjakt skulle medföra att en okontrollerbar tillväxt av älgstammen."

"Du skall alltså visa på vetenskapliga undersökningar som slår fast att älgstammen har under, säg de senaste 15 åren, minskat lika mycket i rovdjursfria områden som i de rovdjurstäta områdena där förhållanden i övrigt inte har ändrats."

"Hon må även förklara varför det gick bra för jägarna att minska älgstammen från den stora stam vi hade på 80-talet till dagens älgstammar." (Om du inte förstår frågan så be någon hjälpa dig.)

Och nu har det tillkommit en fråga:

När och var har jag påstått att älgarna i huvudsak dött av annat än jägarnas kulor (i rovdjursfria områden)?

34. Svar direkt, R-mormor.

2009-09-17 12:23

Just det jag skriver ”på sikt” är viktigt. Om vi utgår ifrån en älgstam, som i förhållande till antalet vargar, är jättestor jämfört med förhållanden på jorden där båda arter finns sedan länge borde väl även du förstå att det är en utdragen process. Så mitt perspektiv är säg, 20-50 år (helt utan jakt). Ännu finns ingen plats där endast vargen sänkt älgstammen i Sverige, det har jag aldrig påstått och däri ligger din lögn. Du vet också mycket väl, som skrivits massor av gånger, att det är skogstyrelsen och skogsbolagen som tvingar oss jägare att skjuta ner älgstammen. Och för hundrarelfte gången, gör vi inte som de säger mister vi jakten.

Om du har förmåga att tänka in i framtiden, borde utvecklingen i Furudal m.fl. varg- och björnområden orsaka en rejäl klockringning i ditt huvud.

Du kan inte heller ha missat forskarnas påståenden om att med de stora predatorernas närvaro omöjliggörs jaktligt uttag vid älgtätheter lägre än 3-4 älgar/tusen hektar.

Dessutom, lika viktigt att upprepa, är detta inte endast en jägarfråga. Samtliga i glesbygden med, eller utan tamdjur, förlorar på denna orättfärdiga rovdjurspolitik. Det är precis som vilken annan ohyra som helst, vid närmare bekantskap önskar man slippa den.
Du skriver som om du förnekar artikeln vi kommenterar, är det så?

33. Opinionsbildning

2009-09-17 12:22

RFeynman, Calle, KE mfl varför använder ni er tid till att försöka få RMM att ändra uppfattning. Ni är välformulerade och besitter kunskap i rovdjursfrågan, skriv debattartiklar i era lokaltidning i stället, försök få debattinlägg publicerade i rikspress. Att använda tid till att stånga huvudet blodigt mot RMM pannben kommer inte att skörda någon frukt. Hennes uppgift är att låsa er här, där lejonparten av de som läser det ni skriver redan innehar samma uppfattning som ni. Ni skulle göra så ofantligt större nytta i opinionsbildningen inför valet om ni kunde bemöta SRF välordnade kampanj där de bombarderar tidningarnas redaktioner med vad det anser vara fakta.

32. Det är alltid så trevligt RF

2009-09-17 12:22

….att läsa dina skällsord när man har ”träffat rätt”.

Fortsätt du, jag kanske hittar fler saker vi håller med varandra om.

31. Slingerbultan mormor

2009-09-17 10:46

Att älgarna har dött för jägares kulor (åtminstone i de rovdjursfria områdena) är det knappast någon som förnekar. Pinsamt sätt att slingra sig på. Se om du kan prestera lite raka, sanna svar, mormor. Eller är det svårt att försvara det egna pladdret?

30. Så bra då feynman….

2009-09-17 10:32

….att du äntligen själv säger ” Hon må även förklara varför det gick bra för jägarna att minska älgstammen från den stora stam vi hade på 80-talet till dagens älgstammar.”

Jag håller helt med dig.

29. Du har så rätt KE

2009-09-17 10:32

….jag förstår inte vad som är korkat med att påstå att det ännu inte kunnat visas att älgstammen går ner katastrofalt enbart p g a att det finns varg i trakten. Jag vet också att det finns många här som tycker jag svamlar, men du är på god väg att bräcka mig när det gäller svammel KE.

Du skriver; ”Så här ljuger du om mig….” och sedan kommer ett påstående från mig som du knappast kan förneka när du själv tidigare skrivit : ”Med skadedjuren på plats minskar stammen på sikt till nivåer som omöjliggör jaktligt uttag.” Ja, ja, möjligen då att jag har missuppfattat ditt ”på sikt”. Vad menar du då med det KE? I Värmland har de väl haft varg under minst 20 år. Är ”på sikt” för dig 50 eller kanske 100 år?

När jag tittade på länken du gav, så såg jag att det skjutits runt 100 älgar inklusive kalv mellan 2003 – 2007. 2008 sköts bara 46; men du KE, det har väl funnits vargar i Furudalsområdet ganska länge eller? Varför plötsligt en sådan nedgång i avskjutningen av älg?

Att du inte gillar varg, och tycker de ska räknas till ohyra har jag förstått, och det är ju helt fritt för dig att ha den åsikten. När det gäller att bevisa alla påståenden om att vargen kommer att göra älgjakten omöjlig som du, Calle m fl för fram, så har ingen ännu lyckats med det.

28. Stå på dig Mormor

2009-09-17 10:31

Du är den enda på denna sida som verkar ha alla får hemma här finnes annas bara tokar som inget begriper o när du försöker förklara för dessa verkar dom i alla fall inte fatta nått. Jag ser att du är påläst om Älgstammarnas sammansättning för att klara sig på lång sikt, titta på Kanada vilka kraftiga djur.

27. .....

2009-09-17 10:31

Mycket med det ökade älgobservationerna har nog mycke med att älgarna flockar sig bra mycke när det är varg i närheten och alla det inte är alla som rapporterar.
Många gånger kan de hur mycke älg som helst på en liten fläck medan te är tomt kilometervis. Varg ställer inte enbart problem med viltstammen utan även för jordbruken

26. R-mormor, du envisas med dumheter.

2009-09-16 19:27

Du förstår inte själv hur korkat du resonerar. Jag beskriver ett norrlandsperspektiv på älgen, det borde jag kanske tillagt. Du skriver som om du är fullständigt okunnig om de förhållanden som råder för oss jägare. Sluta för Guds skull! Det är massor av läsare på denna sida som vet att du svamlar.
Så här ljuger du om mig: ” Vi borde för länge sedan ha sett exempel på det KE påstår om minskade älgstammar som ENBART beror på vargförekomst.” Visa detta du mormor! Jag tycker du skall läsa detta: http://www.naturforvaltning.se/algbas/ Gå in på statistik, och sedan Furudalsområdet, och därefter, fällda och döda älgar. Tror du inte på detta får du ringa folk i vargområdet. Ring respektive länsstyrelse och fråga om avskjutningar i vargområdena. Du förespråkar och försvarar ett skadedjur mormor, förstår du egentligen vad du håller på med?

Att debattera med dig känns verkligen inte meningsfullt. Du fyller alla kriterier för att kallas fast i dina åsikter. Du kan inte peka på en enda omständighet som skulle motivera en hållning som din. Vi andra kan däremot rada upp fakta som talar emot nuvarande idiotiska politik, där alla står som förlorare. Så småningom går det t.o.m. upp för våra politiker.

25. Roslagsmormor, älgstammen och sanningen, del II.

2009-09-16 18:48

Citat mormor. ”Fast det vore kanske inte så lyckat i Värmland (att skjuta vargar). Där varnar man för älgexplosion, då det tycks som om älgstammen blivit större.”

Roslagsmormor vill med detta hävda att jägarna inte kan minska en eventuell överstor älgstam?

Då må mormor, med hänvisning till adekvata källor, göra detta troligt, dvs. visa att älgstammen växer starkt och att vargjakt skulle medföra att en okontrollerbar tillväxt av älgstammen.

Hon må även förklara varför det gick bra för jägarna att minska älgstammen från den stora stam vi hade på 80-talet till dagens älgstammar.

Misslyckas du med detta, då är det bara att konstatera att dina inlägg i denna tråd är svammel och inget annat, eller hur?

24. JJ

2009-09-16 17:30

Älg i områden med mycket björn, har ju sin egen typ av problem, som du så riktigt skriver, men jämför man t ex Jämtlands län med Gävleborg, så verkar Gävleborg ha färre ”problem” med få kalvar trots att de har mycket björn. Ska man tro på analysen som SJFs jaktvårdskonsulenter gör, så kan skillnaden kanske bero på att man i Jämtlands län fortfarande skjuter förhållandevis fler tjurar än kor? Föds det inte fler kalvar än t ex 40/100 kor, så blir det inte mycket över till jägarna, efter att björnen tagit sitt på försommaren.

Det finns nog anledning att i många fall inse att det inte bara är EN orsak till att problem uppstår.

23. Roslagsmormor, älgstammen och sanningen

2009-09-16 17:29

Citat " ... att samma nedgång i älgstammen har skett över hela landet, vare sig det finns varg eller andra större rovdjur där eller inte."

Nyss skrev du "Om det varit minskad jakt vet jag inte, men man sköt i alla fall fler älgar förra året än året tidigare, ..."

En ökning är det en negativ minskning eller hur är det, mormor? Är dina inlägg bara meningslös svada?

Sen var det dina källhänvisningar, du brukar ju hoppa på alla som inte kan visa på någon länk. Så vilket vetenskapligt underlag har DU för ditt första påstående? Du skall alltså visa på vetenskapliga undersökningar som slår fast att älgstammen har under, säg de senaste 15 åren, minskat lika mycket i rovdjursfria områden som i de rovdjurstäta områdena där förhållanden i övrigt inte har ändrats. Kan du inte det så emotser jag en skriftlig ursäkt från din sida i detta forum.

Roslagsmormor skall komma ihåg av aktuella skäl att det är viktigt att hålla sig till sanningen på alla vis, för OMTANKEN och sina medmänniskor kommer hon inte ifrån.

22. Calle! Jag är inte ute efter att trakassera någon….

2009-09-16 17:28

….men när varken du eller nu också KE visar att ni inte förstår skillnaden på kvantitet och kvalitet, så gör jag ett försök att förklara – även om jag är medveten om att jag talar för döva öron och skriver för slutna ögon när det gäller er två och några till.

Skogsbolagen må styra hur stor älgstammen ska vara, men jägarna kan styra hur kvalitén på kvarvarande djur ska se ut. När det gäller viltvårdsområden, så är det väl inte fråga om enskilda jägare, utan man bestämmer hur jakten ska gå till tillsammans i jaktlaget. Under de senaste åren är det många jaktlag som med hjälp av regler kring vilka djur som ska skjutas, också fått upp kvalitén på älgstammen till fromma både för dom själva och för skogsbolagen. Där det finns många småmarker som inte gått ihop i större viltvårdsområden, kan det dock vara ett bekymmer med att förvalta älgstammen på ett ändamålsenligt sätt.

Vi borde för länge sedan ha sett exempel på det KE påstår om minskade älgstammar som ENBART beror på vargförekomst. Det kan man inte se ens några tendenser till i de vargtätaste länen. Är det inte på tiden att ni lägger ner detta argument, efter att ha tjatat om det i årtionden, utan att ha kunna visa på ett enda exempel! Att jämföra allt med det antal älgar vi hade på 80-talet, är definitivt inte relevant. Den mängden älgar skulle inte ens klara matbehovet i dagens svenska skogar – såvida de inte blir stora stormfällda områden som där Gudrun drog fram.

21. Calle, det är uppenbart vad RMM är ute efter..

2009-09-16 17:27

.. hon håller dig upptagen här på J & J med att bemöta hennes stolligheter. Här på J & J där majoriteten har samma uppfattning som du. På så sätt får du mindre tid att bilda opinion i de forum där de som behöver övertygas kan nås. För det måste ligga i RMM och övriga aktiva i SRF strategi att undvika att den stora massan av Svenskar får en nyanserad information som motvikt mot den vargkramarinformation som nu sprids, mestadels med hjälp av våra skattepengar. Jag önskade att fler fick ta del av Folkaktionen ny Rovdjurspolitik och den information du förmedlar där.

20. hjälpa Simpsons

2009-09-16 15:04

Nu verkar det som det är dags att ställa upp på riktigt.
Jag skall boka biljett o åka över hitta denna prärievarg så att hennes hjärta blir helt igen...http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article5802655.ab

19. Roslagsmormor

2009-09-16 15:04

Det er ingon fejl at anpassa sit uttag av alg, men det er en konsekvens av vargens spoleren av mangfoldigheten i naturen. Jagarne er jo också presset på andan vis, namligen dom stora Skogsbolag, som holder på at jagarne skall skjute så och så manga alga, och alltid mycket mer end dom gør.Tyckas du och dine vennor kunne bruke en liten tid der, for tilstedeværelsen av varg gavner inte algstammen eller nogot som helst annat. Det har inte kunne lade sig gøre længe, i så fald var algstammen visse steder kollapset. Om inte jagarne anpassade sitt uttag, och inte overholder hvad Skogsbolagene forlanger av avskjutning, da skulle det se mycket dårlig ut for algen. Mange stellar i Sverige er jagarne på vej at miste deres jakt, om inte de overholder hvad Skogsbolagene forlanger , men de vil som ansvarlige jagare inte skjute det antal som forlanges, och det er bra. Och vargen er jo implanterat i Sverige, och kan inte betragtes som naturligt forkommende.

18. Det är du R-mormor som missat det väsentliga.

2009-09-16 15:03

Du verkar inte ha läst det som behandlats åtskilliga gånger på denna webbsida tidigare.
1. I Sverige styr skogsbolagen med bistånd av Skogsstyrelsen älgstammens storlek.
2. Med skadedjuren på plats minskar stammen på sikt till nivåer som omöjliggör jaktligt uttag.
3. På de platser i världen med stora stammar av dessa predatorer syns resultatet tydligt med älgstammar endast bråkdelen av de vi haft i Sverige. Vi sköt ju här i Sverige över hälften av samtliga jaktligt avlivade älgar i världen.

Ovanstående förstår de också i Alaska.

17. blunda för vad?

2009-09-16 15:03

Övriga län i norrland som inte hyser en stor vargstam, har istället mycket björn som gillar att äta älgkalvar. På en del ställen finns det inga kalvar i år, undra vad det kan bero på? Det är absolut ingen brist på tjurar. Sen att en hög avskjutning gett en mindre stam är ju också en stor del. Så nog har båda dessa faktorer en stor del i att älgstammen minskat. Det går inte att blunda för.

16. Vad är du ute efter RMM?

2009-09-16 15:03

Du verkar finna nöje i att trakassera mig. Senast hade jag en allvarlig fråga på Min Jakt vilket du saboterade genom ett nonsensinlägg som andra gav dig på huden för. Jag kommer i fortsättning endast att kommentera inlägg under ditt riktiga namn.
Älgstammens storlek bestäms genom länsstyrelsernas, skogsbolagens och ägskötselområdenas beslut. Enskilda jägare har minimal påverkan på detta. I de få fall ett jaktlag vågat vägra följa givna direktiv för att skydda sin lokala älgstam har de mist jaktarrendet.

15. KG, du verkar ha missat det väsentliga!

2009-09-16 10:50

Kan man höja medelåldern på älgarna, så kan man hålla en kvalitativs bra stam med färre vuxna djur. Visst är det väl bättre om man får 80 kalvar/100 kor, än bara 40 kalvar på samma antal kor.

Visst finns det många jaktlag som anpassat sina uttag efter förekomst av varg – men vad är det för fel med det? I slutänden så gynnar det både varg och jägare. Det motsatta är dåligt för bägge.

14. Calle, så du har inte insett….

2009-09-16 10:49

…..att samma nedgång i älgstammen har skett över hela landet, vare sig det finns varg eller andra större rovdjur där eller inte. Det är väl efterdyningarna efter explosionen på 80-talet. Varför blundar du för vissa saker, men förstorar upp andra saker till oigenkännlighet?

13. Samma hetsjakt

2009-09-16 08:17

över hela världen. Det visar bara att det urbaniserade samhället breder ut sig och stadsborna har fingrarna i syltburken varhelst i världen och aggressiva är dom också

Glöm inte att skriva på uppropet http://upprop.nu/TIRJ

12. Minskning med 2/3 på 10 år RMM

2009-09-16 08:17

För ett tiotal år sedan var tilldelningen 3 ggr så mycket som idag. En annan skillnad var att då var det inga problem att fälla den tilldelningen vilket är stort problem idag. Så jag tror inte att vi har några problem att handskas med den älgstam vi har eller en större. Såvida vi inte hindras från att jaga effektivt pga av vargen. Du kanske vill komma hit och agera drevkarl i branterna mot Klarälven?

11. Puff

2009-09-16 08:16

Et totalt irrelevant fråga, som vanlig, vi pråtar om Sverige. Men jag kan garantere dej, at om en varg krydser grænsen fra Tyskland, da lever den inte længe. Och ja, Danmark har underskrivit samme EU-habitatsdirektiv som Sverige, men hold dej nu på tråden.
M.v.h.
Knud

10. Skjuta kor och kalvar är botemedel mot allt

2009-09-16 08:16

Läser man artikeln som RMM länkade till så ska man skjuta kor och kalvar för att höja medelåldern och öka reproduktionen hos älgarna. Detsamma ska man göra för att inte älgstammen ska skena. Att skjuta kor och kalvar tycks vara bot mot vilket älgproblem man än har. Både för många och för få älgar. I artikeln så står det också "Jägarna har tagit höjd för vargarna sedan flera år, och det gör att man nu har en hygglig älgstam på många håll." Det tolkar åtminstone jag som att minskad avskjutning lett till större älgstam.

9. Knud

2009-09-15 23:00

Vilken effekt ger det i Danmark?

8. Och du verkar inte kunna så mycket….

2009-09-15 22:59

….om din egen hemtrakt Calle.

Om det varit minskad jakt vet jag inte, men man sköt i alla fall fler älgar förra året än året tidigare, och G Glöersen säger ordagrant om den ökande älgstammen i Värmland och Örebro län, följande: ”Här får nog jägarna nu vara observanta så inte älgstammen skenar uppåt. Ett ökat jakttryck på kalvar är klart motiverat,…”

Jag vet inte om Jakt & Jägare godkänner en länk till Svensk Jakt, men jag gör ett försök
http://www.jagareforbundet.se/svenskjakt/Startsida/Artiklar/Alg/Alglaget--lan-for-lan/
Annars kan du ju alltid köpa det senaste numret och läsa.

7. Nej Calle

2009-09-15 22:59

men RMM har jo mange gange bevist at hun ikke er
den snabbeste moped på hamnen.

Hun læser statistiker som fanden læser bibelen.

6. Geografi är inte din starka sida RMM

2009-09-15 18:30

Gudrun härjade i Småland. Om älgarna ökar i Värmland beror det på den starkt minskade jakten. Jag vet, jag har jagat här i ett dussin år.

5. Rätt.

2009-09-15 18:30

Nu har du rätt ännu en gång Mormor.

4. Fast det vore kanske inte så lyckat i Värmland.

2009-09-15 17:32

Där varnar man för älgexplosion, då det tycks som om älgstammen blivit större.

3. Självklart

2009-09-15 17:31

Man behöver nog inte vara något snille för att räkna ut att älgen får bättre förutsättningar att öka när rovdjuren minskar.
Det pratas om från vissa håll att vargen skulle vara bra för mångfalden i naturen, det kan jag inte förstå.
Tvärtom så minskar den på mångfalden, dom likmaskar, skalbaggar som följer i deras spår hade vi nog innan vargen dök upp.

2. Tänk

2009-09-15 15:36

Så bra det kan bli, om man gör rätt! Några borde se och lära.

1. Bra

2009-09-15 15:36

Och det skall give samma effekt i Sverige.
M.v.h.
Knud

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons