• Allmogejakt

Vargjakt i fem län i januari

AktuelltPublicerad: 2009-11-30 16:47

I januari blir det licensjakt på varg i fem län där det finns reproducerande stam av varg. Det innebär att det blir vargjakt i Dalarna, Gävleborg, Västra Götalands, Värmlands och Örebro län. Redan den här veckan kan jägare i de fem länen registrera sig för jakten.

Naturvårdsverket förbereder nu beslutet om vargjakt och tar in underlag från forskare och länsstyrelser. Beslutet kommer i mitten av december.
Den 21 oktober beslutade riksdagen om en ny rovdjursförvaltning. I beslutet ingår ett införande av licensjakt på varg och en kraftfull genetisk förstärkning av den inavlade skandinaviska vargpopulationen genom att flytta vargar med östligt ursprung.

Max 210 vargar i Sverige
Beslutet innebär att det inte ska finnas fler än 210 vargar i landet samt att högst 20 vargar av östligt ursprung ska införlivas i den skandinaviska populationen under perioden 2009-2014.
Vid den senaste inventeringen i vintras fanns det mellan 182 och 217 vargar i Sverige. Antalet var 213-252 i Sverige och Norge.
– Vi arbetar nu för högtryck för att bli klara med ett beslut i mitten av december närvi fått länsstyrelsernas yttranden och den nya jaktförordningen trätt i kraft, säger Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.
Därmed kan licensjakten börja efter nyår.

Besked om vargflytt i vår
– Frågan om flyttning av varg tar tid att förbereda och vi räknar med att ha kommit längre till våren, tillägger Susanna Löfgren.
Ramarna för beslutet har satts av riksdagen. Licensjakten får ske i län som haft reproducerande stammar av varg de senaste tre åren.
– Självklart finns möjligheten till skyddsjakt på skadegörande individer kvar i hela landet. Det är ett viktigt redskap för att förebygga risken för nya angrepp av en varg som orsakat problem, kommenterar Susanna Löfgren.
Inför beslutet om vargjakt har Naturvårdsverket haft diskussioner med Rådet för rovdjursfrågor. Jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund och länsstyrelserna har deltagit vid mötena.

Vargforskare ska ge förslag
Naturvårdsverket har bett vargforskarna att ge förslag på utformning av jakten som ligger i linje med riksdagsbeslutet. Invandrade vargar och deras avkomma måste kunna skyddas från jakt och sändarförsedda vargar bör inte fällas.
Både i Sverige och Norge har en invandrad varg av östligt ursprung blivit far till kullar både 2008 och 2009. Det är viktigt att freda dessa två vargar och deras avkomma, konstaterar Susanna Löfgren.
– Det är också viktigt att licensjakten avslutas innan vargarna parar sig, vilket sker från mitten av februari, förklarar Susanna Löfgren.
Forskarnas rapport ska komma in till Naturvårdsverket den 2 december. Deadline för länsstyrelsernas yttrande över jakten är 7 december.

Ska analysera svaren
– Vi kan ännu inte säga hur vargjaktsbeslutet kommer att utformas. Vi ska analysera svaren från forskarna och länsstyrelserna innan vi fattar beslut. Vi kommer att ta stor hänsyn till länsstyrelsernas synpunkter, kommenterar Susanna Löfgren.
Licensjakten ska ske under kontrollerade former och jägarna ska registrera sig, precis som lodjursjägarna gör. Utsedda jaktledare ska anmäla sig till jaktregistret som vargjägare. Om jaktledare saknas ska andra som planerar att jaga varg anmäla sig till registret. Naturvårdsverket öppnar för registrering under den här veckan.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

81. visste väl det...

2009-12-02 23:23

från jaktens slut runt 15 feb.till
slutet av april kommer taket på 210 att följas...resten av året kommer stammen att vara mellan 50 och 20 procent större än det tak som klubbats...
Och "felen" som blir skall rättas till året därpå...och felen det året året efter då...osv,osv
Om de nu menade att de var så de ville ha det,varför klubbades inte taket vid 300 djur i stället?
Då hade denna utredning av avskjutningen
i alla fall stämt med verkligheten.

80. Lisbeth Johansson, tack

2009-12-02 19:50

När man läser detta så blir man starkt påmind om Climategate och IPCC: Först bestämmer man sig för vilket resultat man vill ha och sedan gäller det att hitta en teori som ger det önskade svaret.
Naturvårdsverket har naturligtvis under vånda bestämt sig för hur många vargar som man trots allt måste offra. Men innan man kan gå ut med detta måste man ha ett "beslutsunderlag" som visar att detta antal är det som man "vetenskapligt" kommit fram till! LOL

79. Bojkotta valet

2009-12-02 19:50

Rune Werf. Ser Du inte att vi har DIKTATUR. Du kan inte ändra detta genom att rösta.Nu är det gubbar och gummor i Bryssel som bestämmer. Det s.k. habitatdirektivet säger mycket om vår rätt att jaga.Finland har fått mycket kritik från Brysselför att de har skjutit för många vargar.

78. http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/Rovdjur/N-Skandulv-om-vargjakt.pdf

2009-12-02 17:51

Läs denna statistiska förbannade lögn !
Att med hjälp av modeller, diagram och blinda teorier, redan från början slå fast talet 23. Försöka bevisa det för 400.000 jägare som vet att det är förbannad lögn.
SKANDAL att vi betalar dessa människors löner. Tala om maktmissbruk!

77. NEJ!

2009-12-02 17:03

Bojkotta aldrig ett val, då kan man aldrig påstå att man inte gjort vad man kunnat.

76. Naturvårdsverket

2009-12-02 12:58

Ja, det är så det kallas denna institution. Ska verkligen de få bestämma över många tusen jägare? NEJ upp till kamp nästa år, bojkotta valet. Bojkotta även jakten på vargen. Snart är rådjurs- och älgjakten ett minne blott. Jag blir mer och mer förbannad och ledsen.

75. Fråga till redaktionen

2009-12-02 12:01

Var kan man registrera sig för vargjakten? Länk? telnr?
Står i artikeln att man kan göra detta redan denna vecka!

tacksam för svar

SVAR:
Verket har lovat att lägga ut anmälningsmöjligheten under den här veckan. Du kan kolla när det är verkställt här:
http://www.naturvardsverket.se/sv/
Anders Ljung, Jakt & Jägare

74. Perra

2009-12-02 11:48

om det nu är som Du påstår, är inte så säker på det.
Den enda förklaring jag kan ge är att "tilldelningen" blir försumbar.
Vargen och dess antal har för länge sedan passerat anständighetens gräns och spolierat vårt levnadssätt.
Jag vet många som gett upp, kan låta drastiskt, men så är fallet, framför allt bland jägare som har jakt med löshund som livsstil.
Jag kan lova dig Perra att det är jävligt (förlåt) tungt att inte kunna gå ut i skogen, göra en eld och koka sig kaffe samt lyssna på ett härligt stövardrev eller ett bra ståndarbete.

73. Västmanlandsbo som hoppas på jakt i vinter.

2009-12-02 09:13

...du hoppas på för mycket,om det är
23 föryngringar kommer de att räkna
23x10= 230 st då det enligt deras beräkningar finns tio vargar per
föryngring totalt i Sverige...
Så det kommer inte att bli fler än 20 nästa år heller...
Sen att deras beräkningar inte alls är med sanningen och verkligheten överensstämmande skiter dom i...

72. Det lustiga är...

2009-12-02 09:13

...Att jägare som inte har varg på sina marker är mer positiva till den stundade vargjakten än jägare som redan har blivit drabbade! Varför då? Skulle vara mycket intressant att höra vad tex. "säcken" tror att det beror på?!

71. Högst 210 vargar - löftet måste hållas!

2009-12-02 09:13

Om riksdagens beslut om "högst 210 vargar" skall hålla så MÅSTE det till en hög avskjutning av vargstammen.

Använder man viltskadecenters rapport som underlag så kommer man fram till att sommaren 2010 kommer det att finnas cirka 500 vargar om ingen avskjutning sker i vinter.
Antal föryngringar sommaren 2009 var 28.
Antal föryngringar sommaren 2010 kommer att vara 34. Notera att om man räknar in de revirmarkerande paren så kommer man upp i ett ännu större antal föryngringar än vad jag räknat med här.
De kringströvande vargarna kan från föryngringstillväxten uppskattas till 76 vargar (om man drar ifrån de vargar som bidrar till föryngringstillväxten så hamnar man på 54 stycken istället).
Sedan finns det ett stort mörkertal eftersom viltskadecenter bara redovisar säkra observationer!

Det kommer inte att räcka med att skjuta av 100 vargar, det krävs minst det dubbla!

70. Av Västmanlandsbo som hoppas på jakt i vinter. 2009-12-01 20:42

2009-12-02 09:11

Tja, som du ser gällde det inte dig i Västmanland! 20 djur är som jag tar mina 3,5 mil och pissar i Östersjön. Det märks inte!

69. Vargvänners språkbruk och matematik

2009-12-02 09:11

Vi vanliga dumma människor tolkar ett tak så att det får inte finnas någonting ovanför taket. 210 tolkar vi alltså som ett maxantal som inte får överskrids.
Vargvännerna har en helt annan tolkning. När man säger ett tak på 210 tolkar dessa det som att innehållet MÅSTE vara fyllt till brädden. 210 är alltså ett minimiantal. Däremot är det fritt fram att stapla vargarna ovanpå taket för de räknas inte.
Därför tycker man att man är väldigt generös om man låter jägarna skjuta några av vargarna ovanför taket så länge expansionen fortsätter.

68. Bojkott!

2009-12-01 22:55

Helt rätt 2D men att få dom här som sysslar med eftersök med på vagnen lär inte bli lätt.Möjigen om myndigheterna tog hand om köttet,då ordnade det sej automatiskt.

67. Återigen har då Uffe Stridsberg

2009-12-01 22:51

svårt för att förstå vad som menas i inläggen.
UFFE,vad vi förväntar oss av vargjakten är att den skall ske efter de riktlinjer som dragits upp,TAKET PÅ 210st VARGAR SKALL ALDRIG ÖVERSKRIDAS.
Och då räcker det inte med att skjuta 20-30 vargar,om du läser en gång till så måste till och med du förstå vad vi menar och inse att vi har rätt...

66. Avskjutning

2009-12-01 22:49

Om vi i år får skjuta 20 st vargar för att landa på den överenskomna nivån, 210 st, så måste vi nästa år få skjuta bort räntan, korrekt?

Jag vet inte hur många föryngringar det är i nuläget men låt oss säga, 23 st. Om vi då räknar på 23 föryngringar och 3-5 vargar i varje kull, då blir det ungefär 90 vargar. Alltså borde nästa års tilldelning vara räntan, dvs. antalet födda, dvs. cirka 90 st?

Myndingheterna kan ju omöjligt argumentera för något annat. Detta blir intressant..

65. Avskjutning!

2009-12-01 22:49

jägare för Guds skull, sansa er!
Vad hade ni förväntat er, 100 vargar?
Vi måste ju börja, tror inte vi får mer än 20-25 djur, kanske färre, ändå något!
I övrigt får man lösa problemen i sin närmiljö. Finns en bra "paragraf" att följa, givetvis under lagens råmärke!
Nu hoppas vi på snö, så vi kan bedriva en effektiv jakt på Varg.
Jag är behjälplig, så vi kan jaga Varg som i Ryssland, därav mitt namn? Någon??

64. Tragiskt eller?

2009-12-01 17:31

Tilldelningen måste bli minst 60 vargar, vargen ska lära sig att den tvåbente och hans hund är "farliga", lär sig vargen det då kan vi sammsas i skog och mark. Svenska staten ska vara rädd om den svenska jägarkåren, vi sköter ju alla eftersök av påkörda vilt, tänk om vi slutade eftersöken, snacka om kaos! Vi ska hjälpa varandra inte stjälpa varandra

63. Bojkott!

2009-12-01 16:51

Helt rätt 2D men att få dom här som sysslar med eftersök med på vagnen lär inte bli lätt. Möjligen om myndigheterna tog hand om köttet, då ordnade det sej automatiskt.

62. Precis!

2009-12-01 15:37

Uffe S har, hur det än tar emot att erkänna det, helt rätt! Våra jägarorganisationer anser att vi kan och skall ha varg i våra kulturbygder. Så länge detta faktum kvarstår finns inget hopp om lindring av vargplågan.

61. Till anonym

2009-12-01 15:13

Kan till viss del hålla med dej i ditt inlägg kl.14:19,men i mina ögon är det så att det lyser igenom av hopplöshet och vanmakt.Så blir det nog om ingen lyssnar på de som berörs medan "andra sidan"har regering och olika förbund med sig.I mina ögon har vargfrågan varit dåligt skött från början,främst då från de olika organisationer som verkar bestämma allt om dessa vargar.De som berörs har aldrig fått chansen att yttra sig.Tvivlar på att det hjälpt heller då myndigheter inte verkar bry sig.Om man ställer en faktafråga t.ex.får man aldrig ett svar utan allt "mörkas".Ett i mina ögon konstigt tillvägagångssätt.Det är väl inte militära hemligheter det gäller!!??.

60. Myndigheterna räknar helt kallt med att vi inte kan samordna oss...

2009-12-01 15:01

..eller kommer att göra det. Vi måste ge dom en minnes beta som dom sent ska glömma! Vi har tyvärr inget att vinna på en varg jakt fn, 1: Vi ställer inte upp på vargjakt låt vargen sprida sig.
2: Ställer in alla eftersök trafik skadat vilt.
Med en klar upplysning till övriga befolkningen att det är Myndigheternas ansvar att se till att dessa eftersök sköts. Samt att det är enda chansen jägarkåren har att protestera. Vi kan inte sitta och titta på när mångfalden förstörs av varg. Samhället fungerar inte utan jägare det kommer även övriga befolkningen inse då. Det finns ingen annan grupp som gör så mycket för samhället som Jägar kåren.

59. Fråga till Gråben

2009-12-01 15:00

Varför kan man inte skjuta bort ett helt revir, speciellt om det är inavlat? Om vi nu ska ha varg,gud hjälpe, ska den inte då vara genetiskt stark? Sedan är det ju faktiskt så också, att vargarna sprider sig i landet. Ska det vara 210 individer ser jag ingen annan lösning än att ta bort revir på vissa ställen för att hålla denna siffra. Upplandavargarna t.ex.är väl heliga? tvivlar på att den dag dessa två har avlat av sig och därefter nya revir bildats, att deras avkommor blir föremål för avskjutning.

58. Gråben och matematiken

2009-12-01 14:28

Redan vintern 2008-2009 hade vi minst 210 vargar. Om vi nu lägger till två års föryngringar minus dödlighet har vi sommaren 2010 minst 350 vargar. Att då hävda att en eventuell avskjutning på 20-30 vargar är ett genombrott skulle redan antikens Pyrrus säga: "En sådan seger till och jag är förlorad".

57. Lokungen

2009-12-01 14:23

Jakt och jägares forum är helt makalösa. Här får vi höra att:

..."vanliga hederliga människor ska omvandlas till grovt kriminella på grund av desperation" ...

Motståndarna beskrivs som

"den minoritet som likt radikala judar lobbar i de fina salongerna "

Konsekvenserna beskrivs på följande sätt:

" Svenska byar ska hägnas in likt koncentrationsläger för att människor ska kunna vistas utomhus"

Hur försvarar vi oss då? Jo ...

... "Jag hoppas att det inte går så långt som till väpnad kamp".

Vad är det vi diskuterar ... är det klimatkatastrofen? eller är det världssvälten ... eller kanske den ekonomiska krisen och arbetslösheten? Är vi ockuperade av främmande makt?

Nej ... det är ca 250 vargar som skapar denna panik och som uppenbarligen gjorts till måltavla för allt ont som överhuvudtaget finns att uppbringa på denna jord. Vargar som uppenbarligen är utsända från Stockholm som en del i en konspiration var mål är att slå sönder den hederliga svenska glesbygdskulturen.

Menar ni verkligen allvar?

56. Vargjakt

2009-12-01 14:23

Nu ska vi ju äntligen få vargjakt. Något som alla vargkramare är enormt mycket emot. Så varför vill ni nu inte skjuta några få vargar? Det är ju bara det första steget. Ett steg vi måste ta för att få folk att acceptera att det får skjutas vargar. 20 vargar är som sagt inte många. Dom sprider sig snabbt ändå. Vi ska få skjuta några vargar, vilket vi inte fått tidigare. Ger ni sjutton i det så tror ju folk att ni också vill ha fler vargar, och vargkramarna blir överlyckliga. Detta är ju bara första steget mot avskjutning. Se då till att ta det steget om vi ska gå åt rätt håll. Gör inte RMM och Pernilla till viljes.

55. Jägare

2009-12-01 14:22

Är det inte dags att vi jägare börjar att enas för att få slut på denna lekstuga vad gäller vargen. Olof L kan tydligen inte räkna ggr ens, 20 st är ett hån mot oss på landsbyggden. Vi bör vänta några år till, kanske detta jävulskap våra myndigheter håller på med tar slut, landsbyggden ska bort enligt våra beslutsfattare, detta kanske dom också lyckas med, åtminstone jägarna ska bort, men nu är dom bra jägarna igen, då några vargar ska bort,nej vägra. Ett tips till E Erlandsson döp grisen till varg, då finns det pengar att kolla grisuppfödarna också.

54. Vargjakt

2009-12-01 14:21

VÄGRA VARGJAKT! Det lilla antalet vargar som kommer att få skjutas,kommer INTE att få någon betydelse. Det ÄR redan kört, tyvärr. Bli överens om detta nu.

53. Gråben

2009-12-01 14:05

Det är frågan om de län där det finns reproducerande stam av varg och du gissar allt för vilt Stockholms län hör inte till dom länen. Stockholms län kan ju söka skyddsjakt men den finsk/ryska hanvargen är allt för värdefull dels är han märkt så det är nog uteslutet. Sorry, Gråben.

52. LH

2009-12-01 13:20

Har inte påstått att något län skulle få vargjakt. Men dom länen jag räknade upp ingår i vargbältet och inte alltför vilt gissat så kommer jakten att ske här. Angående S-holm så har dom förfrågat om att få hamna i Region Mitt tillsammans med dom övriga ”varglänen”. Och enligt uppgift så finns där ett vargpar nu.

51. Aha, Liberg..

2009-12-01 12:56

Så det var Libergs egna uppfattning som Ljung snappat upp antalet 20. Ok!
Vargjakt i form av licensjakt blir det och hur många vargar som får fällas beslutas inom kort. Jag har svårt att förstå alla de jägare som är så frusterade och uttrycker det här på forumet, trots att beslutet om licensjakt på vargar i sig en är brakseger för jägarintresset över naturvårdsorganisationer och institutioner med sakkunskap, oavsett hur stort antal vargar som får skjutas.
Vad hade ni förväntat er? Att alla vargar skall skjutas bort? Då vet ni inte att jägarorganisationerna vill verka för att varg fortsatt skall vara en naturlig del av vår fauna.

50. Magnus L och Edvin

2009-12-01 11:56

jag håller med till 100%

49. Problemet är...

2009-12-01 11:56

...Gråben att du tycks inte kunna räkna!
Dessutom har du bytt ut örebro län mot stockholm? Är du stockholmare? I så fall förlåter jag dej. Eftersom föryngringarna har ökat varje år så lär dom väl göra det i år oxså, vilket innebär minst 100 nya till våren.
100-25 är? Där har du poblemet, Gråben.

48. Gråben

2009-12-01 11:42

Det är du som är patetisk.
Att skjuta 20-30 vargar gör ingen skillnad folk kommer att ha exakt samma problem som nu.
Var har du fått i från att Stockolms län skulle få jakt?
Det var frågan om etablerade vargrevir.
Snacka om att vara patetisk.

47. Mord i sinnet?

2009-12-01 11:42

Kommentarerna nedan är bara en västanfläkt mot det ramaskri som kommer att höras när tilldelningen är beslutad och officiell. Bara x st!

46. Problemet

2009-12-01 11:26

Vad är problemet? Nu har det kommit till skott med licensjakt på varg tycka vad man vill om det men så är läget. Tilldelningen kommer att ligga på 20-30 vargar. Och "skötselområdet" kommer att vara Dalarna, Värmland, Gävleborg, Västra Götaland eventuellt Stockholms län. Och ni fortsätter att gnälla. Där är inget sagt var jakten ska vara eller vilka vargar som ska skjutas bort.
Det kan bli hela revir som skjuts bort (vilket är totalt meningslöst) eller så kallad utvidgad skyddsjakt där jakten kommer att inrikta sig på enskilda vargar som är klart erkända problemindvider.
Men detta gnällande börjar att gå till överdrift och blir bara mer och mer patetiskt.

45. 20 stycken

2009-12-01 10:07

Det har väl aldrig varit tal om fler än ca 20 stycken vid årets jakt. Det är ju bara särintressen som nämnt andra siffror, från 0 till 103. Men från forskar och NVV har ett 20 tal ofta nämnt. Dessutom vet vi ju av erfarenhet att försiktighetsprincipen råder. Bara att ha vargjakt i vinter kommer att sticka i ögonen på många och förmodligen kommer Sverige att bli anmält till någon Europainstans även vid jakt på bara 10 vargar. Så självklart vill de som beslutar om detta då inte verka provokativa. Till råga på allt så sänktes ju Finlands tilldelning på varg, vilket gör vår jakt än mer problematisk.

44. Lojakten

2009-12-01 09:29

När man genomförde den förra lojakten sköts hela kvoten plus lite till under den första dagen. I Dalarnas fall vill jag minnas att tilldelningen var åtta, medan man sköt elva innan premiärdagen var slut. Naturvårdsverkets tolkning? Att det var för många jägare! Ibland slås man verkligen av intelligensen på den myndigheten. Det är skandalöst att det är just dessa rovdjursälskande individer som ska fatta/verkställa besluten. De kommer att göra allt för att förhindra jakten, det är tyvärr min fasta övertygelse. Finns det kryphål så kommer de att utnyttjas.

43. Redaktionell kommentar

2009-12-01 09:22

Vargforskaren Olof Liberg har tidigare förklarat att jakt på drygt 20 vargar är en lämplig tilldelning för att frysa vargstammen.

http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=390119

Jag har ändrat bildtexten så att det framgår.
Den som tror att tilldelningen blir större än 20-30 vargar lär bli besviken. Titta på Finlands vargkvot:

http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=398582

42. Palestina

2009-12-01 09:20

Sveriges Riksdag håller på att skapa sitt eget Palestina. En minoritetsbefolkning som tappar allt förtroende för stadsmakten och där anarki är under uppsegling. Lika som i Palestina håller den Svenska Riksdagen på att inhägna vårt land. I Palestina bygger Israelerna en betongmur, här i Sverige byggs det elstängsel med högspänning. Svenska byar ska hägnas in likt koncentrationsläger för att människor ska kunna vistas utomhus.
Likt Benjamin Netanjao lockar Carlgren med lite eftergifter vid lämpliga tillfällen, allt för att lugna folket. Sen att de helt ogenerat bryter alla löften är en annan fråga.
Jag tycker att det är otroligt sorgligt att helt vanliga hederliga människor ska omvandlas till grovt kriminella på grund av desperation över sin livssituation skapad av politiker i demokratins och majoritetens namn.
Inte ens rop på hjälp uppmärksammas utan förlöjligas av den minoritet som likt radikala judar lobbar i de fina salongerna och i verkligheten styr majoriteten. Den Svenska glesbygdsbefolkningen skriker efter företrädare likt PLO som kan för deras talan mot myndigheter. Sverigedemokraterna kan jämföras med Hamas och upplevs som ett bra alternativ av människor som innan vargens intåg aldrig för sitt liv skulle ha ens tittat åt det hållet. Jag hoppas att det inte går så långt som till väpnad kamp.

41. ???

2009-12-01 09:19

Var på informationsmöte om varg i går. informatörer var Olof Liberg och Torsten Mörner.
Jag blev inte förvånad av att Lidbergs beräkning av vargstammen bara innehöll 230-260 individer, detta kan ju ej stämma då deras räkning bara baseras på revirmarkerande vargar.
Alla kringströvande finns inte med det. Det fanns inga vargar ovanför dalarna inga nedaför bredfjället? Detta bekräftar bara att dom mörkar tillgången inför den kommande vargjakten. Han kommer att föreslå avskjutning på 25-40 st i Värmland, Dalarna och Örebro län, detta är bara 3 län.
Det kom en fråga från en förälder om hans 12-13 åriga flicka kunde fortsätta att promenera med hunden på bredfjället, detta avrådde Linberg ifrån, pga. risken för angrepp fanns.
Så passa era barn alla som bor i vargens närhet.

40. StridsBERG Och ÅBERG

2009-12-01 09:18

Forskarna med LiBERG i spetsen kan vara en ledtråd... BERGsäkert!

http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=390119

39. Åter igen...

2009-12-01 09:17

vägra varjakten i vinter, det enda den för med sig är möjligen en inbromsning av vidare spridning i landet. Sen sitter vi ensama kvar med plågan hos oss själva. För inte blir det någon jakt att tala om. Det är först nu som vargen verkligen sprider sig med en rasande fart, som dom styrande verkligen själva börjar inse omöjligheten av en vargstam i lilla Sverige.
Först nu när hatet växer sig starkt även i utomjakliga kretsar. ja då ska vi plöttsligt skjuta några individer för att hämma ytterligare spridning INGET annat. Låt vargen öka och sprida sig ytterligare några år. Så är det snart skottpengar på dom. Men ställ för guds skull inte upp på jakten i vinter. Tänk ett steg längre i stället.

Mina jaktmarker är sedan många år tillbaka, totalt förstörda. Har jag varit ifrån jakten på hemmaplan dom här åren. Ja, då kan jag gott vänta några år till, Så att även befolkningen i andra kommuner verkligen får se vad det innebär, att hysa en vargstam i sin egen by. För det är just så det har gått till sedan starten med varggalenskaperna. Folk försvarar vargens existens till en början. Inte förän man själv drabbas av dess närvaro får man upp ögonen för vad det egentligen innebär.

Jag är för ett vargfritt sverige på sikt. Men vägra vargjakt några år till. Låt dom sprida sig söder ut ytterligare och äta sig tjocka och feta. Låt dom rassera ytterligare välvårdade viltbestånd. Låt dom våldta andra kommuner, likväl som dom våldtagit våra kommuner och närområden.

Ställer vi upp på vargjakt redan nu, så gräver vi vår egen grop. Det är endast en ytterligare spridning som får hatet och insikten i problemen med varg att öka. Vi kan ju inte själva ställa upp på att tysta oss själva. När vargstamen väl är bromsad så tystnar rösterna åter igen utanför våra kommungränder. Då sitter vi där i vår egen lilla vargpark!

Dom som är så dumma, att dom ställer upp på att skuta nått fjuttantal vargar i vinter. Dom ska inte gnälla på vargen sen i dalarna! NU får det vara nog. Jakten är redan förstörd här, låt nu skiten sprida sig så nolltoleransen blir det enda. sen kan vi åter gå ut på jakt.
Ställ inte upp på nån tillmötesgående uppbromsning av stammen. Så att bara vi ska ha skiten sen. VAKAN UR NATTMÖSSAN!

38. Anonym4

2009-12-01 09:16

Läs på innan du yttrar dig! Det finns en anledning till pinnen i björngapet. Men det är som vanligt bara tro och ingen fakta bakom vargkramarnas ylande. Sorgligt att ni ska ha så dåligt med kunskap om precis allt. För att upplysa dig om fakta bakom pinnen så är det pga den provtagning som utförs, av en tjänsteman från länsstyrelsen, i forskningssyfte! När något dör så inträder efter ett tag likstelhet, för att inte behöva bryta sönder björnen vid provtagningen så sätter man en pinne i gapet för att hålla det öppet. Hoppas att stelheten släpper i skallen på dig och litet kunskap/fakta kan träda in i stället! God natt och sov gott, kliv upp tidigt i morgon och besök ett bibliotek!
Jag har tröttnat på erat troende och tyckande. Tror gör man i kyrkan och tycker gör man i riksdagen.

37. 20 rimligt att anta

2009-12-01 09:15

Vänta få se nu 20 st hmm blev det inte fler. Men till nästa år då 20 x 15% jaaa då får vi skjuta 23 st. Djävlar vilken jakt det blir men hål har vi ju fått eller? Läs noga vad miljöministern sagt vi ska vänjas vid rovdjuren genom en långsammare tillväxt. Punkt slut. För inte tror ni väl att bara tungan slant? Men vänta gärna ett år till så har det här valet gått och de politiska partierna skiter högaktningsfullt i oss jägare i 4 nya år. Som några har skrivit visa att vi är eniga och gör något nu. Om 1 år är det försent och det kommer att ta 4 år igen innan ni har en chans att få till någon ändring. Kolla på www.landsbygdsdemokraterna.se

36. Åberg! Det är Ljung som antar

2009-11-30 23:23

Åberg! Det är redaktören Ljung som antar att det blir 20 vargar som får skjutas i vinter. På vilka grunder framgår inte, men han kanske kan gå in och redogöra?

35. Kan bara hålla med tidigare talare

2009-11-30 23:12

Att skjuta 20 styck är en parodi, inte på något sett påverkar det våran möjlighet att släppa hund! Jag kommer aldrig ställa upp på vargjakt, men det är väl precis vad dom vet. Vargen är här för att stanna! Man kan hetsa upp sig över alla möjliga politiska beslut, men det här tar fan priset! HELT SJUKT!Detta är så sinnrikt uträknat, oavsett vad som beslutas kommer vargarna att bli fler och fler, tro mig!

34. Till Anders, Dalle, Johannes m.fl.

2009-11-30 23:12

20 vargar på fem län blir 4 i varje. Kasta en blick på kartan som finns på tråden om ropet på hjälp från Sörsjön med omnejd. Det betyder för Dalarna att vi ska skjuta EN varg i vart tredje revir. Finns det någon som tror att detta kommer att avskräcka de kvarvarande vargarna att avhålla sig från att springa i byarna, döda hundar och får.
Visst tycker jag ibland att ni är något naiva men jag har inte uppfattat er som totalt avsaknande av förnuft och logik.

33. vargjakten 2010

2009-11-30 23:11

20 skutt, splintrade flockar och 20 russiske inn?
Ja, møt opp og fan inte syt och klag efteråt.
Den som møtar upp på jakt er inte go i hue.
Alla måste vel kunna forstå denna plan,eller? Idioti.
Varg bak hegn,inget annat enn det!!

32. NVV har ej kontroll på vargstammen!

2009-11-30 23:11

Om NVV inte klarar av att beräkna vargstammen är det upp till Regeringen att anlita mer trovärdig personal för denna uppgift! Regeringen har satt ett tak på Sveriges vargstam med 210 individer! Rovdjursforskarna har bevisat genom tidigare uppskattningar av rovdjur att man ligger 100-200% under det verkliga antalet! Detta vet även NVV som måste ta med det i sina beräkningar! Taket på 210 vargar får inte överskridas! Således ska 250-300 vargar skjutas den kommande vintern. Om taket för vargstammen inte uppfylls blir konsekvenserna höga protester från medborgarna i landsbygden, bojkott av jaktkort, inställda eftersök på trafikskadat vilt m m.

31. Till nisse patron

2009-11-30 23:10

Måste beundra dig som fortfarande har ett uns förtroende kvar för myndigeter och grimsöforkare när det gäller vargfrågor mitt försvann då för länge sen!!!!!!!!!!!!!!(20st är ju löjligt)

30. Det räcker

2009-11-30 23:10

med tre till fyra valpkullar så är en avskjutning på 20 vargar återställd.
Flera par har fått upp till 7 valpar.
Jag avstår gärna från vargjakt 2010 i väntan på realistiska avskjutningsramar.

29. Ni måste väl mena 20 vargar ska skjutas bara i Dalsland

2009-11-30 23:10

MInst 20 i varje varglän är mera rimligt .
Jag bor mitt i skiten så att säga och jobbar ute i skogarna hela dagarna jag kan iaf intyga att det finns dubbelt så mycket med varg änn vad myndigheterna uppger

28. 20:-5 ?

2009-11-30 23:10

El.dalakartan på en tidigare artikel så finns 11 revir i dalarna och ändå är inte alla med tex.gimmenreviret neranför insjön (kanske finns fler)
De borde innebära enl.experterna som har järnkoll(4valpar i varje kull överlever)att de borde öka med ca:40st.bara i dalarna nu till våren.Sen om de blir jakt på 4-5 st.Är de någon som tror att man blir lungnare när man släpper sin hund? Jag blir då inte det!

27. Acceptans...jojo

2009-11-30 23:09

Ser fram emot att få se lite smaskiga bilder i kvällspressen! Gärna lite skjutna vargar som ngn leende jägare stoppat in en pinne i gapet på dövargen...ungefär som det brukar se ut vid björnjakter...Detta kommer med all säkerhet att öka acceptansen för vargjakt och tillika öka populariteten till jakt i ren allmänhet.

26. Samma Mörkande

2009-11-30 20:54

av rätta antalet vargar som det var med Björnstammen.
NV, LST och GRIMSÖ = ETT stort skämt.
Denna Lekstuga får fortsätta utan att någon kan göra ett enda dugg.
Det här visste vargkramarna på förhand.
Det fattar man nu i efterhand med deras
spydiga och aroganta inlägg i trådarna.
Fint spel bakom kulisserna.
Jag gissar bara, om det är endast 20 st som totalt ska skjutas bort i Januari, ja då kan ni räkna ut med arslet vad som händer med de övriga vargar som är närgången och som inte får jagas.
Då kommer nog det tyvärr bli illegal jakt då myndigheterna totalt väljer att nonchalera de orter som är värst drabbad av närgångna vargar.

25. NVV & Mattematik=KAOS

2009-11-30 20:53

Vi kan börja med älgarna på 80 talet. inga höjningar på licenserna hur än man klagade över att det var älg bakom varje buske.när sedan dom väl insåg hur totalt dom missbedömt älgstammen. vad hände. jo det var vi jägare som vart utsedda att städa upp.
samma sak med björnarna efter 25 års forskande och med en idiots envishet påstå att björnstammen inte uppgick till mer än 1200-1300 björnar i landet. men vad hände när det blev spillnings inventering. opps!var det dubbelt så många det hade dom inte en aning om.
nu skyller dom på att vi blivit så mycket bättre på att jaga björn så det är därför att licenserna blir fyllda på mindre än halva jakttiden.inte ett ord om att stammen ökar.
dom forskar vidare som ingenting har hänt. säkert i 25 år till.
hur är det med lodjuren.
ja samma visa där. vi måste ha blivit riktiga proffs på att jaga lo eftersom där får man vara glad om man hinner jaga en dag innan licenserna är fyllda.
så den kommande vargjakten kommer tyvärr bli samma parodi som det varit tidigare.

24. Nu är det väl ändå dags...

2009-11-30 20:53

...att ställa SAMTLIGA beslutsfattare i bl.a de båda jägarorganisationerna för sin blåögdhet när de lierade sig med den politiska fienden! JRF's förre hövding passade ju på att lämna skutan när själva sjunkningen var ett faktum så honom kommer vi väl inte åt men alla de andra, de borde få det hett om öronen. En avskjutning på 20 vargar ger ju bara ett löjets skimmer. Ställ inte upp på vargjakten 2010, hela situationen har ju redan gått helt över styr och nu vill statsmakten att vi ska hjälpa till att ansa siffrorna för att ge plats för fler östliga gråben hitskjutsade i limousin, ställ inte upp på det låt maktapparaten och vargkramarna själva ta reda på sin smutsiga byk! Nu har i vart fall jägarkåren möjlighet att visa upp en enad front. Ställ upp - avstå vargjakten 2010!

23. Anonym 19.22

2009-11-30 20:51

Det finns ingenstans i den nya
rovdjursprepositionen som säger att
det skall vara stationära vargar det talas om,således rör det hela vargpopulationen, som så lågt räknat det bara går på forskarnas siffror, rör sig om drygt 300 djur efter kommande vårs föryngring...mera nära sanningen kommer vi dock om vi lägger på minst 50 procent på den siffran då forskarnas siffror ALDRIG i modern tid varit ens
i närheten av att vara i överkant när det gäller våra rovdjurs antal...
Vilket de mycket väl också är medvetna om.

22. Johannes

2009-11-30 20:51

Jag förväntar mig igen förståelse från din sida men i min värld (Bland vargarna) så är en inavlad varg bättre än en frisk med "bra" gener. Att skjuta 4 st i gävleborg kommer inte att göra någon skillnad för mig eller mina hundar. När dom dessutom planerar att plantera in nya till våren så inser man vilken idioti detta är! Hela revir måste få skjutas bort annars kommer situationen bara att förvärras och fler revir att bildas.

21. Allt eller inget

2009-11-30 20:18

tänk efter lite alla ni som är kåta på vargjakt,vad är det för vits att skjuta 20 vargar det varken syns eller känns.Låt Nvv jaga bäst dom kan vår tid kommer!

20. Sluta tramsa

2009-11-30 20:17

Blir det vargjakt på enbart 20 vargar så har både myndigheterna, grimsö och övriga forskare tappat all min respekt, och många andras med tror jag. Dags att dom slutar smussla med siffrorna på antalet vargar. Att dom håller på med sån här skit medför och underbygger illegal jakt och det kan vi inte hålla på med.

SKÄRPNING!

19. Idioti !!

2009-11-30 20:17

skrattretande 20 vargar...hahahahaha
nä nollvision ska vi ha

18. Till Johannes

2009-11-30 20:17

Jag skrev i ett tidigare inlägg att jag hoppas verkligen att inte någon av dessa debattörer tror att de har en delaktighet till den kommande vargjakten i vinter.
Ett stort tack till de ansvarsfulla jägar representanter som fört en viktig och bra dialog med övriga varg intressenter och som bidragit till jakt.
Jag håller fullständigt med dig Johannes, den kommande jakten måste skötas snyggt om vi skall få ett fortsatt förtroende att förvalta vår vargstam. Det värsta som kan hända är att vi jägare går ut med samma etik och moral som under vildsvinsjakten. Jag tror också att avskjutningen om det nu blir 20 djur ligger i underkant på vad som borde skjutas.
Men någonstans måste vi börja och lika viktigt som avskjutningen och viktigare till är att visa att vi kan sköta jakten och skapa föresättningar för en betydligt högre avskjutning till kommande år.

17. Vargjakt

2009-11-30 20:16

Den här jakten blir av enbart för att myndigheterna tror att acceptansen skall öka bland motståndarna.20 st i avskjutning bevisar återigen att forkarna inte vet ett skit om verkligheten.1 Varg = 1 för mycket.

16. Lättlurade jägare

2009-11-30 20:15

Hur fan kan ni ens tänka er att ställa upp på den här löjeväckande vargjakten.
Ställ er tanken att efter den här vargjakten, är våra (jägarnas) problem då lösta.Kan vi då släppa våra hundar och vara glada.Svar nej.Ja varför är ni då så dumma så ni tänker ställa upp.
Har ni inte fattat att det enda är att inte ställa upp.Lek med tanken att det skulle bli 3st vargar skjutna i en kommun i januari.Redan innan höstens jaktsesång 2010 så är det 3 nya vargar i detta område.Efter den kommande vargjakten kommer inte många att skriva
insändare på denna sida,för då är ni ju nöjda.Jägare, vägra ställa upp och visa
hur stark jägarkåren är om vi är eniga.
Då är det ju vi jägare som bestämmer om vi vill ha varg och inte myndigheterna som bestämmer att vi skall ha varg.

15. Utgår från viltskadecenetrs siffror

2009-11-30 20:15

Viltskadecenters siffror för 2007/2008 var 134-153 stationära vargar.
2008/2209 var det 166-185 st vargar en ökning med ca 22%.
Samma procentökning till 2009/2010 skulle ge 202-225 stationära vargar.
Avskjutning av 15 vargar ger då max 210 vargar som regeringen föreslagit.
Man kan också notera att det inte skett någon ökning av antalet revir som var 35-41 2008/2009 men 36-40 2008/2009.
Det tyder på att det är fullt i de landskap där vargarna bildar revir och nya revir kommer att dyka upp utanför de gamla landskapen.

14. 20 Vargar?

2009-11-30 20:14

Varifrån kommer den siffran? Kan inte hitta den artikeln, mer än som det antal som eventuellt skall planteras in.
Annars var det väldigt uppfriskande att äntligen läsa några positiva ordalag här mitt i gnället och Johannes, jag håller helt med dig.

13. Bra Johannes!

2009-11-30 20:14

bra skrivet Johannes!! ....nu när det väl får börja jagas då ska de gnällas över det ....som sagt vargjakt= skyggare vargar=mindre angrepp=större acceptans tror jag iaf !

12. matematik

2009-11-30 20:14

20 st i varje län kan vi lugnt ta bort.

11. omöjligt

2009-11-30 20:13

Att skjuta 20 vargar i fem län, det här är ju lekskole nivå, till våren har vi 300 vargar om vi nu skall tro på forskarna, och inte dom som vistas i skogen hela tiden och vet hur mycket mer varg det finns, vi såg ju hur mycket spår det var nu när vi hadde snö.
Och någon här pratar om att det blir nog bra om det skjuts seriöst och tar rätt djur hur skall det gå till då och vad händer om det blir överskjutning ska han eller hon som har skjutit över i fängelse nej bort med allt eller inget då får vi se hur forskarna skall bete sig, blir det bara 20 då tycker jag vi kan behålla dom med. Nu är det omöjligt att släppa en hund i minst fem län nästa år är nog tyvärr Jämtland med i det också

10. Plus och Minus = ?

2009-11-30 18:54

Vad är tanken med jakten? Segregering, eller vad. Vi vet inte, kanske forskarna gör det men är dom ärliga? Man biter inte i den hand som föder en, myndighetspersoner som i vissa fall är jäviga, forskare och personal under länstyrelsen lika så. Vi som bor i och lever med problemet vad är vi värda, vad är segregation om inte detta.
Men det är nog så att vi som drabbas inte har någonting med rösträkningen att göra när det är valtider, vi är ju en väldigt liten bricka i det stora spelet, där rovdjuren har större inverkan på rösterna, gällande svenska befolkningen som bor i stora städer etc. Dom som inte drabbas, dom struntar i "dom andras" problem. Hur ska vi den lilla minoritet som drabbas göra oss hörda, det är frågan.
Folk i Stockholm fick ju rösta om dom skulle ha trängselavgifter eller inte.
Men där finns det röster att få.
Men vi som drabbats och som bor mitt i problemet, vi räknas inte i det här fallet
"Rovdjur" Det är diskriminering!

9. Är det inte bättre ?

2009-11-30 18:52

Är det inte bättre att börja jaga försiktigt och att jaga överhuvud taget än att inte jaga alls ?

Hur kan det vara bättre att ha inavlade vargar än att få in nya. Det skulle jag vilja höra en fin förklaring på Perra....

8. Allmän Klappjakt

2009-11-30 18:34

20 st vargar är ett hån mot oss på
landsbyggden samt en idiotförklaring mot
folket som lever efter landets lagar.
Vintern 2008-09 hade vargstammen blivit
ca: 230 st enligt vissa personer med insyn hos myndigheterna.Under våren 2009 föddes ca: 120-140 valpar, om man
sedan avräknar ca: 20-30 döda av olika
anledningar blir det minst 320-330 st vargar kvar.Om det skall bli en jakt värd namnet skall minst 110-120 vagar
skjutas,om ej får nog detta hyckleri
från sk. Forskare samt myndigheter den
effekten att allmän klappjakt kommer till stånd.och att våra lagar slutar att gälla för att myndigheterna ej är seriösa i detta arbete utan en del jakthatare skall sitta och ha hand om dessa frågor.

7. Galenskap!

2009-11-30 18:34

Vad är vitsen med att skjuta vargar om dom ändå tänker plantera in nya?
Då är det bättre att vi behåller dom inavlade som vi redan har!

6. Blir det ens en tumme...

2009-11-30 18:34

tror ni? Ett tjugotal djur i fem län gör
fyra i varje län i snitt,varken till eller från.
Att sedan ta bort tjugo från c:a 300
djur som det skulle finnas efter nästa
föryngring,mycket lågt räknat,ger inte
under de 210 vargar som utlovats...
En JO anmälan och massiv protest mot
naturvårdsverket
från våra jägarorganisationer är ett
MÅSTE om utslaget blir som artikeln spår.
På sätt och vis kanske det är lika bra
att det blir så,inget annat kan för allmänheten påvisa så uppenbart vilken
lekstuga, och hur inkompetent folk som styr den, det verkligen rör sig om i
rovdjurspolitiken...

5. ?

2009-11-30 18:33

20, hahaha! Vilket skämt tag det antalet gånger 40-45 så börjar vi närma oss vad som skall skjutas.
Annars är nollvisionen den enda rätta konsekvensanalysen! Undrar när den kommer att göras?

4. Detta

2009-11-30 18:31

er et hån och hot mot jagare och glesbygdar. Och Johannes, kom ut av din disneyverden. Detta beslut får mycket stora konsekvenser for den svenska befolkning, och andra met egondom i Sverige. Manniskors ratt skall gå før allt.

3. Vilket skämt

2009-11-30 17:34

Precis vad jag befarat. Bort med 20 är ju som en droppe i havet.
Sen samtidigt plantera in lika många?
Hoppas detta förslag är ett stort skämt, som allt annat som har med denna rovdjurspolitik att göra.

2. Lite tankar

2009-11-30 17:27

Vi får hoppas att denna jakt medbringar all positivitet den kan. Bättre acceptans för vargen och vargar som blir räddare och skyggare för människan. Att man stirrar sig blint på siffran 210 tror jag kan vara farligt men det är väl fortfarande ett preliminärt tak tills nästa utvärdering görs...

Hoppas jakten sköts seriöst för om den gör det tror jag, eller hoppas i alla fall att den har positiv inverkan. Jag tror dock att att det är lättare sagt än gjort. Rätt djur ska skjutas, skjuts fel kan det förstöra mycket mycket för vargens population och jag hoppas även att det inte blir som det blev för lodjuren vid senaste jakten och att antalet djur som får skjutas överskrider kraftigt...

Sköts det hela proffesionellt och inte enligt utrotningsåsikterna som väller fram här så tror och hoppas jag att acceptansen hos jägare och drabbade för varg kan bli större och att acceptansen hos vargkramarna kan bli större och gentemot jägarna...

Men för allas skull så börja nu inte ropa om totalutrotning men jag tror att de flesta kommentarerna som kommer följa här kommer vara gnäll och klagande om att allt alla gör är fel och att det ända rätta är utrotning.

1. De kringströvande vargarna finns inte med

2009-11-30 17:27

Så vitt jag kan se har man inte räknat annat än säkra revirvargar. Till dess ska läggas det 100-tal som föddes i våras minus lite naturlig avgång. Om vi ska hålla oss till 210 under 2010 måste vi också ta hänsyn till 2010 års valpar. Borde alltså bli ett minst 100 att skjuta som jag kan se det. Någon som tror på att vi får det? Jag gör det inte.
För att hålla lite press på myndigheterna tycker jag vi ska hålla inne registrering till dess vi ser vad NVV kommer fram med.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB