• Pinewood

Vargjakten stoppad i fyra av fem län

AktuelltPublicerad: 2015-12-28 10:19

Uppdaterad. Förvaltningsrätterna i Karlstad och Falun stoppar licensjakten på varg i Värmlands och Örebro län samt Dalarna och Gävleborgs län. Jakten har överklagats av flera föreningar och beslutet innebär att jakten inte kan inledas lördagen den 2 januari, som det var tänkt.

När det gäller licensjakten i Västmanland avgörs den av förvaltningsrätten i Uppsala. Jakten i Gävleborg och Dalarna avgörs i förvaltningsrätten i Falun.

Inhibition
Förvaltningsrätten i Karlstad har beviljat så kallad inhibition, alltså att jakten i Värmland och Örebro län stoppas i väntan på slutligt avgörande.
Normen är att inhibition meddelas när det är sannolikt att rätten kommer att ändra det överklagade beslutet. Förvaltningsrätten i Karlstad framhåller dock att det inte krävs i ett sådant här fall.

Utgången ”oviss”
”För att ett beslut om inhibition ska meddelas har i praxis i allmänhet ställts upp ett krav på en tämligen hög grad av sannolikhet för att avgörandet kommer att ändras i sak. Kravet har dock satts lägre, om målet har varit av sådan karaktär att det kan antas medföra betydande olägenheter om beslutet ska gälla omedelbart och det inte finns något motstående intresse som starkt talar för att beslutet ska gälla omedelbart. Inhibition har då ansetts kunna meddelas redan när utgången i målet framstår som oviss”, skriver förvaltningsrätten i Karlstad.

Samma resonemang
Förvaltningsrätten i Dalarna för samma resonemang kring inhibition och stoppar jakten på åtta vargar i Dalarna och sex vargar i Gävleborgs län.

Besked inom 14 dagar
Lagmannen vid förvaltningsrätten i Karlstad, Magnus Österlin, säger till TT att rätten nu ska grunna på saken i "lugn och ro" och att definitivt besked om vargjakten kommer inom 14 dagar.
– Det gäller att ligga på här. Även om vi beslutat om inhibition har vi ingen anledning att stoppa någon jakt. Det vi ska göra är en riktig bedömning av laglighet och lämplighet; Får man lov att skjuta varg? Och hur många vargar får man skjuta? säger Magnus Österlin till TT.

”Kan hanteras med skyddsjakt”
Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen anger i sin överklagan att det inte är någon akut fara att vargarna i jaktområdena ställer till någon skada.
”Samtliga revir ligger inom områden med relativt låg täthet av får och under 2015 har flera revir inte gett upphov till några skador. Enstaka angrepp kan ske om licensjakt uteblir men detta kan i så fall hanteras genom skyddsjakt”, heter det i överklagningen av licensjakten.

Inte ens tillväxten
I Värmland var det tänkt att fällas 20 vargar. Dessutom skulle ytterligare sex vargar skjutas i ett revir som delas av Värmland och Örebro län.
Två av varandra oberoende utredningar har slagit fast att 300 vargar är gynnsam bevarandestatus för den svenska vargstammen. Vintern som gick uppskattade forskarna stammen till 415 vargar.
Därtill räknas det ha fötts 228 vargvalpar i våras.
De 46 vargar som är tänkta att fällas i vinter motsvarar inte ens tillväxten.

Fler beslut i dag
Förvaltningsrätten i Uppsala väntas meddela sina beslut om vargjakten i Västmanland under dagen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

29. Demokrati ?

2015-12-31 16:39

Hur vi än skriker, demonstrerar mm, så hjälper det tyvärr inte, vi ser resultatet efter flera år så har vi inte kommit en meter.

Vi hanterar denna fråga helt fel o är inte eniga så som Jägareförbundet Riksjägarna mm, och detta utnyttjar Vargkramarna väldigt skickligt, deras olika organisationer har gott om folk som jobbar med lobbying, folk som står på centrum o delar ut information mm, om hur synd det är om våra rovdjur, hur hemska vi jägare är mm, att exempelvis Vargstammen är inavlad ja hur mycket ljug som helst som Svensson tror på i våra städer.

Våra folkvalda politiker (dom vi jägare röstar på) kör slalom i frågan o lurar skjortan av oss med en massa löften mm, som dom sedan sviker.

Vi jägare och de som försöker driva någon typ av boskapsdrift på landsbygden är 100 procent förlorare och kommer så att förbli, om vi alla skall springa och skrika på var sitt håll så kommer vi inte en meter framåt.

Det är dags att ta fram en stark person som driver allas fråga, LRF, Jägareförbundet, Riksjägarna, Fårägareförbundet, Yrkesjägrna som kan ena alla och driva hela frågan på bred front för allas räkning, annars kommer vi alla bli förlorare.

Gott Nytt År

28. Riksdagsbeslut

2015-12-30 23:09

Undrar om man kan överklaga alla riksdagsbeslut till förvaltningsrätten?

27. varg i sverige

2015-12-29 22:12

Kanske på Gotland? Almedalen

26. Till Per H #25

2015-12-29 17:39

Varg får gärna förekomma i Sverige för min del, dock ska den skjutas om den vistas nära människor eller tamdjur vilket i praktiken innebär att den bör utrotas då människor finns i hela vårt land. Jag tror inte att någon plats i Sverige finns som kan inrymma ett vargrevir och inte överlappa människans bosättning eller vårt naturbruk. Det är min åsikt och jag talar bara för mig själv. Att inhysa GYBS inom Sverige och Norge är ju med detta resonemang bara dumt.
Resonemanget som många jägare för som kan låta positivt för vargens förespråkare är oftast av typen gärna varg men inte hos mig. Alla vill ha varg men ingen vill ha varg i sin trädgård.
Det var någon som skrev att vi kan ju ha varg i städerna för det är ju där förespråkarna finns, och det känns ju rimligt förstås (ironin ignoreras för att göra en poäng). Lika rimligt som att ha GYBS av varg i Sverige och Norge... Dumheter...

25. Rätt tolkat?

2015-12-29 13:24

Jag tolkar kommentarerna, undantaget Calle S och någon till, så här långt att alla är rörande överens om att vi ska ha varg i Sverige och att det enda som återstår är att komma överens om antalet och var dom ska vara!
Är det rätt uppfattat av mig?
Nollvisionen den enda rätta.
VVV.

24. "21" Reply

2015-12-29 12:42

Nu är du inne på rätt spår!

1 - Det skall vara en myndighet som kan förvaltning av vilt. Alltså inte NaturVÅRDsverket, som är duktiga på att vårda men inte att förvalta.
Detta skall inte avgöras av domstol. Det finns ett riksdagsbeslut att en ny myndighet skall inrättas, som skall handha allt som handlar om jakt&Vapen.

2 - Beslutet skall komma i god tid före jakten ca två månader. Ev. överklagningar skall inlämnas inom de två första veckorna efter jaktbeslut. Inom två kommande veckor skall det överklagade avgöras. Då finns en månad till förberedelser för bl.a jägarna.

3 - Jakttiden bör vara väl tilltagen med tanke på det osäkra snöläget, jan, febr, mars. är lagom. Får man skjuta t.ex.10 st så är det ju stopp efter 10 oavsett jakttid.

23. Håller helt med nr.19

2015-12-29 12:42

En önskedröm vore om jägarnas två stora organisationer satte sig vid samma bord. Med det som utgångsläge ta "rodret" och samla övriga intressenter.
Tror inte att jägarnas intresse slår speciellt högt när det gäller. Då måste LRF och olika brukarorganisationer samlas. Skulle säkert ge en annan sprängkraft.
Grundsyftet med värnarnas agerande är ju att få bort jakten från kartan, vargen är verktyget. Det gäller vår framtid.

PS. Har börjat att vackla i min tro att allt löses med sunt förnuft och demokrati. Kan våra organisationer svar upp emot alla värnarorganisationers eventuella bidrag, ge igen med samma mynt.(överklaga, ifrågasätta, syna dom i sömmarna, etc.) Inte riktigt min grej, men tyvärr är sandlådan redan etablerad.
DS.

22. "20" Reply

2015-12-29 12:41

I första hand gäller att komma till det antal som utsetts till sk."gynnsam bevarandestatus" dvs 270 st. (Det antalet innehåller både livrem och hängslen.)
Officiellt sägs att det finns drygt 400 st. En siffra som konstigt nog varit den samma ett antal år!?
Sanningen är nog ca det dubbla.
Det tror jag att flertalet jägare håller med om.

21. Demokratifråga

2015-12-29 10:40

Det måste väl ändå vara självklart att samma regler gäller vargjaktsbeslut som andra myndighetsbeslut i samhället, situationen skulle bli mycket märklig om vissa särintressen skall åsidosätta vårt demokratiska system!
Men däremot tycker jag det att borde vara så att beslut om jakt samt antal vargar som får skjutas borde meddelas betydligt tidigare så att den nu så omdiskuterade processen hinner färdigställas före ett ev jaktstartsdatum.
För som det är nu blir det bara en oerhört infekterad debatt som helt saknar sans och rimlighet (från båda sidor)!

20. Enade?

2015-12-29 10:40

Det är påfallande ofta kommentarer kommer om att vara enade, men kanske det är så att det finns ett antal ( majoritet?) av jägare som inte vill se vargen utrotad!

19. Cirkus varg!

2015-12-28 22:55

För det första är det som någon redan skrivit att alla som är negativt berörda inte skall acceptera att bli hunsade/överkörda någon gång och absolut inte gång på gång!
Om LRF, Samer, Övriga tamdjursägare, Jägare, Småbarnsföräldrar i drabbade områden samt jägarorganisationerna kunde SAMARBETA. Vi är ju mångdubbelt fler än de som jäklas med oss! Utse rätt person som talesman för de övriga. Lägg all prestige och ev.annat åt sidan och jobba för allas bästa i denna viktiga fråga.
Utomstående skrattar antagligen åt det som händer kring vargen i Sverige!
För det andra, "Sverige är fantastiskt" heter det ju och man kan bara hålla med! Om en regering eller annan myndighet bestämmer att vi skall ha vargjakt, så skall naturligtvis det beslutet vara så noga genomarbetat så att man verkligen vet att det är rätt beslut! De överklagningar som kommer skall inte kunna orsaka det resultat vi nu åter har.
Jag kan inte tänka mig att detta farsliknande spektakel kan förekomma någon annan stans!

18. Eftersök

2015-12-28 22:53

Det finns alltid någon som skall skryta för myndigheterna om hur bra hundar den har och alltid ställer upp på ett eftersök, jag har sagt i flera år att sluta med eftersök! Jag har slutat för många år sen och har insett att mina barn inte kommer att få uppleva friheten i skog och mark, min hobby och livsstil har ändå inget värde för någon politiker. Varför gick vi med i EU ????? :(

17. Det

2015-12-28 22:53

Betyder att vargen är fredad! Då riksdagsbeslutet tydligen inte gäller för varg.

16. Undrar just ...

2015-12-28 22:52

... Hur många nya EU-motståndare, myndighetshatare, politikerföraktare och/eller SD-väljare det här kommer att skapa. Tyvärr behåller nog MP sina 6% vad som än händer. De verkar vara orubbligt övertygade om det egna partiets förträfflighet vad som än händer ute i landet.

15. Nej till frilevande varg

2015-12-28 22:52

Vi måste ta tag i detta nu! Vi gör som Svenljunga gruppen gjorde för ett antal år sedan vägra eftersök i vargområden och låter staten ta hand om detta själva, men då räcker det inte med att ett par stycken gör det utan hela landet, Tyvärr finns det dom som gör det ändå, Detta duger inte utan alla måste vara eniga. Kom igen nu det är våra och våra barns framtida möjighet till jakt och att bo på landsbygden som det handlar om.

14. Lite fortare

2015-12-28 19:21

Ja det var ju väntat men å andra sidan så var tilldelningen ett hån så skillnaden blir marginell, nej upp till kamp sluta med eftersök av alla former där det finns varg i stort sett hela landet med andra ord!!! Men det finns väl ingen stake i jägarkåren så att vi står enade eller?

13. Helt rätt Calle!

2015-12-28 17:04

Den svenska jägarkåren är i allmänhet alldeles för mesig. Ställer inga krav.
Blir överkörd gång på gång. Blir överkörd nu igen. Låt nu vargälskarna få klara sig själva. Slut leden, ställ rejäla krav. Sluta upp med att vara "mesiga", splittrade. Vargcirkusen har pågått länge nog. Nu räcker det!

12. Behöver bombas

2015-12-28 17:04

Kan ingen som kan ordna en länk så vi kan bomba regeringen med protester så de en gång för alla får se vad landsbygden tycker om frilevande varg. Med några hundra tusen underskrifter så måste de väl ge sig

11. En härlig dag

2015-12-28 15:00

5 cm nysnö under natten, några grader kallt och blå himmel. En härlig dag för harjakt. Hunden släpps och sen är det bara att vänta på upptag. Efter dryga timmen ringer telefon. 4-5 vargar har kommit in på området. Det är bara att koppla stövarn så snabbt det går och åka hem. Innan jag sätter mig i bilen kommer beskedet att vargjakten är inställd. Tänk att vi som bor ute på landsbygden har så mycket att glädjas åt. Ja, det var sannerligen " En härlig dag. "

10. Hm

2015-12-28 14:59

Och var är Bucht?

9. "Men detta kan i så fall hanteras genom skyddsjakt”

2015-12-28 14:02

Och vem skriver dessa ord? Just det, exakt samma extremister som konsekvent överklagar alla skyddsjakter! Det hade varit roligt om det inte handlade om själva existensen för landsbygden.
Såg ett reportage på TV igår från en by i Sibirien, där var alla hus omgärdade av plankstaket runt 2,5 meter högt, kanske ännu lite högre. Där ser ni framtiden för landsbygdens folk om dessa extremister tillåts fortsätta med deras ekosofiska projekt.
Vargarna skall vara i hägn, inte landsbygdens folk!
Vi har sett framtiden, fårfarmare polisanmäls för att de inte har råd eller möjlighet att sätta upp verkningslösa "rovviltsavvisande" staket.
De som angriper landsbygden då? Romson och de andra ekosoferna? de hämtar nya röster i städerna, röster framtagna av lögner spridda av journalistkårens opinionsmakare. Folk som aldrig någonsin kommer att sätta sin fot utanför tullarna luras att varg och djurhållning kan samexistera och används av ekosoferna som nyttiga idioter. Disney-barnsagor om rovvilts ofarliga förträfflighet upphöjs till sanningen.
Tyvärr är sanningen betydligt blodigare än så.
Rösta rätt, på alla sätt.
Prata med din riksdagsman.
Prata med kommunstyrelsen.
Ge aldrig upp. Ondskan får inte segra.

8. Suck

2015-12-28 12:53

Vi får väl hoppas att Förvaltningrätten hanterar detta på ett bra sätt och kommer till ett beslut innan jaktiden gått ut.
Hoppas nu att regeringen går in och gör vad dom kan inför kommande års jakter så att det inte går att överklaga nära inpå genomförandet av jakten. Rimligt borde ju vara att man bestämmer att jakt beslutas i oktober och ALLA som vill överklaga har då ca 30 dagar på sig.

7. Laglöst

2015-12-28 12:53

Det måste vara ett stort fel när några värnarföreningar kan köra över både riksdag regering naturvårdsverk och länsstyrelser. Man kan fråga sig vad vad vi ska ha dessa myndigheter till.

6. Jakten på Jägarna.

2015-12-28 12:52

Har under julen läst boken om Jakten på Jägarna och det är skrämmande att några personer i vår rättsapparat kan agera på ett sådant omänskligt sätt.
Läs boken så förstår alla som inte vill ha frilevande varg i landet vilka problem vi står inför.

5. Inför

2015-12-28 12:52

tjänstemannaansvar så blir det väldigt mycket svårare för div myndighetspersoner att fortsätta köra sin egen agenda! Tex "råka" skicka helt fel siffror till EU, Inte följa av riksdagen fattade beslut, osv...

4. Obegripligt...

2015-12-28 12:51

...hur det kan beslutas att gybs är 300 vargar men att värnarsidan får bestämma över huvudet på myndigheter om detta och stoppa en jakt som inte ens minskar stammen nämnvärt utan bara knappt bromsar upp tillväxten.
Var är alla politiker nu som gärna slår sig för bröstet annars och gapar om hur viktigt det är att värna demokratin?
Fast man kan ju såklart vända på det...
Kanske det är demokratiskt "framröstat" i riksdag och regering att landsbygden SKA slaktas ut och det kommer så bli då vi svenskar inte kan/vågar göra oss hörda på sätt som verkligen når fram till beslutsfattarna i Stockholm...

3. Sluta spela med i myndigheters och vargorganisationers spel

2015-12-28 12:50

Bojkotta all vargjakt och alla eftersök i vargrevir. Låt myndigheter klara situationen själva när maten tar slut i skogen. Eventuellt kan de ta hjälp av SRFs allvetare. Om ni vill skjuta varg åk till Ryssland eller något annat land där vargen behandlas efter förtjänst. De enda vargar som får skjutas är de som befinner sig på den egna gården.

2. En eller flera hundar begravna?!

2015-12-28 11:22

Hur svårt kan det vara? Enkel matematik säger att årets tilldelning är LÄGRE än det antal vargar som kommer födas under våren. Helt obegripligt att då besluta om jaktstopp i väntan på ett avgörande i sak.
Värnarsidans "förhalartaktik" lyckas tack vare att man lyckats nästla sig in bland statliga tjänstemän och även inom domstolsväsendet.

1. Parodi

2015-12-28 10:51

Varför ansöka om vargjakt när resultatet är givet redan vid ansökan?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons