• Älgskadefondsföreningen

Vargkriget inget för Säpo

AktuelltPublicerad: 2010-05-05 17:43

Nätverket för illegal jakt på varg som skildras i TV-dokumentären Vargkriget är en fråga för de berörda polismyndigheterna i varglänen. Den bedömningen gör både Rikskriminalen och Säpo.

Att beväpnade nätverk säger sig syssla med organiserad tjuvjakt och har företrädare som säger ”de som försöker tysta oss går samma väg som vargen” räcker inte för att Säkerhetspolisen ska rycka ut.
– Vi jobbar inte med frågan, kommenterar Patrik Peter, pressekreterare på Säpo.
Om nätverket som framträder i TV-filmen skulle försöka påverka politiker, myndigheter eller journalister med till exempel hot hade det varit ett fall för Säpo.

”De är inga högkapacitetsaktörer”
– Vi har tittat på några få enstaka fall och bedömt att detta inte är en fråga för Säkerhetspolisen. Anledningen är att när det gäller så kallad otillåten påverkan koncentrerar vi oss på högkapacitetsaktörer.
Säpo fokuserar istället på till exempel Vit makt-organisationer och den autonoma rörelsen.
– Bedömningen är att vi för närvarande inte kommer att jobba med den här grupperingen. Det här är ett jobb för de enskilda polismyndigheterna att ta enskilt eller tillsammans, säger Patrik Peter.
Hans kollega på Rikskriminalen, Varg Gyllander, är på samma linje.

”De uppfyller inte kriterierna”
– Rikskriminalen ska bekämpa grov organiserad brottslighet. Nätverket som skildras i dokumentären uppfyller inte kriterierna för det. Definitionen är nämligen att det ska handla om brottslighet för ekonomisk vinning, förklarar Varg Gyllander.
Rikskriminalen har visserligen en polis som jobbar med illegal jakt. Men han kommer inte att kopplas in som det ser ut nu.
– Det här är enskilda brott som de lokala polismyndigheterna ska jobba med. Men inget hindrar att poliserna i de berörda länen börjar samarbeta med varandra, eller ber oss att hjälpa till. Men vi har inga meddelanden om det, säger Varg Gyllander.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. SÄPO engageras

2010-05-06 10:26

SÄPO är som bekant en organisation där sanning är ointressant. Bästa sättet för SÄPO att engagera sig i Vargkriget är att förneka all önskan att delta. Vad skulle då motivet vara. Filmen Vargkriget och dess huvudpersoner kommer otvetydigt att påverka politiken. Frågan är hur. Det är val till hösten och politiker kämpar för väljarnas röster. Om det finns en kraft så stark mot vargarna så man i organiserad form utan ekonomisk vinning kämpar för vargarnas försvinnande med risk för fyra års fängelse då gäller för politikerna att ställa sig rätt i valvinden. Här kommer många röster att stå på spel.

2. vargKRIGet.

2010-05-05 23:35

Ligger man i krig så kallar man in millitären, inte säkerhetspolisen!
Följande finns att läsa om ordet krig på den berömda siten wikipedia:

Krig är ett fientligt förhållande mellan folk eller stater eller mellan parter inom samma stat (inbördeskrig) där användande av dödligt våld förekommer på ett systematiskt sätt.

Definitionen varierar av vad som kvalificerar vissa väpnade konflikter som krig, och vissa inte. Det har bland annat föreslagits att den väpnade konflikt där mer än 1 000 kombattanter under ett år faller i strid ska anses som krig. [1] Något formellt krav på krigsförklaring för att krigstillstånd ska anses föreligga, finns dock inte.

Vad säger försvarsminister Sten Tolgfors tro? ;-)

1. TANKVÄRT!

2010-05-05 18:50

Innan jag gav en kommentar om den så omtalade filmen om de som utövar iligal jakt och denna film gav mig en ordentlig funderadnde och kännining av att allt var inte rätt. Nu här kan jag säga med och utan bevis så har polismyndigheten intet att säga. Redan via Peter Anderssons medverkan anser jag att han i detta sora reportage är han själv medveten om att han undanhåller bevis, som påstådda medlemsbevis i SVJ förbundet, har han granskat om det är äkta, man kan för att villseleda gå med i ett förbund och därifrån få sin stämma hörd. Detta har de inom säpo förstått och den sagan om den nu så om debatterade filmen visar klart och tydligt att, visst så förekommer det kanske obs kanske en avskjutning av varg som inte rapporteras, men bevisa detta. Det går inte med det fil matriel som Andersson har plockat fram.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere