• Allmogejakt

Vargpar med ryskt blod i Västernorrland/Jämtland

AktuelltPublicerad: 2010-12-19 20:48

(Uppdaterad) Två vargar som markerar revir har påträffats på gränsen mellan Jämtland och Västernorrland.
Båda två är avkommor till den så kallade Kynnavargen, som är en rysk invandrare i Norge. Tåssåsens sameby har sökt skyddsjakt på dem.

De båda vargarna kom till länsstyrelsernas kännedom i slutet av november, då man påträffade en vargtagen älgkalv på en väg.
- Jag har spårat dem och hittat en tagen älg till. De revirmarkerar också. Spillning som hittades på sjön Horten visar att båda vargarna är avkommor till den ryske invandraren i norska reviret Kynna 2, berättar Bengt-Erik Göransson, naturbevakare vid länsstyrelsen i Jämtland.

En hane 
På revirmarkeringarna och i DNA-analysen syns det att den ene av vargarna är en hane. Könet på den andra är okänt. Det är dock inte otänktbart att det rör sig dock om två kullsyskon, en tik och en hane, som är på väg att slå sig ned, tror vargforskaren Olof Liberg.
- Koordinaterna visar att de går tillsammans. Det är sannolikt helsyskon, födda 2008, men det är inte säkert att de vandrat ut från Kynnareviret tillsammans. De kan ha gått var för sig och träffat på varandra i Jämtland. Den ena hittade vi spillning efter i juli 2009 och den andra i november 2009 i Jämtland, säger Olof Liberg.

Hur viktiga är dessa två individer för den svenska vargstammen?
- Väldigt viktiga - lika betydelsefulla som avkommorna till Galvenhannen, svarar Liberg.

Hittills har vargarna rört sig i ett område som sträcker sig över länsgränsen mellan Jämtland och Västernorrland. Närmaste ort är Haverö i Västernorrland och centrum i det förmodade reviret ligger i dag i sjön Haverns östra ända.

Rendskötselområde
- Det är mycket älg i området och besvärlig snö att spåra i. Vi kommer att spåra mer intensivt från skoter och hoppas att spårförhållandena blir bättre, säger Bengt-Erik Göranssson.
På den jämtländska sidan i området är det renskötselområde och Tåssåsens samby har redan lämnat in i en ansökan om skyddsjakt på de båda vargarna.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

23. Skogsmullen

2010-12-20 22:50

Du säger ingenting om att ha varg och stora rovdjur i Södra Sverige??
Varför inte? Det är väl där den största förståelsen för att inte bara människan skall styra i naturen finns.Det är väl där det största stödet för att människan är skyldig att ta av sin välfärd för att biologisk mångfald skall bevaras och skyddas finns.Det är väl där vargvännerna finns.
Varför i hela världen är det då inte dom som ska ta av sin egen välfärd,på sina egna åkrar och tomter för husbärga mångfalden???
Varför är det alltid vi norrlänningar som är skyldiga att bevara natur????

22. Utan felskrivningar i 17.

2010-12-20 22:49

Om man värnar vargen som art bör man ta bestämt avstånd till de biologiska experiment som svensk rovdjursförvaltning håller på med. Den gynnar definitivt inte arten varg på vår jord. Den med annan uppfattning kan i så fall beskriva hur!
Säkert är däremot att svensk renskötsel hotas redan nu av rovdjur, vargen oräknad. Och vår djuruppfödning bör behandlas på samma sätt som renskötseln, dvs. viktigare än vargen. Vem har svårt att förstå det?

21. Till lars (15)

2010-12-20 22:49

Woj-Woj Antar att du inte bor i "Sameland" eftersom du tycker att Samerna eller rättare sagt Renskötarna är förtryckta. Sanningen är precis tvärtom. De renskötande samerna har via SSR stämt Svenska staten för att få ensamrätt till jakt och fiske inom "Sameland". Man vill skriva på ILO169 vilket kortfattat innebär rätten till land och vatten. Vad det skulle innebära kan du räkna ut med valfri kroppsdel. Ett fåtal Renägare lever på Renskötsel, den resterande delen av Renägarna har ett renmärke för att kunna röra sig fritt på fjället inom exempelvis skoterförbudsområden, fiska i avlysta sjöar, slippa fällavgift på Älg mm. För varje producerad krona renkött bidrar Svenska staten dvs du och jag med drygt sex kronor. Om Samebyn behöver en ny Renvaktarstuga bidrar Svenska staten med 75% av totalsumman mot uppvisande av kvitto. Samma gäller vid upprättande av Renlängder mm. Om sedan en Varg stör deras största hobbyverksamhet Rennäringen tas den bort med hjälp av helikopter, vilket borde vara en självklarhet även utanför renskötselområdet. Ett tips är att läsa på Jakt och Fiskesamernas hemsida.

20. Ett sådant utbyte Kihlström

2010-12-20 18:10

Innebär automatiskt att vi får samma vargens sjukdomar i hela regionen.
För inte tror du väl att de kommer att anmäla sig vid gränskontroller för tester och vaccinationer.
Vi som inte vill ha varg på våra marker får ofta rådet: Flytta då.
Men vore det inte enklare om den minoritet som vill leva nära vargen flyttade till Ryssland. Alla undersökningar som har gjorts i vargdistrikt visar på att en överväldigande majoritet vill inte ha dem.
Hur var det nu Kihlström? Varför har man sagt att vargarna ska placeras där de gör minst skada. Jag trodde mantrat var att vargen var oumbärligt nyttig.

19. Leif Kihlström och erbarmlig propaganda

2010-12-20 17:56

Skall det vara så svårt att förstå att skall man ha en frilevande och självgående långsiktigt livskraftig vargstam så måste den utgöra en effektiv population om 500 - 1000, dvs. 2000 - 20000 djur. Går inte detta med vargar som lever i Skandinavien så måste ryska och finska vargar räknas in. Förutsättningen för detta är att renskötseln utrotas eller att vi har en liten vargstam som underhålls av "forskare". I det sistnämnda fallet är det bäst och billigast om de håller till i hägn, både "forskarna" och vargarna. Skall det vara svårt att förstå? Din erbarmliga propaganda är att du vill låta påskina att det är möjligt att ha en liten, självgående vargstam i Sverige.

18. Hermansson

2010-12-20 17:30

Hermansson läs rapporten igen! Du skriver "Jo, jag är övertygad om att Laikre vill att vargarna skall utgöra 500-5000 effektiv population."

Siffrorna är helt rätt men detta antal kan ju uppnås gemensamt i Skandinavien, Finland och Ryssland. Förekommer det utbyte mellan delpopulationerna så minskar antalet radikalt, det framgår också av Laikre&Rymans rapport.

Skall det vara så svårt att förstå!

Du måste ju ha någon uppfattning varför Laikre&Ryman i samma rapport som du hänvisar till skriver:
"Våra analyser visar att utan immigration måste den svenska vargpopulationen uppgå till minst 1000 individer för att målsättningen att bevara 95% av den genetiska variationen i minst 100 år ska kunna uppfyllas."

Det var just denna siffra (1000) jag hänvisade till när du började ösa galla över mig.

Nu har vi ju invandring så denna siffra behöver inte gälla vilket NV ochså skriver.

Vad det är för propaganda du anser jag torgför vet jag ej. Jag läser bara rapporten du själv hänvisade till. Jag har aldrig angivit någon personlig åsikt om hur många vargar som är "lämpligt".

17. Vargens väl och ve

2010-12-20 17:00

Om man värnar vargen som art bör man ta bestämt avstånd till de biologiska experiment som svens rovdjursförvaltning håller på med. Den gynnar definitivt arten varg på vår jord. Den med annan uppfattning kan i så fall beskriva hur!
Säkert är däremot att svensk renskötsel hotas redan nu av rovdjur, vargen oräknad. Och vår djuruppfödning bör behandlas på samma sätt som renskötseln, dvs. viktigare än vargen. Vem har svårt att förstå det?

16. Leif Kihlström och erbarmlig propgaganda

2010-12-20 16:31

Jo, jag är övertygad om att Laikre vill att vargarna skall utgöra 500-5000 effektiv population. Annars är det ingen mening med att skriva det, hon konstaterar dessutom att forskarna är överens om detta. Skall man som du vill räkna in ryska och finska vargar så förutsätter det att förödarna lyckas med att utrota samerna. Ja, man tycka att det är vansinne - vilket det är - men det är likafullt förödarnas långsiktiga målsättning. Vad som mera framgår av propositioner och Laikres mfl. rapport är att det är helt orealistiskt att hålla liv i en liten vargstam i Sverige med hjälp av regelbundna utsättningar av ryssvarg. Detta är ingen option om vargen skall överleva som frilevande art i Sverige. Skall den som nu och i överskådlig framtid vara helt beroende av att skötas av människor så skall den också hållas i hägn. Därför är samerna under attack och därför skall norra rovdjursförvaltningsområdet så snart möjligt överlämnas till vargens utbredning. Din propaganda, Kihlström, är inte bara erbarmlig, den är djupt okunnig.

15. Skogsmullen

2010-12-20 15:13

hade samerna verit lika giriga som du och dina (och mina) förfäder varit, och sagt att de "ägde" mark, så skulle samerna ägt i stort sett hela norrland. Innan svenska bönder tog för sig av den norrländska skogen så fanns det i stort sett bara samer i norrland...

14. Linje, avel? "12"

2010-12-20 15:13

Är det bekräftat att det är ett syskonpar? Då och i så fall fattar jag inte va förespråkar sidan jublar över? Det so nya individer enligt dom, ska göra är väl att minska inavels graden, i den svenska vargstammen!
Linje avel äe väl inte tillåten i Sverige, och om riskan finns att de kommer att ske, förhindra det?

13. Hermansson (4) Nu får du ge dig!

2010-12-20 14:57

Nu får du ge dig Hermansson. Det här står även i bilagan av Laikre&Ryman citat: "Våra analyser visar att utan immigration måste den svenska vargpopulationen uppgå till minst 1000 individer för att målsättningen att bevara 95% av den genetiska variationen i minst 100 år ska kunna uppfyllas."

Den Skandinaviska populationen är nu inte helt isolerad utan får påspädning av finska och ryska vargar och då skall även deras antal medräknas. Och räknar vi med den ryska populationen så kommer vi lätt upp i dessa siffror. Du tror väl inte på allvar att Laikre&Ryman föreslår 500-5000 (Ne) effektiva vargar i Sverige?

12. Hur ska ni ha det T.Eriksson?(8)

2010-12-20 14:56

Först ska det inplanteras mot inaveln och nu när ett syskonpar börjat markera revir tillsammans "underbart". det verkar som att antalet individer får öka hur mycket som helst i dina ögon. Den genetiska bilden är nog bara fasad från sådana som dej.

11. Samerna äger INGEN mark

2010-12-20 11:32

och de privata skogsägarna får vackert plantera om ny plant för att dessa tamrenar ska få härja fritt på andras mark!Alla vet om att det är samrna vi har att tacka för en inavlad vargstam och ett större rovdjurstryck i Dalarna och Värmland än det skulle behöva vara! Dags för samerna att ta hand om sina tamdjur som resten av Sveriges tamdjursuppfödare , dvs köpa foder och ha sina djur i hägn. För vi skall väl inte särbehandla dom jämfört med andra i Sverige eller? Som skogsägare vill jag hellre ha rovdjur än klövdjur i skogen!Antingen drar vi in alla bidrag dom får pga rovdjurstrycket eller så kan samerna ansöka om skyddsjakt. Dom ska inte få bidrag för djur som inte existerar i deras områden. Dessutom så är det dags för att låta vargarna bo i hela sverige inte trängas i Dalarna och Värmland där det fullkommligt "kryllar" av 50 vargar i vardera län.

10. Intensivare spårning - skattebetalarna betalar

2010-12-20 11:31

Tjohej och hå nu blir det mera jobb.
Bara inte någon "går i väggen" i det mödosamma arbetet med vargforskningen

9. Inseminamation

2010-12-20 11:31

Det kanske har förekommit insemination utan att så rapporterats?

8. Underbart.

2010-12-20 11:06

Det kommer bara glada besked. Fin julklapp. Var mycket rädda om dom.

7. Så var det dags...

2010-12-20 11:06

Vargarna gör nu sitt inträde i Norrland på allvar, naturligtvis till glädje för Liberg, Glöersen och SJF förbundsstyrelse och rovdjursråd.
Om jag självmant gör mig som tolk för Norrlands vargmotståndare kan jag bara säga att vi stöder Tossåsens sameby och flera andra samebyar i deras strävan att få tillstånd skyddjakter på varg. Känn stort stöd från Norrlands vargmotståndare.

6. Är det inte underligt?

2010-12-20 11:05

Här är det uppenbarligen två syskon som är bevarandevärda och revirmarkerar. Är inte detta inavel? Minst en ska bort förslagsvis den eventuella tiken eftersom hanen troligen vandrar vidare, kanske till Ryssland.

5. Ingen skyddsjakt!

2010-12-20 09:42

Avkommor till nya invandrade vargar som hannarna i Galvenreviret och Jussareviret ska givetsvis inte skjutas varken i licensjakt eller skyddsjakt i förebyggande syfte.
Det är givetsvis mycket billigare att dessa individer får leva och sprida sina gener än att ge sig på en konstlad inplantering av finsk/ryska vargar eller vargvalpar från djurparker.
Bägge inplanteringsförslagen kan få problem med att genomföras på grund av en mängd olika saker som man har otillräcklig kunskap om.
Avkommor till vargar som kommit hit för egen hand måste få sprida sig fritt.

4. Norra rovdjursförvaltningsområdet skall nu få sina vargar

2010-12-20 09:41

Årets provokativt låga tilldelning tycks ha kommit som en obehaglig överraskning för SJF, läser man Glöersens skriverier så får man intrycket av en skadeskjutens irrfärder, Glöersen har troligen äntligen upptäckt att riksdagen avser att ta död på all jakt – inte bara löshundsjakt - och lägga skogsbygderna öde.
Citat Kihlström: ”En som nämnt 1000 vargar är genetikern Laikre”. Detta är erbarmlig propaganda, Kihlström. Vad Linda Laikre (& Nils Ryman) verkligen säger är, citat: ”Det råder stor vetenskaplig enighet kring att det krävs en effektiv populationsstorlek om 500-5000
för att en isolerad population ska betraktas som långsiktigt livskraftig i genetiskt hänseende.” (Bilaga 1, pkt 2.4 i rapporten redovisning av regeringsuppdrag med dnr 429-8585-08 Nv)
. I samma rapport framgår att man räknar med att verkliga antalet vargar är drygt fyra gånger effektivt antal, dvs. Laikre förordrar att antalet individer behöver vara mellan 2000 och 20000 djur. Detta klargörs genom uttalandet ”För en isolerad vargpopulations del krävs en verklig populationsstorlek av tusentals eller tiotusentals djur ...”. Detta är också i överensstämmelse med vad som står i regeringens proposition 2000/01:57 där det står: ”Den nedre gränsen för långsiktigt bevarande anges till 5 000 individer för björn och varg, till 3 500 individer för lo och kungsörn samt till 3 000 individer för järv”. I propositionen ”En ny rovdjursförvaltning” hösten 2009 hänvisas till den förra och båda har antagits av riksdagen och detta är vad som är gällande politik för antalet vargar på sikt. Allt snack om diverse lägre antal (delmål) som bland andra Leif Kihlström upprepar därför att han tror sig ha hört någon säga så, är just snack, eller om man vill, ett utnötningskrig för att bygdernas folk skall ge upp och flytta så att varg och andra rovdjur kan flytta in, det är vad man kallar ”att vänja sig”. Uppenbart är att med 2011 års tilldelning så tycker sig förödarna nu ha vunnit kriget om mellersta rovdjursförvaltningsområdet och att det nu är samerna som är under attack, renskötseln skall bort och norra rovdjursförvaltningsområdet skall erövras åt rovdjuren. Detta är med de uppsatta målen för den framtida vargstammen och övriga rovdjur helt nödvändigt.
Rolf O. Peterson har med sina Kenai-studier visat att varg har (såsom är vanligt hos många arter) förmågan att öka sin tillväxt och därigenom ersätta en ökad dödlighet på grund av svält, jakt eller annat. Peterson visade att om upptill 30-40 % av vargarna i ett revir dödas under vintern så kompenserar vargarna dessa förluster genom ökad tillväxt så att redan nästa vinter är vargarna lika många som de skulle ha varit med normal dödlighet och normal tillväxt.
Så varför ägna sig åt en slitsam, trist, riskfylld (åtal) och dyr jakt som garanterat inte minskar antal vargar?

3. Va lustigt...

2010-12-20 09:40

att alla vargar som kommer hit på ett eller annat sätt har ryssblod i sig och är mycket viktig för den sk svenska vargstammen var det inte så att de hade vandrat från ryssland de som kom på slutet av sjuttiotalet måste också har ryssblod i sig.Dessa mördarmaskiner behöver vi inte ha i Sverige.

2. va då värdefulla

2010-12-20 09:40

syskon måste väl bli innavel om något

1. "Två Stycken Första Priser Guld"

2010-12-19 21:25

Till dom som ev tänker jaga varg. Skjut en varg få en ryssvarg i jaktområdet.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons