• Allmogejakt

Vargspårare sågas av experter

AktuelltPublicerad: 2011-10-31 15:35

Länsstyrelsens vargspårare Mats Rapp i Dalarna slår larm om ökande och utbredd tjuvjakt på varg. Det är uppgifter som går på tvärs med vad landets ledande vargforskare kommit fram till.
– Ovetenskapligt bollande med siffror. Hur vet han att omärkta vargar försvunnit? säger vargforskare Olof Liberg.
– Det verkar inte hjälpa att Liberg har en akademisk examen. Han ser inte det här, säger Mats Rapp.

Mats Rapp hävdar att många vargar försvinner spårlöst. Och han får stort utrymme i landets näst största tidning, Expressen, som slår upp ärendet som en sensation på sidan tio i dagens tidning.
– De senaste sex åren har ett 50-tal vargar försvunnit bara i Gävleborgs och Dalarnas län. Tjuvjakten har inte minskat, tvärtom, säger Mats Rapp, till Expressen.
En annan uppgift Mats Rapp lanserar är att 77 vargar dödats illegalt eller försvunnit i Dalarna och Gävleborg sedan 1997.

Han får även uppbackning av rovdjurshandläggaren Daniel Hansson på länsstyrelsen i Gävleborg.
Vargforskare Olof Liberg lade nyligen fram en rapport som visade på raka motsatsen: Den illegala jakten på varg har minskat. Den rapporten kan nagelfaras och kritiseras av alla världens vargforskare.

Bara sändarmärkta vargar
Mats Rapp i Dalarna har spårat vargarna i länet i 20 år på uppdrag av länsstyrelsen. Han saknar helt erfarenhet av akademiska studier, men slår ändå fast att forskningsrapporten från Liberg och hans kollegor är felaktig. Ett skäl som Rapp anger är att forskarna bara studerar sändarmärkta vargar.
– Rapp är vargspårare men ingen vetenskapsman. Hans bollande med siffror är ovetenskapligt. Någon slags systematik måste man ha innan man går ut och säger att den illegala jakten ökar, säger Olof Liberg.
Han framhåller att 50 försvunna vargar i Dalarna och Gävleborg inte är särskilt uppseendeväckande.

”Ingen hög siffra”
– Det motsvarar åtta vargar om året och det är ingen hög siffra. Vargar dör och försvinner av alla möjliga anledningar. De drunknar, blir ihjälsparkade av älgar, påkörda av bilar. Hur kan Mats Rapp veta att en varg är försvunnen om den överhuvudtaget inte är märkt? undrar Olof Liberg.
Han pekar också på att Mats Rapps teorier är felaktiga med tanke på tillväxten i vargstammen.
– Från januari 2010 till januari 2011 ökade antalet vargar med 40 procent. Den snabba tillväxttakten visar att tjuvjakten inte kan vara speciellt utbredd, konstaterar Olof Liberg.

Står fast
Mats Rapp står fast vid sina uttalanden i Expressen när Jakt & Jägare når honom.
– Vi är helt överens på länsstyrelserna om att den illegala jakten ökar. Det verkar inte hjälpa att Liberg har en akademisk examen – han ser inte det här, säger Mats Rapp.
Men hur kan du veta att en omärkt varg är försvunnen och dessutom illegalt dödad?
– Bland annat kvalitetssäkrar vi föryngringar på sommaren. När vintern kommer är vargarna försvunna. Genom DNA-prov på spillning ser vi också att revirmarkerande alfadjur plötsligt försvinner och byts ut mot nya vargar. Vi är helt överens på länsstyrelserna och SVA. Ring Arne Söderberg på SVA, så får du höra, säger Mats Rapp.

SVA ser ingen ökning
Samma argument, att SVA skulle ha sett ökat antal illegalt avlivade vargar, framförs i Expressen.
Men rovdjursansvarige forskningsingenjören på Statens veterinärmedicinska forskningsanstalt (SVA), Arne Söderberg, ser ingen sådan ökning av den illegala jakten som vargspårare Mats Rapp nu larmar om.
– Vi ser inte någon ökning av antal illegalt dödade vargar. Däremot ser vi en ökning i antal vargar som polisen skickar hit och som klassas som misstänkta jaktbrott. Tittar vi på vilka ärenden som efter utredning kvarstår som jaktbrott, ser vi ingen ökning alls i nuläget. Då ska det påpekas att det finns några ärenden där utredningen inte är klar, säger Arne Söderberg.
Han menar att de ökade antalet anmälda illegala jaktbrott beror på flera faktorer. Dels har vargarna i landet blivit fler, alltså påträffas det fler döda vargar som skickas till SVA.

Nya polisrutiner
– Polisens har också ändrat rutinerna och anmäler alla påträffade döda vargar som illegalt dödade tills motsatsen kan bevisas, säger Arne Söderberg.
Men han har inte beretts möjlighet att kommentera uppgifterna i landets näst största tidning. Inte heller vargforskare Olof Liberg. I Expressen står Mats Rapps dalaforskning oemotsagd.
Mats Rapp har dock stöd från flera rovdjursansvariga på länsstyrelserna i vargbältet. De har bildat en grupp som gjort en egen rapport om illegal vargjakt.
Ett möte planeras därför med länsstyrelserna och forskarna, där syftet är att tillsammans gå igenom rapporterna och siffrorna.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

39. Vargspårare!

2011-11-15 10:50

Vad skall man ha för kvalikationer för att bli anställd som vargspårare på dom olika länstyrelserna det verkar som att den enda kvalikation som behövs är att är vargkramare alla vanliga människor verkar vara diskvaliserade för sådana jobb.Det är dags att länstyrelserna ser över sina anställningsrutiner.

38. Ge upp

2011-11-07 09:16

Sluta med eftersök snälla jägare så polisen och myndigheterna får stå till svars för allt elände de orsakat. Jag har slutat

37. Inkompetens

2011-11-06 20:35

En gedigen och fullkomlig inkompetens verkar vara den enda kvalifikationen som krävs för att bli "spårexpert" år länstyrelserna.

36. Jägarstrejk

2011-11-04 09:38

Tänk om alla jägare som hanterar en bössa kunde ta ledigt i ett år. Då menar jag alla som har vapenlicens. Ingen skyddsjakt av älgar i tätorter, ekorrar på altanen, fiskmåsar som skrämmer förskolebarn, inga kajor och kråkor. Vilken härlig mångfald vi skulle få. Även Anticimex kan ta ledigt. Då får Sverige en invasion av löss, råttor och kackelackor. Alla bidrar ju till mångfalden.

35. Rävalars.

2011-11-03 17:13

Jag gissar samtliga involverade i rovdjursfrågor på våra länsstyrelser är medlemmar i SRF. Där sitter ju även pensionerade chefstjänstemän från Naturvårdsverket rovdjursavdelning så där smids planerna för samlade grepp i uttalanden och agerande. Allt tyder på det. Dessutom fungerar de som remissinstans i dessa frågor, på det sättet får rovdjursfundamentalisterna på Naturvårdsverket fler likartade remissvar i alla rovdjursfrågor, som de själva tycker. Föreninegn är antagligen skapad av f.d. chefstjänstemän på NNV i detta syfte. Likaså är det bestämt att det ska stödjas med våra pengar. Man kan önska sig bättre ordning, detta liknar förhållanden som förekom i Tyskland för 70 år sedan.

34. En vargspårare anställd

2011-11-02 20:22

av LST skall enbart avgöra, med hjälp av egen och/eller andras kunskap vilket djur som lämnat spårstämplar, bitskador, steglängd och andra bevisföremål. Andra uttalanden i ärendet är att betrakta som tjänstefel och skall beivras av överordnade. Rovdjursspårare anställda av länstyrelsen, till skillnad från frivilliga, skall dessutom vara åsiktsneutrala och inte medlemmar i föreningar varken för eller emot. Det är överordnads skyldighet att se till detta, allt annat är jäv och skall beivras.

33. Uffe Stridsberg

2011-11-02 08:38

Vi som känner dig alltför väl, slås ju direkt av ditt förhållande till Mats Rapp, " Den ena korpen hugger inte ögonen ur den andre". Kanske att det t.o.m är Du som bistått med informationen?

32. SRF medlemmarna

2011-11-02 08:38

Mats Rapp vargspårare Dalarnas län samt Daniel Hansson rovdjurshandläggare LST Gävleborg är dom 2 st senaste tillskottena från SRF som är ut och far med osanningar, börjar bli många nu. Både SVA och Gävleborgs läns enhetschef Mats Hindström och forskarna tar avtånd från deras utspel, en stilla undran, är dom så desperata att de tar till osanningar för att försköna vargens illdåd och lägga skulden på oss jägare, ja det verkar inte bättre och en stilla undran vad är det för sorts medlemmar som huserar inom SRF. Kontentan av det hela är att dom framstår som mycket otrovärdiga och gör sig själva och Svenska Rovdjurs föreningen till ett åtlöje och det tackar vi för, verkligheten ter sig helt annurlunda och kommer även hinna ikapp SRF och dess medlemmar.

31. Stridsberg och Cicki...

2011-11-02 08:38

...kan fortsätta att sprida sina hurrarop över Mats Rapp så länge de har chansen. Hans lilla mediakupp kommer nog att gå till historien som en av de mer korkade.
När det går upp för nyhetsredaktionerna hur in i helvete blåsta de blev, kommer skeptisismen att flåsa våra osakliga vargvänner i ansiktet.
Och den andedräkten luktar inte gott.
Det var väldigt, förresten, vad Stridsberg tycker det är fint med fotfolkets forskning, bara budskapet är det rätta.

30. Walther Metzler

2011-11-02 08:37

Har du varit i Finland och räknat alla tjyvskjutna vargar, eller...? Du uttalar dig som om du bodde i skogen i både Sverige och Finland eftersom du gör dessa påståenden. I själva verket sitter du kanske i en lägenhet i Skåne.

29. Cikki och fakta

2011-11-01 16:17

Har Du nu fått nog med fakta efter att ha läst de nyss inkommna artiklarna här längre upp om lurade kvällstidningar och att länsstyrelsen inte håller med sin egen handläggare?

28. MASSMEDIA

2011-11-01 16:11

Typiskt felaktig information för att smutskasta dom som är utsatta för vargproblemet och för att få folk att tro att stora delar av jägarkåren är kriminella, bedrövligt.
Hela dagen har radio Värmland basunerat ut denna nyhet, har ringt nyhetschefen och bett dom ta reda på fakta och ge en dementi, ska bli kul och se vad som händer, troligtvis ingenting, men har i alla fall försökt.

27. cicki

2011-11-01 14:58

vad då för fakta?
att alla vargar som försvinner är tjuvskjutna eller.
fakta ska väl kunna styrkas med bevis om det ska vara trovärdiga.
vart har jag påstått att tjuvskjuta är det enda som återstår??

26. Ja vad ska man tro

2011-11-01 13:53

Bedriver fäbodbruk i västerdalarna, har haft oroligt hela sommaren kontaktade den av lst i dalarna ansvarig för orådet. Han påstog att ingen varg eller björn förekom kring min fäbod , nehej tänkte jag , De har ingen susning om hur mycket varg de finns i Malung/Sälen kommun , mycket riktigt så hadde de sett 3 vargar i berget norr om min fäbod , och var har de kommit så snabbt dit ?? nej länsstyrelsen i Dalarna är så hårt trängda att de inte tös säga att de har ingen koll

25. Lillhäradsbo

2011-11-01 13:21

Läs för en gång skull fakta! Ni erkänner ju dessutom i var och varannan mening, att tjuvskjuta är det enda som återstår för Er som lever med nollvision.

24. Länsstyrelsens verklighet?

2011-11-01 13:19

"Vi är helt överens på länsstyrelserna om att den illegala jakten ökar"

Maktsfären W-länsstyrelsen verkar anta betänkliga proportioner. Man slutade diarieföra anmälningar om rovdjursproblem (betraktas som interna handlingar), glömmer och förnekar kännedom och att lämna kopior på skaderapporter, vill inte ta dna-prov som är för dyrt, till skillnad från polisutredningar. Beskrivningen av verkligheten filtreras med lämpliga definitioner t ex om vad som menas med rovdjursskada.

Låter man verkligen lura sig själv av sin interna verklighetsbeskrivning och räknemetoder, och varför skjuter man på forskarna som varit deras ikoner förut?

Vad gäller tjänstemännens insatser så kan det vara dags att damma av Serena Cinques doktorsavhandling ”I vargens spår” som kom fram till att tjänstemännen fick och tog för stort handlingsutrymme och att rekryteringsmetoder och maktfördelning i samrådsorganisationerna ifrågasattes. Har man förbättrat något efter kritik i avhandlingar eller revisioner? Från Viltförvaltningsdelegationerna vittnas ju om gisslanförhållande och maktmanipulation.

Man verkar nästan angelägen att avväpna folk (inför vargexplosionen?) genom anmälningar om hot mot tjänsteman, om tjuvjakt, beslag av vapen under jakttiden i avvaktan på utredning osv.
Börjar det kännas obehagligt att förlora allmänhetens förtroende eller känns det obehagligt att klämma åt människor genom att ”bara lyda order”?

23. cicki

2011-11-01 10:57

uffe gillar inte anonyma hojtare men den här gång kanske har gör det när det hojtas från en "vargkramare".
små energiknölar kan väl kanske diskuteras vem som har.

22. Forskare o experter?

2011-11-01 10:35

Man blir bra trött på att ständigt höra talas om forskare och experter som forskar på de mest vansinniga objekt. Vetenskaplig undersökning vad är det? Är det kanske jägarförbundets älgobs? Ponera att ett jaktlag består av 10 pers. utposterade på olika pass, ko med kalv passerar alla 10 varför obsen blir 10 kor med kalv. Hur tacklar ni detta så det blir rätt? Jag har försök få ansvariga att svara men det blir bara att, det är experter som gjort dataprogramen så det blir rätt. Men man vet inte hur o varför det blir rätt. Naturligtvis blir det inte rätt, det förstår nog de flesta. Jamen man kan över en följd av år i alla fall se om stammen minskat eller ökat, är ett av svaren och det gör man ju alltid om man som jag vistas i naturen, man ser om det ökar eller minskar. Denna vansinniga s.k. forskning kostar bara pengar vi inte har. Med den ökning som rovdjursstammen har fått så blir en naturlig följd tack o lov att ilegala jakten ökar. Se i Libyen till ex. Blir folket tillräckligt misshandlat så tar man saken i egna händer och löser problemet. Varför tror man inte detta gäller i Sverige? Det har hänt förr. Våga vägra varg den hör inte hit, sen får rovdjursextremister (särskillt farliga för landet o mänskiligheten )och s.k. forskare som bara snor våra skattemedel försörja sig på egen hand.

21. Sluta att köpa Expressen!!!

2011-11-01 10:35

Jag kommer aldrig att köpa en Expressen igen!! Sluta ni också!

20. Det är bara roligt!

2011-11-01 08:55

Media tycker det här är roligt och vill ha igång en livlig debatt, därför så släpper de sådana här uttalanden som de vet retar gallan på de som har koll utan medhåll. De skiter i att det är hets mot folkgrupp. Tänk om de skulle skriva att nysvenskar våldtar svenska flickor mer än det går att bevisa. Vilket liv det skulle bli. Ändå så är det säkert mindre straff för det (bara ett exempel, jag tror inte att det är så).

I en annan tidning så skrev de om vargen som blev skjuten i Ockelbo, bredvid artikeln så hade de en faktaruta om att det var vanligare att jägaren sköt sin hund än att hunden blev tagen av en varg. Jag skrev och frågade reporten vad det hade med den skjutna vargen att göra. Då fick jag till svar att de flesta som läser tidningen kanske inte visste det :-s Och? Jag begriper inte iaf. Varför skrev de inte att de är vanligare att hundägare ger sin hund skadligt foder och hunden dör i förtid pga fel mat och ingen aktivering, att man avlivar hunden oftare för att man inte har tid med den, avlivar oftare hunden pga allergier, att den är aggressiv, ålagd av myndigheter att ta bort hunden pga vanvård, nä just det, för det passar inte in på en jägare. Varför skriver hundfodertillverkare att jägare använder deras foder, just det för att jägare de är måna om sina hundar.

Kan det verkligen vara lagligt att påstå att jägare är grova brottslingar? Hur kan det vara så? Vi är med i en massa klubbar och föreningar som vi betalar, men inga av dessa går ut och dementerar och tar strid för det som är rena lögner och uppviglingar. Måste alla jägare och djurägare strida själva mot dessa krafter. Media är i mina ögon farligare än regeringen för att få fram idiotiska beslut. Det verkar vara media som styr. Politikerna är bara vanligt folk. De läser media och tror att det är sanning det de läser. Sedan kan de få en rapport på sitt bord som de tror har med verkligheten att göra, som typ den här.

Det måste gå att polisanmäla Expressen för uppsåtligt förtal eller hets mot folkgrupp eller något. Finns det verkligen ingen typ av förening eller klubb som har jurister som kan hjälpa att stävja dessa krafter som media är. Vi jägare är vanliga människor, inga extremister som har en fanatisk vilja att kriga, även om man vill kriga för att rättvisan skall vinna så har de flesta ett vanligt arbete och familj som tar upp all tid. Men det är så frustrerande att det finns krafter som försöker målar upp en bild över hur verkligheten ser ut, utan att ha sett hur det ser ut i verkligheten.

Jag skulle inte bli förvånad om det redan nu är flera som är sjukskriva pga att deras liv håller på att tappa mening och att det bara späs på av media som vill att det skall bli ännu sämre för dem. Och det värsta är att de som ligger bakom skiter egentligen i hur det blir, bara de vinner sitt krig som de känner för just nu, kanske arbetslösa som tycker att det är roligt att de har något att göra om dagarna. Lobba lobba lobba he he he :-(

19. nr 9

2011-11-01 08:54

Så Lidberg och SVA kan mindre än dessa rubrikmakare och polisens ändring av rubiseringen av vargdöd.
sen att djur dör naturligt i skogen har ni väl ingen aning om...vilka skojare...

18. Vilken slutledningsförmåga

2011-11-01 08:54

Mats Rapp konstaterar att ryssvargar försvunnit spårlöst och då vet han exakt vad som hänt med dessa, TJUVSKJUTNA konstaterar han. Om detta vore fallet så är det enbart den som skjutit som vet vad som hänt. Är det enbart denne Rapp som vet, ja då säger logiken att det är just denne Rapp som är den berömvärde. Han kommer ju med ett erkännande.

Låt då denne förträfflige jägare vara kvar på länsstyrelsen och låt honom fortsätta decimera ryssvargsstammen ytterligare.

Ljuger han som övriga ryssvargskännare påstår så ge honom sparken med omedelbar verkan. Men detta faller ju på sin orimlighet. Han är ju naturbevakare och som sådan har han polismans befogenheter och egenskapen. En av dom mest framträdande egenskaper poliser har är oförmågan att ljuga. Detta är konstaterat i den ena domslutet efter det andra i alla våra rättsinstanser.

Slutsatsen är då att det är ryssvargsforskarna som ljuger och vad detta ger för framtidsutsikter vet nog bara vår nya ryssvargsminister. HUGA. Inget gott kan man med största sannolikhet förmoda.

17. Uffe Stridsberg

2011-11-01 08:53

Tror bestämt att jag hurrat för Dig förut, men nu gör jag det igen!!!
Du förstår hur de sitter och gnuggar de små energiknölar de har nu!
Det får bli ett hurra för Rapp också!!!

16. Tyvärr har Mats Rapp rätt!

2011-11-01 08:53

Tyvärr har Mats Rapp rätt i det mesta han säger/skriver!
Det är ungefär lika illa i Finland med tjuvskytte av framförallt varg.
Finlands Regering gör...noll i denna fråga villket jag finner sorgligt och beklagansvärt...
Dessutom börjar den Svenska hybrisen med varglarm över hela landet att smitta av sig till också Finska medier !

15. Vargar är kannibaler.

2011-11-01 08:52

När en varg dödas av en kula blir ofta kadavret kvar en viss tid och kan hittas. När en varg dödar en varg så slutar det i allmänhet med att segraren äter upp den besegrade. För några år sedan var det en varg som spårlöst "försvann" i en djurpark.
Studier i Kanada och Alaska visar att 50% av vargens "naturliga" dödlighet orsakas av andra vargar.

14. Men Stridsberg..

2011-11-01 08:52

Om uppgifterna trots allt skulle stämma så bevisar ju det att antalet vargar i Sverige inte stämmer. Eller vad tycker du?

13. Men snälla Uffe Stridsberg....

2011-11-01 08:52

Det borde väl även du förstå att om Mats Rapp vill ha varg av eget intresse så basunerar han väl inte ut att tjuvjakten skulle minska. Tvärt om. Han kastar väl hellre mera ved på brasan begriper du väl. Eller behöver jag förklara mer för dig...?

12. Vet mest?

2011-11-01 08:52

En icke akademiskt utbildad timanställd spårares, som till råga på allt är aktiv medlem i SRF, ord ska alltså väga tyngre än ett forskarlag, där åtminstone Liberg är en internationellt erkänd profil inom forskarvärlden?
Jo men tjena..
Då är man bra nog desperat om man går på den linjen.
Nåja, det ska ju visst bli ett möte mellan de riktiga forskarna och dessa två herrar från LS, så då får vi väl se när Liberg&Co mal ner Rapp&Co:s siffror i runda arkivet, där de antagligen hör hemma.

11. Då finns det plats minsann...

2011-11-01 08:51

När vargvänner säger sitt finns det utrymme i pressen minsann. Tänk om dagspressen kunde skriva om alla fårdräpningar och hundar, nä det får väl bli en dagisunge som får pryda första löpsedeln.

10. Rensa i leden!

2011-10-31 20:06

Det är dags att någon utomstående granskar vargcirkusen på allvar. Det kan inte få gå till på detta sett. Vilka krav ställer man på personalen som handhar dessa frågor på myndigheter och statliga verk? Det är uppenbart att något är väldigt fel!!!

9. Är det någon som vet mer om saken än Mats?

2011-10-31 20:06

Jag tror att ingen har jobbat mer i fält för att kartlägga vargstammen under de senaste 10-15 åren än Mats Rapp. Ingen har heller haft fler förstahandsuppgifter om vad som händer i vargreviren.
Det tycker jag att ni anonyma hojtare också borde begripa.
Om det varit någon annan som kommit med uppgifterna, så hade ni säkert avfärdat denne som balkongbiolog eller trottoartrampare, men nu går inte det. En initierad erfaren dalaspårares ord väger väl tungt, eller hur?
Naturligtvis har Kenneth Eriksson en konspirationsteori som omfattar allt från Naturvårdsverkets tjänstemän ner till länsstyrelsernas tjänstemän och deras vargspårare. Men vad annat var att vänta..

8. Han visar sitt rätta ansikte

2011-10-31 18:21

Här ser vi att det stämmer, det vi anklagat rovdjursfundamentalisterna på naturvåldsverket för. De har noga valt sina underordnade rovdjurspårare och rovdjursansvariga på de olika länsstyrelserna. Och kravet har varit ett avgudande av det största skadedjuret i den norra hemisfären, vargen, samt ett lika stark övertygelse om att jägarna representerar människans avskum. Det är vad Mats Rapp tydligt visar här. De har bildat en grupp med de likasinnade i andra länsstyrelser och är överens, det säger väl allt. Att fundamentalisterna på naturvåldsverket infört rutiner om att samtliga påträffade döda vargar ska anses som illegalt dödade är deras direkta bidrag till att smutskasta en stor grupp människor i landet, en grupp de föraktar och hatar. Det visas väl tydligt med dessa ovetenskapliga rutiner.

7. Flyttar inte vargar hemifrån?

2011-10-31 18:03

Vargarna har väl flyttat och bildat nya revir. Som då inte finns enligt länsstyrelserna samt NVV.

6. ryssland?

2011-10-31 17:19

dom här 77 vargarna som fattas kanske har vandrat tillbaks till ryssland,det är väl inte otänkbart.när dom påstår att dom vandrar därifrån å hit.hur många av dom 77 vargarna har man hittat?

5. Påhittade fantasier

2011-10-31 17:12

Om nu Mats Rapp vet att det tjuvjagas varg, varför anmäler han då inte? Jo, för att det är bara inbillning som så många andra vargfanatiker kör med. Fram med fakta innan du gör såna uttalanden, Mats.

4. Skitsnack!

2011-10-31 17:12

Vargarna har inte miskat i antal - i alla fall inte i Västerdalarna. Ett dåligt utspel, Mats, men helt i linje med vad dina övderordnade på länsstyrelsen står för!

3. Det är så som...

2011-10-31 17:06

..."fakta" sprids av media. Så går det väl till i länder där diktaur råder, folket får den "sanning" som staten anser är lämplig. Att en blaska som Expressen publicerar dyligt utan att undersöka källan, visar bara på den blaskans moral och trovärdighet så det gäller väl allt som skrivs i denna.

2. polisens nya rutiner...

2011-10-31 17:06

varje död varg är illegalt dödad tills motsatsen bevisas! Hm...låt se, det har begåtts ett antal hedersmord här i landet men polisen har inte löst något av dem därför att de "tror" att det rör sig om självmord i familjens närvaro(!), eller rena olycksfall, fy va dåligt. Kanske polisen ska börja titta igenom vad människor dör av innan dom lägger miljonresurser på ett rovdjur?? Olof Liberg får väl helt enkelt gå ut och dementera vargvännen Rapp, som man med fog kan undra är ute efter att uppvigla samhället mot "jägarna"?

1. Hur många vargar vill Reinfeldt ha?

2011-10-31 17:05

Om vargstammen ökar med 42 % så fördubblas den på TVÅ år.
Om vargstammen ökar med 26 % så fördubblas den på TRE år.
Om vargstammen ökar med 19 % så fördubblas den på FYRA år.
Om vargstammen ökar med 15 % så fördubblas den på FEM år.
Rolf O Peterson fann vid studier av vargarna på Kenai-halvön att skall man MINSKA vargstammen så måste man skjuta 40 % eller mera av vinterstammen. Snåljakt medför fler vargflockar, fler tikar som får valpar, fler valpar och fler valpar som överlever till nästa säsong. Petersons observationer på Kenai tycks vara fullt ut tillämpliga i Sverige, eller finns det någon som tror att licensjakterna har medfört FÄRRE vargar? med 40 % tillväxt inklusive jakt! Ingen tjuvjakt rår på detta, och frågan om tjuvjakt eller inte är eller kommer inom kort att bli fullständigt utan intresse. Detta därför att vargpolitiken har spårat ur, om TVÅ till TRE år har vi DUBBELT så många vargar. Tiden till dess att vi har 5000 vargar är inte lång. Men jag antar att innan dess tvingas riksdag och regering ta till vilka åtgärder som helst för att radikalt MINSKA antalet vargar eller utrota frilevande varg i Sverige. Eller avser regeringen att uppfylla vad som står i propositionen "En sammanhållen rovdjurspolitik" om att vi skall ha MINST 5000 vargar? Det är dags för Reinfeldt att ge människorna som bor utanför städerna besked. Antal vargar är av vital betydelse för oss alla som är eller blir offer för denna mentalsjuka politik.

Till och med inom SJF börjar oron att sprida sig, läs deras blogg!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB