• Allmogejakt

Vargstammen nästan helt oförändrad

AktuelltPublicerad: 2010-11-12 18:35

Av den nya officiella statusrapporten för varg framgår att det i april 2010 fanns cirka 190 vargar i Sverige. Det är snudd på exakt samma läge som året innan, vilket betyder att vargjakten i vintras var nära nog perfekt avvägd, samt att mycket nu talar för en liknande vargjakt i vinter.

Rapporten blir en del av underlaget införför det kommande vargjaktsbeslutet och trots tidigare spekulationer om att vargjakten ska krympa – på grund av nya sätt att räkna – så talar nu mycket för att vargjakten kan bli i stort sett oförändrad.
– Det mesta tyder på att vargstammen ser nästan exakt likadan ut i dag som för ett år sedan. Det enda frågetecknet just nu är antalet säkra föryngringar. Men nu när snön har kommit börjar rapporterna komma in, säger Olof Liberg, koordinator i vargforskningsprojektet Skandulv.

Balanserad vargstam
Slutsatsen av rapporten är att det senaste årets vargförvaltning, som bland annat inkluderade vargjakten i januari, lyckades nästan perfekt. Vargstammen balanserades, vilket i stort var målet med regeringens vargpolitik.
Resultatet är anmärkningsvärt. Mot bakgrund av de snäva gränserna – maximalt 210 vargar och minst 20 föryngringar – samt osäkerheten med skyddsjakter, övrig dödlighet och reproduktion är det en bedrift att man (med reservation för antalet föryngringar) nu är tillbaka till utgångsläget.

Tur och skicklighet
– Definitivt, konstaterar Liberg. Det beror på duktig inventeringspersonal, duktiga forskare och duktiga förvaltare.
– Och i ärlighetens namn beror det också på en del tur. Det var till exempel lyckosamt att Naturvårdsverket var aningen försiktig vid tilldelningarna inför licensjakten i vintras. Från forskarsidan hade vi räknat med en tillväxt mellan 13 och 19 procent. Det blev 14 procent. Det var alltså rätt att räkna lågt.
Förra veckans uppgifter om att Naturvårdsverket vill sätta en brytpunkt (då vargstammens storlek ska bestämmas) till våren är under diskussion, och signaler från flera håll antyder att det långt ifrån är säkert att det blir så.

Oundviklig kompromiss
Regeringsbeslutet säger tydligt att 210 vargar är en maxgräns. Genom att beräkna stammen som ett medelvärde av vad man har i början av året och vad man avslutar året med så kan man hävda att man befinner sig på den gränsen.
I debatten finns det dels de som vill se 210 vargar som en minimigräns och dels de som vill se 210 vargar som en absolut gräns, som inte någon gång under året får överstigas. I det sistnämnda fallet bryter man emellertid mot regeringsbeslut att det ska finns minst 20 föryngringar.
– Det kan man nog säga med säkerhet. Skulle vargstammen skjutas ned så att den aldrig, vid någon tidpunkt under året, når över 210 individer så kommer vi aldrig att klara gränsen på 20 föryngringar, säger Liberg.

52 par och grupper i Skandinavien
Den nya statusrapporten har sammanställts av Viltskadecenter och högskolan i norska Hedmark. De som bidragit till rapporten är bland annat Skandulv, Sveriges Lantbruksuniversitet, finska Vilt- och fiskeriforskningen och länsstyrelserna
Rapporten visar att det mellan oktober 2009 och februari 2010 registrerades 52 familjegrupper och vargpar i Skandinavien. Samtliga var i huvudsak koncentrerade i ett begränsat område i Gävleborg, Dalarna, Värmland, Västra Götaland och Örebro län.
Totalantalet vargar under samma period bedöms ha varit minst 252 och maximalt 291 vargar, varav mellan 33 och 39 vargar hör till Norge och 33–37 vargar delas av Norge och Sverige.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

62. Åke! Jag håller med dig!

2010-11-21 19:26

Det är ett dilemma att det enbart är miniminivåerna vi kommer fram till med de kvalitetssäkrade inventeringarna.

Jag ser ingen anledning till att man ska ställa högre krav på inventeringarna, men så småningom hoppas jag att man genom erfarenhet kan komma fram till en konstant att räkna med för att med hjälp av inventeringarna få en siffra hyfsat nära det verkliga antalet rovdjur i ett område. Detta kräver dock både tid och pengar.

Släpper man på kraven så kan man istället få mångdubbelt fler konstaterade djur än det i verkligheten finns – något som säkerligen skulle gynna dem som ogillar varg och björn, men knappast skulle vara förenligt med en vettig förvaltning.

Det är väl bara att erkänna att kunskapen om våra vilda djur är väldigt liten, och jag vill påstå att jägares kunskaper är lokala och kan på inget sätt bidra i det stora hela mer än på ett lokalt plan. Därmed inte sagt att den kunskapen är oviktig – tvärt om – men man måste hela tiden vara medveten om begränsningarna.

När det gäller vargstammen så brukar man i Sverige multiplicera antalet föryngringar med 10. Jag kan inte påstå att jag med säkerhet kan säga att den konstanten är OK, men med tanke på hur få av valparna som överlever, och hur små - i antal djur räknat - våra flockar är, så ser jag ändå den konstanten som ganska realistisk.

Har du själv några idéer kring hur man ska få en mer verklighetsförankrad inventering utan under- och överdrifter?

61. Kerstin

2010-11-21 17:11

I de inventeringar, som görs av rovdjuren krävs, som Du mycket riktigt påpekar, att alla spår skall kvalitetssäkras.
Det innebär med automatik att det antal djur man kommer fram till genom att bara räkna kvalitetssäkrade spår bara anger det finns minst si och så många djur av en art.
Ju högre krav man har på kvalitetsäkringen - desto större blir mörkertalet, d v s skillnaden mellan det verkliga antalet rovdjur och det antal rovdjur man konstaterat m h a kvalitetssäkrade spårningar.
I den senaste björninventeringen i Västerbotten har man räknat med ett mörkertal på ca 10%. För mig verkar detta mörkertal vara för lågt.
Samma systematiska möjliga felkälla finns även vid inventering av vargstammen.
Att myndigheterna ofta kraftigt underskattat viltstammarna är ingen hemlighet.
Den alldeles för stora älgstammen under slutet av 1970-talet och i början på 1980-talet såg inte myndigheterna förrän det var alldeles för sent. Deras okunskap kostade (och kostar även i dag) skogsägarna miljardbelopp i form av förstörda tallplanteringar.
Myndigheterna (och för all del även SNF) tyckte år 2000 att björnstammen borde få växa till minst 1000 björnar (SNF: 1500 st)innan man skulle börja reglera stammen.
Vad de då uppenbarligen inte visste var, att stammen passerat såväl 1000-strecket som 1500-strecket redan då. I dag säger man att det finns ca 3 400 björnar. Även detta antal är troligen för litet.
Är det att undra på att många betvivlar myndigheternas bedömningar?
Jägarna gör nog vad man kan begära för hjälpa till med underlagen för inventeringarna. Vad myndigheterna gör med dessa underlag lämnar däremot mycket övrigt att önska.

60. Till er som räknar.....

2010-11-20 17:22

Varg synlig i Söderala,Föne flygfält,Ramsjö,Enskogen,Ovanåker,Järvsö,Risarven,Sidskogen. Detta är synliga observationer av varg inom en kort tidsperiod!Kom inte och påstå att det är ont om dem!!

59. Kerstin

2010-11-19 07:23

Problemet är inte att få spåren godkända efter några kilometers
spårning.Problemet uppstår,och detta varje gång,när länsstyrelserna bestämmer hur långt det skall vara mellan varje spårobservation för att det skall räknas som fler familjegrupper.Vill man vara elak så har de redan bestämt hur tätt grupperna som redovisas som äkta
får förekomma.Vid varje inventering är det precis samma sak,länsstyrelserna kommer ALLTID fram till mycket färre grupper
än vad vi jägare gör.Som kuriosa kan nämnas att vid lojakten vintern 08-09 bedrev vi jakt på tre olika familjegrupper samtidigt inom ett större område,där synobs.konstaterade fyra olika honor med ungar under jakten, "problemet" var bara att två utav familjegrupperna egentligen inte fanns då länsstyrelsen bestämt att alla spår som gjorts i området under vintern gjorts av endast en familj.Enligt deras beräkningar kan inte reviren ligga tätare än dom bestämt och inte heller överlappa varandra på det vis de bevisligen gör.Alldeles för mycket
papperskunskap och för lite verklighet ligger till grund för deras sätt att räkna rovdjur,sedan får det vara björn,varg eller lo,de tänker precis lika enkelriktat ändå.Och det vore klädsamt om de någon gång tog lärdom av sina misstag...
Nej,det är sluthjälpt från min sida vid inventeringarna och vad jag erfar har största delen av jägarkåren i Västmanland precis samma inställning till hela lekstugan,som det faktiskt är frågan om,som jag själv...
Lika barn leka bäst heter det ju,
så låt dom göra det själva...

58. Mattias

2010-11-18 21:38

jag avände ögonen. Eftersom det är långt ifrån andra befintliga revir, och jag säkert vet att det dessutom finns valpar på dessa ställen så har jag och fler med mig dragit den slutsatsen. Vi är i skogen helt enkelt. Vad är anledningen till att de valpar som ska planteras ut inte kan tas från våra djurparker? Är det för att de redan är nära släkt med de som finns? Vilken glädje skänker vargen de inbitna förespråkarna? Eftersom de flesta aldrig kommer att kommer att se eller höra en varg, vad är då anledningen till deras ohöjda glädje över vargens vara? Ett icke utrotningshotat djur! Det vore klädsamt om någon vargivrare "erkände" den verkliga anledningen, att de hatar jakt o jägare. Är det demokrati att landsbygdens folk får vargen inpå knuten med allt vad det innebär utan att de får komma till tals? Varför får inte vi besluta om frågor som enbart rör stockholmare, exempelvis rösta om trängselskatten? Diktatur är vad det är och inget annat. Varför ska jag och många med mig behöva ge upp vår livsstil? Suck

57. Mattias med krokarna har fel

2010-11-18 11:25

Jag skrev att det finns INGET MOTSATSFÖRHÅLLANDE mellan vård och jakt, båda är PRODUKTIVA verksamheter som bidrar till vårt samhälle. Rovdjurspolitiken är en kostbart dumhet som kostar oss ofantliga belopp, pengar som självklart borde använts i skola och vård - för att säkra ungdomens utbildning och för att ge våra gamla ett värdigt liv. Du yrar om att "fritidsintresset" gör jägare negativa till varg. Du har HELT FEL. VARENDA människa som drabbas av vargens härjningar blir jä-ligt negativa till detta skadedjur. Tyvärr så är rovdjurspolitiken en STOR OCH KOSTBAR lekstuga, ingen har någon nytta av rovdjuren utom de som får lön för att bedriva undermålig forskning och/eller bevakning av dessa skadedjur. Vad de sysslar med är LEK och inget av NYTTA för samhället, inget vetande av värde har överhuvudtaget framkommit av svensk rovdjursforskning. Frågan LEK eller ÖVERLEVNAD är DUM, betrakta en vanlig människas liv, ägnar man sig enbart åt LEK eller ÖVERLEVNAD? Då är det tur för dig att det finns bönder och arbetare som producerar den mat du äter, de kläder du har på dig, de bilar du åker i osv. därför att enligt min erfarenhet så sysslar sådana som du inte med överlevnad överhuvudtaget. Jakt är väldigt mycket för väldigt många - hoppas jag har uttryckt mig så klart att du inte fortsättningsvis försöker kleta dina unkna åsikter på mig.

56. lars

2010-11-18 09:53

Hur gjorde du när du kom fram till att det var två nya revir?

55. Anders Hermansson

2010-11-18 09:53

Så om du då också konstaterar att det inte finns något motsatsförhållande mellan jakt och vård, kanske vi kan komma överens om att argument som "Om vi inte planterar in varg kan fler få vård" inte håller? Det jag mest vänder mig mot är många jägares svårighet att erkänna att det är det egna fritidsintresset som påverkar deras inställning till varg. Inte sjukdomar som vargen skulle medföra. Inte brist på vårdplatser. Det bästa uttalandet av alla som man ser här blir ändå "Nu får det vara slut på den här lekstugan"... Vad är då jakten för dom flesta jägarna? Lek eller överlevnad?

54. Lars!

2010-11-18 09:53

Både jägare och andra – även vi inom SRF - hjälper till att inventera rovdjur, men för att spåren ska kunna tas upp i databaser som säkra rovdjursspår, så måste de först kvalitetssäkras. Det betyder vanligtvis att de måste kunna följas 2-3 km.

Om du är jägare, eller intresserad av spår av annan anledning, så vet du säkert att ett enda djur kan sätta en massa spår. Det ser ut som en massa djur har satt spåren, men följer man dom så ser man efter ett tag att det är spår efter ett enda djur.

Det finns regler för kvalitetssäkring, och dom måste även länsstyrelserna följa.

Hittar du spår och kan följa dessa 2-3 km och länsstyrelsen ändå vägrar kontrollera, så tycker jag att du ska kontakta någon inom ditt jägareförbund eller Naturvårdsverket. Ett spår som går att kvalitetssäkra ska absolut inte negligeras, men tänk då också på att när det gäller lodjur, så är det föryngringar man räknar – dvs spåren visar vid något tillfälle att det är fler än ett djur som har satt dom. (Vilket kan kräva långa sträckor för att upptäcka). Spår av varg är även intressant för ensamma djur, och kan du hitta avföring i samband med spåret (och ge koordinater för var du fann det) så är det ett plus. Däremot är jag inte säker på att spår av ensamma strövargar tas upp i databasen på samma sätt som spår som visar på revirmarkerande djur.

Vill du själv vara med och hjälpa till, så kontakta din kontakt vid någon av jägareförbunden, eller hör med länsstyrelsen.

Själv ser jag det som jätteviktigt att vi alla hjälper till med spårningen. Det är enda sättet att få någotsånär säkra siffror att utgå ifrån för kommande beslut.

53. Är

2010-11-17 22:42

det beslutat om det blir inventering i vinter? Vet någon det? Jag vet om 2 nya revir som mig veterligen hitills inte på något sätt redovisats. Det jag är orolig för är att en inventering av varg skulle skötas lika uselt som de lodjurinventeringar jag varit delaktig i. Där strök ansvariga bort lodjur efter eget behag, allt för att få fram önskad statistik. Det var den sista inventering jag deltagit i. En inventering av varg får INTE skötas av bluffmakarna på länsstyrelser och naturvårdsverk.

52. Mattias lägger krokar med skämt bete

2010-11-17 13:45

Jag skall som undantag rädda din dag genom att nappa lite löst på din krok. Först ger du prov på sann insikt, citat ”Skulle jakt och vård komma i konflikt av någon märklig anledning …”. Helt rätt, jakt och vård tillhör samhällets produktiva grenar, dessa verksamheter bidrar till vårt gemensamma välstånd och står inte i konflikt med varandra. Tror gör man när det är frågan om sådant som INTE kan visas vara SANT, återigen visar du prov på viss insikt, citat ”Jag tror du skiter högaktningsfullt i om människor blir botade från sjukdomar”. I vårt samhälle råder inte bara trosfrihet utan även rätt att ha vilken åsikt som helst, vill man sprida förtal kan man göra detta genom att uttrycka sin ”mening”, citat Mattias: ”Jag menar att du och många av dina jägarkollegor inte är nöjd(a) förrän ni och ni allena får avgöra vilket vilt som ska få finnas i skogen”.
Jag önskar dig en personlig utveckling, Mattias, så att du i fortsättningen kan berätta om sanna företeelser och inte behöva tro eller mena för att kunna ägna dig åt destruktiva verksamheter som skvaller och förtal. Det är förstörande för din personlighet och drabbar i längden dig själv värre än de vilka du sprider osanningar om.

51. Ni Vargkramare

2010-11-17 13:44

Ni skiter fullkomligt att andra har problem med vargens härjningar icke jägare som jägare, Hundar eller annan tamboskap som tas ihjäl, bara ni får betrakta vargen på avstånd.
Ni vill ha vargen, MEN INTE DÄR NI SJÄLVA BOR.

50. Anders Hermansson

2010-11-17 12:04

Jag tror du skiter högaktningsfullt i om människor blir botade från sjukdomar. Det som intresserar dig är om du kan jaga på samma sätt som förr. Skulle jakt och vård komma i konflikt av någon märklig anledning är jag ganska säker på i vilket läger du skulle stå.

49. Calle Seleborg

2010-11-17 12:04

ja är inte lika oroad som dig...vad som händer framöver vet nog ingen...ekologisk produktion tex är det rätt? det går åt mer diesel mer mark för att skaffa foder till djuren.....ska vi ha idisslande djur överhuvudtaget dom står ju för 18% utsläpp av växthusgaserna....det finns både veterinärer och forskare som är oroliga för det...det finns mycket att fundera på..

48. Kokillen...

2010-11-17 09:22

Naturligtvis kommer inte våra fäbodar att rädda världen undan hungersnöd. Men tusentals överlevde förr i trakter där jorden inte gav tillräckliga skördar genom att använda utmarksbetet.
Klarar du dina kor när du inte längre har råd att köpa diesel och mjölkmaskinerna stannar på grund av elavbrott?
Det gäller att se längre än till näsroten.

47. Fredde

2010-11-17 03:25

Aldrig i livet att jag hjälper till med någon ytterligare inventering av rovdjur,för någon riktig inventering är det aldrig tal om när NVV och
våra länsstyrelser är inblandade...
(Hela fyra familjegrupper av lo finns i Västmanlands län enligt förra årets sammanställda inventering...det ni...)
Får vi jägare vara med vid sammanställningen av inventeringen kanske jag ställer mig annorlunda...

46. Ett alterantiv

2010-11-16 15:17

Då det inte verkar vara några begränsningar med hur mycket pengar som det får kosta med att försöka förvalta en vargstam. Samt att man verkar ha stenkoll på alla 210 vargarna. Föreslår jag att man markerar med sändare/halsband alla vargar med viktiga gener samt de vargpar som man vill vara rädda om (d.v.s 210 st). Sedan så har man fri jakt resten av året.
Risken för att stammen skulle minska är inget problem. Överskjutningar samt minskning p.g.a naturlig död och trafik skulle kompenseras då alla icke gps/halsbandsförsedda vargar blir skjutna.
SERIÖST: Vet att detta kanske inte är lätt att genomföra men torde vara minst lika bra som den "lekstuga" som bedriver någon typ av gissningslek idag.

45. Appropå Skogsrån 38

2010-11-16 15:14

Om inte ja minns fel fick ja lära mig i skolan att skogsrån hette Hermansson nånting....men det är 40 år sen ja kan ha fel.. och hon liksom svävade fram i skogen och hoppade på tuvor och stubbar därför att marken var täckt av dvärgbandmaskar och hon tyckte det var äckligt att kliva på dom, hennes kompis näcken hette vad ja kan minnas Celeborg eller nåt och han skulle sitta i Klarälven på nåt ställe med sin fela och sitta och fundera på hur man räddar världens matproduktion, och hans uppfattnig var att det gör man bäst genom att bevara Sveriges fädbodar.
Och tydligen så skulle dom här två ha träffats på nån fäbod och det skulle ha fötts en massa tomtar och dom skulle även ha nån hund...nån terrier av nåt slag... .ja ringde min gamla skolfröken nu på morgon en och hon berättade att det ska finnas ättlingar till dom här i livet ännu... och då fick ja mig ytterliggare ett gott skratt och tänkte... så är det nog

44. Här finns uppgifter...

2010-11-16 15:14

...om förra vinterns vargar.
http://www.nina.no/LinkClick.aspx?fileticket=EklKfVAD2bU%3d&tabid=943

43. Antalet vargar?

2010-11-16 10:34

På detta forum handskas det med siffror och påståenden så man baxnar! Det finns inte 83 vargar i Jämtland Karin! Det var rapporterade spår som avsågs i artikeln. Några enstaka vandrar i Jämtland men de blir förr eller senare skujtna. Kartan visar endast föryngringar och stationära par. Enstaka vandrande vargar kan vara svårt att grepp på men föryngringar och stationära par blir för eller senare avslöjade. I Riksdagsbeslutet finns även att det skall vara minimum 20 föryngringar!

42. Inventering?

2010-11-16 08:14

Varför inventeras inte vargstammen, förra året när hela Sverige var täckt av snö, det hade varit ärligt mot både för och mot.
Gör detta i år istället så denna gissningstävling tar slut.
Antalet indevider är säkert mellan 400-600 st med detta är bara en egen uppskattning, men den känns lika säker som forskarnas.

41. Grundproblemet

2010-11-15 23:07

Hur kan vi få till en ordentlig inventering? Alla parter är betjänta av en riktig statistik på antalet vargar. Går det inte att få till en dialog med NVV hur man kan inventera markerna i Sverige.

40. :)

2010-11-15 18:05

Ejenrt, jag kan inte annat än le åt ditt inlägg, förlåt mig :)

39. :)

2010-11-15 17:13

Ejenrt, jag kan inte annat än le åt ditt inlägg, förlåt mig :)

38. Kenneth Eriksson #33

2010-11-15 16:07

En vanlig tro förr i tiden var att skogsrå förvänder folks huvuden så att de gör tokigt i stället för klokt. Skogsrån hittar på hyss och kan självklart hindra forskarna från att räkna till mera än 210! Men det kan inte vara frågan om skogsrån, det måste vara stadsrån som förvänder riksdagens ledamöters huvuden så att de spiller våra pengar på skadedjur istället för att vårda och bota människor, möjligen skogsrån från Närke som flyttat till Stockholm, i Närke var nämligen skogsrån rödklädda och hade kosvans. Men skogsrårna var sällan ute efter att göra illdåd och eftersom rovdjurspolitiken är illdåd så är det troligare att det finns troll i riksdagen; små, smutsiga, ludna väsen med långa och spetsiga öron, kosvans och stora och platta fötter med tre tår och lång, stor näsa med en rejäl vårta. Kenneth, med tanke på ondskan, kosvansen och den långa näsan, så jag tror det kan vara ett sådant du råkat ut för i denna tråd.

37. Kenneth Erikson

2010-11-15 12:19

Som vanligt inget svar....hade inte väntat mig det heller

36. Kokillen

2010-11-15 11:45

Metoden tvång, får du stå för.

35. Kenneth Erikson

2010-11-15 10:32

Och hur mycket pengar skulle sjukvården spara om folk slutade röka????
Betydligt mer som skulle kunna användas till nåt nyttigare eller??

34. Calle Seleborg

2010-11-15 10:32

Håller helt med dig...ja är inte för nån inplantering.....men om det inträffar så har det ingen större praktiskt betydelse eftersom dom går dit dom vill ändå...
Nisse F....och jag har slutat förvånats över nollvisionärernas uttalande.ja sitter bara och ler...ett gott skratt förlänger ju livet

33. Till exempel...

2010-11-15 10:08

...skulle vi rädda 400 liv årligen om pengarna i stället användes till screening av tjock- och ändtarmen.

32. Alldeles riktigt Kokillen

2010-11-15 09:14

Det finns mycket viktigare problemområden som behöver de pengar som används för att föda upp ryska vargar i vår natur.

31. Ja, vad säger man?

2010-11-15 09:14

Jag har slutat att förvånas över vargkramaramatörer och deras uttalanden/påståenden. "Intelligent som en tegelsten". Men jag måste tillstå att det ibland kan vara rätt lustigt att ta del av. Var får de allt tok ifrån? Men det var ju bra kokillen att du medger att det inte går att få fram det totala antalet vargar i Sverige. Inte ens om man är ute och försöker spåra, räkna dem. Man hittar inte alla utan endast ett minimiantal. Så därav så finns det bra mycket mer varg än vad somliga påstår.

30. Lars Bergquist

2010-11-15 07:43

Söndagsskolan har ja aldrig gått i.....det ja lärt mig om varg har ja lärt mig av att spåra dom ,bo i vargrevir och att jaga i vargrevir....och av det har ja lärt mig att vargar tar hundar ibland att vargar dödar älgar och ibland även tamboskap.... och för mig är summan av den kunskapen att det finns större och viktigare problem i Sverige än vargarna....

29. 190 vargar.

2010-11-14 23:52

Är någon, utom SRF, som tror på fantasin att 190 vargar räcker för allt elände som arten ställer till med i nästan hela vårt avlånga land. Räknar man revir samt mörkertal som vissa räknar och fantiserar om tjuvjakt, så hamnar man på minst 400 vargar i Sverige, så det behövs en avskjutning på 190 för att frysa antalet till 210 som riksdagen har bestämt. Blir det inte 190 i jan. 2011 så fantiserar Alliansens statssekreterare som lovade en minskning av rovdjur kommande år. Förra årets jakt på varg i Orsa-området visade mig på plats att det fanns mer vargspår där än vi har denna vinter rådjurspår på spårsnö i norra Roslagen. Jag önskar ingen sådant elände med vargar och vargspår, inte ens på Djurgården, möjligtvis på Skansen.

28. Ja då vet vi

2010-11-14 23:51

Kokillen har lärt sig tro allt han vet om varg i söndagsskolan. Så pålitlig var han i sina uppfattningar om varg! För i söndagskolan fick han lära sig sin tro!

27. Nisse F.

2010-11-14 23:51

Som vanligt inget svar...det hade ja inte väntat mig heller....för att få veta antal då krävs det att man är i skogen och lägger ner ett jäkla jobb med spårning och inte ens då får man veta sanningen och det jobbet är det ingen av er här som gör....och inte törs ni väl heller för ni skiter väl på er så fort ni ser ett vargspår...eftersom det är världens värsta dräpare....
Och här i Värmland har vi haft vargarna längst av alla och trots det är inte älgarna slut....för närvarande ökar älgstammen och det är ju förvånande när man läser här att dom äter upp allt som kommer i deras väg....

26. Kokillen.... ; D

2010-11-14 19:59

Sitter du hemma vid köksbordet och fabulerar nu igen? Snabba vargar.
Ett fåtal vargar som springer runt som attan i Gävleborgs län! Ha ha ha... amatörer... först var den i...sen var den i...sen var den i....ha ha ha.....

25. Matteproffset Nisse F

2010-11-14 17:46

Hur gör du när du räknar vargar?
Och alla andra som tror sig veta hur många det finns har ni spårat dom eller?
Ni kanske har lärt er matte i söndagsskolan för där får man lära sig vad tro är......
Kartan som visas är väl vad jag förmodar kända revir eller parbildningar sen finns det ju naturligtvis vargar på flera ställen än kartan visar eftersom vargar har ben och kan flytta på sig flera mil per dygn

24. Gott om vargar i...

2010-11-14 15:44

Gävleborgs län...Det finns vargar lite varstans numer....helt klart en ökning av antal vargar...börjar bli gott om dem....Undrar vem/vilka det är som har svårt med vargmatematiken?

23. Mattedags en söndag eftermiddag....

2010-11-14 13:45

Undrar hur Pernilla Hedblom, Kerstin Fredin m.fl. gör när de räknar vargar i Sverige? Blundar med ena ögat? Båda? ..amatörer...

22. Vem avlönar detta mattegeni

2010-11-14 13:45

Jo givetvis SRF allt annat är otänkbart, vilket vi skall var glada över. För lite krav på kunskap måste man väl kunna få ställa.

21. Pernilla

2010-11-14 13:44

Jag skall göra det enkelt för dig, det har skett minst 20 föryngringar under nära nog tio eller mer, om vi räknar lågt. Låt oss säga tre överlevande valpar per kull av en kull upp till åtta valpar födda valpar, detta betyder minst 60 nya individer varge år skulle bara detta medföra 600 varger på tio och då är din påstådda stora dödlighetskofecient borträknad plus föräldrardjuren. Klarnade det alla uppgifter om kullar kommer från gurun Olle Liberg, snacka bort detta kan inte ens du om det inte saknas någon pusselbit.

20. tyskterrier

2010-11-14 11:38

Du har helt rätt. Liberg o C/O fabricerar siffrorna i stort sett efter eget passande behov. Det finns vargar i Norrland som inte är upptagna på vargkartan.
Rovdjursförvaltaren i Västerbotten har alldeles nyss i en radiointervju i lokalradion erkänt att det finns 3-5 vargar i Västerbotten, ett belysande ex på att vargförekomst inte längre går att hemlighålla av vargetablissemanget. Under denna hösts älgjakt har älg/småviltjägarna observerat varg lite varstans i länet, OCH hundarna är väl identifierbara och försedda med olika typer av halsband som vargarna ännu så länge inte är försedda med. Så ngn förväxling mellan varg och älghundar kan vi utesluta. Vi jägare o hundägare är kanske inte helt bakom flötet som många vargälskare vill framhålla.
Utan att överdriva kan Väster/Norrbotten redan idag hysa ett 20-tal frilevande vargar.
Med tanke på den redan nu accepterade strategin hos SJF,SNF,NV,RF så är det bara att konstatera att Norra Norrlands renhjordar och övrigt klövvilt blir det stora köttskafferiet för vargarna, om vi inte är vaksamma och slåss för bevarandet av våra renhjordar och viltstammar. Vargen är även en svår predator av skogsfågelföryngringen så se upp alla fågelintresserade jägare och ornitologer.
Jägarkåren är ett uthålligt släkte som får utstå alla möjliga påhopp från olika håll, självklart kommer vi även att bemästra och klara av uppkomna vargproblem. Tyvärr kan vi nog inte räkna med så stort stöd ifrån SJF, vilket också framgår av SJF remissvar.
-------
Kerstin Fredin du har lite fel ang medlemskap i SKK för att ställa ut exv. älghundar o stövare.
Som medlem i SÄK eller SStf behöver man inte ha särskilt medlemskap i SKK, samma gäller för registreringar. SÄK mfl klubbar är direkt anslutna som specialklubbar under SKK.

19. 17# Lasse

2010-11-14 11:36

Så är det! Spelar ingen roll hur mycket inventeringsunderlag som vi presenterar forskarna. Oansett underlag så kommer det fram en rapport som passar den politiska sväre. Därtill så förklaras i rapporten att forskningen MÅSTE fortsätta. Ett enkelt sätt att försvara "jobbet" och inte behöva leta nytt jobb.
Nej jag tänker inte gå ut och inventera och rapportera!

18. Helt otroligt

2010-11-14 00:59

Alla bevarandetroll tar bara för givet att illegal jakt pågår! Dessa konstiga personer anser alla jägare som olagliga!Men rättshaveristerna som släpper ut minkar de är lagliga de!

17. Observera

2010-11-13 23:43

Det finns bara en sak och göra framgent.. Observera o tig

16. Mattedags en lördag kväll..

2010-11-13 22:22

Skulle vara intressant att höra hur ni beräknar antalet vargar i Sverige?!
Tänk på att dödligheten hos valpar ÄR hög under det första levnadsåret, det har förekommit illegal jakt, §28, skyddsjakt, skyddsjakter på gång och vargar har förolyckats..
Låt höra er beräkning tack :)

15. Pernilla i hetluften igen

2010-11-13 22:21

Hon tjattrar på i samma anda som när hon "försvann" från dessa sidor ett tag. Det enda konstruktiva hon har är att vargstammen skall öka. Hon kommer aldrig att bli nöjd. Inte förräan alla jägare slutat jaga. Då tycker jag att hon kan ta hand om problemen. Samt att hon och övriga som vill ha varg skall betala vargens kostnader idag. Det kallar jag demokrati.

14. Kerstin....

2010-11-13 16:19

Tror ju inte alla observerade vargar sista 2-3 dagar er hund,litar mera på folket ute i skogarna än så...
Sen skulle aldrig en vettig person på bygden ha sina hundar springande lösa i vargområden i denna utsträckning !!
Jag räknade lite snabbt o enkelt från officiella siffror...o dom passade mig....exakt likadant som Olof L,s uofficiella uppgifter passar att ändra efter sitt tycke...
Finns det under 300 st. varg i Sverige skall jag börja tro på Tomten.....!!

13. Baggen!

2010-11-13 14:06

De flesta observationer nära människor visar sig så småningom vara hundar, som den här. http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=5646972

Kan man inte visa att det rör sig om olika djur, så kan 10 observationer vara observationer av ett och samma djur.

12. Rättelse av 9.

2010-11-13 10:09

Andra meningen ska lyda: Högst 210 st. enl. Riksdagsbeslutet överskrids med råge.

11. Vem...

2010-11-13 10:08

är dä dom reovisar dessa siffror för?För dä kan väl inte vara meningen att normalt begåvat folk ska gå på dessa siffror.Varför gjordes ingen ordentlig inventering förra vintern när vi hade snö i hela landet?Joo,då kan dom komma mä såna här urbota dumma påståeenden sen.Ja lovar att även om vi får snö i hela landet även denna vinter så kommer dä inte att göras nån inventering.Näee,gå inte ut och frys i vinter på bjudjakt åt myndigheterna.

10. Föresten

2010-11-12 23:30

Släpp vargens utbredning fri i 10 år och det blir annat ljud i skällan! Det är ett anpassningsbart djur det med och kommer skapa revir i städer och tätorter. Dettab djurs historia präglas inte av skygghet. Det ha var det än uppträder varit ganska oskyggt i sitt beteende!

9. Litet Sverige

2010-11-12 23:30

Titta på kartan, det ska finnas max 210 vargar i Sverige. Jag trodde Sverige var från Haparanda i norr till Ystad i söder, men icke om man tittar på kartan.
Dessutom har experterna noll koll på hur mycket varg det finns. I skogarna kring Svärdsjö rapporteras det nästan dagligen syn eller spårobs av varg, men enligt forskarna på Grimsö existerar många av dessa inte i verkligheten.

8. Har jag rätt eller fel?

2010-11-12 23:29

Om det i april fanns 190 vargar bör antalet idag vara avsevärt fler, med tanke på årets föryngring.. Och aldrig över 210 st. enligt riksdagsbeslutet!
En mer trovärdig analys av antalet vargar är önskvärd. Förra vintern med hela Sverige snötäckt gjordes inga särskilda insatser för en korrekt inventering, det vet vi. Och vi kan också misstänka varför! Allt talar för att svensk rovdjursförvaltning inte vill att sanningen om det korrekta antalet vargar i landet offentliggörs. Så illa är det ställt med svensk myndighetsförvaltning år 2010. Ansvaret för vilseledningen har Andreas Carlgren, centern.

7. Vargjakt!?

2010-11-12 23:29

Vargjakten,Vargstammen, nära nog perfekt avvägd!?- Utifrån vad?- Fattar ingenting!!
-Värnar om allt VILT i vår natur!-Djuren har lika STORT berättigande som vi människor!-Finns det EJ plats för VILDA DJUR!- Finns det EJ plats för MÄNNISKAN!-EN NATUR I HARMONI!

6. eller hur!

2010-11-12 23:28

Man undrar vad som händer med oss människor ibland? Eller hur! När någon med högre rang talar om för oss vad vi ska leverera för att få ha kvar "vår" rang? Min fråga är varför beter sig vissa människor som dom gör? Dom har gjort något tidigare som är riktigt bra! Sedan kommer det saker (som husse sagt att man ska göra) som gör att vi som tidigare trott på ordningen får en aha upplevelse! Om varg stammen är "nästan" oförändrad så är jag fantomen! Och Totte är Robin!

5. Tur?

2010-11-12 23:28

Nejdå,det behövs ingen tur för att få rätt resultat om man räknar baklänges och utgår från det svar man vill ha...
Man utgår hela tiden från sin korrektionsfaktor på 9,2-10,7 gånger antalet föryngringar minus kända döda vargar under året,sedan utgår man från det resultatet och räknar bakåt så det passar. korrektionsfaktorn 9,2-10,7 är nämligen det mest heliga vargforskarna har och här handlar det till 100 procent bara om prestige att denna faktor SKALL stämma,för vi som anser att den är alldeles för lågt satt kan på intet sätt ens få ett uns av anledning till bevis att den inte stämmer...
Man kan inte räkna vargar!! enda rätta sättet att räkna dom är att
de har rätt numerär när du varken ser eller hör dom eller hör om attacker de gör på boskap och hundar...
För många är dom,och SKALL jagas, när de börjar ses bland bebyggelse, river eller skingrar boskap, minskar viltstammarna,attackerar våra husdjur och skapar olust bland befolkningen...
Svårare än så är det inte,om man använder sunt förnuft...
...Vänligen Tt

4. Konstigt..

2010-11-12 23:26

5-6 procent av Sveriges vargar er observerats sista 2 dygn....en hög siffra om det enbart finns 190 st...
Tror heller inte alla observationer blir rapporterade.....?!!!
Konstiga siffror från "expert-håll"...Trodde dom hade koll nu... men icke !!

3. hmm.. Finland och Skandinavien?

2010-11-12 23:26

det hänvisas till finska Vilt- och fiskeriforskningen som källa men det finns ingen uppgift om läget i Finland. Mig veterligen är Finland en del av Skandinavien och mig veterligen finns det ca 150 vargar där i dagsläget.
Jag får det inte att gå ihop.

Reds kommentar
Skandinavien är Sverige och Norge (språkligt och kulturellt även Danmark). Det "håll er till fakta" tänker på är Fennoskandia, som dessutom omfattar ryska Kolahalvön.
I den aktuella rapporten finns också uppgifter om den finska vargstammen. Dessa var emellertid inte intressant för artikeln.
Så fort vi hittar en länk till rapporten ska vi lägga ut den under artikeln. Den bör dyka upp på Viltskadecenters hemsida snart.
Dan Törnström/Red

2. Lita på stormen

2010-11-12 19:13

Märkligt är dock hur siffror och Olle. L:s uttalanden ändras och det är inte första gången det sker. Det var samma förra året med.
Kan det bero lite på dessa "stormningar" måntro..

1. En bild säger mer än 1000 ord!

2010-11-12 19:12

Bara att titta på kartan och konstatera vilka som har vargarna och vilka som med trovärdighet kan beskriva hur man upplever det lokala rovdjurstrycket!
Sen må "balkongbiologerna" i Stockholm tycka vad de vill...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB