• Allmogejakt

Vargstrid inom Naturskyddsföreningen

AktuelltPublicerad: 2010-05-03 17:17

En intern strid om den svenska vargstammen blottläggs nu i Svenska Naturskyddsföreningen. Styrelseledamoten i Uppsala län, Nils Möller, tycker att föreningen ignorerat de problem landsbygdbefolkningen upplever i och med vargens återkomst.
”Naturskyddsföreningen har hittills inte visat någon förståelse för de skador och det trauma som vargarna orsakat, skriver Nils Möller i en motion till SNF:s riksstämma.

Nils Möller anser att föreningen med sin hållning i vargfrågan allvarligt bidragit till motsättningarna mellan stad och land.
”Den urbana befolkningen tycks inte inse vilka konsekvenser en vargstam medför för de boende och deras utkomst på landsbygden. Dagens vargstam leder till problem med tamdjuren, friluftslivet och jakten, för många den största orsaken till att man bor kvar på landsbygden. Ekonomisk ersättning för rivna tamdjur, hundar eller stängsel löser inte problemen”, skriver Möller, som har fyra yrkanden i sin motion:
• Att Naturskyddsföreningen godtar riksdagsbeslutet om 210 vargar som en kompromiss och inväntar en utvärdering av beslutet.
• Att Naturskyddsföreningen i fortsättningen håller sig till vetenskapliga fakta och resultaten från offentliga intervjuundersökningar som grund för uttalanden i vargfrågan.
• Att man i vargfrågan möter andra människor och organisationer utan populistiska utspel men istället i en sansad ton och med respekt för oliktänkande.
• Att Naturskyddsföreningen verkar för en minskad klyfta mellan stads och landsbygdsbefolkningen.

Läs hela motionen och styrelsens yttrande över den på länken nedan. Motionen har hamnat långt ned i PDF-dokumentet, nästan sist, men hittas på sidan 490, motion nummer 86.
Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

14. Vilken vargstrid inom SNF pratar man om?

2010-05-05 10:21

Om man läser SNF's styrelses svar på motionen så tillstyrker man tre av hans yrkanden. Det enda man avslår är det konstlade tak på 210 vargar som regeringen föreslagit.
Detta tak är satt under förutsättning att man kan flytta in eller få in 20 st nya vargar, något som nu bl. JRF motsätter sig. SNF med flera vill inte ha en konstlad invandring utan i stället underlätta för en naturlig invandring genom sameland vilket är svårt.
Att det kan finnas olika åsikter inom en förening med ca 200 000 medlemmar är väl inte så konstigt.
Jag skulle däremot tro att de flesta som är med i SNF anser att det ska finnas topppredatorer både bland däggdjur, fåglar, och t havet.
Havsörn, pilgrmsfalk, berguv har återkommit efter mödosamt återuppbyggnad med stödutfodring, återutsättning mm.
Enligt artdatbankens senaste rapport kommer man inte att nå det utsatta målet om hejda förlusten av biologisk mångfald till år 2010.
De stora rovdjuren har däremot haft en positiv utveckling de senaste 5 åren och har flyttats ner en klass.

13. God morgon SNF

2010-05-04 16:35

äntligen någon som vaknat ur sin törnrosasömn. Kanske även SRF skulle ta och göra det istället för att romantiserad som dom så populärt gör inom dom egna leden. Konstigt att det ska behövas en film som den om "vargkriget" innan asfaltsromantikerna vaknar upp ur dvalan eller törnrosasömnen. Men i dagligt tal så brukar det kallas för "BAKSMÄLLA" och den är otrevlig 30 år senare. Men i detta fallet finns inga huvudvärkspiller som hjälper, utan bara radikala handlingar från politiker och myndigheter.

12. Viktig poäng Kjell!

2010-05-04 15:44

Du understryker en mycket viktig poäng: Många arter på rödslistan är knutna till hagmarker och med hänsyn till biologisk mångfald är det mycket viktigt att hålla dessa öppna. Utan bete gör vi naturen och mångfalden en björntjänst.
Det vore önskvärt att rikspressen kunde lyfta denna "vargstrid" inom SNF till allmänheten. Det skulle verkligen kunna vara en ögonöppnare. SNFs yttersta vilja tycks vara att göra ett enda stort Yellowstone av Sveriges landsbygd. För deras medlemmar att besöka på helgerna, då de lämnar sina hem i städerna.

11. Exakt Kjell

2010-05-04 12:42

Jag var också medlem i föreningen som ung och dum. Då fanns inte heller den fixering vid just dagens frågor. De är också lögnare, det är bara att se hur de formulerade sig under vargjakten. Att tro att bara en tamdjursägare får betalt för skadorna som rovdjuren åsamkar så är allt frid och fröjd bevisar bara att de inte fattat något. En tamdjursägare har inte bara ett ekonomiskt förhållande till sina djur, utan också ett känskomässigt, men det fattar de inte. Djurhållning är en förutsättning för det öppna landskapet, om man inte med det uttrycket menar stora besprutade spannmålsfält. Svenska naturskyddsföreningen anser också att det är helt ok att avverka under häckning och yngelperioden, de har aldrig opponerat sig mot det. Så länge storfinansen tjänar pengar är alla tyst...

10. Huvudet på spiken

2010-05-04 11:37

Motionären slår ju verkligen huvudet på spiken i sin motion.
Biologisk mångfald omfattar som bekant inte enbart djur, utan även icke minst växter. Många växter är beroende av öppna hagmarker och betande djur för sin överlevnad och spridning. Och betande djur är beroende av att det finns människor som orkar eller kan fortsätta bedriva djurhållning.
Att hävda att höjda ersättningar för dödade och lemlästade djur skulle höja motivationsgraden hos djurhållarna är befängt och måste ha skapats i huvudet på människor som aldrig har ägt egna djur!
Biologisk mångfald kräver en befolkad och levande landsbygd, vilket tyvärr inte går att bibehålla med nuvarande rovdjurspolitik.
I motionssvaret hänvisar SNF till forskning som visar betydelsen av rovdjurens KONTROLL av hjortdjuren för mångfalden i ett flertal växtsamhällen. Vad, var?? Är det rovdjuren som reglerar/ska reglera/kontrollera stammarna av hjortdjur i Sverige? Ska Sverige bli ett reservat? Finns det överhuvudtaget människor på landsbygden i SNF:s Sverige?
Jag var pga ett stort allmänt naturintresse och trots ett stort jaktintresse, medlem i SNF under några år på 80-talet och början av 90-talet, men lämnade föreningen i och med deras "urspårning" i vargfrågan.
Tyvärr har SNF paradoxalt nog, vid sidan av Miljöpartiet, blivit ett av de största hindren för ett bevarande av en socialt, ekonomiskt och kulturellt välmående och befolkad svensk landsbygd.

9. Nödvändigt

2010-05-04 09:15

NSF har ett trovärdighetsproblem, skapat av ordf.Mikael Karlsson.
En klok valberedning bör föreslå en ny ordförande!

8. Bli medlemmar i SNF...

2010-05-04 09:03

och STÄLL KRAV på en ny, ändrad inriktning! Bort med Karlsson o in med Möller!!! ; D

7. Bra

2010-05-04 09:02

Många fler i dessa organisatoner borde ha den insikten som Möller har. En miljökonsekvensanalys borde det vara lag på att genomföra i varje län innan en vargetablering kommer till. För det får stor negativ påverkan för dom boende inom ett revir. Hoppas att det kommer efterföljare till Möller som inser allvaret.

6. Tack Möller!

2010-05-03 23:39

Nils Möller har framförhållning.Nils har förmodligen en IQ över det normala.Fint att någon kan förstå vad det innebär att tvingas upphöra med fäboliv,miljö och djurvänligt brukande av marker och natur.Att hänga upp lien i timmerhärbret för gott.Sälja gården till någon som om man har tur sysslar enbart åtminstone med "fasadarv".Att bedriva kulturmiljöarv är en omöjlighet!

5. Mycket intressant..

2010-05-03 23:39

"• Att Naturskyddsföreningen i fortsättningen håller sig till vetenskapliga fakta och resultaten från offentliga intervjuundersökningar som grund för uttalanden i vargfrågan.
• Att man i vargfrågan möter andra människor och organisationer utan populistiska utspel men istället i en sansad ton och med respekt för oliktänkande."

Detta måste betyda att även en del talesmän inser att SNF har förvanskat sanningen hittils i debatten och bara använt sig av populistiska (politiskt korrekta)
uttalanden och tyckanden....
Sakta men säkert är klockan på väg att vrida sig rätt...

4. Bra!

2010-05-03 23:38

Äntligen en vettig själ inom SNF. Den första på mycket länge. Men Mikael Karlsson lär väl göra allt för att köra över denna man och tysta ned honom efter bästa förmåga. Under mantrat att ingen svensk dödats av varg på mer än hundra år. Eller varför inte klassikern om att trafiken är farligare än vargen? Eller varför inte utspelet om att man bör flytta ifrån landet om man inte vill leva med naturen? Toleransen för landsbygdens befolkning är verkligen noll i den mannens världsbild.

3. Änteligen!

2010-05-03 23:38

En från NSF som förstår och bryr sig om landsbyggdens folk! Tack!!

2. Vargproblemet skapades på 70 och 80-talet och Naturskyddsföreningen var djupt delaktig

2010-05-03 23:38

Att nu mer än 30 år efter problemet drogs igång försöka skapa acceptans för vargarna är som synes för sent.
Det går inte att glömma historien. Naturskyddsföreningen var pådrivande för återinplantering av varg. Man var så djupt involverad så man var ansvarig för projekt varg vars mål var att i djurpaarker föda upp vargar för utplantering. I "Rapport från Projkekt Varg" kan läsas att man i Nordiska Rådet 1973 beslutat att vargar åter skall finnas vilda i Dalarna, Värmland och angränsande områden i Norge. Här var Naturskydsföreningen ansvarig och dess reprecentanter har singerat rapporten. Således var även dåtidens politiker ansvariga. Det var i detta skede man skulle ha skapat acceptans bland berörda människor och funnit ett fungerande sätt att hysa varg även om det blivit i stora inhägnader. Nu är det för sent. Att med polismakt försöka kuva berörda människor kommer garanterat att skapa en Engdaleffekt i kvadrat.

1. Bra

2010-05-03 23:34

Orkade inte läsa pdf;en just nu, men det som står i artikeln låter bra.
SNF behöver nyktra till i den här frågan och se verkligheten som den är.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons