• Pinewood

Vargtikarna inleder jakten och väljer bytesdjur

AktuelltPublicerad: 2009-10-04 12:22

Ny forskning från Yellowstone i USA visar att vargarna i en flock spelar olika roller under jakten på ett byte. De erfarna större hanarna träder in i slutet av jakten, medan de smidigare honorna har större betydelse vid inledningen.

Det som gjort det möjligt att få fram de nya forskningsrönen är att vargflockarna inom Yellowstones nationalpark inte påverkas av någon jakt och att de därför kan bli väldigt gamla och etablerade. Det är därför forskarna kunnat göra sina jämförelser.
Yellowstones Nationalpark är världens äldsta och är nära 9 000 kvadratkilometer (900 000 hektar).
Biologen Doug Smith, chef för Yellowstones vargprojekt, beskriver situationen som att det i norra Kanada och Alaska finns ett hav av vargar, med små isolerade områden av mänskliga bosättningar.
– I USA är det tvärtom, med ett hav av människor och små områden av vargpopulationer, säger Smith i en intervju i tidningen Billings Gazette.

Yngre vargflockar med vargjakt
I Kanada bedöms det finnas omkring 55 000 och i Alaska
10 000 vargar. På vissa områden jagas det hårt på varg, men de skjutna vargarna och splittrade flockarna ersätts snabbt av vargar från andra håll.
En effekt, enligt Smith, är emellertid att det i områden med vargjakt tenderar bli yngre vargflockar.
Det enda område där forskarna kan vara säkra på att det inte bedrivs jakt, eller annan mänsklig påverkan, på varg är inom Yellowstones nationalpark. Där har forskarna bland annat följt den tolv år gamla Leupold-flocken, som nyligen försvann av naturliga skäl sedan alfahannen dödats i en revirstrid med en angränsande vargflock.

Jämfört jaktbeteendet
Forskarna har jämfört jaktbeteendet mellan de mindre erfarna och de gamla etablerade vargflockarna och hittat skillnader i hur jakten går till och vilka roller de olika flockmedlemmarna spelar under jakten.
Ungvargarna, ettåringarna, är de som jagar mest, men också misslyckas oftast. Vargtikarna, med sina slanka och smidiga kroppar, inleder oftast jakterna tillsammans med yngre hannar. Det är ofta honorna som startar jakten, väljer ut och även hugger tag i bytet, medan de stora varghannarna spelar större roll mot slutet av jakten då bytet ska dödas.
– De stora varghannarna är bäst på själva dödandet, men håller sig inledningsvis i bakgrunden, konstaterar Doug Smith.

Bättre jaktlycka med erfaren hanne
I en jämförelse mellan flockarna har forskarna sett att de som har en stor och erfaren varghane generellt lyckas bättre med jakterna än de som bara har yngre hanar. Flera äldre och erfarna varghanar i samma flock har stor betydelse när vargarna jagar större bytesdjur, som bison och älg.
Det är också tydligt att hösten är den svåraste tiden för vargar att jaga och skaffa mat, eftersom bytesdjuren, särskilt wapitihjorten (elk), är som starkast och mest välfödda just den årstiden. Vintern är i själva verket den lättaste tiden för vargarna, då bytesdjuren är svagare och har svårare att komma undan i snön.

Varg- och wapitistammarna kollapsade
Vargstammen i den norra delen av Yellowstones nationalpark har sedan förra året kollapsat och minskat 40 procent, vilket i grunden beror på hög vargtäthet, matbrist och konkurrens mellan olika rovdjur. 

Forskarna har också noterat sjukdomar och några revirstrider som orsakat dödsfall i vargpopulationen. I fallet med Leopold-flocken dog både alfahannen och samtliga valpar.
– Det kommer säkert att ta något decennium eller längre för varg- och wapitipopulationerna i norra Yellowstone att stabilisera sig. Långsiktigt kan vi förvänta oss ungefär hälften så tät vargstam i området än vi haft hittills, säger Doug Smith.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

46. Hur tror du det gick till Dalle?

2009-10-15 14:06

När ifrån en population av 200 djur längs ryska gränsen ett tiotal djur tog sig till det område som Projekt varg sa var lämpligt.
Det behövs inte speciellt många inblandade för att flytta några vargar. Och alla har de mycket goda skäl att vara förtegna.
Vägen från ryska gränsen var kantat med frestelser och faror. En svala gör ingen sommar, en långvandrande varg stöder ingen förflyttningsteori. En svärm av svalor eller ett dussin vargar ändrar på förutsättningarna.
Tittar du på Olof Libergs studie redovisas det ett antal slumpartade förflyttningar åt olika håll. Här talar vi om att 5% av en population ska ge sig ut på rekordlång vandring med samma mål.
Vid tiden för Projekt varg fanns det ett antal aktörer som var positiva till iden. För att utröna vem som låg bakom behövs det statlig utredning med edliga försäkringar från eventuellt misstänkta. Som privatperson har jag ingen möjlighet att driva en sådan. Visst har jag mina misstankar men det är en annan sak. Pengar är en viktig del, både som motivation och medel.

45. Står man bakom och stöder ett påstående...

2009-10-14 10:20

Som i detta fall inplanteringen av varg på det sätt du gör Calle, är det också du som skall bevisa att så är fallet, du kan väl knappast avkräva bevis som motsäger det?
Tycker du själv inte att det är väldigt märkligt, med så många inblandade att inga bevis finns?
Ge oss åtminstånde en vettig teori på hur detta skulle gått till.
Hur många tror du är inblandade?
Är detta projekt överhuvudtaget möjligt utan inblandning av myndigheter?
Och skulle så vara fallet Calle finns det 100 tals, kanske 1000 tals människor med kännedom om projektet.
Vi har väl föryngringar söder om sjöarna (förutsett att du menar Vänern och Vättern)?...titta i Bohuslän och det lär sprida sig.
Olof Palme?
Det är väl bevisat?
Om nu inte Lisbeth Palme ljuger, och varför skulle hon i så fall göra det?
Hade det inte varit för en klantig vittneskonfrontation hade vi haft en dömd också...men du har väl en egen teori om detta också?

44. Du svänger dig Dalle

2009-10-14 06:59

Jag behöver inte bevisa att den och den har planterat in vargen. Däremot behöver någon visa hur det gick till när de ryska vargarna koloniserade Värmland från den lilla ryska vargstammen i Finland. Och förklara varför vi inte har en enda föryngring söder om sjöarna. Det finns mer lämpliga bytesdjur där än i Värmland. Älgen är inte förstahandsvalet.
Vi har inte lyckats bevisa vem som dödade Olof Palme. Betyder det att det är obevisat att han sköts på öppen gata.

43. Calle

2009-10-12 19:17

En förklaring på dina sista rader:
Jo det är i dessa områden vargen har etablerat sig, men dom har inte misslyckats att kolonisera sig Calle, bara valt område med tanke på födotillgång (Värmland, Dalsland, Gävleborg är landets älgtätaste område) och andra förutsättningar som passar dom.

Titta i exempelvis Rumänien som också är ett förhållandevis stort land.
5000 vargar, och dessa är inte "spridda" eller fördelade på stora ytor utan lever i karpaterna, i relativt "små" områden där biotopen passar dom.
Nu till dina teorier om inplantering:
Som du säger är befolkningen i nordvärmland vaksamma.
Alltså ytterligare ett argument som stöder att något borde ha kommit till kännedom, att bevis borde finnas tillgängliga om det nu vore sant.

Man kan ju påstå vad som helst i vilket ämne som helst.
Fakta kvarstår.
Så länge man inte har bevis för sina påståenden och anklagelser, så stannar det just där, vid påståenden och anklagelser Calle.

En historia "växer" alltid med åren.
Den naturliga förklaringen passar inte alla, och är inte tillräckligt "intressant", inte heller detta är något nytt fenomen.
En "sensation" i en historia är ofta hela anledningen till att den överhuvudtaget lever vidare.
"Det ryker ur en klotgrill i din trädgård...grannen känner lukten, och talar om detta dagen efter till nästa granne.
Han berättar i sin tur för bekanta nästa helg, och vips så har korven du grillade förra lördagen förvandlats till oxfile...sant?...nej men bra mycket intressantare att berätta.

42. Nu börjar du virra Dalle

2009-10-10 00:08

Skogsarbetarna arbetade i huvudsak under vintern. Och de låg inte då och sussade i några kojor. Och de jagade definitivt inte tjädern från kojan. I Värmland på vintern har vi något vitt på marken som kallas snö. En varg som rör sig lämnar något som kallas spår. De som vistades stora delar av året i skogen var mycket kunniga i att känna igen de olika djurens spår.
Jag har med flit inte tagit upp något av alla de observationer av främmande besökare i Nordvärmlands skogar som gjordes. Befolkningen här uppe är mycket vaksam vilket senare tiders bankrånare har erfarit. De har alla åkt fast, ofta därför att ortsbefolkningen lagt märk till dem. En sak som man speciellt lade märke till var att vargarna inte var skygga. En varghanne följde några skidåkare under en flerdagarstur.
Därför använder jag sannolikhetskalkyl tillsammans med kunskap om vargens spridningsmekanism, vilket inte kan blandas ihop med skrönor.
Än en gång förklara varför 200 vargar på gränsen till Ryssland kan skapa en ny population i Värmland medan dagens tvåhundra i vargbältet från Dalsland till Gävleborg misslyckats att kolonisera området söder om sjöarna.

41. Calle

2009-10-09 10:26

På ditt sista påstående: Vargar och andra rovdjur har för vana att hålla sig undan människor.
Skulle dom söka upp tjäderjagande skogsarbetare som sov i kojor på 50 talet?
Vad är det för konstigt med att inte dom såg några av dessa fåtal vargar på 50 och 60 talet, det är inte många jägare i Värmland i dag, med kanske 100 vargar i länet, som sett varg Calle.
OK Calle med "Intresse" menade jag intresset att följa vargen förehavanden jämfört med i dag.
Det är ändå intressant att du tar upp det faktum att 80% var negativa till inplantering...då är det väl i så fall ÄNNU konstigare att inget läckt ut?
Du måste väl begripa att 100 tals kanske 1000 tals människor hade kännedom om nu detta ägt rum?
Trots dessa faktum...har ingen framträtt, och inga bevis för dina teorier har lagts på bordet.
Har du själv sett något?
Jag har nämnt det tidigare, något eller någon att att skylla på är orsaken till att skrönan om inplantering lever.

40. Noll intresse Dalle?

2009-10-08 14:34

1981 (före första föryngringen) gjorde NWT en läsarundersökning om hur man såg på inplantering av varg i Nordvärmland. 8 000 inskickade brevsvar tyder faktiskt på ett visst intresse. Över 80% av de som svarade var negativa till inplantering.
Du har säkert någon i din bekantskapskrets med rudimentära kunskaper i sannolikhetslära.
Vilka skrönor har jag refererat till? Skrönan kommer från din sida. Efter vad som hänt tror du verkligen någon skulle våga erkänna idag att han/hon varit inblandat i olagligheter även om brottet är preskriberat?
Och vad har du gett för trovärdig förklaring till att från en liten population vid ryska gränsen ett tiotal vargar dök upp i gränstrakterna Värmland-Hedmark.
Sen är det en sak som de flesta glömmer. På 50- och 60-talen var skogen full av skogsarbetare som låg ute veckor i sträck under vintern. Dessutom var de beväpnade eftersom man hade rätt att skjuta ett antal tjädrar till husbehov. Hur skulle vargar kunna gömma sig för dessa utomordentligt vana skogsmänniskor?

39. PUFF

2009-10-08 14:33

Du skriver vederhäftigt sen att du inte kan läsa jag skrev ett släp med vargar jag sa inte att det var fullt jag har namn o datum jag känner den som sålde valparna väldigt väl men det går inte att lämna ut namn när sådana vargkramare huserar här som inte har något vettig att göra

38. Positiva erfarenheter att dra av varghistorien

2009-10-08 09:51

Vi människor behöver inte oroa oss. Finns det omständigheter som gör att en däggdjursart blir utrotat från Skandinaviens fauna är det ingen fara på taket. Det finns system på vår jord som gör att arten själv återkommer och etablerar sig på nytt så snabbt som inom 20 år faktiskt.

Möjligen är en förutsättning att det finns människor som önskar just detta och som har känningar rätt in i maktens centrum, vad vet jag?

Så måste jag rätta Dalle som skrev: ”.. att vargen var av "0 intresse" på 70 talet” Så var inte alls fallet. Vargens försvinnande beklagades av grupperingar redan då och själv fick jag under 60- talets senare hälft en fråga av en lokal folkpartist: Skulle du Kenneth kunna tänka dig att ha varg där du jagar?

Och du Dalle, inte ens jag anser vargfundamentalisterna så korkade att de skulle lämna handlingar efter sig om en inplantering. Så detta med bevis kan du glömma som argument.

37. Calle Seleborg

2009-10-08 08:30

Jag har redan givit dig en trovärdig förklaring som motsäger den påstådda inplanteringen av varg. d.v.s. skillnaden i den tekniska utrustningen i kombination med antalet vargar + att vargen var av "0 intresse" på 70 talet.
Vad ni bygger skrönan vidare på handlar om hur personer, (ofta en kompis kusin eller dylikt) sett något skumt och tolkat det man sett som man vill se det, eller som man valt att se det.
Jag förstår att "Projekt varg" är "den utpekade" på min fråga om din egen teori, det stämmer väl?
Min följdfråga blir då: Hur kan det komma sig, med den omfattning du pratar om, och allt folk som måste varit inblandade...att inget "läckt ut" från denna grupp under alla dessa år?
Hur många myndigheter och alla personer som arbetar eller arbetade där måste inte ha haft information om detta?
Är det inte märkligt, med detta i åtanke, att inga som helst bevis framkommit?

36. Calle

2009-10-08 07:57

Var kommer den ryska vargen i Vallentuna från?

35. Johansson

2009-10-07 22:48

Det där var ju riktigt vederhäftigt, ett släp fullt med varg sa du? Det är just såna här vandringssägner Calle & Co grundar hela sin tes på. Nu var det alltså Jöggas farsas kusins arbetskompis som sålde stövarvalpar... Skynda dig att ringa polisen.

34. Eftersom du blandar dig i Dalle

2009-10-07 22:25

Vid tidpunkten för Projekt varg fanns det ca 25 vargar nere i sydöstra Finland. Dessutom fanns det ett antal i Ingenmansland mot Ryssland. Projekt varg fastslog att det var omöjlig med spontan immigration.
Per-Egil Hovind påstod vid ett seminarium på Skogsforsk i Elverum 1978 att det fanns minst tio vargar i Hedmark Fylke, inklusive föryngring. Stor förvåning eftersom det inte fanns några slagna vilda djur eller får. Vi vet hur det är idag med mindre än 10 vargar.
Dessa osynliga överlevare av gamla skandinaviska vargar blev till en myt som söndersmulades av Ellegrens DNA-undersökningar. Trots det dyker den upp ganska ofta.
Gör följande tankeexperiment. Starta med 200 vargar vid ryska gränsen.
Låt ett antal av dessa börja vandra ut.
Hur många av dess klarar sig igenom finska renbetesområdena för att komma till Torne älv?
Låt nu ett antal av dess fortsätta söderut.
Hur många tar sig igenom de svenska renbetesområdena för att komma till Projekt vargs utpekade område?
Kom ihåg här att normalt är det hannarna som är långvandrare. Ett nytt revir bildas oftast genom att en tik slår sig ner och sedan hittas av en kringvandrade hanne.
Hur många kom fram? Först hade vi Trysilvargarna = 3st. Ellegren identifierade ytterligare 3+1 st. Dessa sju kan inte förklara alla observationer på varg under åren före 1982.
Så från en population av ca 200 vargar vid ryska gränsen lyckades ett tiotal etablera sig i Hedmark-Värmland genom spontan vandring.
Om det någonsin funnits något som kan beskrivas som en skröna är det detta.
Om en chef på Svenska Spel vinner en högvinst kan några höja på ögonbrynen. Om samma chef vinner 5 högvinster i rad blir han utsatt för en bedrägeriutredning.
Observera att jag anklagar inte någon speciell grupp. Jag bara konstaterar att Projekt Varg hade rätt. Spontan invandring var alltför osannolik för att vara möjlig.
Vi har idag i Sverige mer varg än vad som fanns väster om den ryska barriären. Sträckan ner till Småländska höglandet är en bråkdel av sträckan sydöstra Finland till Värmland. Småland borde alltså varit väl befolkat av varg vid det här laget. Varför har så inte skett?

33. Det stämmer med utplantering

2009-10-07 18:55

Jag vet en som sålde hundvalpar till Värmland 85-86. Den som köpte stövarvalpen vet att dom släppte ut vargar mot norska gränsen, där blev en bil med släp stoppad av en tillsyningsman. Det var vargar i släpet.

32. Skogsstyrelsen?

2009-10-07 18:54

Skogsstyrelsen har aldrig beviljats import av vargar. Slå upp era biblar (oavsett om det är Vargmannens Testamente eller Avslöjandet) med de två listorna från Jordbruksverket. Den första visar INKOMNA ÄRENDEN om importtillstånd på varg, nästa lista visar UTFÄRDADE importtillstånd. Förenklat; den första visar inkommet, den andra utskickat. Någon redigering av listan, som påstås, har aldrig gjorts av JV, antagligen har författaren istället frågat olika de två gångerna han kontaktat JV. Man kan alltså sluta sig till att Skogsstyrelsen aldrig fått ngt importtillstånd (jfr även posten efter, där en djurpark bara fått importtillstånd för en manvarg, fast den sökt för flera).
Anledningen till att Skogsstyrelsen står som sökande i ärendelistan kan man bara spekulera i, mest sannolikt är att en ansökan från en djurpark av misstag skickats till Skogsstyrelsen, och att skogsstyrelsen sedan vidarebefordrat den ansökan till JV, och att någon felaktigt registrerat in Skogsstyrelsen som sökande.

31. Dalle

2009-10-07 16:32

Ja kanske att min ålder lurar mig, idag väljer jag maten först.
Annars finns mest frågetecken kring vargens återkomst. Ett vargpar saknar ändå anledning att lämna maten, och en hona skulle knappast själv gå så långt. Och om, varför skulle hon stanna i Värmland. En ensam hane hellre då, men då bör ju en hona redan funnits på plats eller hur? Nej som sagt, mest dåligt besvarade frågor i denna historia. Allt stämmer dessutom så väl i tiden, förutom platsen, med Projekt varg. Varför alla dessa importansökningar av vargar som diverse djurparker beviljades, just denna tid? Även Skogsstyrelsen beviljades import av 7 st. vargar, varför då? Om du är godtrogen Dalle så gäller det inte mig.


30. Om du inte har fattat det Kenneth

2009-10-07 13:02

Så är det inte mat dom letar efter på sina långvandringar...utan en partner.
Om du varit varg kanske maten kommit först , men nu var det inte så.
Sagor och diverse skrönor står rovdjursfobikerna för.
Egensnickrade spekulationer och något att skylla på är nämligen den enda orsaken att denna skröna förekommer och existerar Kenneth.
Du har redan fått en bra förklaring till varför dom "dök upp", ingen har hitintills presenterat ett enda bevis för dina teorier...ingen kommer heller att göra det.

29. Om jag varit varg...

2009-10-07 10:49

och hamnat i Norrbotten hade jag stannat där där renar finns hela tiden. Varför skulle jag fortsätta hundra mil till det ställe vargfanatikerna hade utpekat som lämplig plats i gränstrakterna mot Norge i Värmland?

Dalle tror på sagor och har en, i dagens läge, onaturlig myndighetsrespekt. Ja det var just det, vargarna dök plötsligt upp!

28. Hosta upp bevisen Calle

2009-10-07 10:26

Eller lägg ner det eviga tjatet om utplantering, eller heter det kanske inplantering?
Du får det inte att gå ihop?
Jag får det inte heller att gå ihop.
Vilka skulle vara skyldiga till detta projekt, du måste ju ha en egen teori?
Här är min:
Vargar är fullt kapabla att ta sig 100 tals mil för egenmaskin årligen och har så gjort sedan Hedenhös.
Massor av folk runt norska gränsen i området kring Trysil har vetat om att där funnits varg på 70 talet.
Så lite om dessa långvandringar på 70 talet:
Vi har en helt annan teknik att följa vargens förehavanden idag än vad vi hade då Calle.
Hade vi haft tillgång till denna teknik även då hade vi säkerligen fått observationer på dessa långvandrare även då.
Det kom t.ex. inga observationer på vägen om den varg som sköts i Långås, Halland på 80 talet, den bara "dök upp",
Vargen var inte i focus på 70 talet, och den var inget problem, det fanns helt enkelt inget större intresse för den och vad den gjorde.
Idag följer vi vargens förehavanden på ett helt annat sätt, och på en helt annan nivå teknikmässigt, det gjorde vi inte då, där har du svaret.

27. SJF-Dilemma?

2009-10-07 10:25

Svar har ej från SJF ej kommit? I januari 1978 anlände 7 stycken vargvalpar till Sverige från Köpenhamns Zoo. Vargarna ingick i Svenska Naturskyddsföreningens "Projekt Varg". Det sades allmänt att vargarna skulle sättas ut i norra Värmland.
Efter en tid i karantän i Bredared (Borås djurpark) försvann vargarna från karantänen. Enligt uppgift av närstående till denna så hade djurskötaren sagt att vargarna hade körts till Värmland. Så det Calle berör har en sammstämmning av hur vargen kom till Värmland. Hoppas att Mormor och Hermelin är nöjda med denna redogörelse och att de förstår att jag försöker att få ett läsbart innehåll i kommentaren. Här i Svergie så under valp perioden är det varghanen som står för bytesjakten, men även med hjälp av de yngre i flocken.

26. Om jag undrar

2009-10-06 20:19

över något som rör vargens genetik så ringer jag en forskare som är avlönad av mig, dig också, Calle, och frågar honom hur det ligger till, inte tror som vi andra. Ni som tror på den stora konspirationen tycker ju att denne man är en lögnare, det tror inte jag. Ska man få fram fakta är väl ändå inte gamla artiklar i Orsa Allehanda en speciellt vederhäftig källa?

25. Puff, fakta är absoluta

2009-10-06 19:50

Fakta förklarar man inte, de finns där. Däremot ska man försöka förklara ett skeende utifrån givna fakta. Och det är helt enkelt det jag ber att du gör. För jag får det inte att gå ihop. Hur kan en population på 200 vargar starta en utvandringsvåg som ger 10 vargar 100 mil bort efter att ha korsat renbetesområdena i Finland och Sverige med gott om bytesdjur och mycket vaksamma vaktare av dess djur. När Pessinke-vargen slutligen tog sig ner till Dalarna kallade Olof Liberg det för ett mirakel.
Och då fanns det varg i hela Finland och det gamla stängslet är nu fullt av hål.
Sanningen Puff är att varken du eller någon av dina fränder kan ge en trovärdig förklaring.
Var har jag refererat till skvaller? Vilka fakta är fel? Antalet vargar väster om stängslet?
Situationen i renbeteslandet?
Antalet vargar som dök upp i Projekt Vargs föreslagna område? Läs genforskarnas rapport och lokaltidningarna. Det senare tar ca en vecka framför bibliotekets microfiche läsare. Jag har gjort det.

24. Tommy

2009-10-06 19:49

Tyckas du at naturen klarer sig vel utan manninskor indgriben? Kan du pege på et enaste set hur vi manniskor inte griber ind. Vi er overhuvudet, och det kan du och jag inte ændre. Inte alt er gået bra, inte alt er gået dårligt, men manniskor retter hela tiden upp på tidligere tiders misforståelser. Noget met lag, nogot met frivilligt intiativ. Met vargen er det jo inte så bra. Den skaber utrygghet, och økonomisk skada for manniskor och djur. Som predator, behøver den inte være der, der finns andre toppredatorer som bjørn,jarv och ja manniskor, och till mangfoldighet i naturen bidrager den inte. Det er, om du vil eller ej, manniskors uppgift at styre naturen. Hvad ellers? Skal bonden inte odla sin mark?. Skal skogagaren inte ta sit ved? Har du en trædgård? Om du odlar nogonting der er det da inte ærgerligt om du inte kan forsørge din familje, met grønt,potatis m.v. om insekter,svamp,ibriarasneglen m.v. har taget det?. Nej, jag sprøjter inte i min trædgård, eller egondom, men lever du met och av naturen? Om du skulle blive sjuk, det hoppas jag inte, er det da inte perfekt evt. at kunne få en vaccine?, eller blive taget hand om på andat vis? Ja, tommy, naturen och vi manniskor går i cyklar, uppfat det!!

23. Calle

2009-10-06 14:20

Jag kan förklara det du kallar fakta lika lite som du verkar kunna, men i egenskap av forskare kanske du kan försöka förklara hur det ligger till? Allvarligt, har man en rad påstådda indicier och en stark vilja att det ska vara på ett speciellt sätt, ja då blir det på det sättet. Detta kryddat med lösa rykten och skvaller om vad Jöggas brorsas arbetskamrats kusin var säker på att han såg 1981, tror man dessutom på detta så är det klart att man kokar ihop såna konspirationsteorier som du gör.

22. Ojojoj Tommy.

2009-10-06 10:20

Nu rör du väl ändå ihop begreppen fullständigt. Läs det du själv skrivit!

Är det Ok om vi använder vaccin men ej om vi rumsterar om i vår omgivning?

Vi människor har makt att ändra på allt, det är helt i sin ordning. Ingen har formulerat, eller sagt, hur det ska se ut. Allt förändras dessutom kontinuerligt utan vår påverkan. Det är vad som gäller. Det finns inget som säger att vi ska ha vargar.

21. Ojojoj

2009-10-06 10:09

Det blev mycket att svara på här, allt från hiv till att människan inte är nåt nytt. Var ska jag börja? Naturen klarar sig mycket väl utan människan men Pelle verkar tro att det är människans uppgift att styra och ställa i naturen, vilket det absolut inte är. Sen att vi har fördelar gent emot andra djur är underbart för oss, vi kan ta fram influensavaccin så vi har större chanser att överleva sjukdommar osv. Men att människan skulle ha till uppgift att styra över naturen kan jag inte se. Tvärtom detta har visat sig förödande många gånger. Naturen kommer tillbaka och biter oss ordentligt i arslet när vi har varit där och mixtrat. Som Puff skriver så har inget djur utrotat sitt levebröd förutom människan. Vi är inte så allsmäktiga som vissa här vill tro. Dags att visa lite ödmjukhet mot varandra och naturen, vi kan leva tillsammans. Ps. Calle: Naturen går i cykler och det är helt i sin ordning.

20. Fakta Puff

2009-10-06 10:09

Jag har inte påstått någonting. Jag har framlagt lite fakta och undrar om du kan förklara dem. Jag väntar med spänning.
Fast det blir väl något i stil med den forskare som påstod att Carnegie dödades av en svartbjörn som klev upp ur idet, medelst flyganfall dödade kvällsvandraren för att sedan överlämna bytet till några stackars hungriga vargar varefter den flög tillbaka till idet.

19. "Återigen så står inte"

2009-10-06 09:01

människan högst på den ekologiska stegen enligt "roslagsmor" m.fl. det är ju märkligt att dessa personer inte anser att vi människor..ja just Du och jag inte ingår i det ekologiska systemet och kan styra upp en art och även rädda en art...men inte till vilket pris som helst...titta på fäbodriften...naturlig lösdrift
av boskap....löshundsjakt...renskötsel....livskvalitet på landsbygd... det är "roslagsmor" m.fl. beredda på att offra....en sak är säker att både "roslagsmors" förfäder och vi andras förfäder visste så mycket bättre att det inte fungerade med vargar...därför utrotrade dom de även "roslagsmors" förfäder....

18. Lokungen!

2009-10-06 09:00

Vill du veta något om SRF och deras heltidsanställda så får du själv ta reda på det. Det är nog inte svårare än att ringa SRFs kansli.

Jag är inte insatt i detta, och är definitivt ingen passopp för dig och än mindre för pseudonymen Feynman!

17. Calle

2009-10-06 09:00

Vargen kom inte tillbaka genom den konspirationsteori vars mantra du rabblat tills den framstår som sanningen i dina ögon. Och ja, jag jagar, vad det nu har med saken att göra, när jag inte jagar vistas jag också ute i markerna. Måste man jaga för att få ha en åsikt i dina ögon?

16. Roslagsmormor

2009-10-05 11:41

Du har fortfarande inte svarat på mina och Feynmans frågor ang. Statliga bidrag och hur SRF kan ha 3,2 heltistjänster på 3 524 medlemmar

15. Puff

2009-10-05 10:33

Jag har opholdt mig i naturen så mycket som møjligt, sidan jag kunne gå. Upprettede min førsta naturklub som 5 årig. Vi tittade på fugle och alt levande. Det gør jag stadig. Og nej, jag bruker inte købejakt vældig mycket, endast en gang om året, da det nu er blevet en tradition, met 6 fædre och vore sønner.Vi har det vældig trevlig, skjuter inte mycket, men bruker det meste av tiden på at lære vore sønner om naturen, och foklare dom at man inte er jagare, selvom man har jagareksamen, det er nu dom skal lære at blive rette jagare. På min egon egondom 400 ha, er der på 2 år skjutat 3 vildsvin, 2 stk rådjur och 5 ræve, i forhold til hvad vi ser, en brøkdel af hvad der forsvarligt kunne skydes.Jag tyckas at algstammen er for vigende, så dom er fredet hos mig också i år.Jag skal dog på algjakt en vecka fra mandag 12 okt., det er en invitationsjakt, totalt utan pengor, ingon betaling jakt,stuga,mat m.v. Jeg bruker mycket tid på at være,uppleva och indleva mig i naturen, samt mycket pengor på foder,saltsten och fordermarker. Om jag skjuter eller ej , betyder ingonting for mig, jag har stor upplevelse alligevel. Kan nævne dig, at jeg har set Lapugle, flere gange, inviteret ornitologer til at fotgrafere dom, det skulle efter hvad som siges, være de sydligste fotgraferede Lapugler i Sverige. Om det er en købejakt, hvad finnt er der da vet det?Det er vel bra, at dom svenskere som satser på natur och fritid, kan tjena lidt pengor! Ja, jag er stor forbruker av villtkjøt, om inte jag vil skjute sjalv, må jag jo købe, nogonting galt i det? Jag er inte trofæjagare mere, har ingonting til gode, men tyckas at det er mycket trevlig at guide andre jagare, och se dom få succes. Man skal kunne glæde sig over at det går andre manniskor godt.
Jag underskøter cancerpatienter på friviilig basis på et hospice, och mest om det er personer jag kjender.Och ja, jag må forlade dom i en vecka under algjakten, men jag trænger virkelig till at komme ut i den svenska natur igjen. Den ena er min far, den andon er en mycket bra jaktkompis(57 år), den tredje, som var min fars ungdoms och alderdomsven, døde tyvarr i torsdags, men bra at han fik fred. Jag kan egontlig ikke bruke till nogot om du inte tror på mig, detta er sanningen.

14. Mormor

2009-10-05 10:31

även vargen tenderar att "överkonsumera" så vi klarar oss nog bäst utan den
överkonsumtionen med...

13. Puff, hur kom vargen tillbaka?

2009-10-05 10:30

Kan du ge mig några enkla svar på följande.
1975-80 fanns det ca 200 vargar väster om det stängsel som gick hela vägen längs Finlands gräns på den ryska sidan från ishavet till Finska Viken. Mellan ryska gränsen och Sverige fanns finska renbetesmarker och de finska samerna var mycket duktiga vargjägare.
Genundersökningarna visar att det finns inga överlevare av den gamla skandinaviska stammen.
1978 står en norsk forskare och säger på Skogsforsk i Elverum att det fanns mist tio vargar i Hedmark fylke. Då fanns inte genundersökningarna.
I slutet på 70-talet dök tre vargar upp i Trysiltrakten. Genundersökningarna på 90-talet visade att det bevisligen funnits 3+1 vargar av rysk ursprung. Trysilvargarna fanns inte med bland dessa.
Genomgång av lokaltidningar 1975-82 visar klart att ett tiotal vargar var i farten före första föryngringen.
Även om samtliga Finska vargar startat en vandring till Hedmark-Värmland kring 1980 hade inte tio kommit fram.
Har du några bra svar eller får jag det vanliga svaret när fakta läggs på bordet? Tystnad.
Om det är för svårt. Vad gör du när råttor och möss invaderar ditt hus? De tillhör också naturen och bör väl då ha samma skydd som vilket annat fyrfota djur som helst?
Titta på din mat du äter under dagen. Hur mycket är producerad utan påverkan på naturen? Troligen 0 % eftersom du troligen inte jagar.
RMM kommenterar jag inte såvida hon inte skriver under samma signatur som i andra tidningar.

12. Kort historia

2009-10-04 23:05

För blott 14 år sedan planterades vargarna i Yellowstone.

11. Ok då

2009-10-04 23:04

Knud, det behövs inga argument för de djur som hör till naturen, dom bara finns där på samma sätt som du och jag. Jag tror mig kunna uttyda att du kallar dig naturvän och även jägare, man blir inte jägare av att ha råd att köpa fina köpjakter lika lite som man blir naturvän för att man gillar att köra kött och trofeér över bron. Jag tror dig helt enkelt inte.
Vad anbelangar den påstådda inplanteringen så väntar jag ivrigt att du läger fram bevis att detta har skett, men du kan kanske rota i det danska riksarkivet och hitta dom?
Jag såg i en annan tråd att du tog hand om cancerpatienter, bra, undersköterska är ett viktigt arbete.

10. Tommy!

2009-10-04 23:04

Du verkar tro att människan och människoliknade individer är nå nytt! Människan med sitt intellekt har stått överst på näringskedjan massor med tusen år! Eller har du missat det?

9. Puff

2009-10-04 20:30

Sådan kan man jo altid forsøke sig, når man ingon argumentar har. Kanske jag er mer bevågad end du aner, och forvirret, nej slet inte. Jag har holdt mig på tråden hela tiden, argumenterat i henhold till lag, som Sverige sjalv har underskrevat. Hatfull, nej slet inte, men det er så irriterende met er mangel på argumentor at det skrickar. Jag er en mycket stor naturven, och ja också jagare, och alla dom jagare jag kender i både Tyskland,Polen,Italien,Spanien,Tjekkiet,Frankrig,Norge,Finland,England,Skotland,Sverige och Danmark er alla store naturvennor och naturelskare, och jag/vi kan bestemt inte se vargen, implanterad som den er, på nogot sæt leva upp till EU-habitatdirektivet, som du stadig inte har svaret på!! Har du ingon argumenter for vargen? Jag er inte løbet tør endnu, for argumenter mot vargen och dens ødelæggelser.

8. Knud

2009-10-04 18:55

Du är alltför förvirrad och hatfull för att bemöta. Det finns begåvade besökare här att debattera med, onödigt att debattera med dom som inte är.

7. Calle, du skriver….

2009-10-04 18:30

”….för vad de (SLU) försöker göra är att ingripa i naturens gång så vi får tillräckligt med mat.”

SLU och andra undervisningssäten, ingriper knappast någon stans. Däremot har de forskare (en grupp av människor du vanligtviss misstror) som kommer fram till olika lösningar på ett problem. Det är sedan upp till politiker – och i vissa fall enskilda – att ta till sig och använda det forskarna kommit fram till.

Det var kanske just för att lösa den helt naturliga fluktuationen mellan god tillgång och brist på mat, våra förfäder en gång beslutade sig för att bli bofasta, och kunna ”spara i ladorna”. Det finns förvisso en del andra djur som kommit på samma knep, men inga lika målmedvetet som människan.

Tyvärr tenderar människan att samla på sig och spara mer än hon behöver. Här tror jag man kan hitta en del av den överkonsumtion som förekommer, och som nu är ett hot mot vår värld.

6. Puff

2009-10-04 18:29

Er du verkligen så naiv, at du mener naturen klarer sig sjalv bra? Det er jert drømmescenarie.
Mennesket er toppredatoren over alle, det kan vi inte lave om på, och du kan inte gi mig mange eksempler på nogon stellar hur vi manniskor inte griber ind i naturen. Nogon ting går bra, andre ting inte så bra, till eks. vargens implantering i Sverige. Men vi kan rette upp på hvad vi gør fejl, såsom at få væk vargen igjen fra Sverige, for det var en kæmpe fejl at forsøke lave om på nogonting, vore fædre och forfædre kunne have fortalt os.
Du har foresten inte svaret på mit fråga om fortsættelsen av EU-habitatsdirektivet, som du inte namte, men det er vel inte så bekvemt for dig.

5. Naturliga Tommy

2009-10-04 18:28

Undrar vad som är naturligt för Tommy.
Om naturen skall ha sin gång enligt dig så skall vi vänta och ta emot t.ex svininfluensan, hiv mm, så att det blir ett NATURLIGT urval. Inga sjukhus behövs.
Kanske vi skall skippa djurvård och veterinerer också, så att naturen fixar det.
Det kanske börjar att bli ont om mat för dig då.
I och med att du ser det så naturligt så tar du svälten naturligt.
Vi som inte ser naturen så natuligt som du fixar detta på ett, för dig liite onaturligt sätt, så att vi överlever.

Det är väldigt länge sedan som människan "gick in och ruskade om i naturen" vilket även du har varit med om, fsat du inte märkt det.

4. Tommy

2009-10-04 15:59

Så det naturliga är att vissa år har vi överskott på mat andra får vi svälta. Vi ska väl inte blanda oss i naturens gång? Drabbas vi av epidemier eller sjukdomar som leder till missväxt är det bara att dra åt svångremmen. Något som faktiskt gäller i stora delar av världen. Då är det väl lika bra att vi lägger ned Sveriges Lantbruksuniversitet för vad de försöker göra är att ingripa i naturens gång så vi tillräckligt med mat.

3. Viltomma marker

2009-10-04 15:58

är något som de mindre bevandrade har som argument mot rovdjur. Hittills har inget rovdjur klarat konststycket att utrota sitt byte.

2. Vilket felslut Pelle

2009-10-04 14:35

Märkligt att djuren har kunnat leva i balans ialla tider innan människan fick för sig att upprätthålla balansen som du skriver. "Kollapsen" i Yellowstone är i allra högsta grad en naturlig händelse. Ditt sätt att se på naturlig balans är att människ skjuter bort de djur som du inte anser har ett berättigande att finnas. Nej du Pelle, naturen klarar sig mycket bra utan att människa ska blanda sig i det hela. Naturen går i cykler, lär dig det så kommer du förstå mycket av det som händer och sker i skog och mark.

1. Bara att inse!

2009-10-04 13:01

En rovdjurstam oreglerad av människor leder bara till kollaps! Båda av rovdjuren själva och bytena! Det är människan som håller balansen i naturen. Men det måste ju vara vargkramarnas dröm med så mycke varg att dom dör av svält.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB