• Pinewood

Vargutsläpp minst tio mil från gränsen

AktuelltPublicerad: 2010-07-02 12:19

I en lägesrapport inför kommande vargflyttningar framgår att utsläppandet bör ske minst tio mil från Norge och renområdet. Markägarna bör ge sitt tillstånd och utsläppsplatsen blir en fråga för viltförvaltningsdelegationerna.

Eftersom svarstiden på de kommande remisserna kan bli korta väljer Naturvårdsverket att i en lägesrapport informera om hur arbetet och diskussionerna kring de kommande vargflyttningarna fortskrider.
Verket ska nämligen att plocka fram lämpliga platser för utsläppande och till sin hjälp har verket knutit flera arbetgrupper med representanter från länsstyrelser, jägarorganisationerna, Världsnaturfonden, Rovdjursföreningen, LRF, Skogsindustrierna, Svenska Samernas Riksförbund, Viltskadecenter och Jordbruksverket.

Hittills har man kommit fram till följande:
# För att öka chanserna att vargarna reproducerar sig bör de släppas ut där det redan finns varg. Helst ska det ske i anslutning till befintliga vargrevir, men inte i dess kärnområden eftersom det finns risk att vargar i ett revir dödar nykomlingar.
# Det är lämpligt med en buffertzon på cirka 100 kilometer från utsläppsområdena till rnorska gränsen, samt till det svenska renskötselområdet.
# Det bör inte finnas fysiska hinder som hindrar vargarna att flytta sig, typ motorvägar eller stora sjöar.
# Området kring utsläppsplatsen bör undersökas med avseende på fårbesättningar och hur väl rovdjurstängslat det är.
# Markägaren bör ge sitt tillstånd till utsläppet. Av praktiska skäl bör utsläpp av varg troligen ske på mark som tillhör större markägare.
# Det bör tas fram förslag om flera lämpliga utsläppsplatser, eftersom det kan bli tal om att släppa ut 20 vargar under 5 års tid. Alla kan inte släppas på samma plats.
# Frågan om utsläppsplatser blir i hög grad en fråga för länsstyrelserna och deras viltförvaltningsdelegationer.
# Länsstyrelsen i Uppsala län har föreslagit att bilda en särskild grupp med representanter från alla län som är aktuella för utsättning av varg.

Inga vargar i Värmland och Dalsland och Bohuslän
En tiomil bred buffert mot Norge innebär i princip att vargutsättningar inte ska ske i Dalsland, bohuslän, ned till Göta älv, och större delen av Värmland, utom östra delen av Filipstad, Kristinehamn och Storfors.
– I de områdena finns det redan varg, så det finns inte så mycket utrymme för att släppa varg i Värmland, säger Lars Furuholm, länsstyrelsens rovdjursansvarige, till Nya Wermlands Tidningen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

22. Dalle

2010-07-10 12:19

Vargarna som vi har är i några få län, och då är 200 st. alldeles för många. Det är där som de förorsakar problem för tamdjursägare och jägare.
Jag tror inte att det finns endast 200st. vargar i Sverige, troligare är att antalet är närmare det dubbla.
För några år sen så gjordes det en björnspillningsinventering i Dalarna och Gävleborg, det visade sig då att det fanns dubbelt så mycket björn som forskarna antog. Det verkliga antalet vargar är betydligt fler än 200 st.
Här i Gävleborg är det varg så att det räcker och blir över, här vill vi inte ha något vargutsläpp. Att vargen rör sig i och intill samhällen är ett tecken på att de finns varg i överflöd.

21. Anton

2010-07-07 14:06

Du kan ju ställa dig frågan:
Hur många av landets befolkning anser att landet Sverige där vi bor och röstar, inte ser sig klara av 200 frilevande vargar?
Detta oavsett vad vi själva tycker om vargen som djur.
Den siffran Anton är inga 10%...snarare dom tiondelar LD representerar.
Och som du själv beskriver det i dina sista rader:
Man kan ha en egen uppfattning om vad som helst, utan att för den delen rösta för denna åsikt.
Ens egen drömbild eller verkligheten?
Man behöver inte "leva som man lär", faktum är att säkert en stor del inte gör det.
Utan man kan se orealismen i den kravbild man målat upp och därför i slutändan röstar efter sitt sunda förnuft.

20. Politik!

2010-07-07 10:00

Detta att släppa varg 10 mil från gränsen till norge säger ju allt om hur myndigheter hanterar oss som har problem med vargen.Först en "jakt"som sjf o andra org slog sig för bringan och tog åt sig äran för.När det är klart skall det släppas nya "värdefulla"vargar,som det troligtvis inte blir någon jakt på.Har hört att det skall gå tre föryngringsperioder innan det får jagas i dessa revir.Men återigen,var är den skarpa debatten om vargens vara eller inte i media.Vi riktiga jägare har inget parti att rösta på längre och ingen org som törs stå upp för våra intressen,staten betalar ju ut bidrag till bla sjf o jrf så dom sitter ju med huvudet i snaran.Det är ju trots allt en j-a skillnad på jagande jägare och stubbknekt.

19. Släpp vargen i söder!

2010-07-07 09:59

Allvarligt talat: Varför menar man att man bör släppa vargen i anslutning till befintliga vargområden, för att få en inblandning av nya gener? Om man släpper varg i Skåne kommer de på sikt givetvis någongång att träffa på en mellansvensk varg. Antagligen sker mötet också på "fri mark" och inte i ett befintligt revir. Såväl de nuvarande vargarna som de utsatta kommer att vandra och söka en partner. De inplanterade kan ju också etablera egna revir, baserade på sina egna gener, utan att direkt blanda sig med de befintliga vargarna. Skåningarna (särskilt malmöborna) har ju visat sig positiva till varg, så varför inte börja söderifrån? De som är så glada kanske till och med är beredda att skjuta till pengar till sina landskapsbröder som kommer att få boskap och hundar dödade? En modern form av utsläppsrätt. En femhundring i punktskatt för skåningarna ger 500 miljoner till de som sedan får sina djur dödade i länet. Det kanske räcker ett par år i alla fall.

Olof Liberg har sagt att det är "för trångt" för varg söder om Mälaren. Antagligen menar han att han inte vill låta de tätbefolkade (dvs. röststarka) delarna av landet bli vargfientliga (vilket de GARANTERAT kommer att bli när de har skiten på sin egen tröskel), för då blir han själv utan jobb. Och så kommer det att bli färre minuter vargpropaganda i "Mitt i naturen" förstås.

Hunddjuren har för övrigt en otrolig förmåga att lämna inavelsdepressioner vid första generationen nytt blod. Avkommor med en inavlad förälder och en "frisk" förälder har således noll inavelskoefficient. Där skiljer man sig t.ex. avsevärt ifrån kattdjuren. Avkommor till vargar med friska gener är därmed friska, oavsett statusen på den andra föräldern.

Vad gäller landsbygdsdemokraterna och Dalles generalisering:
1) Det är vargen som ska hägnas, inte björnen.
2) Man kan bära denna uppfattning även om man väljer att rösta på ett annat parti (vilket Calle också menar). Det är också vad jag själv kommer att göra (främst för att det är orealistiskt att (ld) kommer att kunna få ett mandat i detta val). Jag delar ändå uppfattningen. Säkerligen är det 10 % av befolkningen som står bakom uppfattningen att vi inte ska ha frilevande varg i Sverige. Mest intressant är ändå att veta hur stor andel av svenskarna som idag vill ha varg frilevande i sin hemkommun. Det är ju lätt hänt att ha en uppfattning om hur andra ska ha det. Man kan jämföra med sparandet i etiska fonder. Ca 70 % är positiva till det, men bara ca 10 % är beredda att spara i etiska fonder om det ger en sämre avkastning än annat sparande (dvs. man ser på det etiska sparandet av ekonomiska skäl istället för just etiska skäl)!

18. Hur gör djur?

2010-07-07 00:27

Djuret jag, förstår inte Dalles flummiga teorier utan kommer att lägga min röst på landsbygdsdemokraterna. Det är det självklara valet med mina åsikter och vad det leder till vet ingen idag.

17. Jo du Lena...

2010-07-07 00:27

Om vi pratar realistism
Att lova att inhängna alla frilevande rovdjur, vem tror på det?
Och om vi snackar skamligt?
Är det inte "skamligt" att lova detta för att komma till makten?
Här har din verklighet:
Du kommer att få något tusental rovdjursfobiker att lägga sin röst på LD...dom lär vi ha kvar även efter valet i samma antal, vi andra tänker nog lite längre än näsan.
En näsa som verkar vädra samma makt som du så föraktfullt hänvisar till.

16. Slutcitat till Dalle

2010-07-06 13:46

Visst, LD kanske inte kommer till riksdagen. Men vet du vad? Jag behöver inte de garantierna för att jobba allt jag kan för en förändring snarast för alla de personer som jag träffat som är uppgivna över dagens situation.Att det skulle vara jägarmässigt att kryssa i politiker som försöker blidka båda alla med beslut om både vargjakt och inplantering förstår jag inte.Din tilltro till detta långsamma maskineri är inte realistisk. Skamligt att utnyttja sin politiksa makt till att försöka behålla sitt eget mandat fyra år till. Vargen väntar inte, den äter året om !!!

15. Hur fel har jag?

2010-07-06 11:56

Hur fel är det att påstå att LD kommer att hamna utanför all beslutsrätt efter riksdagsvalet?
Om vi nu säger som vissa påstår att 90% av alla landsbygdsbor vill hägna in all björn och varg, och LD är det enda parti som har detta på agendan...
Då handlar det ju om runt en miljon människor.
Varför syns inte detta i opinionsundersökningarna?
LD borde ju rimligtvis ha över 10% om frågan är så viktig för landsbygdsbor?
I alla fall över 4% eller?

Är det inte viktigt att få möjligheten att få vara med och påverka?
Är inte realistiska mål viktigare än egna åsikter?
Nej tyck ni vad ni vill Lena och Calle, men ni behöver inget nytt parti för att göra det.
Vill vi ha till en positiv ändring (jägarmässigt) av rovdjurspolitiken fungerar det nog utmärkt att uppmärksamma och bearbeta sittande politiker.
Titta på vargjakten, hur många trodde vi skulle få den i vintras?

Vi kanske inte får allt vi vill över en natt, men på lång sikt har vi goda möjligheter att luckra upp och modernisera §28.
Och därmed säkra djurhållning och löshundsjakt även i framtiden.
Detta tror i alla fall inte jag vi har en chans att uppnå med LD:s syn på hur vi skall hantera våra frilevande rovdjur...Tror ni verkligen det själva?

14. Felaktig antydning Dalle

2010-07-06 00:31

Vill du verkligen hävda att 99,7 % vill ha varg springande löst i grannskapet?
Kom ihåg att det finns tre sorters lögn. Lögn, förbannad lögn och statistik.
Motståndet mot varg var i Sörsjön och Voxnabruk närmare 99,7 än 0,3 %.

13. Svar till Dalle

2010-07-05 19:04

Det är fritt fram för alla medborgare i Sverige att bidra till förändring av samhälllet.Till skillnad från dig så tycker jag att även 0,3 % av befolkningens åsikter är värda att respektera. Om det sedan leder till makt att påverka eller inte kan bara väljarna avgöra. Att driva ett parti med bara strategisk riktiga frågor är jag alldeles för ärlig för att göra. Röstfiske för att skaffa makt i " rätt" frågor har vi nog av i Sverige idag tycker jag.Du är välkommen att maila mig dina tankar om vilka frågor som är viktigare för landsbygden än de som finns i vårt valmanifest.Min mailadress finns på LDs hemsida.

12. utsläpp av varg

2010-07-05 15:55

Visst är det mer än 10 mil från gränsen och stockholm så där finns det mycket plats för dessa gose djur att vara o tänk vad glad alla kramarna skulle bli när dom får sina gosedjur på tomten

11. Furuholm,

2010-07-05 14:39

så det är i princip vargtomt i området runt Filipstads kommun? Gå ut en gång till och kolla.Och ta med gummikulorna.Vi som bor här, går aldrig med på ännu en varginplantering.

10. Ni har redan ett kvitto på er politik landsbygdsdemokrater

2010-07-05 14:38

Nämligen att sisådär 0,3% av Sveriges befolkning stöder er åsikt om att all varg skall vara i hägn!
Nöjda?
Ni borde inte vara det.
Med en någorlunda vettig agenda och fokus på lite viktigare saker hade ni ju kunnat "bli något", det finns ju potential.
Det finns möjligheter med ett landbygdsparti, visst, men då skall man inte måla in sig, och profilera sig med en så omöjlig huvudfråga som vargens vara eller inte vara.
Blyvästen ni har kränkt på er, den skall BARA bäras när man VILL sjunka.

Så Lena Laaksonen, den hjälp du efterfrågar är långt, långt borta.
Ni faller på eget grepp och får räkna med att bli grymt besvikna när resultatet från valurnorna är sammanräknat och presenterat...
"Det är lätt att vara efterklok", jo men prova då "förklokhet", det fungerar nog bättre i denna fråga.

9. Jägarn 4.

2010-07-05 01:34

Du frågar var finns Landsbygdsdemokraterna?
Det var ju de som uteslöt fru Wef på grund av hennes uttalanden i vargfrågan.
Hennes make lämade då även han partiet.
Det började visst bra! :-)

8. Återigen rena lekstugan

2010-07-05 01:34

Inplantering av varg skall ENDAST ske till hägnade områden. Nu måste lekstugan stängas för vargkramarna. Vi kämpar och skriver till nuvarande regering, svaren vi får är allmänt hållna om en politik som man tror skall hålla alla berörda lugna. Vi på landsbygden är inte "födda bakom vagnen" som köper en dylik politik. En av kommentatorerna efterfrågar vad Landsbygdsdemokraterna står för och vad vi gör. Läs vår valbroschyr på hemsidan. Ingen frilevande varg i Sverige...och det verkar även som om vi borde tillägga att ett tak på rovdjursförvaltningen snarast måste sättas. Idag finns inga begränsningar var detta får kosta oss skattebetalare. Allt enligt utsago från 2 skilda LST företrädare. Sveriges vargar passar bäst i hägn! Hjälp oss sätta dit dem.

7. JoJo

2010-07-03 14:42

Tänk va smart,10 mils buffert.
Gavenrevirets ungvargar knallar ju gång på gång in i Norge, men det gör förresten inget med tanke på att dom skyddar sin fårnäring på bästa sätt.
Troligtvis fångas inplantatet in och transporteras tillbaka 10 mil,gång på gång till naturvårdsverkets bekostnad. Men kanke tar den sig ett får i vårt grannland och då är det färdig åkt för gråben. Lekstuga är vad det är, låt Naturvårdsverk och Länstyrelse redovisa alla kostnader som vi skattebetalare surt måste betala.

6. ett nej är ett tveksamt ja.

2010-07-02 17:51

markägaren BÖR ge sitt tillstånd.
dom som beslutar om vargutsläppen inser givetvis att ingen markägare vill ha dom,således kommer dom säga nej när frågan ställs.
men det behöver dom inte bry sig om för så som förslagen är skrivna så kan man köra över markägarna iallafall,stor skandal!
dom enda markägarna som skulle vilja ha dom har tyvärr inte plats,1000 kvadrat tomt räcker tyvärr inte vare sig i örebrotrakten eller roslagen.

5. Dags att sätta ner foten.

2010-07-02 17:51

Nu måste det snart va dags att sätta ner foten för att markera folkets missnöje med vargarna. Innan någon som helst utsättning skall till, SKALL ALLA berörda parter, speciellt de som bor i tänkta vargrevir få säga sitt. Sluta håll dessa vargkramare om ryggen som ändå aldrig ser en varg i frihet. De kan åka till djurparkerna istället och som blir mycket billigare för ALLA parter. Tala med folket som är berörda av dess närhet istället. Det är ändå de som får dras med skiten.

4. Grattis!!

2010-07-02 17:50

Gratulerar till dårskapen.Men var finns motståndet till varg (landsbygdsdemokraterna mfl).Har alla fått halsinfektion?Var i h-e finns det sunda förnuftet som inser att detta går åt fanders.Det är snart val,glöm det.Det finns inget parti som passar en "riktig" jägare längre.

3. Ännu fler...

2010-07-02 17:50

vargar kommer det att bli i Dalarna och Gästrikland om man läser denna artikel. Nej ett nytt Dalauppror måste till.

2. Vad kostar Cirkusen skattebetalarna?

2010-07-02 17:50

Det är otroligt hur mycket jobb detta skapar med alla de organisationer som deltager - utan att det bidrar ett dugg till BNP mer än att fler djur blir dödade eller springer omkring med tarmarna utanför dvs. negativ BNP och lidande för djuren. Det räcker nu...

1. Vargutsläpp

2010-07-02 12:39

Nu börjar sandlåde politiken att blomstra igen, den som skriker högst slipper.Ge alla dessa pengar till djurparkerna för att bygga varghägn, så kan dom som vill åka dit och titta på dessa vargar. De pengar som har lagts ned på detta så skulle vi kunna ha världens finaste djurparker och alla vore glada och nöjda.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere