• Pinewood

Varken noll eller tusentals vargar

AktuelltPublicerad: 2010-04-07 17:21

(Uppdaterad version) Vargjakten blev lyckad, jägarna tog sitt ansvar och målen nåddes. Så lyder det samlade omdömet från naturvårdsverket och miljöminister Andreas Carlgren, som lovar vargjakt även nästa år. Dessutom ska det utredas hur stor vargstammen ska vara.

Hur stor vargstammen ska vara på lång sikt ska utredas. Den nya utredningen, som blir brett sammansatt, ska vara klar sommaren 2012. Även de andra stora rovdjurens antal ska utredas, meddelade Carlgren vid mötet.
När miljöministern, myndigheter (bland annat de nya viltförvaltningsdelegationerna) forskare och intressegrupper samlades onsdagen den 7 april för att gå igenom den nya regionala rovdjursförvaltningen summerades också vargjakten.
Omdömet var entydigt: Målen nåddes och jakten utfördes i stort sett perfekt.
– Min bild är att jakten var kontrollerad och ansvarsfull, även om det alltid finns saker som kan förbättras, sade Carlgren, som också gav ett annat mycket tydligt besked:
– Ytterligheterna i den här debatten kommer inte att vinna. Det blir varken någon nollvision eller flera tusen vargar.

Sjuka gener i friska vargar
Miljöministern nämnde också vinterns infekterade debatt om jakten på "sjuka vargar", ett uttryck som Carlgren använde vid ett par tv-framträdanden. Han medgav att det inte var den riktiga bilden av vargsituationen och slog fast att det hela handlade om att få in nya "friska" gener.
– Det är inaveln som är främsta orsaken till att vi inte kan säga att vargstammen har en gynnsam bevarandestatus, trots att populationen har ökat snabbt, sade miljöministern, som tillade:
– Sverige ska alltid ha mer än 200 vargar. Just nu har vi tillfälligt fryst stammen vid 210. Men hur många vargar vi ska ha i framtiden beror helt enkelt på genetiken: Ju bättre och friskare gener, desto färre vargar krävs.

Målen nåddes
Även Naturvårdsverkets Susanna Löfgren slog fast att vargjakten varit lyckad när hon gick igenom naturvårdsverkets utvärdering. Praktiskt taget alla mål nåddes:
* Avskjutningen av valpar, ungdjur och föräldradjur motsvarar ett demografiskt tvärsnitt av den svenska vargstammen.
* Inte en enda varg med värdefulla invandrargener fälldes.
* Överskjutningen av en varg saknar betydelse.
* Vargstammen har inte skjutits sönder. De rapporter man hittills fått in tyder på att antalet vargar och vargrevir ligger kvar, eller till och med ökar, efter vargjakten.
* Ungvargarna i Amungereviret, där båda alfadjuren sköts, verkar klara sig.

Utbildning av jägare
– Däremot såg vi en risk för att det kan ske överskjutningar. Vi ska därför titta närmare på till exempel rapporteringssystemet. Vi har också noterat att det skett många bomskott, samt misstag när det gäller tillvaratagandet av kropparna, vilket tyder på utbildningsbehov, sade Susanna Löfgren.
Naturvårdsverket kommer även att se över användningen av terrängfordon, samt hur jakten läggs upp. Löfgren nämnde möjligheten att avlysa jakten och göra ett avbrott när en viss del av tilldelningen fällts.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

24. Musen som röt

2010-04-13 08:52

Och det Eisenhower påpekade var inte bara att forskare blir jasägare utan även att beroendet skapar dolda uppror hos forskare som inte väljs, utan sitter länge på sina poster under långa tider, skaffar sig en egen agenda de arbetar för, ofta i protest mot beroendet av staten. Precis som nu är fallet i Sverige där ekosofi är en utbredd lära bland de lärda.
Oj, vad Carlgren/Löfgren måste skaka av skräck när en förvirrad meddelar att deras uttalanden inte överensstämmer med Rovdjursföreningens policy.

23. Stopp och belägg!

2010-04-12 23:11

Tyvärr S.L och A.C.. håller inte med er!

22. Har dom glömt lönen till jägarna?

2010-04-11 22:17

Vi ska ju ha väldigt bra betalt för att jaga statens vargar. Tyvärr så är vargjakt det enda som man kan jaga snart beroende på vargens härjningar. Det är dags att vi slutar att vara springpojkar åt staten. Vi får inte tillbaka våran ordinarie jakt ändå. Vi vinner ej heller något på att få ta bort någon enstaka varg.
Nollvision är det enda. Men för att nå det måste vi göra något som drabbar Myndigheterna. Och en laglig väg är att vägra hjälpa dom med eftersök trafikskador, samt förvalta ge f-n i förvalta deras vargstam. För att nå ett resultat.

21. En varg skiter tusentals bandmaskägg dagligen

2010-04-11 13:04

Regeringen Reinfeldt har inte förstått Eisenhower´s Farewell Adress to the Nation, 1961: "The prospect of domination of the nation's scholars by Federal employment, project allocations, and the power of money is ever present and is gravely to be regarded”.
Regeringen Reinfeldt har därför låtit sig föras bakom ljuset av forskare i minst två viktiga politiska frågor, miljö- och klimatpolitik. Av denna anledning har regeringens beslut blivit felaktiga och det har fått regeringen att framstå som inkompetent. Regeringen har missat att granska ”sina forskares” meriter (i verkligheten brist på meriter) i form av vilka internationellt erkända och granskade vetenskapliga tidskrifter som forskarna lyckas publicera sina rön i och har heller inte säkerställt att svaren inte är ja-sägarsvar enligt Eisenhower.
Regeringens miljö- och klimatpolitik vilar därför på lösan grund. Resultaten har inte låtit vänta på sig, i höst kom den galna fortsättningen på rovdjurspolitiken från 2001, forskarna knep då käft om att de väl kände till att har man varg så får man dvärgbandmask med alla de konsekvenser det innebär. Sedan fick vi miljömötet i Köpenhamn där Reinfeldt och Carlberg tyvärr framstod som obildade Al Gore-fanatiker.
Nyligen framträder så minister Erlandsson och talar om att regeringen inte tänker göra något för att hindra östvarg från att förstöra vårt liv och vår natur med bandmask. Korrekt svar hade varit att regeringen omedelbart vidtar alla åtgärder för att hindra varg från att komma in i Sverige. Till detta ändamål borde man omgående ta kontakt med Ryssland, Finland och Norge. Allt annat är en grov ansvarslöshet.

20. TRO INTE

2010-04-10 14:45

Att om ni röstar på LD så kommer det att automatiskt att bli VARG FRITT. Det ÄR EN RÖST PÅ MONA

19. Till Fredde

2010-04-09 13:10

En nollvision är ju något att stilla bedja om, men ej troligt. En vågmästarroll skulle vara väldigt viktig enär den också blir en viktig roll i andra frågor än vargen och det är det som är det fina i kråksången...kohandel med andra ord...Precis som det fungerar i dagens politik..

18. Fredde, tro inte, arbeta för en frisk natur

2010-04-09 12:27

Även om inget av riksdagens nuvarande partier tar upp kravet på noll vargar i sitt partiprogram så kan detta snabbt ändras. Det finns det många exempel på och därför är Landsbygdsdemokraterna viktiga. Precis så som Calle Seleborg skriver så är "forskarnas" planer på tusentals individer av alla rovdjursarter inte möjliga och enda alternativet är noll frilevande individer. Folkopinionen är nu helt tydligt stadd i omsvängning i vargfrågan och ett ras i stödet för varg i Sverige kan komma när som helst. Alla vet att ett enda rovdjursdödat barn eller ett fall av blåsmasksjukan kan utlösa detta ras. Nervositeten är påtaglig både hos politiker och hos organisationer. Den ändring som kommer kan bli snabb och svårhanterad.

17. 338:an

2010-04-09 11:38

Tror du på fullt allvar att något av de etablerade partierna skulle gå med på 0 vargar i Sverige för att få stöd av Landsbyggsdemokraterna? Finns inte en chans i världen att något parti skulle gå med på det. Möjligen kanske kan vi få till ytterligare några års frysning med dagens nivåer. Det skulle vara en jätteframgång. Visst, får LD en vågmästarroll kanske landbygdsfrågor kan få lite högre prioritet. Men du skriver det själv, 2% är inte mycket att vurma för. LD kan spela en betydligt aktivare roll i det kommunal sammanhanget där de kan få kanske 10-20% i vissa kommuner. Men i riksdagen kommer de även om de mot all förmodan får 4% att spela en undanskymd roll.

16. Det är ledsamt....

2010-04-09 09:05

att behöva konstatera trots att både Miljöministern och Naturvårdsverket ger beröm åt jägarkåren för hur vargjakten utfördes och sköttes, så kan man inte varken se eller höra detta i massmedia. Det enda forum som omtalar detta faktum är ju i jägarkårens media. Är jägarna censurerade i media, eller vad har vi röstat på för politiker i varglänen, dessa är ju tystare än möss?
Men med det politiska system vi har med politiker till riksdagsvalet högst upp på valsedeln och dessa bor i många fall inte ens i länet, är det ju inte så svårt förstå att vår röst ej hörs.
2% av Sveriges befolkning bor på halva ytan och dessa 2% är ju politiskt sett ointressanta. Sahlin skulle ju aldrig ha vågat sagt vad hon sa om vargjakten, om vi varit fler. Det enda hopp vi jaktintresserade glesbygdsbor har är om Landsbyggsdemokraterna kommer in i riksdagen och förhoppningsvis får en vågmästarroll.. Det är det enda vi kan hoppas på, annars kommer vi snart att få sluta jaga beroende på att viltstammarna blir för små och ej tål jakt.. Att vargstammen kommer att frysas vid 210 djur kan ni glömma.. Den kommer att bli mycket större än så...

15. Jägartony

2010-04-09 09:04

Kanske hade det varit bättre med "rädda svamp och bärplockningen, stoppa dvärgbandmasken"

14. Människan saknas

2010-04-08 18:17

Vilka otroliga fantasier dessa skribenter åstadkommer med sina drömar om tusentals vargar. Det är som synes långt ifrån problemfritt med dom 250 till 350 vargar vi har i dag. Tanken på att antalet skulle tiofaldigas är imponerande. Problemen skulle inte tiofaldigas utan möjligen hundarfaldigas när bytesdjuren börjar tryta. Drabbade människor har som bekant rösträtt och vi skulle få helt andra politiker med tusentals vargar i landet. Jag lovar att dessa politiker skulle sätta målen för rovdjursstammarna väldigt lågt. Det gäller för politiker som vill bli valda att hitta rätt. Genetiken i sammanhanget är ointressant, möjligen endaast någon form av grumligt argument.

13. Idioti!

2010-04-08 17:34

Vargstammen har växt från några få individer från 1960-70 talet till dagens antal, minst 250 individer, utan mänsklig hjälp!? Nu anses arten behöva akut hjälp och är hotad? Detta rimmar mycket dåligt. Arten har vuxit enormt, procentuellt, och inga allvarliga defekter har konstaterats från dom 28 licensskjutna vargarna! Inser vi inte vad botemedlet mot denna idioti är? Ska vi dömas att betala denna idioti med barnablod som våra förfäder? Botemedlet = Landsbygdsdemokratena!

12. Spågumman Carlgren

2010-04-08 14:16

Carlgrens möjligheter att påverka framtida antal vargar i Sverige torde vara obefintligt. Jag tar därför hans uttalande som en spådom som på kort sikt nog kan komma att visa sig vara sann. Men på längre sikt så är det min spådom att frilevande varg kommer att utrotas i Sverige. Detta på grund av att varg sprider farliga sjukdomar som kan drabba vem som helst i befolkningen. Allt folkligt och politiskt stöd för varg dunstar och så gör även vargarna.

11. Utredning

2010-04-08 11:16

Alla dessa utredningar som görs bara för att rovdjursstammarna ska tillåtas öka under tiden.Finns många bevis för tidigare liknande situationer. Vargstammen ska inte tillåtas öka över dessa nuvarande 210 st. Vi har många andra djurarter som med ett fåtal individer klarat att leva med genetiskt friska populationer i många många år utan påvisan av defekter. Nej detta påhittade inavelsproblem är något som rovdjursanhängarna använder för att stammen av varg skall få öka till helt oacceptabla nivåer. Nej mer än 210 vargar får så stora ekonomiska och lokalt svåra skador på miljö och företagande att det inte finns utrymme för fler!

10. Enkel matematik

2010-04-08 11:16

Det är bara att inse, Sverige är för litet för att hysa alla stora rovdjur i livskraftiga stammar med TE's genetikers teorier som grund. Alla tusentals individer av björn, varg, järv, lo, kungsörn och övriga rovdjur klarar inte ekosystemens bärkraft som i grunden bestäms av den möjliga viltbonitet för varje biotop. Hela experimentet har gått över styr, nästa steg i processen blir antagligen att förbjuda jakt i de regioner som inte längre har tillräckliga stammar av predatorernas bytesdjur. Oavsett jaktförbud kommer problemen att eskalera och omöjliggöra djurhållning annat än i grisstallar och hönserier. Det är ingen lösning att föda upp andra djur i stallar då vår djurskyddslagstiftning sätter stopp för detta. Vi går en spännande framtid tillmötes, den stora frågan är "När kommer stollarna att förpassas dit där dom hör hemma och vilket blir deras eftermäle?"

9. Det har ALLTID varit så....

2010-04-08 11:15

"Det HAR alltid varit SÅ och så kommer det att förbli". (ska nog byta ut mitt tangentbord.... eller också är jag ordblind? ; D ).

8. Så länge som....

2010-04-08 10:05

vi jägare fortsätter att agera spratteldockor åt det överiga samhället så länge kommer vi att bli överkörda! Så länge som det finns förbund som värnar mer om det statliga "bidraget" och sina egna positioner än om sina medlemmar så kommer det att se ut som det gör. Så länge som vi jägare inte kan hålla ihop och agera gemensamt blir det aldrig annorlunda. Så länge som... Det alltid varit och så kommer det att förbli.

7. Rösta

2010-04-08 09:06

http://gemensamstyrka.se/ide/nollvision-pa-varg
Gå in och rösta för en nollvision på varg. ev vinst tillfaller drabbade djurägare!

6. Detta är redan utrett och beslutat i två riksdagsbeslut!

2010-04-08 09:05

Denna fråga är redan utredd och är själva grunden för nuvarande rovdjurspolitik, det är bara att ta fram regeringens proposition 2000/01:57 ”Sammanhållen rovdjurspolitik” och läsa, citat:

Regeringens förslag: Det övergripande målet för en sammanhållen rovdjurspolitik är att svenska staten skall ta ansvar för att arterna björn, järv, lo, varg och kungsörn skall finnas i så stora antal att de långsiktigt finns kvar i den svenska faunan och även kan sprida sig till sina naturliga utbredningsområden. I likhet med de 15 nationella miljökvalitetsmålen är ambitionen att detta övergripande mål skall nås inom en generation.
…
Världsnaturfonden anser att ordet ”långsiktigt” skall ingå i åtagandet eftersom det måste vara målet i enlighet med konventionen om biologisk mångfald.
…
Den forskargrupp som utredningen anlitade anser att det för långsiktigt bevarande av de olika rovdjursarterna oftast krävs stammar om ett par tusen individer. Den nedre gränsen för långsiktigt bevarande anges till 5 000 individer för björn och varg, till 3 500 individer för lo och kungsörn samt till 3 000 individer för järv.

Citat slut

Vad kommer en ny utredning till? Naturligtvis samma sak eftersom även denna skall grundas på ”vetenskap”, men man kommer att formulera sig lite mera diffust, lägga till ”kontrollstationer” om så och så många år etc., dock kommer målet att stå fast: Rovdjuren skall få förstöra allt kött som produceras av det växtätande viltet.

Observera varje gång ordet ”långsiktigt” används. Här har okunniga svenska politiker fattat beslut som leder till misär, osämja, sjukdom och elände för en stor del av Sveriges befolkning. Alldeles som nu sker med befolkningen i Wyoming, Montana och Idaho.

5. Vad Carlgren sa

2010-04-08 08:50

Man ska utreda hur många FLER vargar man ska ha.

4. Ejnert

2010-04-08 08:50

När det blir problem med oskygga rovdjur, eller eftersök på trafikskadat vilt, då ställer jägarna upp. Då är jägarna väldigt bra att ha, men hur länge till finns det motiverade jägare som ställer upp i tid och otid. Som förkortar lidandet för trafikskadat vilt. Förutsättningen för att det även ska finnas eftersöksekipage i framtiden, är att det finns jägare som är intresserade av hundar och jakt.
Hur länge tror du att jägarna ställer upp, när de motarbetas och förlöjligas hela tiden av de som delar dina åsikter.

3. ja det finns väl de som kan räkna ?

2010-04-07 21:24

Ja om det sker på en oberoende räkning och då menar jag de som kan huvud räkning i detta fall? INGEN sned vriden räkning utan fakta ! NATURVÅRDSVERKET räkning 23 varg revir gångra detta med 7st blir inte 46st som ANN på naturvårdsverket sa på TV utan 161 st eller räknar jag fel ?

2. SKATTEMEDEL

2010-04-07 21:23

Hur länge ska dom få hålla på o leka med skatte pengarna man undrar nog hur det är ställt med dom som styr någon som kan svara??

1. Hur skall detta gå till

2010-04-07 17:47

Då det under mycket lång tid aldrig har blivit känt tidigare, varför det då, jo för att ingen riktigt vet och kommer heller aldrig att kunna utreda detta. Så sluta med det juvenila försöket att blidka jägarkåren inför valåret 2010, det är kört för din del ändå Carlgren. Dessutom om det skulle mot all förmodan bli någon statistik som radikalt skulle överskrida dagens antal individer i antal skulle detta delges oss och på vis underkänna sina tidigare "gissningar" på antalet individer, i så fall kan vi läsare av detta forum titta ut genom fönstret i morgon bitti och få se två solar gå upp efter varandra.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons