• Allmogejakt

Varnar för 30 smittade hundar per år

AktuelltPublicerad: 2011-05-13 15:34

SVA tror inte att dvärgbandmasken kan utrotas i Sverige genom att sprida avmaskningsmedel i naturen. De krav som Sverige hittills fått ha när det gäller införsel av hundar och katter över gränsen till landet kan försvinna som en eventuell anpassning till EU:s regler. I så fall riskerar Sverige att få in omkring 30 hundar per år som bär på smittan, varnar SVA.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, deklarerar att de är tveksamma till att rävens dvärgbandmask verkligen kan utrotas genom bekämpningsåtgärder.
Utläggande av maskmedel kan kraftigt sänka förekomsten, men inte stoppa smittan.
Enligt SVA är det viktigast att avmaskningskravet på hundar som kommer över gränserna till Sverige efterlevs.
I dagsläget finns smittan på två håll – i Västra Götaland och i Södermland. Två rävar som skjutits i Lane-Ryr utanför Uddevalla, och en räv skjuten sydväst om Katrineholm, har visat sig bära på smittan.

Dyrbar och lång kamp
Ett program för att bekämpa rävens dvärgbandmask måste troligen genomföras under flera år för att ha full effekt. Dessutom kommer det att kosta många miljoner.
– I och med att vi nu har påträffat parasiten på mer än ett ställe i landet, kan dock bekämpningsfrågan hamna i ett nytt och mer problematiskt läge, säger Anders Engvall, generaldirektör på Statens veterinärmedicinska anstalt.
Sedan de tre fynden gjordes har information kring smittan riktats till jägare, hund- och kattägare och veterinärer.

Slut efter nyår
EU:s regler kring att ta med hundar och katter från ett land till ett annat är mildare än Sveriges. Under en övergångstid tillät EU bland annat Sverige att ha kvar sina krav på karantän för att skydda sig mot rabies och sina avmaskningskrav för att slippa få in dvärgbandmask i landet.
Efter nyår kommer övergångstiden vara slut. I oktober 2010 skickade Sverige, tillsammans de andra länderna som fått behålla sina regler, ett gemensamt brev till EU-kommissionen där de önskar att alla hundar och katter ska avmaskas av en veterinär inom 72 timmar före införsel. Det är en kompromiss för att alla länder ska kunna enas. 
Under början av 2011 föreslog Kommissionen att det ska få ställas ett avmaskningskrav på hundar och katter som förs över gränserna, oavsett om landet är fritt från dvärgbandmask eller redan har fått smittan.

”Måste lobba vidare”
En del länder har ställt sig tveksamma till förslaget av olika anledningar.
– Sverige måste nu lobba vidare mot andra medlemsstater för att öka chanserna att förslaget går igenom i parlamentet och rådet. Samtidigt återstår den största frågan – kan och ska vi bekämpa dvärgbandmasken, säger Maria Cedersmyg, veterinärinspektör på Jordbruksverket.
– Vi vet inte hur rävens dvärgbandmask introducerades i landet. Men vi vet att hundar som reser i områden där bandmasken finns, och sedan tas in i Sverige utan att avmaskas först, utgör en klar risk för att föra in parasiten i landet. En riskbedömning vid SVA visade att om kravet på avmaskning tas bort är förväntat antal hundar med rävens dvärgbandmask som kommer till Sverige runt 30 per år, säger Bodil Ström Holst, biträdande statsveterinär, SVA.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

23. Det verkar som om faran

2011-05-20 15:20

….till stora delar är överdriven:

http://svt.se/2.22620/1.2431133/bar_och_svamp_gar_att_ata_trots_mask

Det viktigaste tycks vara att avmaska hundar och katter en gång i månaden, och inte röra sådana man inte vet är maskfria.

22. Fredning av dvärgbandmask

2011-05-16 13:53

För harmonisering i Sverige med EU direktiv och spännande karriärer för forskare så borde kanske dvärgbandmasken fredas på samma sätt som vargen?
Nu här det nog häftigt att vara parasitforskare!

21. Kerstin Fredin

2011-05-15 18:46

Jag har läst Calle S inlägg som att vargen är spridare av rävens dvärgbandmask, inte att vargen är den största spridaren utan att vargen är den huvudvärd som sprider masken över störst områden. Iofs är vargen den största spridaren om man endast jämför storleken på djuren så oavsett har Calle S rätt.

20. Stövarjägarn

2011-05-15 16:47

Jo, det har jag sett att han gjort, och hela tiden har han hävdat att det är vargarna som är den största risken för spridning, hur han nu kan ha kommit fram till det.
Samtidigt har Calle själv medgivit att den varianten av masken man nu hittat i svenska rävar, troligen har kommit hit med en oavmaskad hund.
De flesta har nog insett att det bara varit en tidsfråga, innan även Sverige skulle få in en massa sjukdomar och parasiter, efter att EU förbjudit oss att ha kvar de stränga karantänsregler vi hade innan EU-inträdet.
Nu är vi där, och det enda vi troligen kan göra, är att försöka begränsa smittan så mycket som möjligt, och informera människor om riskerna och hur man kan undvika dom. Bli av med den helt är en utopi. Den enda gång man lyckats med det var på en liten, liten Nordjapansk ö, där man först tvingades avlivade 1000-tals rävar och hundar innan man fick bukt med eländet. Även dit kom masken genom att människor tidigare hade planterat in rävar för att få bukt med smågnagare.
Även om man skulle ta bort varenda varg i Sverige, så är det definitivt ingen garanti för att inte smittan ska spridas – det tror jag nog att du också förstår.
När vi gick med i EU så förstod nog de flesta att vårt trygga mönstersamhälle skulle komma att förändras på gott och ont. Är det några som ska ”anklagas” för att ha utsatt det svenska folket för ytterligare risker som rävens dvärgbandmask och andra parasiter kan utgöra, så är det dom som röstade för ett EUmedlemskap, eller möjligen politikerna som inte grundligare informerade oss svenskar om de negativa effekterna genom bl a slopandet av karantän vid införsel av djur.

19. Kerstin Fredin

2011-05-15 12:47

Angående vargens roll som spridare av zoonoser har Calle Seleborg vid ett flertal tillfällen skrivit om detta. Rävar uppehåller sig inom relativt begränsade områden, knappast större än ett par tusen hektar. Varg hävdar revir i storleksordningen 50000-100000 ha. Vid konstaterad smitta är det fullt möjligt och genomförbart att skjuta ner rävstammen i det aktuella området och därigenom begränsa skadeverkningarna. Med varg i samma område är det fortfarande möjligt att begränsa utbrottet genom att skjuta bort alla vargar och kraftigt decimera rävstammen men det kommer då att ta avsevärt längre tid och betydande arealer kommer att vara riskklassade i decennier. Människors hälsa står på spel! Vi har nu återigen fått bevis på vargars förmåga att avverka långa sträckor på kort tid. Anta att Gällivarevargen som avlivades för någon timme sedan bar på smittan. Då vet vi med säkerhet att den vandringsväg upp genom landet och kustområdet i norrland med stor sannolik är smittat. Jag är väldigt intresserad av att höra ansvariga organisationer och myndigheters förklaringar till att man medvetet utsätter sveriges befolkning för dessa risker.

18. Tack stövarjägarn

2011-05-15 11:18

Tack!

17. Stövarjägarn!

2011-05-15 11:18

Om vi håller oss till dvärgbandmasken – vad har du då att säga om det jag skriver?
Vargen har faktiskt väldigt lite att göra med den, fast många försöker hitta ett halmstrå i dvärgbandmaskarna för att få bort vargen. Ledsen – men det låter sig knappast göras så länge det finns så många hundar i landet.

16. För en enda sekund..

2011-05-15 11:17

.. släpp vargen!
Hur många rävar finns i landet, 200K? Vargar, 300? Hur många räver slinker över gränserna dagligen?
Hur många dåligt avmaskade hundar kommer in i landet?
Det här är ett allvarligt problem, men använd relevanta argument mot varg.

15. Med liknande logik som KF

2011-05-14 15:59

Kerstin Fredin håller styvnackat fast vid sin och SRFs ståndpunkt. Vargen medför endast mervärde varhelst den finns. Vargen är ofarlig. Vargen är naturlig varhelst den dyker upp. Vargens beteenden är naturligt vad helst den ställer till med. Vargen är utrotningshotad. Människan inkräktar på vargens livsutrymme. Jägare hotar, förföljer och dödar vargar med alla tänkbara metoder. Ingen varg har dött en naturlig död. Alla döda vargar är löshundsjaktens fel. Alla angrepp på hundar är hundägarens fel. Alla angrepp på tamdjur är djurägarens fel. Halleluja Kerstin Fredin

14. Ja du Calle!

2011-05-14 15:58

Jag tror nog en hund måste skita lika många gånger som en varg, och jag gissar på att en bilburen omtänksam ägare släpper ut hunden med jämna mellanrum för att uträtta sina behov – eller vad tror du. Det blir alltså en snabbare spridning över en större yta. Även med flyg och tåg blir det en spridning, men då utan spridning i områdena mellan start och slutpunkt.

Hade det nu varit bara en hund vi talade om så hade jag kunnat hålla med dig, men nu är det liksom inte så. Det rör sig om tusentals, kanske hundratusentals hundar över hela landet som hänger med på jakt, semestrar och besök hos släkt och vänner.

Jag har ALDRIG förnekat att vargen kan sprida rävens dvärgbandmask, men jag ser den risken – i alla fall för närvarande – som otroligt liten. Det är betydligt viktigare att koncentrera resurserna på dom smittkällor som utgör den största risken för spridning över landet – dvs rävarna i det redan smittade lokalområdet och hundar och katter som finns i eller besöker de redan smittade områdena.

Vad gäller Kenneth Eriksons logik, så tror jag de flesta insett vilket pris den ska få.

13. 9.

2011-05-14 15:58

Självklar vill Jägarna blanda in Vargen i detta. Enligt dom så är vargen roten till ALLT ont i naturen.
Uppfattningen skulle vända om de själva såg sig i spegeln.

12. Kerstin F

2011-05-14 15:58

Din logik haltar rejält återigen, vargen roll i det här ska inte på något sätt negligeras.
En hund ägs av någon, som har ansvaret för att hunden avmaskas med jämna mellanrum, oavsett om det är en jakt eller sällskapshund.
En tamhund springer inte vind för våg som vargen gör, den resan som de två nu i onödan flyttade vargarna gjort, hur mycket gnagare tror du inte dom har stoppat i sig på hela den sträckan dom avlagt, och hur mycket korvar har dom inte lagt efter vägen också?
Vilken hund gör den resan på egna tassar ?
Kravet på att utländska hundar och återvändande hundar ska avmaskas innan de passerar våra gränser är nu i farozonen, tack vare ett återigen vansinnigt EU-beslut, det är mycket viktigt att det kravet får kvarstå, men EU kommer antaglgen att köra över våra mjukryggade politiker återigen tyvärr, men en seriös hundägare, svensk eller inte, avmaskar sin hund regelbundet, men vargen är det ingen som har koll på när den springer kors och tvärs över land och gränser, så den kan sprida masken över stora arealer på kort tid, utan att någon gör något åt det.
Fast du och din kramarklubb kan ju kanske gå ut och ge dom en dos varje månad, när ni ändå är ute och gullar med dem..

11. Med Kerstin Fredins logik...

2011-05-14 09:30

...bör endast guldmedaljer utdelas.

10. Kerstin, vad du anstränger dig

2011-05-14 09:29

Två hunddjur reser 50 mil i Sverige. En hund reser med husse i bilen. En varg vandrar på egna tassar. Båda råkar vara bärare av dvärgbandmaskar. Vilket av djuren sprider sin skit på mest antal platser under resans gång. Nu vet man att hundar på kontinenten faktiskt avmaskas ofta. Största risken är nog inte jakthundar utan de idioter som tycker synd om gathundar och ska ta med en hem till Sverige eller de som köper insmugglade valpar. Men varför neka till
1. Vargen är en utmärkt huvudvärd till dvärgbandmask.
2. En smittad varg kan sprida smittan över en mycket stor region under maskens livslängd.

9. Håkan o dogge med flera!

2011-05-13 23:29

Vargen tar sig genom halva landet på en vecka, skriver ni. Så är det kanske, men vilken relevans har det för dvärgbandmasken?

En jakthund från Italien tar sig upp till fjällvärlden och ripjakten på mindre än 6 timmar. En semestrande Bohuslänning tar sig enkelt från Göteborg till Kiruna på ca 3 timmar. Lite bättre spridning kan man få om man tar med sig hunden och kör bil.

Värst är hundar som tillåts springa lösa, t ex hundar som används vid jakt – för då har ägarna ingen aning om vad de stoppar i sig. Å andra sidan kan en terrier som knappt får gå utanför dörren, mycket väl fungera som en katt – om man nu vill ha ett djur som håller efter möss och råttor.

Finns inte en varg i denna värld som slår den spridningsförmågan – så varför blanda in vargen i detta?

8. Förlåt mig i 4.

2011-05-13 22:25

Det är avmaskningsintyg vi ska begära vid gränsen. Det går inte att vaccinera sina hundar mot denna parasit, tyvärr. Avmaskning måste ske regelbundet hundlivet ut, var 28.e dag.

7. Det måste ha

2011-05-13 22:24

samlats in tonvis med vargskit de senaste åren...jag undrar...är analysresultat från detta offentliga handlingar?
Jag hörde ett radioinslag om dvärgbandmasken och på frågan hur masken kunnat ta sej in i Sverige svarade den intervjuade (tyvärr minns jag inte namnet) att det kan vara från hundar eller katter som varit utomlands...eller genom vargen, kom det sen, men knappt hörbart. Ja fy f-n...Men det kommer väl snart en rapport (en s.k. sanning) att inga analysresultat har visat förekomst av bandmask hos varg. Korten på bordet!

6. Vargen är bandmaskens bästa vän

2011-05-13 21:40

Bandmasken har fått bästa möjliga förutsättnigar att sprida sig i Svea rike när den dominerande delen av befolkningen beslutat sig för att släppa vargen fri igen efter över 100 år av fredlöshet. Vi får önska farväl till svamp- och bärplockning på oförutsedd framtid.

5. Det mest självklara är

2011-05-13 19:38

Ta bort minst 90% av huvudvärdarna. Då kommer inte återsmittning att ske till samma omfattning. Rävstammen bör tas ned till gränsen på utrotning. Speciellt i vargdistrikt. Ett litet påpekande. Masken heter E. multilocularis. DVS på många ställen. Det är inte bara levern som drabbas. Vilket gör den svårare att diagnostisera.

4. Om Danmark kan sätta stopp...

2011-05-13 17:15

...för den fria rörligheten vid sina gränser för människor, så är det väl ingen sak att vi kräver vaccinationsintyg för hundar.
Och som ni andra skriver, var inte så blyga SVA, nämn "vargen" i sammanhanget.

3. tack eu o sverige

2011-05-13 17:07

har vi råd att varg ha som vi har klarat oss utan i hundra år .inte ett ljud att varg är värdbärare av masken. vargen tar sig genom halva landet på en vecka. först förstör ni livskvaliten för jägarna och sen för hela folket, stoppa masken till alla pris

2. Men...

2011-05-13 16:21

...den stora spridaren nämns inte varför då, är det känslig väg att gå. Att börja anklaga vargenkorsningar till detta, den finns ju i dessa område. Innan vargkorsningarna kom till Sverige hade vi inga fall. Tala om varför vi behöver denna blodtörstiga varelse i den svenska naturen.

1. Det är vår skyldighet

2011-05-13 16:20

att försöka stoppa dvärgbandmasken med alla till buds stående medel .Finns det pengar till vargexperimentet finns det pengar även till detta. Att Sverige måste ge med sig angående vaccinering av hundar är en myt, det beror enbart på vad våra politiker har ryggrad till att säga ifrån hos EU. Det började med att Margaretha Winberg såg till att vårjakt på morkulla o ejder togs bort, frågan är vilka politiker som säljer ut Sverige den här gången.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons