• Älgskadefondsföreningen

Varnar för att rovdjur slukar budgeten

AktuelltPublicerad: 2011-10-25 13:21

I allmänhet bemöts förslaget om ett nytt bidragssystem för dem som drabbas av flyttvargar positivt. Stockholms universitet vill dock varna om att den svenska rovdjursförvaltningen äter upp allt mer av budgeten för naturvård.

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå olika åtgärder för att kompensera införsel och utsättning av varg. Bland annat föreslås mer pengar till rovdjursstängsel och öronmärkta pengar till länsstyrelserna när varg planteras in i länet eller en varg kommer vandrandes från öst.

I det stora hela är remissvaren positiva, i alla fall när det gäller viljan att kompensera för inflyttade vargar. 

Drar ur pengar ur samma kassa
Stockholms universitet ser däremot svårigheter att högre ersättningar och stöd ska finansieras inom samma ram, och att andra åtgärder inom statsanslaget "värdefull natur" hamnar långt ner i prioriteringsordningen.
De vill ha en grundlig analys av kostnaden för förvaltningen av de stora rovdjuren, eftersom den riskerar att ta pengarna ifrån annan naturvård.

"Typiskt ha bråttom"
Länsstyrelsen i Västerbotten menar att det nya förslaget präglas av tidspress. "Symptomatiskt för den nya rovdjursförvaltningen", skriver de.
Om staten ska betala ut pengar så ska staten veta varför, menar Statskontoret, och undrar om bidragen och ersättningarna är fördelningspolitik, arbetsmarknadspolitik eller styrmedel som ska få djurägare att vidta åtgärder som är motiverade ur samhällsekonomisk vinkel, men inte privatekonomisk. 

En arbetsmarknadspolitisk fråga
De vill ha ett mera underbyggt förslag och är dessutom något tveksamma till förslaget om att arbetslösa ska sysselsättas genom att deta i skadeförebyggande åtgärder. Statskontoret menar att det är en arbetsmarknadspolitisk fråga som måste lyftas fram i ett större perspektiv.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Vadå budget?

2011-10-26 08:39

Jaha! Så nu räcker det inte längre med jägarnas jaktkortsavgifter till att sponsra förödelsen av jakten genom vargförvaltningen.

De får väll äska pengar av alla skogsbolag som påstår att älgen är SÅ förödande för skogen.
Snart kanske vi har företagssponsrade vargar med företagslogga på skinkorna.
Eller så köper Grimsö 2 000 000 st "gran- eller tallplantor" av nått generöst skogsbolag i goodwill.

Det är bara att försöka få kostnaderna att öka så mycket som möjligt så att vansinnet får ett slut.
Det finns alltid folk som är allergiska mot ökade kostnader.

Som på alla andra ställen inom staten så får det inte kosta något.
-Det får inte kosta något att få folk friska.
-Det får inte kosta något att fånga en tjuv.
-Det får inte kosta något att skaffa någon ett jobb.
-Det får inte kosta något att lära ett barn att läsa eller att räkna.
-Det får inte kosta något att bli gammal.

Så varför får detta vansinne fortsätta att kosta miljoner och åter miljoner kronor av våra pengar?

4. Det är...

2011-10-25 16:09

inte bara budgeten som slukas utan våra tamdjur åker med av bara farten. Finns det ingen med ryggraden kvar i riksdagen som kan säga ifrån nu räcker det. Våga Vägra frilevande Vargar i Sverige.

3. Som ett brev på posten

2011-10-25 15:07

Och det finns väl ingen som kan vara naiv nog att tro att dessa "forskare" skall avstå en del av kakan till förmån av de som drabbas?
Noll i ersättning blir det, är du dum nog att bo på landsbygden och ha djur (eller barn som vill vistas utomhus!) så får du ta detta. Bara det finns nog för "forskare" att åka runt på fyrhjulingar och "kvalitetssäkra" vargspår.
Våga vägra frilevande varg i Sverige!

2. Anders Borgs agenda äventyras

2011-10-25 15:07

Här ser vi exempel på hur dåligt, eller inte alls, genomtänkt vår rovdjurspolitik är. Kraven på ersättningar kommer att öka, vilket går emot finansministerns önskemål om starka statsfinanser. Det troliga blir att stöden och ersättningarna för skadedjurens härjningar dras in och upphör med förklaringen att djuruppfödare och andra på landet måste lära sig gilla läget. Det är precis som bevarandeföreningarna uttrycker det. Vad dessa uteblivna ersättningar betyder ”har de inte en aning” om ännu, men nog kan vi lätt peka på ytterligare kostnader för staten på andra områden, fler arbetslösa t.ex. Och då är jag tillbaka på första meningen, dåligt genomtänkt!

Hur kan man f.ö. kalla rovdjursförvaltningen för naturvård? Det är väl snarare NATURVÅLD!

1. Det börjar

2011-10-25 14:12

att brännas, för berörda myndigheter. Det börjar kosta pengar att ha gråben springande i markerna, så det börjar snart bli dags att dra i bromsen, innan det går överstyr. Den omtalade "rovdjursturismen" skulle generera stora summor pengar, hur blev det med det? :)

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere