• Allmogejakt

Varningssystem ska stoppa mårdhundarna

AktuelltPublicerad: 2008-08-14 14:07

Ett nytt varningssystem i Norrbotten och Västerbotten ska förhindra mårdhunden från att etablera sig i Sverige.
1,5 miljoner kronor satsas av Naturvårdsverket i projektet. Systemet består av fällor och kamerabevakade åtelplatser, som ska larma så fort en mårdhund dyker upp.

– Det viktigaste just nu är att ta reda på var det finns mårdhundar, säger forskaren P-A Åhlén till Norrländska Socialdemokraten, NSD.
P-A Åhlén från Sveriges lantbruksuniversitet håller i projektet tillsammans med Fredrik Dahl.
Projektet har bildat en arbetsgrupp, där lokala jägare, representanter från Jägareförbundet och de två länsstyrelserna medverkar.

Grythundar spelar stor roll
Även Övre norrlands grythundsklubb kommer att vara med i projektet, eftersom grythundar kommer att spela stor roll i arbetet.
Enligt P-A Åhlén innebär en eventuell etablering ett stort hot mot den framtida naturvården.
– För sällsynta fåglar som rördrom, skäggmes och svarttärna skulle det innebära en katastrof. Mårdhundens naturliga livsmiljö är våtmarker och den kan slå ut mer än hälften av fågelpopulationen i ett område, berättar P-A Åhlén för NSD.
Sverige har även förbundit sig att motarbeta spridningen av djur som mårdhund genom olika internationella konventioner. Arten ska inte finnas i Sverige eftersom den hotar den biologiska mångfalden.

Sprider farliga sjukdomar
Mårdhunden sprider rabies, trikiner och echinococcer som tillhör bandmasksläktet.
– Om vi får hit echinococcer kan vi inte äta bär och svamp som plockas i skogen utan att allt kokas ordentligt först. Då riskerar vi att drabbas av en dödlig sjukdom bara genom att vistas i skogen på vanligt sätt, säger P-A Åhlén till NSD.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. Anonym doktorand i farten?

2008-08-20 17:25

Som jag påpekat, i Europa i de områden där vargen är utrotad där har den ingen betydelse för spridningen av alla otäcka åkommer. Av denna orsak har spridningen i Europas vargfria områden gått mycket sakta. Mårdhunden är liksom vargen ett hunddjur och kan naturligtvis vara bärare av samma parasiter och sjukdommar som vargen, mårdhunden är dock ett djur som lever lokalt. Annorlunda förhåller det sig i öst där e. multilocularis med vargens hjälp snabbt har spridit sig till Barens hav (inklusive Svalbard) bort till Kamtjatka och söderut till Svarta Havet.
Om inte vargen stoppas så kommer Sverige att infekteras av e. multilocularis, det är ställt utom allt tvivel. Sedan kan hundar, kattter, mårdhundar m fl så småningom lämna sitt bidrag men vid det laget är det sannolikt för sent. E. multilocularis kommer för att stanna, tyvärr.
Dina inlagor inklusive tilltaget att kalla en debattmotståndare för troll bekräftar att doktoranders kunskap, kreativitet och bildning har sjunkit kraftigt sedan min tid.

17. Bjärven

2008-08-20 12:50

Det är större risk att multilocularis blir ett verkligt problem på grund av mårdhund än på grund av varg. De artiklar trollet Feynman hänvisade till tyder just på det, då multilocularis mycket sällan påträffats hos varg.

Att det sedan finns många andra, verkliga, anledningar att hålla vargen kort har väl inget att göra med denna orsak att motarbeta etableringen av mårdhund i Sverige. Att det är dömt att misslyckas, men positivt för grytjakten(!), håller jag med "Nyctereutes procyonoides slayer" nedan.

16. Some animals are more equal than others...

2008-08-20 10:39

Mårdhunden ska stoppas till varje pris.
Vargen ska återetableras till varje pris.
Vargen har funnits i Sverige.
Mårdhunden har så vitt vi vet inte funnits.
Det är de skillnader som en amatör som jag kan se.
Är det större risk för sjukdomar från det ena hunddjuret än det andra?
Upplys mig någon om varför det är viktigare att ha vargar än mårdhundar, ingen av dom är ju hotade.

15. Hur kan någon med berått mod arbeta för att en dödlig parasit kommer in i landet?

2008-08-18 13:32

R. Redelius: Du som gillar citat, när har jag skrivit om e. granulosos? Som jag har påpekat och som du korrekt konstaterar så finns den redan i Sverige. Men jag skall ingalunda förneka att även e. granulosos är ett hot som kommer med vargen östifrån, ett ytterligare hot mot både folk- och djurhälsa. För att skaffa dig och Anonym ytterligare upplysningar kan ni läsa:
“Lynx (Lynx lynx) and wolf (Canis lupus) in the Baltic region: diets, helminth parasites and genetic variation Authors: Valdmann, Harri” samt “Epidemiology of Echinococcus multilocularis and E. granulosus in central Europe. Eckert J.”. Beträffande e. multilocularis så finns den i Ryssland och de flesta grannländer, från Barentshav i NV till Kamchatka i öst och Svarta havet i syd. Se WHO/OIE Manual on Echinococcosis in Humans and Animals.

E. multilocularis kom troligen till Svalbard genom en kombination av långvandrande varg, fjällräv och polarräv, som sedan smittat en invandrad musart. Evt. kan den ha kommit direkt med samma musart som antas ha följt med fartyg, troligen från Leningradområdet, dock betvivlas detta av många vetenskakpsmän. Det är därför helt tydligt att om invandringen av varg österifrån inte stoppas så kommer vi att få E. multilocularis i Sverige, det finns tyvärr inget tvivel om detta. Att parasiten även kan komma med importerade hundar eller katter gör inte saken bättre utan kräver att tidigare karantänbestämmelser återinförs och andra effektiva åtgärder vidtages.

Att tro att man kan hindra mårdhundens invandring i Sverige och att detta på något sätt skulle hindra att E. multilocularis etableras i Sverige visar bara att beslutsfattare saknar nödvändig kunskap om mårdhunden. För att sprida e. multilocularis effektivt behövs en bärare som färdas långa sträckor på relativt kort tid, dvs. vargen. Men får de bara tid på sig kan kan nog såväl mårdhund som andra mindre djur komma med parasiten till Sverige, men med tanke på spridningen av mårdhund hittills så lär det ta lång tid. I motsats till detta så har vargstammen nu vuxit sig så stark att det snart inte existerar någon spärr mot invandring från Finland och vargen kommer att hinna före med sin dödliga passagerare och det med stor marginal. Det är därför vargen som i första hand måste stoppas.

Jag förstår att Anonym tror att den långsimmande bisamråttan är vanlig i Danmark.

14. R Feynman (eller kanske bara ett troll ;))

2008-08-18 12:23

Det är litet oklart var Du får din information beträffande multilocularis hos varg. Kanske på den lokala bensinmacken? Hur som helst bedöms vargens betydelse som bärare av multilocularis vara liten eller obefintlig jämfört med räv och mårdhund.

Citat beträffande multilocularis från: The present situation of echinococcosis in Europe
Thomas Romig *, Anke Dinkel, Ute Mackenstedt, Parasitology International 55 (2006) S187 – S191

"In Poland and eastern Germany, the raccoon dog (Nyctereutes procyonoides), a neozootic species introduced from eastern Asia, has drastically increased its populations in recent years. Since this species is highly susceptible to infection, it may provide an additional pool of definitive hosts in central Europe [29,30]. Other susceptible carnivores such as wolf (Canis lupus), lynx (Lynx spp.), wild cat (Felis silvestris) and jackal (Canis aureus) are of limited or no importance in Europe [31]."

Feynman borde kanske vara mera rädd för bisamråttor som smittade kanske simmar över de Danska sunden.

Slutdiskuterat för min del med trollet, som kanske inte ens förstår sig vara ett troll :).

13. Något man även kan roa sig med...

2008-08-18 11:43

...är att kolla tidigare inlägg från "experterna", när det rör sig om vargens vandringar.
Så här frågade Calle Seleborg för två år sedan, i ett helt annat syfte: "Roa dig med att räkna ut eller uppskatta sannolikheten för att en varg gör vandring från sydöstra Finland till Hedmark fylke."

http://webnews.textalk.com/se/comments.php?id=206488&context=#c2

Om denna sannolikhet är mycket liten så är risken för smittspridning via varg även den mycket liten, och om den är stor så faller ju inplanteringsteoriens viktigaste argument!
Något som inte har debatterats tidigare är att ett av de djur som man vet är med till att sprida till exempel rabies, är fladdermössen!
Enligt Faynman kom multilocularis till Svalbard med möss, någon som vet om även fladdermöss kan sprida denne?

12. Feynman, Calle

2008-08-18 09:14

Faynman: Du säger "E. granulosus finns redan i Sverige och har inget med denna diskussion att göra."
Läser man vad SVA skriver på sin hemsida om denna lilla rackare, så är det en helt annan information man får!
"Hos älg har parasiten påträffats en gång under 1980-talet och en gång under 1990-talet i mellansverige. Sporadiska fall har diagnostiserats på importerade hästar."

http://www.sva.se/sv/navigera/Djurhalsa/Hast/Anmalningspliktiga-hastsjukdomar/Echinococcus-granulosus/

Jag börjar förstå varför du har så mycket mot att man använder citat!
Om granolosus inte har med denna diskutionen att göre, varför har då både DU och Calle Seleborg då använd tid på att informera om den tidigare i denna tråd?

Calle: ÄR det inte korrekt att DU har påstådd att vargen är farligare för jakthundar än trafiken, och att DU har använd argumentet att man måste se farligheten i relation till hur många vargar/biler som finns i Sverige, såsom ett annat ljushuvud på Jägareförbundet gör det:

"Om man i stället ställer Agrias siffror i relation till antalet bilar, jägare och vargar blir bilden en helt annan.
I genomsnitt har det funnits cirka 290 000 jägare under de fem åren. Dessa har alltså skjutit 135 hundar. Det går alltså 2 150 jägare per skjuten hund. Det går samtidigt ungefär 550 bilar per trafikdödad hund. (Det finns drygt fyra miljoner bilar i landet.)"

http://www.jagareforbundet.se/news/vargen_farligare_an_.asp

ALLTSÅ man tagar vad man havar av elende och dividerar med antal grejer som är orsak till elendet och vips, Calle Seleborg och andra kan nu jämföra och se vad som är farligare, och helt klart blir det ju så som de gärna vill ha det.
Kan man göre något så dumt som det du och jägareförbundet, varför kan man inte göre det även när det är fråga om dvärgbandmask?

Och Calle, jag kan alltså ta och måla några betonsuggor svarta och sedan en mörk regnig kväll som denna, placera ut dom på väg 25 eller en väg nära dig, så att de kan agera jury och domare av fartsyndarne på dessa vägar?
Det är ju så klart (enligt dig) att det endast är fartgalna idioter som kör på dessa, och jag som ställd ut dom eller jag som önsker mig att någon ställd ut dom, eller jag som gör allt för att man även i fortsättningen ställer ut dom i stort antal, ja jag har ingen ansvar.
Och antal betonsuggor som placeras ut har absolut ingen betydelse för antal olyckor, såsom antal älgar inte har någon som helst betydelse för antal döda och skadade människor i viltolyckor, det är bara antalet fartsyndare som har någon betydelse i den sammanhang.
Det ÄR endast bilisternas fel!
Det är väl endast du som kan resonera så fantastiskt dumt!

Sedan Calle kan du ju komme med en kvalificerat gissning på dessa frågor: Kommer dvärgbandmasken att belasta hälso och sjukvården mer eller mindre än dagens älgstam och hur många tror du blir inlagt och hur många kommer att dö årligen i Sverige på grund av denna lilla kanaljen.

11. RasmusR, virra inte till det för dig

2008-08-17 17:14

Rekommenderar att du håller dig våra älgars förkärlek att leka jury och domare av fartsyndarna på våra vägar. Låt din kompis Allan J. ta hand om de övriga frågorna.

10. Anonym doktorand: Echinococcus multilocularis kommer med vargen från öst

2008-08-15 16:47

Redelius är en slags minimormor med sina internetcitat och är som sin förebild dåligt insatt, E. granulosus finns redan i Sverige och har inget med denna diskussion att göra. Men när han börjar med division då slår det slint, håll dig till addition tills vidare.
Anonym forskare (du kanske bara är doktorand?) är rätt styv i korken när han tycker att uttalanden från EU resp. norska myndigheter är “vilda spekulationer”, detta har varit uppe i detta forum tidigare med citat, länkar och hela köret.
Din fråga “Kan det vara vargen som fört echinococcus multilocularis till Svalbard med?” är vare sig det skall föreställa ironi eller allvar tämligen dumt, ty på Svalbard är det fjällräven som bär på parasiten vilket är bekymmersamt m h t att den ökande svenska fjällrävstammen lätt kommer att infekteras av varg från östra Europa.
Bekymmersamt är det även p g a Echinococcus multilocularis kom till Svalbard med en musart som finns i Ryssland och som har nordgräns i södra Finland. Denna musart antas kunna infektera varg i Finland. Är även detta obekant?
Om du är doktorand eller till och med forskare inom området så borde du känna till att det finns ett flertal vetenskapliga rapporter från östra Europa men även några från väst som konstaterar att varg i Europa är infekterad av echinococcus multilocularis.
Men du kanske förnekar att så är fallet och du kanske även förnekar att varg vandrar långt? Ange gärna källa till dina förnekanden.
Svensk rovdjursrelaterad forskning av idag är meningslös och bör läggas ner och lämna mårdhunden i fred
Svenska myndigheter bör ta sitt ansvar och informera om vad som är på väg att hända och vidtaga alla åtgärder som behövs för att hindra att svensk natur infekteras av Echinococcus multilocularis.

9. Lite mer läsning

2008-08-15 13:06

"Det händer dock att hundar och katter bär smittan och därför är det viktigt att de djur som vistats utomlands eller importeras avmaskas.
På grund av att masken aldrig har anträffats hos värddjur i Finland och Karelen är risken att vargen tar med E. multilocularis på sina vandringar till Sverige ytterst osannolik."

"Chansen att en varg tar med sig E. granulosus ifrån östra Finland, där den förekommer, är möjlig. Betrakter man dock smittprocenten och antalet vargar som lyckas passera renbältet är risken mycket liten. Det är absolut viktigare att satsa på till exempel illegalt importerade, oavmaskade hundar från öst Europa."

http://www.nordulv.se/Dvargbandmask.htm
---------------------------------
"Inom EU upptäcks årligen ca 45 fall av rävbandmask hos människa. " (500 miljoner människor)
http://www.jagareforbundet.se/wilda/wildasveterinar/ravensdvargband.asp
--------------------------------
"Rävens dvärgbandmask finns i större delar av Europa, dock inte i Sverige enligt den årliga screening av rävar som företagits sedan början av 2000-talet. Flest smittade rävar och hundar finns i alptrakterna i Centraleuropa.
• I de skandinaviska länderna hittar man parasiten endast på ett fåtal ställen i Danmark, samt på norska Svalbard. Övriga Norge samt Sverige och Finland är fria från parasiten."

http://www.sjv.se/download/18.b1bed21121e26684180004294/V%C3%A4rt+att+veta+om+dv%C3%A4rgbandmask+mars+SLUTLIG+4+maj.pdf
--------------------------------------

Och glöm så inte att värdera risken utifrån hur många dvärgbandmask som finns, det är ju så som bland annat Calle Seleborg gör när det är fråga om att värdera vargens farlighet för människor, eller vargens farlighet för jakthundar kontra trafikens farlighet för jakthundar!
Alltså, antal vargdödade jakthundar divideret med antal vargar kontra antal bildödade jakthundar dividerat med antal biler. Och nu måste det ju i rättvisans namn vare antal människor dödade av dvärgbandmask dividerat med antal dvärgbandmask eller hur?
Lycka till!

8. E Feynman

2008-08-15 13:06

Nej det vet jag inte. Det som är helt säkert är att granulosus kommer med vargen. Vi har upp till 30-40% prevalens av granulosus hos finska vargar. Multilocularis har ännu inte hittats i Finland, inte ens hos mårdhund.

http://www.evira.fi/portal/en/research_on_animal_diseases_and_food/current_issues/?id=628

Risken att få multilocularis till Sverige är nog större via hittehundar & katter som icke avmaskade smugglas in från Europa av djurvänner, än via varg eller mårdhund härifrån, just nu. I framtiden, sedan multilocularis kommer hit till Finland först, kan situationen vara en annan.

Det har Calle helt rätt i att granulosus hos människa inte är lika svårbehandlad som multilocularis.

EU-skriverierna till Norge känner jag inte till. Ge gärna en länk. Låter dock som rätt vilda spekulationer att en varg tagit sig och en parasit över finland och sverige till södra norge utan att parasiten fått fotfäste i någondera landet den passerat. Kan det vara vargen som fört echinococcus multilocularis till Svalbard med?

7. Anonym forskare: Echinococcus multilocularis kommer med vargen

2008-08-15 09:43

Försök inte kollra bort begreppen, du vet lika väl som jag att långvandrande varg från Östeuropa förväntas föra med sig denna parasit till Sverige.
Du bör även känna till att E. granulosus redan finns i Sverige men utgör inte samma hot mot vår möjlighet att visats i naturen och har inte samma konskevenser för folkhälsan.
Du bör även känna till att EU skrev till norska myndigheter angående echinococcus multilocularis som EU ansåg ha kommit till södra Norge med långvandrande varg från just östra Europa.
Att som forskare hålla på med mårdhundsjakt (kan vara trevligt i och för sig) för att stoppa echinococcus multilocularis är löljigt när det är varg som, i synnerhet i kombination med en ökande fjällrävstam, utgör ett mångfalt större hot mot livskvalité och folkhälsa.
Det finns inget som heter vargens mask eller sorkätarnas mask, håll dig till de latinska namnen så vet vi vad vi talar om. Echinococcus multilocularis har så allvarliga konsekvenser för Sverige att det är befogat att utrota såväl varg som fjällräv från landet samt införa rigorösa kontroller över alla hundar och katter som kommer in i landet.
Att det sedan finns forskare som glatt påstår att mårdhunden är en fara för biologiskt mångfald medan vargen skapar en oerhörd stor biologisk mångfald ökar inte direkt folks förtroende för de som sysslar med rovdjursrelaterad forskning.
Med nuvarande rovdjurspolitik kommer echinococcus multilocularis att etablera sig i Sverige. Att detta sker är ett brott av sådan dignitet att det vore befogat om Brå ägnade hela sin kapacietet åt att förebygga detta brott.
Alla relevanta forskare bör lägga ner stor möda på att informera allmänheten om att när vi fått in echinococcus multilocularis så kan man inte längre vistas i naturen utan att riskera drabbas av en dödlig parasit som orsakar att den smittade efter lång tid med svåra plågor dör. Inte ens på den egna täppan i förorten kan man plocka sina bär utan att riskera bli smittad.

6. Skillnaden är ganska betydande

2008-08-15 09:07

E. Granulosis (Hundens dvärgbandmask) bildar avgränsade vätskefyllda blåsor fulla med nya maskhuvuden. Om man lyckas diagnosticera att det är problemet kan man med ett kirurgisk ingrepp avlägsna hela blåsor. E. multilocularis (Rävens hundbandmask) har ingen skarp gräns till omgivande vävnad och är därför nästan omöjlig att bota. Multilocularis betyder också att ett stort antal organ kan drabbas. Granulosis drabbar främst lever och lungor. När man tar ur en älg granska levern. Om den har blåsor som går in i levern kan den vara drabbad. Prov bör då skickas till SVA men var oerhört försiktig. Använd gummihandskar och tvätta allt mycket noga. Lämna inte resterna i skogen.

5. Ta det lugnt

2008-08-15 09:06

Konstigt att ingen i Finland har blivit sjuk av att handskats med mårdhund. Sen e' det lönlöst att försöka stoppa mårdhunden, den kommer säkert att etablera sig i Sverige småningom. Men som grythundsjägare, så e' det bra att man i Sverige kommer att hålla grythundarna som nödvändiga NÄR mårdhunden kommer, så finns det mindre risk att man skulle sluta grythundsjakten i Norden. Detta iom att man i Finland ofta apar efter i en del dumma påhitt i Sverige.

4. Kommentar i NSD

2008-08-15 08:21

Jag la följande kommentar i NSD.

Samtidigt propagerar Åhléns kollegor med Liberg i spetsen för att vargen ska fritt invandra från Finland/Ryssland. Vargen sprider alla dessa sjukdomar. Medan mårdhunden sprider sig relativt långsamt har vi exempel på vargar som på mindre än ett år korsat praktiskt taget hela Skandinavien.
Tala om att sila mygg och svälja kameler. Men det verkar vara ett absolut tabu att säga någonting negativt om vargen. Varför? Men kanske Echinococcer, rabies och trikiner som spridits av varg bara berikar den biologiska mångfalden och absolut inte utgör någon fara för människor.

Torsten Mörner bagatelliserar tyvärr faran. Vi är flera som varnat för det här i åratal med nada respons från ansvarigt håll.

3. Feynman

2008-08-15 08:21

E. granulosus eller E. multilocularis? Det är kanske inte så stor skillnad, men E. multilocularis, sorkarnas och sorkätarnas mask anses vara farligare för människan än renens och älgens och vargens mask, E. granulosus.

2. Mårdhund, varg och fästingar

2008-08-14 15:49

Vart tog den biologiska mångfalden vägen, varför skiljer man på dessa?

1. Enligt EU är det vargen som kommer med echinococcus multilocularis

2008-08-14 15:49

Något märkligt att en som kallar sig forskare varnar för att mårdhunden sprider rabies, trikiner och echinococcer men underlåter att tala om att det i själva verket är långvandrande vargar i kombination med en ökande fjällrävstam som är den största faran för spridning av dessa livsfarliga parasiter. Detta framgår även av en skrivelse som EU har skickat till norska myndigheter.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB