• Älgskadefondsföreningen

Verket: ”Ingen valpflytt i vår”

AktuelltPublicerad: 2012-03-29 12:16

Bristen på spårsnö gjorde att inga vilda alfatiker kunde sändarmärkas. Därför meddelar Naturvårdsverket att det inte kommer att sättas ut djurparksvalpar i lyorna för att förnya vargstammen genetiskt. Istället förbereds en inflyttning av unga djurparksvargar från Ryssland till svenska djurparker. De ska avla fram valpar som sedan ska sättas ut i lyorna.

– Bristen på snö i de utpekade utsättningsområdena har försvårat för Naturvårdsverkets märkarteam. Nu är det för sent för att kunna genomföra märkningar, både på grund av snöbristen men också av etiska skäl. Vi vill inte påverka tiken under hennes dräktighet, kommenterar Magnus Kristoffersson, som arbetat med märkningen på Naturvårdsverket.
Ett märkningshalsband på en alfatik skulle ha indikerat när hon föder sina valpar och var lyan ligger. Den informationen är nödvändig för att kunna genomföra en utflyttning av valpar.

Valpflytt avbryts i vår
På grund av detta och att tikarna sannolikt är dräktiga avbryter Naturvårdsverket och Jordbruksverket arbetet med att flytta djurparksvalpar i vår. Myndigheterna har informerat regeringen.
Enligt regeringens uppdrag att genetiskt förstärka vargstammen fortsätter nu Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Svenska Djurparksföreningen att planera för att flytta över ryska djurparksvalpar till svenska djurparker senare i vår. Kontakter kommer åter att tas med de ryska myndigheterna för att lösa alla praktiska frågor med tillstånd, smittskydd och transporter.

Nya ryska avelsdjur i parker
– Just nu undersöker vi möjligheten att få tag i nya avelsdjur, så kallade ”founders”, från Ryssland. Det blir i så fall sannolikt månadsgamla valpar. Valparna får växa upp i svenska djurparker, för att sedan sättas ihop till lämpliga avelspar, förklarar Mats Amundin.
Han är stamboksansvarig på Svenska djurparksföreningen.
Tanken är att i framtiden sätta ut valpar efter dessa avelspar till vilda vargars lyor i syfte att genetiskt förstärka vargstammen.
I myndigheternas uppdrag ingår att genomföra den genetiska förstärkningen på ett smittskyddsmässigt säkert sätt.

Ska hälsokontrolleras
– Vargarna i de ryska djurparkerna är hälsokontrollerade. Vi ställer tydliga krav på avsändaranläggningen innan vargar kan importeras, säger Helena Kättström på Jordbruksverket.
Enligt den svenska rovdjurspolitiken ska en genetisk förstärkning av den svenska vargstammen genomföras med högst 20 vargar till och med 2014. Det regeringsuppdrag om genetisk förstärkning som Naturvårdsverket och Jordbruksverket har varar till slutet av 2012.
– Om Sverige har en vargstam med liten inavel behövs ett antal hundra vargar. Är vargstammen inavlad behövs mycket fler för att den ska vara livskraftig på lång sikt, kommenterar Helene Lindahl Vik, projektledare för uppdraget om genetisk förstärkning på Naturvårdsverket.

450 vargar föreslås
I en delredovisning 2011 anger Rovdjursutredningen att vargens bevarandestatus inte är gynnsam i Sverige. Målsättningen är att minska inavelsgraden från dagens cirka 30 procent till under 10 procent. Som ett provisoriskt referensvärde för den svenska delen av det skandinaviska vargbeståndet föreslår utredningen 450 vargar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. NV:s dubbelmoral och den enskildes moral

2012-03-30 12:17

Läste idag i Land om den vitryggiga hackspettens tynande tillvaro i våra svenska skogar, finns bara ca 20 par häckande totalt. Om man satte igång en liknande miljardrullning med pengar som för vargen så skulle den repa sej mycket snabbt då den endast behöver äldre död ved för sin överlevnad.Inga dyra (värdelösa?)rovdjursstängsel här således och VAR finns EU med sina direktiv och den svenska regeringen i denna fråga??
Våga Värna Vitryggen
Våga Vägra Varg

4. Men konstigt nog, Micke...

2012-03-30 08:36

...så är nog de frilevande vargarna nära släkt med de Svenska djurparksvargarna. Förutom i de fall det har kommit in friskt Laika-blod i aveln. Undrar om vi någonsin får svart på vitt angående alla turer i inplanteringen. Men den här filmsnutten är i alla fall en bra början:
http://www.youtube.com/watch?v=lIPUQx4aquQ

3. Varför

2012-03-29 16:15

Varför kan man inte sätta ut av dom valpar som finns idag i parkerna? Det har väl inte satts ut valpar tidigare?

2. Genetiken?

2012-03-29 13:14

Det sägs att två vargar vandrade in till Värmland i slutet av 70- talet som sedan förökade sig till all nuvarande vargar med inavel som följd.
Varför har inte nya vargar vandrat in under denna långa tid, förutom den röda tiken?
Är de måhända så att inaveln är en följd av att vargen planterades ut från början? Är inaveln ett påhittat problem?
Vem kan? Vem vill svara?

1. Självklart

2012-03-29 13:14

"I en delredovisning 2011 anger Rovdjursutredningen att vargens bevarandestatus inte är gynnsam i Sverige". För det handlar snarare om en uppmärksammad inplanteringsstatus. Men cirkusen fortsätter ett tag till...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons