• Pinewood

Verket: klart för licensjakt på varg

Men jakt stoppas om invandrarvargen dyker upp

AktuelltPublicerad: 2015-12-18 10:05

Naturvårdsverket har överprövat de överklagade besluten om licensjakt på varg i Gävleborgs, Örebro, Värmlands, Dalarnas och Västmanlands län. Bedömningen är att samtliga beslut uppfyller kraven i jaktförordningen och licensjakten på varg kan starta den 2 januari 2016. Totalt får 46 vargar skjutas. Men jakten stoppas i områden där den finsk-ryska invandrarvargen kan finnas.

I den regionaliserade rovdjursförvaltningen kan beslut om licensjakt på varg fattas av länsstyrelserna i mellersta Sverige, när antalet vargar överstiger förvaltningsområdets miniminivå. Besluten som fattades av Gävleborgs, Örebro, Värmlands, Dalarnas och Västmanlands län har överklagats till Naturvårdsverket som nu prövat besluten.
– Vi har noga gått igenom de överklagade besluten och bedömer att de följer de regler som finns och att de uppfyller samtliga kriterier för licensjakt. Vi kan även se att länsstyrelserna har samverkat inför besluten, vilket är viktigt eftersom det ger en överblick, säger Gunilla Ewing Skotnicka, chef för sektionen art- och områdesskydd, i ett pressmeddelande.

Fem kriterier ska uppfyllas
Det är fem kriterier som ska vara uppfyllda för att beslut om licensjakt ska kunna fattas:
Jakten ska ha ett tydligt syfte utan andra lämpliga lösningar.
Jakten ska inte försvåra för gynnsam bevarandestatus för vargstammen.
Jakten ska vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning.
Jakten ske selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden.
– Länsstyrelserna visar i sina beslut att det finns ett tydligt syfte med jakten och att det saknas annan lämplig lösning. Vargstammen i Sverige har gynnsam bevarandestatus. Antalet vargar som får skjutas vid årets jakt påverkar inte detta, säger Gunilla Ewing Skotnicka.

Ett begränsat antal vargar
Vidare bedömer Naturvårdsverket att antalet vargar i besluten är en begränsad mängd med hänvisning till bevarandestatusen och syftet med jakten.
Vargstammen omfattar enligt det senaste inventeringsresultatet 415 vargar.
Jakten ska vara selektiv. Det innebär att jakten endast får ske i utpekade områden och att revir med känd etablering av genetiskt viktiga vargar inte omfattas av jakten.

Jakten blir avlyst om genetiskt viktig varg dyker upp

Länsstyrelserna har utöver det beslutat att avlysa jakten om en genetiskt viktig varg uppehåller sig i jaktområdet, för att säkerställa att den inte skjuts. Naturvårdsverket ställer dessutom krav på att jakten ska avlysas redan om det är sannolikt att en genetiskt viktig varg uppehåller sig i jaktområdet. Det beror bland annat på hänsyn till den nya varg från Finland eller Ryssland som nyligen har lämnat spår i södra renskötselområdet. Villkoren är viktiga för att jakten ska ske selektivt och under strängt kontrollerade former.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Ska NVV...

2015-12-19 10:13

...testa varje varg strax innan skytten trycker av? För när det smällt så är det ju försent. Eller ska de samla piss hela jul å nyår?
Om de nu skulle hitta en genetiskt viktig varg i ett område så borde ju jakt tillåtas i ett annat i stället.
Vågar nästan sätta en slant på att det kommer dyka upp en i sydöstra Värmland eller norra Närke samt en i Dalarna.

1. Dette er helt bortkastet !

2015-12-18 10:37

Om det etter jakten er 1000 eller 1046 varger har som sådan ingen virkning om man stiller dette opp mot alle vanskeligheter dette medfører.

Det er så langt fra en virklig forvaltning mot målet 310 som riksdagen har fattet at det kan vurderes som ren protest fra NVV mot riksdagens vedtak.

Derfor bør hele sveriges jegerkorps låse inn sine våpen og ikke hente dem ut samme hva og hvem som måtte be om at de deltar i noen form for jakt eller avlivning.

Denne protesten bør pågå frem til det forligger et vedtak på at jakten skal omfatte minst 300 varger. Og blir det ikke før om et år bør tallet minst være 500 varger.

Tror beklaglig vis dette er eneste virkemiddelet som kan få riksdagen på banen for å presse NVV til å forvalete etter de satte rammer.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere