• Allmogejakt

Verket oenigt om skyddsjakt i Ockelbo

Helene Lindahl anför avvikande mening

AktuelltPublicerad: 2015-04-19 10:07

Naturvårdsverket fastslår nu att länsstyrelsens okej till skyddsjakt på närgångna vargar i Ockelbo och Åmot var riktigt. Överklagandena avvisas. En av verkets tjänstemän, vilt- och naturvårdshandläggare Helene Lindahl, anmäler dock avvikande mening. I ett långt inlägg i beslutet ifrågasätter hon skyddsjakten.

Vargarna i Ockelbo och Åmot i Gästrikland har under en längre tid uppträtt extremt närgånget och synts regelbundet. Under den gångna vintern var vargarna så gott som dagligen inne i bebyggelsen och sökte föda, jagade rådjur och älgar.

Avvisar överklaganden 
Bland boende i området har oron spridit sig. De vågar inte ha husdjur ute och trappar ned sitt friluftsliv. Länsstyrelsen fann situationen ohållbar och beslutade i mars om skyddsjakt på alfaparet i flocken.
Vargföreningarna överklagade och begärde att jakten omedelbart stoppades. Naturvårdsverket gick inte med på något jaktstopp och nu, när endast några dagar återstår av skyddsjakten, meddelar verket att det var rätt av länsstyrelsen att bevilja skyddsjakt.

Argumenterar emot 
Enskilda tjänstemannen Helene Lindahl protesterar dock mot beslutet och meddelar avvikande mening. I ett tre sidor långt anförande, sist i beslutet, argumenterar Helene Lindahl för att Naturvårdsverket borde underkänna skyddsjakten.
Helene Lindahl är känd för den breda allmänheten som tjänstemannen som bland annat arbetat med planerna på utplantering av djurparksvargar hos vilda vargar.

Läs hela beslutet här

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Lindahl...

2015-04-20 19:24

...är förstås ute och cyklar, det vet hon säkert själv också. Hennes agerande är med största säkerhet ett "beställningsjobb" från värnarsidan. Att hon dessutom inte ens vet vart Åmot är beläget när hon i sin inlaga kallar orten "Åmåt" gör inte saken bättre...

3. Ämbetsmän utan personligt ansvar, men med övertygelse.

2015-04-19 21:42

När jag läser Helen Lindahls engagerade försvarstal för vargen, där hon menar att enskilda personers intresse normalt inte kan komma i fråga som skäl för skyddsjakt, så är det två reflexioner som kommer för mig. Det ena är att oväld, kunskap, engagemang och personligt ansvarstagande är kriterier på goda ämbetsutövare. Det andra är Inga-Britt Ahlenius, och hennes starka kritik mot korruption, inte bara inom svensk statsförvaltning, utan även inom FN. Hon ansåg till exempel att Sverige bryter mot egna lagar om offentlig anställning och FN:s resolution mot korruption – dvs. att statstjänstemän skall tillsättas på meriter, och öppet för alla att granska. Det är något komisk över att i aktuellt beslut har Naturvårdsverket troligen ansträngt sig för att visa att verket, trots påståenden om motsatsen, kan fatta beslut i allmänhetens intressen, och i enlighet med lagar och regler. Jag kan misstänka att det inom verket börjar växa en oro för verkets överlevnad, och för en granskning av i vilken mån verket följt ”Lagen om offentlig anställning”? En lag som kräver att skickligheten skall sättas främst; men också en lag som svenska myndigheter allt för ofta tar sig friheten att strunta i. Korruption är missbruk av makt i alla dess former, det är inte bara en fråga om ekonomisk vinning och/eller diverse fördelar. Nästan värre är när den enskildes moral och etiska värderingar påverkar vem som anställs eller andra myndighetsbeslut – då finns det liksom inga gränser för galenskapen. Och här finns det skäl att känna olust över Lindahls skrivelse; EU:s direktiv innehåller ingen definition som utesluter skyddsjakt på grund av enskilda personers eller företags intressen.
Axel Oxenstierna skrev redan på sin tid (1600-talet!) att endast skicklighet skulle ligga till grund när ämbeten skulle tillsättas – vänskap eller frändskap fick ej påverka. Låt oss hoppas att vid tillsättande av samtliga tjänster, i den nya välbehövliga Viltmyndigheten, att denna princip noga efterlevs och följs upp.

2. Angeläget!

2015-04-19 09:36

Helene Lindahls agerande visar åter hur angeläget det är att alla frågor som har med jakt att göra flyttas till en ny myndighet. En med kompetens och förstånd. Naturligtvis kan ingen från NVV flytta med - de har mist allt förtroende hos oss jägare. Ju förr, ju bättre!

1. Byråkratsvenska

2015-04-19 09:35

Det verkar som h Lindahl vill visa sig på styva linan genom att skriva byråkratspråk.
När man läser sån här skit som bara syftar till att man inte orkar läsa igenom vad hon egentligen menar, dvs att vargen går före människan.
Hennes avslutning säger väl allt. "Att uppnå beslutade politiska mål" de är väl med råge överskridna och om man inte förstår det så är väl frågan om man ens borde tillåtas att yttra sig. PINSAMT HELEN LINDAHL

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons