• Allmogejakt

Verket står fast om Junselevargen

AktuelltPublicerad: 2013-01-23 16:59

Naturvårdsverket står fast vid att vargtiken i Junsele bör avlivas. Skälet är att hon orsakat mycket stor skada för renskötseln och alla försök att skydda renarna misslyckats. Det framgår av det yttrande som verket lämnat till Förvaltningsrätten i Stockholm med anledning av att Rovdjursföreningen tidigare överklagat beslutet om skyddsjakt.

Det var den 11 januari i år som Naturvårdsverket beslutade att vargparet som uppehöll sig i Junseletrakten skulle avlivas.

Vargarna hade då orsakat mycket stor skada genom att riva renar och splittra renhjordarna. Enligt polisen i Västerbotten har man sett en markant ökning av trafikolyckorna då bilister krockat med renar. Hittills har cirka 60 renar trafikdödats i området.

Anledningen är att samerna tvingats lägga all tid på att försöka skydda renarna från vargparet. Då har det ordinarie renskötselarbetet blivit åsidosatt. Sammanlagt finns mellan 4 000 och 5 000 renar i området.


Går inte att skydda renarna på annat sätt
Trots alla insatser har Naturvårdsverket tvingats konstatera att det inte gått att förhindra de allvarliga skador som vargparet orsakat.

Redan när det blev känt att vargarna höll till i området började planeringen för att försöka minimera skadan som vargparet skulle orsaka.

Inledningsvis trodde man att reviret låg på västra sidan av Ångermanälven. Därför flyttades renarna till den östra sidan av älven, något som normalt inte görs.


På älvens östra sda
Men när spårförhållanden senare blev bättre kunde det konstateras att vargarna även höll till på älvens östra sida, dit renarna tidigare hade flyttats.

Någon ytterligare mark att flytta renarna till finns inte eftersom andra samebyar håller sina renar där.

Trots att sju till åtta personer från samebyarna och länsstyrelsen arbetet heltid med att försöka hålla vargar och renar åtskilda har vargarna fortsatt att riva ren.

Situationen blev till slut ohållbar. Den 11 januari beslutade Naturvårdsverket att vargparet skulle avlivas. Strax därefter sköts hanvargen.


Jakten stoppades
Tiken lyckades dock håll sig undan. Sedan Rovdjursföreningen vänt sig till Förvaltningsrätten och klagat på skyddsjaktbeslutet stoppades jakten i väntan på en rättslig prövning.

I sitt yttrande till Förvaltningsrätten bemöter Naturvårdsverket på punkt efter punkt Rovdjursföreningen påståenden om att inte alla lämpliga lösningar prövats. Det gäller bland annat att flytta renarna eller införa omfattande bevakning, åtgärder som alltså redan prövats.

Rovdjurföreningen hävdade också att avlivningen av tiken skulle ”försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus” hos vargen i Sverige.


30 procent av vargarna har nya gener
Naturvårdsverket konstaterar att situationen för den svenska vargstammen förbättrats under senare år genom att det kommit in två genetiskt viktiga vargar som fortplantat sig. Idag finns den nya generna i ungefär 30 procent av vargarna i Sverige.

Elin Vidlund är föredragande vid Förvaltningsrätten i Stockholm och har idag fått Naturvårdsverkets yttrande.

– Det som sker nu är att Rovdjursföreningen för möjlighet att yttra sig igen om man vill tillägga någonting efter Naturvårdsverkets yttrande. Om så sker vill vi ha det senast på måndag, säger hon.


Kan göra ett nytt yttrande
Sedan får Naturvårdsverket möjlighet att yttra sig igen och så vidare tills domstolen anser att inget nytt framkommit.

Då sätts målet ut och en domare och tre nämndemän ska läsa in sig på ärendet innan de kan fatta beslut.

– Jag vågar inte säga hur lång tid det här kan ta men vi behandlar det här ärendet med förtur eftersom det är så brottom, säger Elin Vidlund.

Enligt Naturvårdsverkets ursprungliga beslut får skyddsjakten pågå fram till 14 februari.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

21. Tjänstefel eller sabotage?

2013-01-24 13:36

Det är ju alldeles uppenbart att skyddsjakten på tiken var avsedd att misslyckas i väntan på överklaganden. Det är på gränsen till sabotage när berörd myndighet väljer att skjuta den sändarförsedda hanen före tiken. Här kan man verkligen snacka om att försvåra sitt eget uppdrag, på skattebetalarnas bekostnad, men det är väl inte så konstigt om man hoppas på att misslyckas med sitt eget uppdrag.

20. missbruk av skattemedel

2013-01-24 09:36

Förvaltningsrätten borde ha nekat rovdjurföreningens klagan då man ej är sakägare el har rättsligt intresse i ärendet och därmed ej talanrätt. Deras begäran kommer ändå att avslås men då har det gått några veckor. Vi vargmotståndare gnuggar händerna av förtjusning med den hjälp vi får från rovdjursföreningen att öka motståndet mot vargen och den förda rovdjurspolitiken.

19. nr 17

2013-01-24 09:21

Just nu vet man att det finns en hanne rakt österut i Husum och en norrut i Åsele så chansen att tiken finner en hanne är inte liten. Frågan är endast om "handen gör som man säger" dvs skall tiken bort eller är det ett spel för galleriet? Jag tror det sistnämnda.

18. Trafikolyckor

2013-01-24 09:20

Hur många trafikolyckor med ren iblandat brukar det ske i genomsnitt andra år då vargtiken inte varit där?

17. Sannolikheten att hon finner en ny partner

2013-01-24 09:05

På Rovdjursföreningens fb-sida spekuleras det om att hon kan få en ny partner. Eftersom de även påstår att vandringen genom renbetesland är obefintlig så är väl sannolikheten för detta nästan obefintlig. Om partnern inte får flytthjälp. Därför är det bra att samerna och Länsstyrelsen bevakar henne. Men jag skulle rekommendera Junseleborna att delta i bevakningen av vilka människor och fordon som rör sig i trakterna. De ska även vara beredda att dokumentera. Osannolika rekord i vargvandringar har skett förut.....

16. Jaha

2013-01-24 09:05

Va ska det bli för ursäkt denna gång, blåst, för mkt snö, tät skog, phuuuu...

15. Nr 5, Tyskterrier

2013-01-24 09:05

Intressant tanke där....

Måste gå att få fram siffror på det..?

14. Själva vitsen med ...

2013-01-24 09:05

... överklagandet var att åstadkomma en fördröjande process som skulle dra ut på tiden och därmed passera datumet som NVV satt som sista skyddsjaktsdag. Jurister som kan sin sak vet hur det går till. Jurister hos jägarförbunden, LRF, SKK och exempelvis Fåravelsförbundet borde vara betydligt mer aktiva än vad som tycks vara fallet. Eftersom ex. SRF av princip överklagar alla skyddsjaktsbeslut på rovdjur borde de drabbades förbund och föreningar ha en färdig plan att verka efter? Är det någon här som vet om det finns en sådan?

13. men dom är inte sakägare

2013-01-24 09:04

hur kan dom ens ta upp frågan i domstol. Man måste vara part i målet.

12. Tamdjur/varg!

2013-01-24 09:02

7-8 man jobbar heltid med att försöka hålla isär renarna och vargarna. Och det går ändå inte. Hur många tamdjursägare i vargbältet och i södra Sverige har möjlighet till den insatsen för att freda sina djur? Vem betalar?
Hur går det med tiken om hon möter en hane medan juristerna tänker? Smart av Rovdjursföreningen att vänta med att överklaga. Processen kan dra ut på tiden. Hur många dagsverken ska man kosta på henne? Hur många renar ska offras? Vad händer om man misstänker att tiken är dräktig? Kan det vara ett skäl för någon annan "kramare" som är "auutoriserad" vargbeskyddare att åter överklaga och förlänga proseduren?
Det känns som om vi ska känna oss blåsta!

11. Räkningen?

2013-01-24 09:02

Räkningen för detta ska väl SRF och NSF stå för hoppas jag. Jag vill inte att mina skattepengar går till sånt här onödigt trams.

10. Oj oj

2013-01-24 09:02

Vilken lekstuga. Hoppas Jägarnas Riksförbund forskar och går ut i nyheterna med vad denna lekstuga kostar. Solveig, försök vara med på rapport o berätta om detta vansinne.

9. 30%

2013-01-24 09:01

Men behåll dom 30% å ta bort resten!! Å håll siffran kring 100 utspridda vargar i Sverige (om ni promt måste ha varg) så äre lugnt för min del!!

8. SRF

2013-01-24 09:01

SRF är hör och häpna en organisation som är helt beroende av statligt stöd. Liksom all annan skattefinnasierad (dagis) verksamhet måste väl osthyveln fram även här. För 2013 drar vi ner bidragen med 50%. Det blir då dubbel vinst för då minskar deras möjligheter till obstinat verksamhet som kostar oss skattebetalare ofantliga pengar.

7. Vem tar ansvaret?

2013-01-24 09:01

Det är ett känt faktum att när klövdjur blir stressade av varg i snö söker de sig gärna till vägar för att få stabil mark under klövarna. Viltolyckor ökas alltså med vargar närvarande.
Fast vad är ett människoliv jämfört med den gula bastarden.

6. När...

2013-01-24 09:01

...förvaltningsdomstolen slutat bolla och jakten återupptagen så bör dessa två föreningar betala kostnad för var dag som vargen ställer till problem och samtliga kostnader som samebyn har utöver detta. Hoppas att någon kan anmäla dom så dom får stå för dom kostnaderna. Det kan inte vara möjligt att föreningar utan inblick och är påverkade av en situation ska kunna försstöra så mycket. Detta kommer att gälla all skyddsjakt framöver annars.

5. Ännu mer

2013-01-23 17:58

kostnader för samhället på grund av SRF...undrar hur mycket denna förening kostat oss skattebetalare bara i överklaganden och anmälanden...

4. Tralala

2013-01-23 17:58

Än yttrade man sig dit och än yttrande man sig hit och än yttrade man sig till barmarksdiket ( så ingen jakt kan ske )

3. En undran

2013-01-23 17:58

Kan man göra avdrag i deklarationen för detta uppenbara slöseri med skattemedel? Jag vill INTE vara med och betala detta vansinne. Ska man behöva tappa all tro på myndigheter och politiker. Avliva vargkorsningen NU.

2. hmmm

2013-01-23 17:58

om 30% av vargstammen har nya gener behövs vä för farao ingen inplantering...60-70 procent skall ju skjutas bort i alla fall för att nå målet 180 vargar...

1. Bråttom !

2013-01-23 17:58

Alla ärenden,som innehåller positiva tankar om att avliva varg är brottom att behandla !
Sedan undrar jag !
Varför kan man bara överklaga beslut om avlivning ?
Det är mycket viktigare att överklaga beslut om att varg ska fortsätta att leva,men dom behandlas inte !

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons