• Pinewood

Verket stoppar jakt på 19 järvar

”Får anses vara en normal affärsrisk”

AktuelltPublicerad: 2015-11-26 14:59

Naturvårdsverket går på Naturskyddsföreningens och Rovdjursföreningens linje och stoppar skyddsjakten på 19 järvar i renskötselområdet i Jämtland.

Länsstyrelsen Jämtland sa ja till jakten på 19 järvar i sju områden i länet. I beslutet pekade länsstyrelsen på att samebyarna rapporterade förluster på mellan 10 och 40 procent av kalvarna.
Riksdagen har beslutat att toleransnivån för rovdjursskador inom renskötseln inte får överstiga tio procent.

Efterlyser alternativ
Naturskyddsföreningen överklagade och bifogade även en stödjande skrivelse från Rovdjursföreningen. I överklagningen menar Naturskyddsföreningen att alternativ till jakt inte provats i tillräcklig omfattning. Det är bland annat att kalvningen sker i inhägnader och att renarna och järvarna stödutfodras.
Länsstyrelsens beräkningar av järvstammen ifrågasätts också av Naturskyddsföreningen.

”Irrelevanta lösningar”
Länsstyrelsen har fått yttra sig över överklagandet och skriver bland annat:
”Det är ställt utom vetenskapligt tvivel att den tilldelning som beslutats inte påverkar gynnsam bevarandestatus negativt på nationell nivå och att järvpopulationen i landet är underskattad om beräkningar enbart görs på antal inventerade föryngringar. Det är inte relevant att i beslut efter beslut ingående beskriva uppenbart irrelevanta andra lösningar på rovdjursproblematik, då dessa inte är lämpliga.”

Ren viktigaste bytet för järv
I beslutet där Naturskyddsföreningen får rätt i sin överklagan konstaterar Naturvårdsverket att ren är järvens viktigaste bytesdjur i renskötselområdet.
”Järven bedöms därmed vara det rovdjur som måste förvaltas med störst försiktighet i renskötselområdet och där det är allra viktigast att eventuell jakt koncentreras till de mest skadegörande individerna”, skriver Naturvårdsverket.

”Normal affärsrisk”
I beslutet från verket står det också:
”Rena olägenheter samt skador som får anses vara en normal affärsrisk för verksamheten bör inte omfattas av vad som är att betrakta som allvarlig skada.”

Läs hela beslutet från Naturvårdsverket här

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. Varför lär vi oss inte av våra förfäder

2015-11-27 23:59

Människan har så länge den funnits på jorden försökt att hålla nere rovdjuren för sin egen överlevnad.

Vilken näring klara att fortsätta om de hela tiden får angrepp av rovdjur.

Vad är viktigast en levande landsbygd eller en landsbygd av skog och svältande rovdjur som redan tagit i stort sett allt som går att ta död på utav andra djur. Kanske också på sikt människor.

Förstår inte varför vi har den rovdjurspolitik som vi har och den som vill ha skogen full av rovdjur. Hur tänker en sån person? Kortsiktigt eller inte alls?

Hur har det blivit så här i Sverige? Vem är det egentligen som bestämmer och vilka aktörer lyssnar man på?

Själv är jag biodlare och vill för min egen del ha en låg björnstam. Vi pratar om att bina dör i världen och att det är ett hot mot mänskligheten. Detta på grund av bland annat miljöförstöring. Men det blir ju inte lättare utav en skog full av björn. Som gärna tar våra bikupor. Hur skall vi kunna ha en rennäring utan att få hålla nere järven och hur skall vi kunna ha får för att hålla markerna uppe med en stor vargstam. Hur skall vi kunna ha en lokal köttproduktion av nöt. Listan kan göras lång.

Vissa tar lagen i egna händer och så blir det uppståndelse över det. Men vem ser till den individ som blir drabbad hur mycket han fått lida och hur mycket den drabbades djur lidit innan döden infunnits sig vid rovdjursangrepp? Och så kommer upplysningen från myndigheten sätt upp stängsel. Men vi kan ju inte stängsla 75% utav Sverige för att fortsätta ha en levande landsbygd. Och skall vi då ha rovdjuren på slättlandskapet gåendes som bufflar i USA. Vi måste kunna producera mat till alla människor. Ett tryck som dessutom ökat kraftigt sista tiden med stor invandring. Människor som flytt hit för att klara sina liv. Och som vi givetvis skall ta hand om på ett bra sätt och ge bra mat.

Det finns bara en lösning och det är fri jakt på björn, lo, varg och järv under lämplig tid under året liknade jakt på till ex rådjur eller räv. Däremellan skyddsjakt vid behov som skall fattas med kort varsel av Länsstyrelsens utan en massa krångel som i dag.

Nu kan vi hoppas på en annan sak som våra förfäder lärt oss. Nämligen att om människan gjort som myndigheterna velat så hade vi tagit död på oss själva för flera hundra år sedan. Men det är inte rätt väg att gå inte i en modern tid på 2000talet!

Kanske kontroversiellt skrivit men ärligt den enda lösningen för en levande landsbygd och bra mat till Sveriges invånare.

Hälsningar en "En biodlare från Värmland"

6. Återigen...

2015-11-27 08:26

...kör myndigheterna över folket. I detta fall är det klara bevis att rovdjursskadorna är flera hundra % över riksdagsbeslutets toleransnivå!

Enda vägen är nu att "FOLKET" gemensamt och brett lägger fram verkliga fakta av rovdjurens skador på samhällsnäringen, inklusive den psykiska effekten för oss som tvingas leva med rovdjuren.

5. Du store tid...

2015-11-27 08:26

Mycket ska man läsa innan man lägger igen ögonen för gott. Vad ska samerna göra för att skydda sina djur? Sätta upp järv- och vargstängsel? Det får väl Naturvårdsverket göra, det ingår väl i verkets affärsidé? Dags för den nye viltchefen att bekänna färg, eller hur? Men han kanske inte har hunnit tillträda och därför passar man på att sabotera tagna beslut.

4. mja

2015-11-27 08:26

Vilket annat företag tycker det är fullt normalt och helt ok med ett svinn på 10 - 40 % av sin råvara innan produktion?

3. Rovdjurföreningens lakejer

2015-11-27 08:25

Naturvårdsverkets agerande här bekräftar bara en sak:
förvaltningen av rovdjuren skall inte ligga under Naturvårdsverket.

Alltför många medlemmar i SRF har genom årtionden tillåtits regera detta verk och denna sekts (SRF:s) idéer och uppfattningar ligger fortfarande djupt ingrodda i väggarna på verket.
Länsstyrelsernas personal jobbar närmare verkligheten än vad Naturvårdsverkets personal gör och borde därmed ha en bättre verklighetsuppfattning angående viltstammarnas storlek och de skador, som överstora rovdjursstammar förorsakar.
Visserligen finns det några länsstyrelser, som utmärker sig genom att blunda för verkligheten - men ändå.

Den enda radikala åtgärden är att direkt flytta förvaltningen till en annan enhet och besätta den med personal, som inte obstruerar mot riksdagsbeslut.

2. Beviset

2015-11-27 08:24

Detta var det slutgiltiga beviset för att SNF och NVV är galna. De måste bort från allt vad hantering av dessa frågor heter. Det kryllar av järv i området, bara att ställa sig på skidorna o se...

1. Konstigt resonemang

2015-11-26 16:54

Varför ska man vara mest försiktig med förvaltningen där järven gör störst skada? Sedan till uttrycket "normal affärsrisk". Vad menas med det enligt naturvårdsverket? Räcker det inte med att skadebilden är högre än acceptabelt?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons