• Pinewood

Verket vädjar om vargflytt

AktuelltPublicerad: 2012-02-23 11:09

Naturvårdsverket går nu ut och vädjar om förståelse för taktiken att flytta ut vargvalpar från djurparker till lyor med vilda alfatikar som fått valpar. Nu försöker verket beveka de markägare och jägare som kan stoppa att valpar sätts ut på deras mark.

– Att uppnå målet med en livskraftig vargstam är en förutsättning för att kunna förvalta vargstammen på det sätt som Sverige önskar. En större genetisk variation gör också att vi får en livskraftig vargstam snabbare och att den inte behöver vara fullt så stor som den annars skulle behöva vara, säger Helene Lindahl Vik, projektledare på Naturvårdsverket för genetisk förstärkning av vargstammen, i ett pressmeddelande.

Vädjar till markägare och jägare
Problemet för verket är att det krävs medgivande både från markägare och de som har jakträtten för att valpar ska sättas ut på deras mark. 
– Det kan vara ett svårt beslut för markägare och jakträttsinnehavare eftersom vargdebatten väcker starka känslor. Polariseringen är stor och beslutet kan få stora konsekvenser för den svenska rovdjurspolitiken. Om de säger nej kan vi inte genomföra valputsättningen. Därför vill vi återigen framhålla värdet av att den svenska vargstammen blir mer livskraftig, vilket i förlängningen kan göra att Sverige får större möjligheter att fatta egna beslut om vargstammen framöver, kommenterar Helene Lindahl Vik.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

72. Peter G

2012-02-28 08:36

Om den större genetiska variationen kommer från hund, så blir kullarna större. Så helt fel har hon inte...

Men det vore bättre att hon lämnade sin plats till någon som bryter denna linjeavel på NVV

71. Lögn och f.....ad dikt?

2012-02-27 19:39

Helen Lindahl Vik, kan jag lita på vad hon säger ? -" En genetisk variation gör att vi får en lifskraftig vargstam snabbare".!!
Snack! Låter som en politiker, om vi vill ha en genetisk variation snabbare, lär vi först ta bort (licensjaga, eller på annat sätt minska) inavlade individer. Genomslaget av nya gener blir dubbelt så snabbt el snabbare om vi tar undan de tydligen inavlade ryssvargarna. Hur många som bör tas bort kan väl en genetiker besvara. För att ohämmat låta nuvarande stam föröka sig, fördröjer bara att nya gener får genomslag. Detta är enligt mängder av genetikexperter en självklarhet. Alla som någon gång har sysslat med avel av någon djurart, begriper att man inte avlar på dåliga individer.(gener)
-" Därför vill vi återigen framhålla värdet av att den svenska vargstammen blir mer livskraftig." Snack! Låter som en politiker igen.
Med det agerandet som NVV sysslar med så är det bara antalet som räknas, inte en livskraftig vargstam. Det är min slutsats, men jag kanske har fel.
Men jag litar icke på Helen L-V.
Hur många vi skall ha kan vara en smaksak, men 1966 år`s nivå känns lagom.

70. Gör om och gör rätt!

2012-02-27 17:11

Ända från början har besluten kring vargarnas framtid tagits ovanför huvudena på berörda människor ute på landsbygden och konflikten har eskalerat. Vargen har från återinträdet, och då ifrån beslutsfattarnas sida ”tryckts ner i halsen” på landsbygden, och problemen ökar konstant! Hur man då tror som okunnig/ dåligt insatt myndighet eller beslutsfattare att vi som verkligen är drabbade av frilevande varg och upplever samt förstår vad detta medför, ska börja samarbeta för att säkerställa dennes fortlevnad och frilevande förekomst är för mig helt ofattbart! Men å andra sidan, så det är alldeles ofrånkomligt vad för slags syn, och det uppenbara löjets skimmer som råder över myndigheternas och beslutsfattarnas sätt att hantera problematiken när man väljer att uttrycka sig, citat: ” – Att uppnå målet med en livskraftig vargstam är en förutsättning för att kunna förvalta vargstammen på det sätt som Sverige önskar.” slutcitat. Denna ”önskning” får stå för de som inte är drabbade, och talar inte för majoriteten av de som egentligen borde vara människorna som fattar besluten! Genom att förankra alla beslut från början hos de berörda i den här frågan, så skulle definitivt resultatet blivit annorlunda. Att fortsätta driva frågan vidare på denna felaktiga beslutsgrund gör inte saken bättre. Gör om och gör rätt! låt besluten i vargfrågan fattas av berörda människor runt om i vargområden, visa respekt för de som i dag tvingas att leva med varg och ta ansvarsfulla beslut genom att lösa problemet, inte förvärra det! Detta orimliga pris som landsbygden betalar för frilevande varg i Sverige är inte upp till dagens beslutsfattare att betala, de som betalar detta orimliga pris, är de som inte får vara med och bestämma över sin vardag!

69. Vargstam

2012-02-27 16:22

"Att förvalta en vargstam som Sverige önskar", skriver Helena Lindhal-Vik?! vadå Sverige önskar? När blev vi frågade om vi ville ha varg innan den smyginplanterades.
De flesta på landsbygden vill inte ha varg alls. Har dom inte fattat detta, NVV och SNF?

68. Till Dieselpower

2012-02-27 11:12

Bockar ooch bugar.

67. #65

2012-02-27 09:06

Det är helt fastställt att Candice Berner dödades av två eller flera vargar, DNA spår bevisar att så är fallet, i övrigt ett bra inlägg

66. oklar förvaltning

2012-02-27 08:43

Jag komenterar inte om vi skall ha varg eller inte.
Men innan vi sätter ut varg valpar för den genetiska variationens skull så behöver vi se till att varg förvaltningen fungerar utan att eu sätter käppar i hjulen.
Se först till att hela varg förvaltnings paketet fungerar innan man springer och ställer till det.

65. Kära vänner

2012-02-25 21:52

Nordamerika
En 32-årig kvinna (Candice Berner) sägs ha dödats av vargar i Alaska under en joggingtur 2010. En 22-årig student dödades av vargar under en promenad i norra Saskatchewan i Kanada 2006. Mannen, som var ute på en promenad, blev anfallen av vargarna. Genom spår i snön har hela förloppet kunnat följas. 22-åringen försökte fly och slogs till marken. Han hade lyckats resa sig och springa ytterligare en bit innan vargarna slutligen lyckades döda honom.
Mellan åren 1980-95 dödades minst 233 barn av vargar i Indien. De flesta under 6 år och i de flesta fall inom byns område när de tillfälligt lämnats ensamma.
**SKANDINAVIEN**
Enligt Professor Valerius Geists nutida forskning, studerar orädda vargar sin närmiljö och tar bytesdjur allt närmare bebyggelsen för att till sist angripa själva människan. Kanske hade byborna under en tid fått vänja sig vid tamdjursangrepp och de närgångna vargar som de så småningom själva föll offer för.
Flest offer bland barn
Uppdelade efter åldersgrupp ser Lappalainens dödssiffror ut så här:
Spädbarn 0-3 år 19 11%
Barn 4-9 år 67 38%
Barn/undom 10-17 år 14 8%
Vuxna 18-40 år 47 27%
Vuxna 41-60 år 20 11%
Äldre vuxna 61- 8 5%

Summa 175 100%

Att förneka vargens härjningar under sin storhetstid i Norden är inte bara naivt, det är ett hån mot alla vargdräpta, deras familjer och ättlingar. Lika naivt är det att säga att det inte kan hända igen när vi nu hyser varg så nära vår bebyggelse. Även om vi människor har förändrats så är vargen exakt densamma.
Skall vi verkligen ha en ökad varg population ????,när historien talar sitt tydliga språk ????

64. Desperation......

2012-02-25 21:52

Dom har hamnat i ett desperat läge,och när ingen ställer upp längre mot er,så blir det väl som vanligt och ni tar till tvångsmedel för att få er vilja fram,,,
En sak slår mig med häpnad ,denna iver denna desperation att ha varg till varje pris,och utan en tanke på dom som måste dras med eländet , Vadan denna desperata iver till att ha varg???
Finns det någon här , eller rent av ni på redaktionen kan svara på denna fråga och kasta lite ljus över det hela,
Denna ivriga desperation dom har och varför dom skall ha varg till varje pris???
Det vore intressant få ett svar på detta.

63. #50 Torbjörn E

2012-02-25 17:02

Hur mycket mark äger du?Du kan ju bjuda dit nvv med sina flyttvargar,då är det inga problem.Om inte annat kan ju snf köpa mark och lägga för fäfot.
Men som sanna(gröna)kommunister vill ni ha verksamheten på andras ägor.Det har redan gått för långt,nu sätter vi markägare ned foten och säger NEJ!

62. Helene Lindahl Vik

2012-02-25 17:02

Du vädjar till markägare, jakträttsinnehavare och jägare !!!
Men hallå i vilken del av världen lever och verkar DU egentligen i med din profession ?
Djurbönder, djurägare, tamdjursägare, fäbodbrukare, glesbygdsbor, landsbygdsbor, samer, jägare, you namne it.
Dom, vi, många i Sveriges avlånga land har VÄDJAT, i närmare tjugo års tid till Naturvårdsverket, Länsstyrelser, Lokalpolitiker, Kommuner om att den svenska rovdjurspolitiken (då främst varg) är helt uppåt väggarna fel.
Var har ni varit under denna tiden ?
Gång efter annan så blev, blir ovan nämnda grupper överkörda med löften, lovord och än mer löften.
Om hjälp vid problem med rovdjur.
Var och när ska dessa löften införlivas, för ovan nämnda grupper ?
Sveriges befolkning blev lovat ett tak om MAXIMALT antal vargar på 210 stycken individer enligt riksdagsbeslut!! Av dom då sittande ministrarna Erlandsson/Carlgren.
Dom flesta större intresseorganisationerna (ingen nämnd, ingen glömd) gick med på en mängd vilkor, och då även till VISS DEL även grupperna i andra stycket.
För att Sverige skulle kunna hysa en vargpopulation, som under åren har ändrat namn som svensk, skandinavisk, invandrad. Och då till råga på allt, utrotningshotad !!!
Var och när blev den det ?
Och vad händer ? Jo allt revs upp över en natt och till VILKEN NYTTA ?
Nyttan av frustration, maktlöshet eller än hellre VI HAR MAKT, OCH GÖR SOM VI VILL !!.
Och nu har DU Helene Lindahl Vik, bara magen att ens VÅGA
VÄDJA till MARKÄGARNA, JAKTRÄTTSINNEHAVARNA om HJÄLP !
Och dessutom offentligt !!! SKÄMS PÅ SIG.
DIN VÄDJAN är nog inte så mycket VÄRD tyvärr, eftersom FÖRTROENDET till Nvv och Sveriges länsstyrelser i
dom län som idag hyser varg på ett eller annat vis, är FÖRBRUKAT av dom flesta i grupperna i andra stycket.
Kanske det kan vara på sin plats att börja fundera på eller utreda begreppet ORSAK och VERKAN innan du vädjar om hjälp.
Så ALLA djurbönder, djurägare, tamdjursägare, fäbodbrukare, glesbygdsbor, landsbygdsbor, samer, jägare m.m.
Vi vädjar till varandra, hjälper varandra och stöttar varandra i denna hopplösa cirkus.
Men kanske det viktigast av ALLT att VI håller på VÅR RÄTT som brukare av markerna.
Denna paragrafen är nog den mest demokratiskt (populärt ord här, bland vissa) VIKTIGASTE IDAG när det gäller
utsättning av varg på privatägd mark.

Källa Rättsnätet.
Jaktförordning (1987:905)
Utsättning av vilt m.m.

41 § Vilt får inte sättas ut i frihet om inte annat följer av 12 a §.
Naturvårdsverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om undantag från första stycket.
Efter medgivande av markägaren och jakträttshavaren får Naturvårdsverket eller den till vilken myndigheten uppdrar detta sätta ut varg i syfte att åstadkomma en ökad genetisk variation i vargstammen. Förordnin(2011:188).


JAG SÄGER ABSOLUT NEJ.

61. Men HERREGUD!!!!!

2012-02-25 17:00

Tror dom verkligen själva att vi jägare och markägare litar ett dugg på dom nå mer?
210 frilevande vargar senast 2012-12-31!
Sedan kan dom BYTA djurparksvalpar mot frifödda, utan att övergå 210 st totalt OCH spridda i hela landet, skyddsjaktsansökningar ska ta max 1 dag!
VISA LITE VÄLVILJA NÅGON GÅNG MOT DRABBADE MÄNNISKOR!

60. Till Lokungen

2012-02-25 16:59

Bra Skrivet.
Jag säger bara en sak
!!! UGH !!!

59. Bondfångeri

2012-02-25 00:00

BONDFÅNGERI !!! Det är vad Lindahl Vik försöker sig på. Hon framställer vargutplanteringen som något positivt!!! Det är ju självklart att det ENDAST finns NEGATIVA konsekvenser för markägare som säger ja till detta spektakel.
- Deras grannar blir fly förbannade
- Deras eventuella arrendeintäkter från jakt kommer att minska, om någon överhuvudtaget vill jaga där
- Deras fastighet minskar i värde
- De får fler vargar som orsakar ännu mer problem
- De får fler rovdjurstjänstemän som ränner omkring i deras skog och kör med helikoptrar och andra fordon
Naturvårdsverket är överhuvudtaget inte intresserade av att minska vargproblemet, de vill bara ha MER VARG, och då passar det bra att leta rätt på en lättlurad skogsägare som man kan tuta i vilka lögner som helst.
Detta kallas BONDFÅNGERI på ren svenska. Hoppas att ingen markägare eller jakträttsinnehavare går på Naturvårdsverkets försmädliga planer.

58. Är du arg, Torbjörn?

2012-02-24 23:59

Jag känner inte igen tonen i ditt inlägg, inte minst saknar jag, med vänliga hälsningar och önskan om en trevlig helg.
Jag har aldrig hört en miljöpartist som har sån stor tilltro till EU. Det är inte länge sedan krav på utträde ur unionen stod högst er agenda. Nu skriker du på Eu domstolen hela tiden. Det mest patetiska är att du tror att EU kommer att expropriera all privat mark i Sverige. En av de mest fundamentala ståndpunkterna inom unionen är rätten till sin egen egendom Torbjörn. Att styra och bestämma över sin egen mark. Torbjörn du måste också ha missat att undersöka ägarstrukturen i Sverige. 2010 fanns det 329 471 skogsägare i Sverige, och nästintill 85 % av alla skogsmark är privatägd. Endast 17 % ägs av staten eller stads kontrollerade aktiebolag. Du brukar hävda att rättvisan ska ha sin gång och som nämndeman kan man kräva att du respekterar de lagar som finns i landet. Dessa lagar styr utplaceringen av ohyran du förespråkar och ger oss 329 471 skogsägare rätten att säga nej. Till det kan du addera ett par hundra tusen av det djävulska släktet marklösa jägare som också ska godkänna utsättningen. Inte undra på att du är på dåligt humör Torbjörn och att du och dina gelikar på NVV tycker sig ha det motigt nu. Jag är ganska säker på att åtminstone 329 000 skogsägare sitter med ett leende på läpparna och väntar på ett telefonsamtal från NVV, jag är en av dem. Mitt råd till dig är att köpa dig ett skapligt skifte i ett revir, priserna är otroligt låga i vargrevir så du har säkert råd. Då kan du vara med och förespråka utsläpp på din mark. Tråkigt nog fick nog NVV på tafsen när de släppte hybriden i Östervåla härförleden så du måste köpa ett helvetes skifte om dom ska våga trixa med utsättning på din mark. Jag kommer också att följa Leif Karlssons råd att låta Bergvik komma och titta på skogen och lägga ett bud. När de gjort det ska jag ta en diskussion med dem om varg. Tror du att de får köpa skog av oss Torbjörn? Nu har vi enat oss på landsbygden så nu börjar det kosta pengar både kors och tvärs att köra över oss så nu är vargen vid vägs ände Torbjörn. Till sist Torbjörn ska du få ett gott råd till för nu råder det nya tider. Istället för att tjyvanmäla Sverige till EU hela tiden är det nog bättre att försöka argumentera för din sak. Börja med att ge mig En ENDA god sak vargen för med sig för oss 329 471 skogsägare som bor på landsbygden.
Med vänlig hälsning Lokungen
Ha en trevlig helg för det ska jag ha. Ikväll blir det en riktigt stor whiskey av finaste sort

57. Ang.Varg.

2012-02-24 23:59

vargen skapar problem för djurägare som får sina tamdjur, eller renar dödade och för jägare som inte längre kan släppa sina jakthundar och som får mindre vilt att jaga.
Dessutom är vargen ett stort rovdjur som är “potentiellt farlig för människor”, och i synnerhet “barn”.
På 1700-talet dödades fem barn i Sverige och på 1800-talet dödades 8 barn och en kvinna, innan den blev utrotad.
Och I finska Åbo fick ett 20 tal skolbarn sätta livet till av en vargflock.
Många påstår att vargen är helt ofarlig, Den bör behandlas med respekt,och inte som ett #“GULLEPLUTT DJUR”# eftersom en varg har kapaciteten att döda en människa på mindre än en minut.
Den är inget odjur, den är ett "rovdjur", och rovdjur livnär sig på att döda andra djur, det är dess funktion i naturen.
Problemen som kan uppstå i närkontakt med människan och dess näringar, gör att den alltid har blivit förvisad till glesbygden och vildmarken.
Vilket nu myndigheterna totalt struntar I,Och vad folket där säger och helt utan en konsekvensanalys vill öka på varg populationen och därmed öka på riskerna för varg attacker,Likt det som en gång varit och har med fakta verkligen hänt.

56. Rysk polis i strid med vargar

2012-02-24 23:58

Myndigheterna i Pitkäranta i ryska delrepubliken Karelen ska undersöka om polisen gjorde rätt när de tog till vapen i en kamp mot vargar i måndags.
***
Polisen larmades till en byggnad i staden och fann en flock vargar utanför entrén.
- När poliserna klev ur sin bil såg vargarna dem och en av vargarna försökte attackera. Polisen sköt flera skott varpå vargen föll till marken.
***
När vargen dödades försvann de andra vargarna mot skogen, berättar en polistalesman.

55. Bra Torbjörn

2012-02-24 13:56

Det tycker jag också att EU ska göra, då blir det snart som I Finnland,Estland, Lettland med flera länder,vargstammen kommer snart att halveras också här med EU;s goda minne och på sikt minimeras, för dom kan väl inte bara särbehandla Sverige?
Och Tobbe, glöm inte att läsa boken"VARGEN ÄR VÄRST" beställ den genast fråm Bokia.

54. Vi ska ha varg

2012-02-24 13:53

Sade envåldhärskaren Torbjörn Eriksson som för övrigt lovat att aldrig mer provocera på den här sidan ! Snälla TB E håll dina löften !!

53. Torbjörn #50

2012-02-24 13:52

Nej,vi skall inte ha varg...och fler och fler inser detta faktum.

52. fel torbjörn..

2012-02-24 13:52

inte VI att du vill ha varg vet vi redan.
tro säkert att EU domstolen kommer att titta på vargpolitiken mer objektivt än du tror och inte bara lyssna på SNF och SRF vinklade argument.

51. 48. Gustav

2012-02-24 13:52

Mycket intressant program som du tipsat om. Förstår ännu mer hur myndighetspersoner i Sverige mörkar vad som egentligen hänt - och händer nu?
Här skulle verkligen ett svenskt "Uppdrag granskning" börja gräva bland gamla lik i garderoberna, och tydliggöra vad som hänt kring vargens återkomst till Sverige. Jag har mycket svårt att tro på att så många vittnesuppgifter skulle vara osanna - nej; här framgår det mycket tydligt var lögnerna ligger.

50. Vi ska ha varg.

2012-02-24 10:23

Det bästa vore om EU tog hand om hela vargfrågan och att det snarast togs upp till prövning i EU domstolen.

49. Håller med dom flesta här

2012-02-24 10:23

Som i Roberts inlägg

"Jag tror inte på någon ändring i myndigheternas attityder förrän vi också har attacker mot människor.
Då får vi svart på vitt på vad som är viktigast, ej utrotningshotad varg eller befolkningen.
....
Detta är inte så långt borta om dom nu ska hålla på o laborera med vargstammen.Detta har hänt och kommer att hända igen,i och med ökad vargpopulation.
**********
Hur många tycker att detta börjar likna ett nytt "Jurassic Park"???
***
En fras ur filmen
#"Naturen finner alltid en utväg!"

Med denna fras refererar jag till ett annat inlägg där dom säger att ha kontrollerad varg jakt och hålla samma nivå antal på vargstammen..

Tjoflöjt för det,därför nämner jag denna fras ""#"Naturen finner alltid en utväg!"

Med detta menar jag att kontrollerad jakt kommer ej att fungera..

Hemska tanke.
....
Jag ställer mig bakom som alla andra...

VARG,,,NEJ TACK

48. Flytt igen ?

2012-02-24 10:12

Vänner! Ni som inte sett filmavsnitten på youtube (6 st) då uppmanar jag att göra det, där ser ni hur vargen flyttades in i Sverige. Programmet är gjort av uppdrag granskning i Norge
här kommer länkarna, håll till god.

http://www.youtube.com/watch?v=wY8zDeChDGI

http://www.youtube.com/watch?v=lIPUQx4aquQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=lBViYhk4RfY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=xpuZcEw4iK4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=CBgP3_QhObc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=KwV3_xt3mEA&feature=related

47. Hur tänker dom?

2012-02-24 10:09

Nu vädjar dom om hjälp av samma människor som de "gett fingret" åt i över trettio år...
Detta har jag väntat på...
!!Kiss my ass NVV!!

46. Hahaha

2012-02-24 10:09

Jag har läst artikeln igen och tar den som torsdagsmys. Uppdraget måste liknas vid att sälja sand i sahara eller is till groggen på Grönland. Dom kanske ska kolla om grabbarna som fick sparken av SJF är lediga. Dom hoppade på ett liknande uppdrag när dom skulle ut i landet och värva medlemmar till SJF

45. Rädd om jobbet

2012-02-24 10:09

"Hon" är väl rädd om sitt jobb, eller är hon inte riktigt .... Naturvårdsverket måste väl ochså fråga allmänheten,det är nog många som inte vågar gå ut i naturen om där finns varg .Min fru skulle inte våga detta.

44. Helt fel NVV

2012-02-23 17:01

Vi ska inte ha varg över huvud taget, har inte NVV förståt?
När ska ni fatta vad vi säger?
Vad bidrar vargen med till Sverige? Bara problem och en nettoförlust som en idiot kan begripa att det är FEL! När ska ni lära er att lyssna på folket?
Vi vill inte ha vargen punkt,ende,fenito,end!

43. jaha

2012-02-23 17:00

210 st vargar. Då förstår jag att du är villig att ha dessa vargar på din mark, eller hur. Då kan du väl också gå med på att släppa ut dessa "genetiskt viktiga vargvalpar" på din mark, eller hur. Vi som haft detta elände i > 20 år ser det inte som möjligt. Det finns inget stort Yellowstone i Sverige. Det finns ingen vildmark som kan hysa denna vargstam. Ska det vara så svårt att ta till sig?Du kanske inte var drabbad då vi under många år inte hade mer än knappt 180-190 på grund av forskarnas påstådda stora tjuvjakt och då kan jag förstå att du vill vi ska ha dem. Nej ingen frilevande varg och om vi av eu måste ha en vargstam hys dessa då i stora hägn typ nationalparker.
Problemet löst och alla nöjda och glada.

42. Hahaha

2012-02-23 17:00

Det var det värsta, har dom blivit tagna i nackskinnet av regeringen? NVV kanske måste börja följa svenska lag nuförtiden, Intressant. Nej ring gaphalsarna i SRF SNV Djurens rätt och allt vad det heter. Majoriteten av svenska befolkningen är ju för varg säger dom, så det kan väl inte vara några problem att hitta positiva jägare och markägare. NVV vädjar om förståelse ja jag säger då det.

41. Tortyren fortsätter

2012-02-23 16:59

Jag har pga vargen sedan ett par år ingenstans att släppa mina hundar. Har två marker som är fulla av varg. Tillhör dom som har en familj som är väldigt fäst vid hundarna så att släppa bland vargar är uteslutet. Ibland har jag tur och någon av min kompisar som har marker i än så länge vargfria områden ger mig möjligheten att få släppa hund. Det som för mig har varit och fortfarande är en livsstil har blivit så förändrat till det sämre för att inte säga ohållbart, att gränsen för vad jag kan acceptera sen länge är passerad. Dessutom så har jag sen ett par år hundar som helt enkelt inte får utlopp för det dom är avlade för nämligen att jaga, vilket som hundägare är helt oacceptabelt.
Att med det här hela tiden titta på när NVV, politiker etc etc hittar på det ena efter det andra för att lägga pengar på något som bara (i mina ögon) förstör så är det som att utstå psykisk tortyr, år efter år!
DÅ kommer NVV och vädjar till markägarnas tillstånd för att släppa ut ännu mer vargar, låt vara valpar, för att få oss att tro att då kommer licensjakten tillbaka. Det är ännu bara ett utspel som drivs på av vargälskarna på NVV och som ännu mer manifesterar vargen i Sverige.
Tortyren fortsätter för oss som älskar jakt med småhund och förstärker bara den här situationen som vi befinner oss i.
Jag tycker det hela är smaklöst och helt i avsaknad av empati med alla oss som är drabbade.
Jag efterlyser politiker som törs stå upp och emot den här cirkusen som dessutom kostar månghundramiljonbelopp årligen, men det verkar vara att begära för mycket.

40. En liten fundering

2012-02-23 15:38

Genetiskt viktiga viktiga vargvalpar sätts ut ! Dom kommer att försöka bilda revir om 2-3 år . Genetiskt viktiga revir. Men var i Mellansverige ska dom få plats ? Dä är ju fullt redan nu.

39. 210 stycken!

2012-02-23 15:29

Alla inblandade instanser har tappat ALL trovärdighet!
Ta ner den där hybridarten till 210 stycken först och främst, som vi en gång kom överens om.........därefter kan vidare diskussioner börja. Ej förr!!!!!

38. Håller med # 21

2012-02-23 15:29

Decimera stammen till ett minimum innan genetisk förstärkning påbörjas! Uppenbart!

37. Kramarinvestering

2012-02-23 15:28

Nu gäller det för kramarna att fort gå till banken och låna stora pengar för att gemensamt köpa stora arealer mark, där dom kan förvalta och gulla med sina kelingar.
200-300 Tkr x 3000 medlemmar blir en skaplig början.
Det dom tror på måste få kosta.
Frågan om det finns några som vill sälja mark bara.
Kanske dom kan få bra pris i t.ex. Sibirien.

36. värde?

2012-02-23 15:28

citat: Därför vill vi återigen framhålla värdet av att den svenska vargstammen blir mer livskraftig.
För vem????
Inte för:
- småmarksägare!
- lappar!
- glesbyggdsbefolkning och deras barn!
- djurbönder!
- hundägare!
- jägare!
Dom som ska tvingas leva sida vid sida med vargen har absolut INGEN som helst nytt av dom. VI VILL INTE HA DOM!!!
Rovdjurskramare, åk å krama dom på skansen och tvinga inte oss som vill leva ifred med våra djur på landsbyggden!

35. Böna ni

2012-02-23 15:28

Tror ni verkligen att mariteten av Svenska folket är IDIOTER

34. Vädjan, jo jag tackar

2012-02-23 15:28

Vädjan? NVV hade kört över oss som vanligt om inte lagen hindrat dem.
Men problemet är att NVV på detta sätt också försöker lägga över ansvaret för en havererad vargpolitik på jägarkåren/markägarna.
Vore på sin plats att SJF/JRF och LRF klarlade för svenska folket att vi stod upp för överenskommelsen i riksdagen men regering/NVV svek den.
Vi ville lösa vår rovdjurspolitik i Sverige men SNF/SRF tog den till Eu.
Regeringen /NVV försvarade inte riksdagsbeslutet utan lät sig enkelt toppstyras av Eu-kommissionären, så enkelt att en dold agenda kan anas.
Därför har vi ingen anledning att delta i en rovdjurspolitik som ur landsbygdsbefolkningen och jägarnas synpunkt är en katastrof.
Valputsättning utan reduktion av inavlade djur innan är dessutom genetiskt ineffektiv och bara ett skådespel för Eu-kommissionären

33. Ge och ta...

2012-02-23 15:27

...om det är för att stärka den svenska vargstammen och det är så viktigt att få in nytt blod så borde de kunna GE först innan de skall TA av oss först.. Tex att vi får skjuta ner stammen i hållbar nivå (vi blir ändå aldrig av med dom) och sen kunna prata om utsättning, för att på det sättet skapa acceptans hos folket! Sätt upp lite beståndsmål och bättre vilkor för skyddsjakt m.m så skall de se att det kanske ändrar lite åsikter och att eftersök kanske börjar ta form igen.. Det ligger i deras händer! Dags att börja visa landsbygdsbor, bönder, jägare och övrigt folk lite RESPEKT så får de kanske respekt tillbaka! Istället för att sitta där och vara fega bakom skrivborden! =)

32. Jag VÄDJAR också.......

2012-02-23 15:27

om att få SLIPPA rovdjuret varg i skogen och dess omnejd. Jag och mina hundar (och alla andra drabbade, djur som människor) vill ha tillbaka vår livsstil och trygghet, som vi har byggt upp under så många år UTAN varg.
Alla som har förlorat tamdjur,hundar,livskvalité,livsverk etc......har NVV lyssnat på dem?
Allt handlar nu bara om att inte tappa ansiktet inför regeringen och EU, utan utföra regeringsuppdraget oavsett konsekvenserna för landsbygden (och Sverige?).
Den dag NVV står upp och säger "Nej, nu lägger vi ner Projekt varg. Vi har lyssnat på de drabbade, vargen passar inte i vårt land. För många andra djur plågas och så många människor blir lidande. Risken att sprida dvärgbandmasken ökar och även ev.rabiesrisk finns. Vi har sett på andra länder runtomkring oss att när vargstammen blir för stor blir det STORA problem."
Regeringen kanske svarar:"Ok,ni vet säkert bäst".
Nej hoppsan, nu satt jag nog och drömde lite!
Förtroendet för NVV hos mig idag är 0, 0, 0, 0, 0........

31. NVV

2012-02-23 15:27

Alla som använder sunt förstånd i denna fråga bör vara på det klara med att NVV kommer att på alla sätt att kringgå det beslut om att markägare och jakträttshavare skall ge sitt medgivande för att sätta ut vargar. Hoppas att alla som är berörda av vargarna har förstånd att neka utplantering.
Sedan måste vi ifrågasätta om NVV skall ha rätt att fortsätta denna cirkus. Men så länge som Rovdjursföreningen och natur skyddsföreningen pumpar in pengar så fortsätter jippot. Naturskyddsföreningens man måste anses som den störste miljöförstöraren i landet så mycket som han åker till Bryssel för att lobba om vargen.

30. Dålig trovärdighet

2012-02-23 15:26

Naturvårdsverkets vädjanden och eventuella löften saknar värde. Rovdjurspolitiken i Sverige får inte ens vår egen regering lägga sig i. Den styrs på högsta nivå inom EU. Regering, NVV och EU har hittills inte visat landsortsbefolkningen vare sig respekt eller empati. Hur blir det nu, när vargen börjat invadera större tätorter? Jag tror inte på någon ändring i myndigheternas attityder förrän vi också har attacker mot människor.
Då får vi svart på vitt på vad som är viktigast, ej utrotningshotad varg eller befolkningen.
0-visionen blir allt klarare för var dag.

29. Jag ställer upp...

2012-02-23 15:26

Jag förstår att det inte är läge att jobba för en nollvision. Vad kan vi göra då istället? Vi måste börja ställa krav. Får jag ett löfte om att taket på 210 vargar, totalt i Sverigen, återinförs innan utsättning så kan jag säga ja. Det löfter ska följas med att när den (påhittade) genetiska statusen är bättre ska vargstammens tak vara 150 vargar. Allt här i världen bygger på sammarbete. Hittils är det bara vi jägare som har fått ge, inget har vi fått tillbaka. Det är dags för löften nu Helena om ni ska få något.

28. Stötande & brist på respekt!

2012-02-23 15:25

Helene Lindahl Vik, hur kan du och verket tro att någon kommer att gå på detta efter allt som ni har ställt till med. Har det inte gått upp för NVV att vi jägare och markägare i vargbältet vill bli av med ALLA VARGAR!

27. Klart vi ska hjälpa dom..

2012-02-23 15:25

Klart vi ska hjälpa NVV med det men inte förrän resten av EU har varg och lägger lika mycket pengar på vargen som Sverige...För vi är ju med i EU då ska ju alla länderna ha samma program och inte bara Sverige...
Och vill dom andra EU länderna inte ha varg ska inte Sverige ha det heller då gäller nolltollerans..

26. N-E-J

2012-02-23 13:37

Det finns bara ett svar: NEJ!

25. Komiskt

2012-02-23 13:21

Hoppsan nu vill man ha en dialog.
Tror inte jag ställer på detta jippo

24. N I M B Y

2012-02-23 13:19

Jag säger ICKE!
Eller som frihetsälskare uttrycker det här nedan.
Glöm det!

23. Vargrevir

2012-02-23 13:19

Borde inte sak samma gälla för utsättning av vargvalpar som att man inte kan släppa en hund på en för liten mark där risken att drevet kommer att gå på grannens mark.
UT UR EU!

22. Nytt hjärnsläpp?

2012-02-23 13:19

Hur tror man att folk är funtade i huvudet? Här har man lurat oss så att vi mist licensjakten och inte nog med det så skall EU bestämma över jakten i Sverige. Nu har ni på NVV "skitit i det blå skåpet". Kom inte med en vädjan till oss markägare och jägare en gång till förrän vi fått genomföra minst två jakter och ett definitivt ja till att Sverige får sköta sin jakt själva. Ni får mitt ja över min döda kropp!!!!

21. Genetik

2012-02-23 13:18

Ska man tro denna forskare måste först antalet hållas nere för att ny gener ska ge effekt. Inavelsgraden kommer ytterst lite att förändras med en stam som får växa fritt.
http://blogg.slu.se/forskarbloggen/

20. Sveket!

2012-02-23 13:18

Med 85% majoritet klubbade Sveriges riksdag beslutet om en livskraftig vargstam om 210 djur. Stammen skulle hållas omkring 200 -300 djur.
Detta demokratiskt fattade beslut gäller som bekannt inte längre.
Magstarkt att nu komma och be om "förståelse" för en rovdjurspolitik som är utom all kontroll.

19. Vadå förståelse

2012-02-23 13:18

Varför skall vi ha förståelse för verket, de blundar ju totalt för alla oss på landsbygden, fäbobruk jägare hunduppfödare,lantbrukare samt alla oss som känner oss överkörda.

18. Jo visst sörrö!

2012-02-23 13:18

Snälla snälla jägare och markägare!
-Kan vi inte få fortsätta förstöra er jakt och ert fastighetsvärde!?
Hallå, det är vi, Naturvåldsvärket, vi som gör vad som faller oss in utan att fråga.
Hallå!!! -Kommer ni ihåg oss?
Jorå, sörrö! Er glömmer man inte så lätt!!!
NVV kommer att göra som dom gjort tidigare, strunta blankt i vad människor tycker och kör över de drabbade.
Lokal förankring inne i Storstockholm möjligen.
Bland de drabbade? Där är det ointressant.

17. Har....

2012-02-23 13:17

...NVV varit på charmkurs eller????? Efter att i alla år ha kört sitt eget race utan att fråga varken gud eller fan om lov så kommer man nu med skeden i vacker hand....Skumt! Finns säkert en hidden agenda någonstans.

16. Förståelse ?

2012-02-23 13:17

Nvv får väl lika mycket förståelse som dom själva visat boende-brukare-jägare på landsbyggden som är drabbade av ohyran som vargen är.
Det finns väl förmodligen ingen som är så dum att hjälper Nvv med detta efter hur Nvv behandlat-Mörkat-ljugit om ohyran.
Att hjälpa Nvv vore ju lika med att begå självmord man skulle bli utfryst ur bygemenskapen-jaktlaget
man skulle stå där helt ensam.
(Lycka till Nvv, Ha-ha-ha-ha (ironi))

15. LURAD ÄNNU EN GÅNG

2012-02-23 13:17

NU ÄR MARKÄGARE OCH JÄGARE OCH FOLKET PÅ LANDET PÅ VÄG ATT BLI LURADE ÄNNU ENG ÅNG AV POLIKTER OCH NATURVÅRDSV.
SÄG NEJ TILL ALLA FÖRSLAG OM VARGFLYTTNING, OAVSETT DET ÄR VUXNA ELLER VALPAR

14. Man brukar väl säga...

2012-02-23 13:16

...SOM MAN BÄDDAR FÅR MAN LIGGA

13. Spelar nog ingen roll

2012-02-23 12:31

om markägaren säger nej till utsättning. NVV kommer ändå göra det. Dom har ju mörkat allt annat under alla dessa år så varför skulle dom bry sig å fortsätta med deras spel :)?

12. Upplurade

2012-02-23 12:31

Har vi väl blivit så det räcker och blir över av denna myndighet(m.fl.),nä säj stopp, vi får inget tillbaka var så säker. Det föds väl vilda valpar så det räcker och blir över.

11. Vargrevir ca 50 000-75 000 ha.

2012-02-23 12:31

Om det skall anses förankrat med valp utsättning som då lagen säger.
Måste väl samtliga markägare brukare inom ett område om minst ca 75 000 ha ge sitt tillstånd till det.
Det måste väl anses som ett minsta krav gentemot Myndigheterna.

10. Livskraftig

2012-02-23 12:31

vi har haft varg i 20 år här i dala-floda. vi vill inte ha en enda varg här. vi som bor på landsbyggden ska väl kunna ha våra intressen kvar, men vädja på ni.

9. Naturvåldsverket?

2012-02-23 12:30

Hur kan man tro på förståelse från landsbygden, när Naturvåldsverkets förtroende från befolkningen som berörs av denna pågående "ickeförvaltande" rovdjurs(varg)politik inte bara ligger på 0 - utan många minustecken? Förståelse från bara ett håll? Glöm det!

8. Demokrati eller???

2012-02-23 12:30

"vädjar om förståelse"... i 15 år har man vädjat till Naturvårdverket att de kan försöka sätta sig in i hur det är att bo i ett vargrevir men bara mötts med översitteri och lögner!

7. Säg nej!

2012-02-23 12:30

Rörande att se NVV,s vädjan som i grund är riktig, felet är dock att vi nu har en alldeles för stor stam av inavlade vargar. Kräv först en halvering av vargstammen innan man börjar prata genetisk förstärkning.

6. Medlem i Rovdjursföreningar!

2012-02-23 12:29

Det borde väll finnas hur många markägare som hellst i vargdistrikten som är "stora" markägare och medlemmar i Rovdjursföreningar som säger ja till detta!!! Nej, vänta lite nu, de har ju mest postnr. som ligger i de stora städerna och samhällerna som dessa medlemmar finns! Hur liten mark är godkänd för detta vargvalps utsläpp? Får man ha varkvalpar på sin balkong och hur många?
Vem säljer sig till detta spektakel som markägare till att både förlora jagtmöjligheten och möjlighet att hyra ut jaktarrendet om det inte redan tyvärr är kört i dessa marker med dagens vargrevir i dessa marker!!

5. Vadå?

2012-02-23 12:29

Vadå livskraftig stam? Många av oss vill inte ha någon vargstam överhuvudtaget.
Varför skulle vi då medverka till utsättning genom att samarbete med NVV som inte gjort annat än fört oss bakom ljuset och ljugit för oss.
Kom igen NVV! Se er själva i spegeln så inser ni nog varför allt förtroende försvunnit.

4. NEJ

2012-02-23 12:29

nej, nej, räcker inte 40% årlig ökning, och sverge kommer aldrig att få bestämanderätt pga div tokar i mindre föreningar

3. Vädja på ni!

2012-02-23 11:29

Förståelse? Tror inte det!

2. Troligen

2012-02-23 11:29

Att detta " vilket i förlängningen kan göra att Sverige får större möjligheter att fatta egna beslut om vargstammen framöver, kommenterar Helene Lindahl Vik." Skulle ske är ju föga troligt NVV har ingen trovärdighet i det fallet. Och att markägare och jakträttsinnehavare skulle ge sitt samtycke till något som avsevärt försämrar deras liv är ju lika troligt som att komunalskatten skulle försvinna och grisar flyga.

1. Hört den förut!!

2012-02-23 11:27

Ja eller hur!!!, det här kommer NV att få problem med. Dom har ju inte "rosat" marknaden förut och fötroendet är borta för länge sen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons