• Allmogejakt

Verkets nya viltstrategi ska ge balans

AktuelltPublicerad: 2015-06-30 13:57

I dag har Naturvårdsverket presenterat sin nya strategi för att utveckla svensk viltförvaltning. Ledorden är balans mellan olika intressen.

Den nya strategin som Naturvårdsverket tagit fram tar fasta på de positiva värdena med viltet, skriver verket i ett pressmeddelande.
Visionen är ”en viltförvaltning i balans gör att alla kan uppleva viltets värden”.
– Vi har tagit fram en vision och en strategi som är en nystart där vi pekar ut riktningen för svensk viltförvaltning som helhet. Vi vill lyfta fram viltets betydelse som gemensam samhällsresurs till glädje och nytta för många människor, säger Eva Thörnelöf, vikarierande generaldirektör på Naturvårdsverket, i pressmeddelandet.

En resurs på många plan 
De positiva värdena innefattar viltet som resurs på många plan – som ekosystemtjänst, för jakt, för friluftsliv, för turism och som livsmedel. Detta ställer krav på att alla tar ett gemensamt ansvar för den gemensamma resursen.
– Ett exempel på det gemensamma ansvaret är vikten av att förebygga och minska skador. Det är en förutsättning för en viltförvaltning i balans, fortsätter Eva Thörnelöf.

En vägvisare i förvaltningen 
Strategin ska vara en vägvisare i en modern och effektiv viltförvaltning, där utgångspunkten är viltets värde och betydelse för människor och verksamheter. Fokus ligger på att främja brukandet av viltet som resurs, förebyggande av skador och problem som orsakas av vilt, skapa en tydlig och förutsägbar viltförvaltning och denna ska också bygga på kvalitetssäkrad kunskap och samarbete ska ske med andra länder.
Strategin ska ligga som grund för Naturvårdsverkets eget arbete och som en vägvisare för andra myndigheter och aktörer.

Vill göra vissa förändringar 
Den föreslår även förändringar på nationell nivå i arbeten med viltförvaltningen:
”Vi har identifierat några områden där Naturvårdsverket vill ha tydliga uppdrag. Vi vill bland annat medverka till att främja brukandet av vilt. I strategin beskriver vi hur näringar och fritidsintressen kopplade till viltet kan ges bättre förutsättningar för att utvecklas”, skriver Naturvårdsverket.
Samverkan mellan olika myndigheteter är också en förutsättning, menar Naturvårdsverket.
– Här förslår vi att viltförvaltningen blir en del av Miljösamverkan Sverige för att stödja en fortsatt regionalisering av viltförvaltningen, avslutar Eva Thörnelöf.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Tala med kluven tunga!

2015-07-02 08:34

Hoppas och tror inte att någon går på NVV flört med oss på landsbygden. De har med all önskvärd tydlighet, under lång tid (alltid), gjort livet surt för oss. De har motarbetat oss och struntat i vad både landsbygdsbor och olika regeringar kommit med. Nej, er tid är ute! Släpp jakt och viltvård till en ny myndighet snarast så det blir lite ordning på torpet.

5. Balans, men med eller utan människan?

2015-07-01 11:07

Det är uppenbart för alla som kan tänka att SRF och miljöfascisternas idé av "balans" är just en "natur" i "Balans" utan människans påverkan.
Hälsa hem alla glesbygdsbor om detta skulle vara verklighet.
Skånes Baroner kommer att kunna skjuta bort allt som stör deras monokultur av bulk mat för veganerna i storstäderna.
Glesbygdens kreatursbönder kan dock inte räkna med annat att de hamna på fel sida av "balansen" och får snällt packa upp och flytta till betonggetton.
Att ge ännu mera kontroll över landsbygden till Naturvåldsverket och tro att det bli bättre ??? Skojar du?

4. Varg

2015-07-01 08:43

Problemet blir ju med nya riktlinjer lätt att lösa. För att skapa balans krävs två jämlika vikter. Värnarna vill ha 100% av vargarna kvar, motståndarna 0% kvar. Lösningen - skjut bort 50%. Nästa år samma sak. Alla nöjda!

3. Det man inte säger men menar...

2015-07-01 08:41

Jaktens roll ska minska och rovdjursturismen tillåtas öka, därför ska Sverige ha fri utveckling av vargstammen med därtill hörande turism.

2. Ord...

2015-06-30 16:13

...för fortsatt tramsande!

Om de menar vad de säger, "Fokus ligger på att främja brukandet av viltet som resurs, förebyggande av skador och problem som orsakas av vilt, skapa en tydlig och förutsägbar viltförvaltning och denna ska också bygga på kvalitetssäkrad kunskap och samarbete ska ske med andra länder.", så betyder det att man tar till sig av Rysslands kunskap av varg och tar bort den från vår fauna.

1. Sista rycket...

2015-06-30 16:13

...för att försöka hålla sig kvar på marknaden, om det nu blir en ny viltmyndighet. Lite sent påtänkt kanske...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere