• Allmogejakt

Veterinärnej till ”GPS-avlivning”

AktuelltPublicerad: 2015-02-17 11:44

Det var länsveterinären i Jämtlands län som tog beslut att forskarnas GPS-utrustning inte fick användas vid avlivningen av Tandsjövargarna.
– Min tolkning är att forskarnas tillstånd inte omfattar avlivning av vargarna, säger länsveterinär Johan Olsson.

Jakt & Jägare berättade på måndagen att länsstyrelsen i Jämtland fått nobben att hitta de skadegörande vargarna med hjälp av vargtikens sändarhalsband.
Det fördröjde avlivningen av tre vargar i två dagar. Istället för att söka vargflocken med hjälp GPS-utrustningen fick avlivningspatrullen ringa in vargarna på marken.

Överlät avgörandet till veterinären
Vargtiken utrustades med sändaren av vargforskarna vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
– Vi är osäkra på om Djurförsöksetiska nämndens regler medger att pejlingsuppgifterna används vid avlivning. Vi sa till länsstyrelsen att vi lämnar ut pejlpositionerna, under förutsättning att länsveterinären tillstyrker det, säger chefen för vargforskarna på Sveriges lantbruksuniversitet, Håkan Sand.

Regler för djurförsök
Ärendet gick då för avgörande hos länsveterinär Johan Olsson och han sa nej.
– Den generella regeln är att du inte kan börja sväva ut och göra en massa andra saker med ett djur, om du har tillstånd för djurförsök. I värsta fall förlorar du tillståndet och blir åtalsanmäld, säger Johan Olsson.
Vargforskarna har i sitt tillstånd för djurförsök fått lov för infångande, sövning och märkning av vargarna. Något tillstånd för att använda pejlutrustningen för avlivning finns inte.

Vill att högre instans provar
I och med att forskarnas hantering av vargarna räknas som djurförsök kommer de automatiskt att omfattas av djurskyddslagstiftningen.
– Eftersom det inte står någonting om jakt och avlivning i tillståndet, är min slutsats att informtionen från pejlen inte kan användas för det, säger Johan Olsson.
Han menar nu att den här frågan, om samhället ska kunna ta hjälp av forskarnas GPS-signaler för att avliva skadegörande vargar, måste prövas av högre instans.
– Min bedömning är att Djurförsöksetiska nämnden måste titta på saken och besluta vad som är möjligt, säger Johan Olsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Djurförsök och jakt är förstås två skilda saker

2015-02-19 11:28

Värmlänning - det står bortom tvivel att djurförsökstillståndet åtminstone inte gett sitt medgivande till det sistnämnda. Jag tycker det förnuftigaste i sammanhanget vore om forskarna lade till en passus rörande avlivning i skyddsjaktsändamål på ansökan om djurförsöksetiskt tillstånd. Om domstolen då godkänner detta, så är det efterföljande fritt fram att avliva vargen med hjälp av GPS-koordinater utan att tumma på juridiken.

11. GPS.

2015-02-19 08:14

Sätter man GPS på vargar för att forska på arten eller för att kunna avliva dom snabbt och enkelt om dom inte uppför sig? Tycks inte vara helt glasklart.

10. #6

2015-02-18 11:01

Hur kan du påstå att avlivning är djurförsök? Hur många renar hann denna varg lemlästa på de extra 2 dagarna tror du? Tror nog förr att veterinären tillhör Åse Schultz kompisgäng. Hela historien är inbakad i ett stort löjets skimmer.

9. Tydligen så...

2015-02-18 08:27

...ska inte forskningen användas till att underlätta för t ex djurägare som drabbas av vargarna. Förtroendet för förvaltningen av rovdjuren ökar knappast efter liknande ageranden. Sedan har jag svårt att se kopplingen mellan tvål i ögonen och avlivning av ett djur som gör skada. En effektivare skyddsjakt borde vara det mest skonsamma för djuren.

8. Johan Karlsson

2015-02-18 08:27

Hur fel det än känns så är jag nog tvungen att erkänna att du har rätt!
För att lagligen kunna använda GPS-sändarnas signaler måste man nog tillåta att djuren plågas ännu mer innan beviljade tillstånd till avlivning kan vinna laga kraft.

7. Påhitt och lögn.

2015-02-18 08:27

Tusentals (hundratusentals?) djurförsök utförs årligen. Inga av dessa utförs av jägare.
Nästan alla (99%?) slutar med det planerade avlivning av djuret.
Att påstår att avlivning inte täcks av ett sådant tillstånd är ren nonsens.

6. Det var nog rätt

2015-02-17 17:03

Beslutet var nog rätt, hur fel det än känns.
För klassas sändarmärkningen som djurförsök, då finns inga marginaler.
Om vi börjar "tumma" på reglerna runt djurförsök, då kan det bli riktigt illa.
Djurförsök är ju också att droppa tvål i ögonen på kaniner, ge apor olika antikroppar och studera mediners giftighet på hundar.
Och har sändarmärkningen hamnat inom den lagstiftningen, då tror jag det var riktigt att inte tillstyrka användandet av pejlen för avlivningen.
Sedan kan man ju naturligtvis lära av denna incident, och se till att avlivning och skyddsjakt ingår som del i tillståndet när sändarhalsband används.
Vilket nu skyndsamt måste kompletteras till alla övriga sändarförsedda vargar.

5. Det finns

2015-02-17 17:03

ett talesätt att blinda leder blinda, stämmer bra här.

4. Hårklyveri

2015-02-17 14:44

En imponerande lektion i "hårklyveri"! I alla djurförsök, angelägna för människors hälsa eller inte, bör väl finnas utrymme för en etisk och snabb avlivning av djuret? Hur motiverar länsveterinären två dagars störning genom förföljande och upprepad ringning framför en effektiv och snabb avlivning? Vem tar förresten ansvar för det fullskaliga försöket med landsbygdsbefolkningen, som får stå ut med följderna av odlingen av rysk varg i Sverige?

3. "Svåra beslut"

2015-02-17 14:43

Är förvånad över att märkning över huvud taget tillåts där helikopter är involverad. Varför? Av den anledningen att djuren utsätts för en stress som nog passerar det mesta! Björnar t ex kämpar förtvivlat i meterdjup snö för att undgå förföljaren från luften. Allltför ofta förses djuren med halsband som växer in och varar fast i huden?
Tänker vidare på björnen häromåret som under stort mediapådrag föstes upp från sitt vinteride för forskningens skull!
Vad gav denna forskningen?
Om nu samerna behöver hjälp för att snabbt få slut på störningarna i renhjordarna, vore det väl ändå "överkomligt" och försvarbart?

2. Sverige

2015-02-17 13:36

Detta kan bara hända i ett land som Sverige. När dum får styra dum. Å tok gör som dåre säger.

1. Vad skiljer?

2015-02-17 13:35

Om jag inte är helt ute och cyklar så användes pejlen till att avliva vargen väster om Älmhult i Kronoberg för ett par år sedan.
(Jag vägrar kategoriskt att namnge vilda djur!)

Var ligger skillnaden mellan dessa båda insatser? Var tillstånden olika eller gör veterinärerna olika bedömningar?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons