• Älgskadefondsföreningen

Vilda dovhjortar kan ge miljöbidrag

AktuelltPublicerad: 2012-04-03 18:27

Jordbruksverket har beslutat att markägare som har vilda dovhjortsstammar på sina marker kan få miljöstöd för betet, på samma sätt som de som har betande tamdjur. Anledningen är att betet från dovhjortar ger samma positiva effekter på betesmarker som från tamdjur.

Skogssällskapet konstaterade för ett par år sedan att effekten på skyddsvärda gräs och örter är lika positiv oavsett om det är vilda dovhjortar eller tamdjur som betar. Nu godkänner Jordbruksverket att betet från vilda dovhjortsstammar kan ge markägare rätt till miljöersättning som för tamdjursägare om man i övrigt följer regelverket.
– En välkommen nyhet för många jord- och skogsbrukare i södra Sverige, säger Skogssällskapets viltexpert Carl Pfeiff, som i en dialog med Jordbruksverket driver frågan.

Får pengar för fem år
Markägare som får miljöersättningen får den för en femårsperiod och om markerna inte betas som avtalat kan man bli skyldig att betala tillbaka.
– Dovhjorten är väldigt stationär och trogen sina betesmarker. Stammen är ungefär lika stor från år till år, om man inte drastiskt ökar jakttrycket är det ett säkert och bra miljöstöd med goda ersättningsnivåer – från 1250 till 3850 kronor per hektar och år, säger Carl Pfeiff.

Lönsamt alternativ
Detta kan göra att markägare kan få bättre lönsamhet av sina marker, eftersom det kan löna sig att byta tamboskap mot vilthägn. Vilt ger inte bara köttvärde utan också ett jaktvärde.
– väger vi också in miljöbidragen för hjortarnas bete så har vi ett intressant alternativ till konventionellt jordbruk, säger Carl Pfelff.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Vilket skämt

2012-04-04 13:17

Detta för att få markägare att sluta med köttproduktion och får uppfödning. Då slipper man betala ut ersättning när vargen är framme , för guds skull gå inte på detta

2. Aprilskämt

2012-04-04 08:14

Nu kommer det ytterligare ett aprilskämt. Jordbruksverket får väl bestämma sig. Är hjortarna vilda eller ska de vara i hägn. Det måste väl vara olagligt att hägna in vilda djur. Eller är det ett sätt att freda dom mot vargen, som är på frammarsch. Det är inte så enkelt som artikeln låter påskina. Det måste tas tuberkulosprover, åtminstone var man tvungen till det förr. Eller ska man få betalt för att vilda hjortar betar på markerna?

1. Miljöbidrag

2012-04-04 08:14

Tycker inte att det är ett bra förslag. Varför lägga mer börda på lantbrukaren och släppa in mer EU byråkrati än den vi har idag. EU medför inte något gott för landsbygden och det blir svårt med betestrycket. Vad har då för nytta kommit ut av detta.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB