• Allmogejakt

Vildsvin hett LRF-ämne

AktuelltPublicerad: 2013-05-28 10:13

LRF har riksstämma. Många av motionerna handlar om vildsvin, men även rovdjursfrågan avhandlas.

Den 28-29 maj håller Lantbrukarnas Riksförbund årsstämma vid Sånga Säby i Stockholm.
Totalt har det inkommit 76 motioner som ska behandlas under stämman.
Många av motionerna handlar om vildsvin och hur man ska hantera viltet. I flera fall föreslås att utfodring av vildsvin bör regleras hårdare och att jakten på vildsvin bör öka.

Vildsvin ses som skadedjur
Till exempel vill LRF Västra Götaland att det ska bli tillståndsplikt för den som utfodrar vildsvin.
LRF Östergötland tycker att vildsvinen på en del håll numera ses som ett skadedjur:
”Utvecklingen av vildsvinsstammen har med åren eskalerat. I många bygder är uppgivenheten total, där vildsvinet endast ses som ett skadedjur och där det inte längre går att tala om en förvaltning”, skrivs det  i motionen från Östergötland.

Motioner om rovdjursproblem
Även rovdjursproblemen finns med bland motionerna. Bland annat menar LRF Värmland att staten ska ersätta den förlust av jaktvärdet som fastigheter drabbas av vid rovdjursetableringar. Detta tar även LRF Västra Götaland upp, som dessutom menar att det ska finnas en lagstadgad rätt som medför rätt till ersättning för samtliga kostnader vid rovdjursskador.
De vill också att det ska utgå en intrångsersättning när Naturvårdsverket flyttar varg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Varför fokusera på ersättningar?

2013-05-28 17:08

Fokusera på problemet!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons