• Allmogejakt

Vildsvinen värst för lantbruket

AktuelltPublicerad: 2015-07-10 12:07

Vildsvinet är värsta skadedjuret för jordbruket, skriver Statskoll.se.
Under 2014 förstörde svinen 42 700 ton spannmål. I exempel Blekinge län förstördes tolv procent av havreskörden förra året av vildsvin.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

24. Asfalt

2015-07-15 18:24

Det är kanske vägar o bebyggelse som är största hotet mot grödorna? De dödar ju all möjlighet till växtlighet. Dvs politikerna och i synnerhet EU bär klart det stora ansvaret för skadorna i lantbruket . Kanske svinen också äter kålmal i Nicaragua så varför inte skicka dit allihop ?

23. Är vildgris värsta skadegöraren?

2015-07-15 16:36

Mycket tyder på att vildsvin inte är värsta skadegöraren. Det tycks insekter vara, och grisar äter skadeinsekter.
Läser man jordbruksstatistik så framgår det att skador på gröda till följd av insektsangrepp tycks ha varit betydligt högre i Götaland innan vildsvinen blev talrika. Minskningen, som vi kan ha grisarna att tacka för, täcker mer än väl deras kostnader. Därtill kommer intäkter från jaktförsäljning och kött. Södra Skogsägarna uppger att det i Götaland årligen dör 50000 m³ till följd av barkborreangrepp. Hur mycket mer det skulle ha varit gris förutan har jag inte sett någon uppgift på. Men på 70-talet var barkborreangreppen så svåra att en ny lag infördes den 10 mars 1977. Vi kan observera att de svåra barkborreangreppen som myndigheterna spådde skulle komma efter stormen Gudrun uteblev i stort sett helt. Skillnaden mellan 70-talet och nu är att då fanns inga grisar i skogen. Nyligen fick jag ett 200 m långt och 5 m brett område mitt ute i ett spannmålsfält uppbökat av gris. Glad blev jag inte, men jag menar att i stället för att peka finger åt vår vilda gris borde LRF undersöka om inte grisarna i själva verket är till nytta för såväl jord- som skogsbruk. Jag vill hänvisa till ett arbete av Freddy Miranda, SLU, avseende bekämpning av kålmal på vitkål i Nicaragua. Han fann att kemisk bekämpning av kålmal ökade skadorna från kålmal. Det ansågs bero på att bekämpning även dödade kålmalens fiender och ökade malens resistens. Hur mycket skadliga insekter vildsvinen äter har jag inte sett någon uppgift på, men det finns skäl befara att svinen minskar behovet av kemisk bekämpning i jord- och skogsbruk. Forskning bör kunna ge svar.

22. # 20

2015-07-15 16:35

Verkar som du missat hela poängen i problemet. Det är inte bristen på jägare med eller utan egen mark som fattas . Vi som har djurhållning o satsat på dyra byggnader etc ,etc kan oftast inte ersätta arrende marken med nya arrende i närområdet . Själv skulle jag inte bli glad om jag arrenderat jaktmark och helt plötsligt skall någon annan också börja jaga där. Kameran är inte problemet utan dom som kollar på bilder utan att jaga. Det som flertalet kallar åtel är rena utfodringsplatser , se annan artikel i JoJ .

21. Tja.....

2015-07-15 16:34

Är det inte så att om grisen är en minut på åteln så är det en minut mindre den är i grödorna?

20. Men hallå...

2015-07-15 11:17

Markägaren få väl ställa krav på åtelägaren/jägaren att om denne inte kan sitta själv vid åteln så få densamme eller markägaren själv tillsätta annan jägare som skjuter vildsvin där då! Hur svårt kan det va? Kryllar som sagt av marklösa jägare som mer än gärna kommer ut å sätter sig. Då spelar det väl ingen roll om åtlarna drar svin till sig för avskjutning? Det är väl det dom är till för? Eller ha jag missat nåt? Än mindre bör det spela roll att det suttit en kamera där innan för att ha fått lite koll på tider å individer...

19. FÅGELJÄGARE

2015-07-15 07:54

Jag klagar inte på jägare generellt . Bara dom som utfodrar svin utan att skjuta tillräckligt av dom. Svinen behöver inte extra mat i södra Sverige mer än i undantagsfall vid tjäle . Vi har klart olika syn på svinen o dess härjningar . Trevlig jakt o gott kött för vissa men stor ekonomiskt bortfall för andra. Det är illa när vissa tror att lösningen är åtelkameror o mörkersikte. Jag hoppas du hittar någon som uppskattar o behöver din hjälp skjuta svin.

18. Anders

2015-07-14 22:02

Där ligger väl en stor del av problemet, när bonden inte är markägare utan arrendator. Men då borde du väl ligga på markägaren att han sätter press på jakträttsinnehavaren om det är någon annan, istället för att här klaga på jägarna generellt .

17. Fågeljägare

2015-07-14 21:36

Klart du inte skall betala för att lösa andras problem. Det stora problemet är ju att vi drabbas på marker vi saknar jakträtten för. Jag har inga problem inse att många jägare önskar fler svin för de lider ju inte någon ekonomisk skada när svinen förstör andras grödor. Svinen kan besöka många utfodringsställen per natt, de blir ju bara fotade inte skjutna.

16. Anders

2015-07-14 16:00

Du skriver en massa om åtelkameror, jaktformer och utfodring. Men du har ingen åsikt om det faktum att det kostar minst 500kr per jakt att jaga vildsvin för marklösa jägare, så min fråga kvarstår ska man ta betalt för att få hjälp med ett problem?

15. Anders

2015-07-14 12:21

Att fota före är för att som jag skrev "veta när dom kommer" och fota efter kan man göra för att ha som minne.
Om grisarna besöker flera åtlar per natt tror du då inte att fler blir skjutna då.
Ja kan hålla med dig om att det blir att dom leva på utfodering och på det naturliga födan då det inte är fruset i backen men vintertid då vart tror du grisarna går då jo där det finns lätt att få tag i föda Utfodring/Åtel.
De jaktformer du skriver om är jätterbra om man kan få till det med hundar och folk att bedriva en sådan jakt samt då de bara sker på dagens ljusa timmar.
Mörkret timmar hur gör vi då ?
Alla har vi våra olika åsikter men vi har en sak gemensamt JAKTEN och hur den bedrivs är upp till var och en att bedriva så som Han/Hon tycker funkar bäst.
Skit Jakt på er

14. #11

2015-07-13 21:35

Det första som slår mig när jag läser ditt inlägg är , har du sett ett vildsvin i naturen? Har du sett vilka skador de orsakar lantbruket? Vet du något om jakt över huvudtaget? Ett gott råd, läs dina rapporter o låt det stanna där. Verkligheten är något som vi andra lever i .

13. #12

2015-07-13 21:35

Nej missade ingen del av ditt inlägg men fann ingen anledning kommentera det självklara. Givetvis önskar jag inte att något djur svälter ihjäl. Att stammen minskar utan kamera fixerade tafatta jägare är en helt annan sak.

12. # 10

2015-07-13 19:57

Jag skrev att min kunskap inte är tillräcklig för att vare sig bekräfta eller dementera innehållet i den artikel jag syftade på och hänvisade till. Du missade nog den delen.
Jag är heller inte mycket för att djur, vilken art det vara må, ska svälta ihjäl. Nu lär det knappast vara någon risk för grisen, den klarar sig ändå, även om du tydligt antyder något annat.

11. Anders - myndigheterna verkar ha en annan åsikt

2015-07-13 18:37

Anders – det förefaller som om vare sig forskare eller myndigheter delar dina åsikter. Vildsvin är av naturen dagaktiva, men med jakt nattaktiva. Vildgris är allätare, dessutom läraktiga och kan utnyttja många födoresurser, till exempel anses ollonår vara gynnsamma, men svinen anpassar sig efter den sorts föda som är lättillgänglig – varför många markägare har börjat anlägga svinanpassade viltåkrar. Vargar och vildsvin har en del gemensamt – båda lever i flock, båda har en nettotillväxt i området 20-30% per år (lägre och högre värden kan självklart förekomma). Varg och vildsvin är läraktiga djur, vilket en jägare måste ta hänsyn till för att lyckas. Åteljakt anges i många undersökningar som mest effektiva jaktmetoden. Men det är en för de flesta jägare inte i längden uppskattad form av jakt. Skall man få tillräckligt många jägare jaga svin på åtel så måste kameror, belysning och nattsikten bli tillåtna och jakten måste vara gratis, samt att jägaren får köttet. Många markägare behåller hellre svinen, och fast möjligt, är det ytterst få markägare som förbjuder utfodring av gris på sina marker. Svin är ett svårjagat vilt om man skall skjuta mer än någon enstaka gris vid åkerkanten. På åteljakt gäller det att invänta tillfällen med ensamma svin på åteln, skjuter man ett i en flock så flyttar flocken till annan mark under viss tid, särskilt om man skjuter kultingar sommartid. Drevjakt med hund kräver många skyttar, och kan inte upprepas särskilt ofta – grisarna flyttar. Drevjakt med människor kräver oerhört täta drevkedjor och många jägare – men kan endast göras med långa mellanrum – grisarna flyttar. Kan trots det vara effektivt med många skjutsnabba skyttar. Vid drevjakt kommer svinen ofta i hög fart, och inte alla jägare har den skjutskicklighet som krävs. Detta innebär att drevjakt är normalt ineffektiv för att minska den lokala svinstammen (Pettersson 2007). Jakt med ställande hund är en effektiv och spännande jaktform, men svinen lär sig, varför det är svårt att skjuta tillräckligt många svin. Många inom svenskt jordbruk hoppas att vargen skall minska svinstammen. Men även om varg tar gris, så tar den hellre boskap eller annat vilt (Jedrzejewski al. 1992). Att varg inte är en effektiv svinpredator menar Jedrzejewski beror på att svinen lever i flock och även söker föda i flock, se även Schley & Roper, 2003. Men trots alla dessa svårigheter så skjuter jägarna bortåt 100000 grisar varje år. LRF skulle ju kunna sponsra jägare till exempel med gratis jakt och kött, vid köp av lämpligt vapen, till inköp av duktiga hundar, hundträning etc., hundgårdar etc., betala eftersöksjägare rejält, och om staten drar sitt strå till stacken genom att tillåta kameror, belysning, nattsikten mm., så lär det inte dröja länge innan avskjutningen är ifatt tillväxten och förbi. Men vill man ha många svin, och ser svin som det högvilt det är, så kan det ju vara en idé att inrätta svinskötselområden, svinförvaltningsdistrikt, svinnämnder mm. och införa höga fällavgifter och svinfond för bidrag till antijaktrörelser, samt begränsa jakten geom att införa regler om vilka svin som skall sparas/skjutas. Ett svin bakom varje buske är att föredra framför varg i buskarna.

10. #8

2015-07-13 18:33

Behövs väl ingen forskning för att begripa att utan foder dör svinen ut. Var lyckas du hitta majs som inte innehåller protein? Normal majs innehåller 9 gram protein per 100 gram . Det kombinerat med betor som innehåller 17 till 19 % socker verkar vara en utmärkt foderstat .

9. Tobias

2015-07-13 15:24

Om du och andra jägare nöjde er liksom jag med att fotgrafera svinen först när de är skjutna skulle ni skjuta fler. Ett svin hinner på ett fåtal km vandring besöka tiotalet åtlar per natt. Då kan vem som helst räkna ut att de lever av utfodring. Om utfodringen upphör blir svinen tvingade söka naturlig föda och blir lika enkla att jaga som övriga djur frånsett gässen. Den enklaste jaktformen torde vara ställande hund men även vak vid attraktiva grödor. Klappjakt o tryckjakt fungerar också utmärkt. Älgjakt kombinerat med svin då samtliga ändå har lämpliga vapen o radiokontakt är även det ett bra jaktsätt. Jägarnas utfodring bibehåller o ökar stammen inte minskar den trots åtelkamrer.

8. Utfodring

2015-07-13 15:23

Det fanns en artikel i Jakt & Jägares pappersupplaga för en tid sedan som jag vill minnas belyste det orimliga i att det är utfodringen som gör att vildsvinen ökar. Drar mig till minnes att ökad förökning kräver ökat intag av proteiner, vilket svinen inte får av vare sig majs, morötter eller betor.
Min kunskap sträcker sig inte tillräckligt långt i det avseendet för att vare sig bekräfta eller dementera om uppgiften är riktig.
Kanske Jakt & Jägare kan ge upplysningar om detta?

7. # 6

2015-07-13 10:35

Hur hade du tänkt att man ska komma åt vildsvinen om man inte använder sig av utfodring.
Du har helt rätt i att vi jägare "fotograferar" svinen och det är ju så vi får bätter koll på Tid och Dag som dom är framme så att vi kan minska stammen.

6. #4

2015-07-12 14:43

Ett av problemen är att det är skillnad på att vara lantbrukare o jakträttsinnehavaren. Tacksamt om "jägarna" slutat med sin utfodring av svinen och började skjuta svinen istället för att bara fotografera dom. Åtalkameran har inte bidragit till en stam i balans med svinens naturliga föda. Förbjud all utfodring snarast!

5. I grund och botten...

2015-07-12 14:42

borde man nog ta sig en funderare på varifrån grisarna kommer från början. Var det inte så på 60- 0ch 70-talet att en del personer tänkte tjäna pengar på att föda upp vildsvin. Man tänkte det skulle bli rejäla inkomster på köttet men det visade sig att efterfrågan var dålig dessutom lade krångelsverige hinder i vägen för saluförandet. Då fanns det troligen flera hägnägare som öppnade sina hägn och lät grisarna gå ut. Det var enklast så. I grund och botten är det dessa som borde betala för dagens skador lika väl som att de som släppte ut vargarna borde betala rejält för de skador dessa ställer till med. I båda fallen var det dessutom olagligt och borde rendera kraftiga straff. Fängelse i flera år lär det ju bli om någon, någon gång skulle skjuta en varg. Lika straff för att släppa ut en.

4. Problem?

2015-07-11 10:43

I sörmland fanns ifjol en grupp med över 100 jägare beredda att hjälpa till med att jaga vildsvin, dom ställde upp helt utan krav på ersättning, inte en förfrågan. Så hur stort är problemet när man inte vill ha hjälp, det är istället jägaren som ska betala stora summor för att hjälpa till.

3. Och vargen...

2015-07-11 10:42

...är det värsta skadedjuret för fåruppfödning, fäbodbruk och till viss del rennäring samt jakt - eller?
Så bönderna får väl göra samma sak som ovan uppmanas - från olika håll - att göra: stängsla in ägorna så grisarna håller sig ute.
Eller så kan ju gnällveganerna konvertera och börja äta vildsvinskött så löser det sig själv:)

2. ojoj

2015-07-11 07:29

Hade man själv bott i ett område med hårt vildsvinstryck hade jag gladeligen vare ute varje timme som tillåter och jagat.
Bara mums med vildsvin

1. Betor

2015-07-10 22:54

De lantbrukare som säljer betor o morötter har säkert med råge tjänat betydligt större summor .

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB