• Allmogejakt

Vildsvinsdrabbade fick besök av riksdagsman

AktuelltPublicerad: 2008-12-01 14:58

Under de senaste åren har vildsvinen orsakat stora skador för lantbrukare i norra Uppland. Två av dem är spannmålsodlarna Ingvar Karlsson, Esarby i Tobo och Stig-Arne Karlsson, Hillebola. För dem har vildsvinen orsakat skador värda hundratusentals kronor.

Riksdagsledamot Mikael Oscarsson (kd) har varit engagerad i vildsvinsfrågan sedan i början av 2000-talet. Han vill ha en statlig handlingsplan mot vildsvinsproblemen.
– De senaste sex åren har stammen fördubblats till 60 000 djur från Dalälven och söderut och hotar på sikt lantbruket, säger Mikael Oscarsson till Uppsala Nya Tidning, UNT.
På fredagen den 28 november besökte Mikael Oscarsson de två spannmålsbönderna Ingvar Karlsson och Stig-Arne Karlsson, för att diskutera vildsvinsfrågan.
De två delade med sig av sina erfarenheter till riksdagsledamoten, och gav också synpunkter på vilka åtgärder de vill se.

Arrendatorer bör få jaga gris
– En ökad jakt med både bössor och fällor är en nödvändig åtgärd. Dessutom ska även arrendatorer kunna utföra skyddsjakt vilket de inte får göra i dag, säger Ingvar Karlsson till UNT.
Mikael Oscarsson håller med Karlsson om förslaget. Dessutom menar Oscarsson att reglerna kring ersättningar till lantbrukarna ska ses över. Han ifrågasätter även den utfodring som på vissa håll sker i viltvårdande syfte.

Vill ha snabb handlingsplan
– Jag ska nu lämna in en skriftlig fråga till jordbruksminister Eskil Erlandsson om vilka åtgärder han tänker vidta när det gäller vildsvinsproblemet. Mitt förslag är en snabb handlingsplan som bör arbetas fram i samarbete med bönder, arrendatorer och jägare, säger Mikael Oscarsson till UNT.
Fredagens möte gör Ingvar Karlsson nöjd, även om det inte väcker något större hopp inför framtiden. 
– Jag är bekymrad över att jägarna är så ointresserade av den här nya jakten som dessutom måste ske nattetid, säger han till UNT.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Oscarsson har fel, det finns mängder av intresserade jägare

2008-12-02 13:56

Och jakten behöver inte ske på natten. Överallt där man slipper vargplågan används många hundraser med framgång för att jaga vildsvin.
I stället för att jordbruksarrendatorerna själva skall börja jaga (och detta är nu vad det hela går ut på), så bör dessa hjälpa jägarna med att forsla ut skjutna svin samt ställa upp med utrymmen för att hänga upp och stycka djuren. Gratis jakt till unga jägare och arrendatorer som ställer upp och hjälper till efter skottet, skulle snabbt lösa detta vildsvinsproblem. Problemet är nog i stället att både markägare och jordbruksarrendatorer vill något annat än vad de säger.
Det är nog mera givande för Oscarsson att ägna sig åt att lösa problemen som förekomst av varg innebär.

5. Vad är problemet?

2008-12-02 10:02

Det finns hur många jägare som helst som vill jaga vildsvin! Sätt in en annons i lokaltidningen: Vilsvinsjakt utarrenderas till passionerade jägare!
Men markägarna vill helst ha så mycket betalt för jakten att man hellre arrenderar ut till danskar och tyskar som kommer en par gånger om året för att skjuta trofégaltar. De vill ju dessutom att det ska finnas mycket gris på marken de få gånger de kommer dit.
Sedan gnäller man om att vildsvinen förstör och ska ha bidrag för skadorna utanpå det feta jaktarrendet.
Arrendera ut jakten, till anständiga priser, till lokala jägare, och ställ krav på dem, så får ni ett helt annat tryck på svinen!

4. Ett svar tog det

2008-12-02 10:01

Lite trött blir jag, när det aldrig går att hålla en diskussion här på Jakt & Jägare, där det inte blandas in varg i diskussioner som inte har med varg att göra...
Sen blir det som det blir när vargen bildar revir i grisområdena.

Feynman - bra förslag med gratis ungdomsjakt, det skulle bara vara positivt för en idag allt mer föråldrad jägarkår.

3. Intresserade jägare finns det

2008-12-01 16:31

Det finns många jägare som är intresserade av vildsvinsjakt, men då går det inte att kräva betalt om man verkligen vill minska vildsvinsstammen på sin fastighet. Låt unga jägare få jaga gratis, men gör en överenskommelse som sträcker sig över ett år eller mera. Om markägarna verkligen vill så finns det så gott om jägare att vildsvinen inte är något problem.
Men det går inte att tro att man både skall kunna minska antalet vildsvin och samtidigt ha så många vildsvin att man kan ta rejält betalt av jägare. Varför jordbruksarrendatorer skall få jakträtt är svårt att se, ge i stället arrendatorerna rätt till skadestånd om markägaren låter svinen bli för många.

2. Och vad jakten...

2008-12-01 16:30

...på vildsvin kommer att öka i Uppland när ni också har så mycket varg att inte en hund går att släppa på grisarna.
Nej, ja just ja, alla vargar som etablerar sig där skjuts ju bort under skyddsjakt.

1. Ointresserade jägare?

2008-12-01 16:30

Jag undrar verkligen om Ingvar har letat efter några vildsvinjägare? Det borde inte vara några som helst problem att arrendera ut enbart vildsvinsjakten om de befintliga jägarna varken har intresset eller orken att jaga gris.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons