• Allmogejakt

Vill att staten räddar flodkräftan

AktuelltPublicerad: 2011-10-30 15:11

Kräftodlare Bo Andersson i Heby efterlyser ett statligt åtgärdsprogram för att rädda flodkräftan, skriver Upsala Nya Tidning, UNT.
– Det är en märkvärdig ordning att samhället anslår flera hundra miljoner kronor varje år till forskning och andra åtgärder för att rädda vargstammen, men inte en krona till flodkräftan, säger Bo Andersson till UNT.

Bo Andersson har odlat kräftor i 20 år och är enligt tidningen den uppfödare som säljer mest i landet. Kräftorna föds upp i tio dammar på gården i Heby. Bo Andersson reser också runt och håller föredrag om flodkräftan.
– Det finns ett stort intresse, särskilt i Mellansverige där flodkräftan en gång var så vanlig. Intresset har helt klart starka emotionella inslag av spänning och mystik från barndomen, säger han till UNT.

Kräftpest i början av 1900-talet 
Kräftpesten konstaterades första gången i Sverige i början av 1900-talet. Teorin är att den kom in i Östersjön via utländska fartyg. Mälaren drabbades först.
1912 försvann den från Åmänningen i Bergslagen.
Men det är inte bara pesten som påverkar livsförhållandena för flodkräftan, som är beroende av kalkrika och basiska vatten. Moderna kemikalier i exempelvis tvätt- och diskmedel gör vattnet surare.
Bo Andersson har lagt ned jobb på att samla in och rädda flodkräftor från vattendrag som ännu inte nåtts av pesten. Bland annat odlar han Örsundakräftan, som finns i ån mellan Heby och Örsundsbro i Uppsala.

Efterlyser en artdatabank 
Bo Andersson efterlyser att samhället startar en artdatabank där man samlar in kräftor från det 50-tal svenska vatten där den fortfarande lever.
I Finland samarbetar forskare och kräftodlare för att utveckla kunskapen om hur flodkräftan kan räddas.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. För trist var ordet

2011-11-02 16:19

Det behövs inga helikoptrar och bedövningspilar när kräftor skall flyttas. Inte heller har det skrivits så mycket romaner om kräftor. Ingen människovalp har tagits omhand av kräftor.
Och visst är det trist när en statlig myndighet inför en art som sprider sjukdom och elände.

4. Onödigt slagträ

2011-11-02 10:56

Det arbetas för att rädda flodkräftan men såväl både statliga och kommunala ekonomiska medel som genom ideélla krafter, det vet allla initierade, även om det vore önskvärt med större ekonomiska insatser från allmänna medel. Alla vill ha kräftor i våra vatten och säkert helst flodkräftor där det är möjligt. Det gäller både fiskevattenägare och andra. Hotbilden mot flodkräftan är helt annorlunda än den mot vargen, som Bo Anderson konstigt nog jämför med. Hotet mot flodkräftan är miljöförändringar och en av statlig myndighet införd art, signalkräftan, som sprider för flodkräftan dödlig sjukdom. Hotet mot den för vår naturligt förekommande art vargen, är vargnegativa människor och främst då jägare som ser negativt på arten för att den påverkar deras egen jakt som fritidsnöje. Det är bara för trist när ekonomiska insatser för att trygga vild varg i faunan blir ett slagträ i arbetet för att rädda flodkräftan.

3. Kommentar

2011-10-31 10:26

I svenska rödlistan är flodkräftan akut hotad, dvs ett snäpp högre än vargen som är starkt hotad. I internationella rödlistan är flodkräftan fortfarande akut hotad, men vargen är livskraftig. Ändå finns denna skillnad i satsade pengar, något som bevisar att rovdjurspolitiken handlar mindre om naturvård än om just politik!

2. Kräftor

2011-10-31 08:45

är det tvärtemot vargen även nån nytta med... genererar inkomster
till exempel, i stället för att enbart ge förlust...

1. Arters lika värde?

2011-10-30 17:33

Fantastiskt engagemang, håller helt med om att en del av alla de miljoner som går åt att föda upp rovdjuren gott kan gå till bevarandet av de fina kräftorna! Men det visar också på vilken skev bild som florerar i samhället. Det här borde väl vara något för vargivrarna i Naturskyddsföreningen att engagera sig i, eller har kräftorna för litet värde som art??

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons