• Allmogejakt

Vill ej utöka skyddsjakt på varg

Naturvårdsverket: ”Nuvarande regelverket fungerar ganska bra”

AktuelltPublicerad: 2015-10-06 12:51

Naturvårdsverket föreslår inga större förändringar av skyddsjakt på varg.
– Vi tycker att de nuvarande regelverket fungerar ganska bra, säger Gunilla Skotnicka Ewing, chef på sektionen för art- och områdesskydd på Naturvårdsverket.

Regeringen, med landbygdsminister Sven-Erik Bucht i spetsen, ville ha reda på om skyddsjakt på varg kan utökas. Han undrade om det är möjligt att skjuta vargar inom viss gräns från djurbesättningar.
Bucht ville också veta om det är möjligt att skjuta hela flockar där vargar börjat angripa tamboskap.

Möjligt att ta flera skyddsjaktsbeslut 
– Vi tycker att systemet redan i dag fungerar så. Man försöker ringa in den skadegörande vargen men vet inte alltid är det är just den som skjuts.
– Försvinner inte problemen när en varg skjuts får man ta nytt beslut om skyddsjakt, säger Gunilla Skotnicka Ewing.
Hon menar också att länsstyrelserna i ökad omfattning kan ta beslut om skyddsjakt på eget initiativ.

Sekretess? 
Det faktum att människor som söker skyddsjakt trackasseras av vargvänner vill Naturvårdsverket råda bot på.
– Ett alternativ kan vara att sekretessbelägga vem som sökt skyddsjakten. Vi tittar också på möjligheten att organisationer ska kunna stå för ansökningen, säger Gunilla Skotnicka Ewing.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Gunilla Skotnicka Ewing tycker att..

2015-10-06 16:41

..skyddsjakterna funkar bra som dom är nu. Har hon inte hört talas om Sjundareviret bland annat? Där krävdes sex attacker innan en obefintlig skyddsjakt beviljades. Bra? Är det Gunillas eller svenska folkets tyckade som ska gälla?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons