• Pinewood

Vill ge vargen vildren att äta

AktuelltPublicerad: 2014-05-04 12:49

Ekologen Stig-Olof Holm, Umeå universitet, vill återinföra vildrenen i Sverige – bland annat för att vargarna ska få en ny art att äta.

Stig-Olof Holm är universitetslektor och biolog i grunden. Hans huvudargument för att få tillbaka skogsvildrenen i Sverige är det skulle vara av nytta för naturvården.
– I de områden där det inte finns tamren finns ackumulerade renlavsmattor som borde kunna omsättas till renkött. Älgar och andra djur äter inte det. Viltren i dessa områden skulle betyda mer bytesdjur både för två- och fyrbenta jägare, säger Stig-Olof Holm till P4 Västernorrland.

Utrotad i Sverige
Skogsvildrenen utrotades i Sverige för omkring 150 år sedan. Den finns i dag i Ryska Karelen och Finland och i Norge.
Arten skiljer sig från tamrenen genom att den är betydligt större. Stig-Olof Holm beskriver vildrenstjuren som nästan dubbelt så stor som en tam rentjur.

Ingen vildren bland tamrenarna
Hans förslag är att Skogsvildrenen planteras in i södra Norrland, Värmland och ned till Södra Dalarna. Den ska inte få finnas i renskötselområdet.
– Den utrotades kanske i Sverige på grund av att den störde renskötseln. Det får man lösa genom att man håller bort alla vildrenar som går norrut, säger Stig-Olof Holm till P4 Västernorrland.

Formell ansökan fattas
Han tror att Sverige förr eller senare kommer att plantera in vildrenar. Det som fattas, menar Stig-Olof Holm, är att exempelvis någon politiker, länsstyrelse eller markägare, skickar in en formell ansökan till Naturvårdsverket.

Mer mat åt vargen
– Vargen skulle få ytterligare ett bytesdjur. Responsen kan bli att rovdjuret börjar öka i antal. För att undvika det bör man hålla vargstammen på en rimlig nivå. Det skulle leda till mindre vargpredation på varg och rådjur, och därmed också mindre konflikt mellan jägare och varg, säger Stig-Olof Holm till P4 Västerbotten.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

26. ENDAST FÖR VARG

2014-05-08 08:13

Ska det stå endast för varg på vildrenarna också eller?

25. Skogsvildren

2014-05-06 17:02

En liten rättelse i artikeln. Norge har inga skogsvildrenar, det är fjällvildren de har. Det är stor skillnad på dem.

24. mammut

2014-05-06 13:18

jag förslår att vi tar fram mammuten,d et räcker en tag till med mat.
de kan säkert återuppväcka den med DNA!

23. #19 - det finns gott om förslag

2014-05-06 11:54

Vildren är en nyckelart i projektet Rewilding Europe, överallt i Europa planteras nu en mängd olika arter in. Ett viktigt delmål är att återställa migrerande djurarter, dvs. Rewilding Europe sätter nu ut hästar, nöt (Boskarin, Highland mm.) och visenter i flera länder som Spanien, Kroatien, Rumänien, Tyskland, Danmark etc. Syftet är att dessa skall bilda stora hjordar som hela tiden flyttar runt, förföljda av stora rovdjur som björn, varg, lo. Det är inte frågan om drömmar, utan det är pågående projekt. I Storbritannien har bäver planterats ut med motivet att bävrar skall hindra floder från att svämma över. Att återställa stora hjordar migrerande vildren i Skandinavien/Finland är ett högt prioriterat mål därför att häst/nöt inte är lämpade samt att här finns redan varg, björn, lo, järv. Vad man talar tyst om är att detta kräver att tamrenar måste bort från hela området - därav hänsynslösheten i pågående kampanj mot samer. Andra djur som skall "återställas" i Skandinavien är katt (norsk skogskatt anses lämplig), visent har släppts på många ställen, bl a Bornholm, men skall även planteras in i Sverige. Se även http://www.rewildingeurope.com/assets/uploads/News/Wildlife-Comeback-in-Europe/Wildlife-Comeback-in-Europe-the-recovery-of-selected-mammal-and-bird-species.pdf,
De som driver projekten är i många fall försörjda av skattemedel genom universitet, statliga verk osv. Se till exempel Umeå Universitet och forskaren Dolly Jørgensen, (Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap), som är ordförande för "the European Society for Environmental History (ESEH)".
Som läget ser ut nu så är det knappast tvivel om att Rewilding Europe kommer att kunna genomföra sina planer - de har full finansiering genom skattemedel och fonder, de har politisk support, deras motståndare - nuvarnade markägare - saknar politiskt stöd och är ekonomiskt svaga och har inte tillgång till massmedia. Rewilding Europe kommer därför lyckas ta över stora delar av europeisk skogsbygd på människor.

22. # 20?

2014-05-06 11:53

Det kan ju inte bero på inavel på människorna. Det kanske beror på brist av livserfarenheter. Sittande på tionde våningen, seende på tv, ger inga verkliga erfarenheter. Maten inhandlas i affären, pengar finns ju. Men var maten produceras är väl inte så noga, eller?

21. Kanske??

2014-05-06 11:53

Skogsvildrenen är mycket utrotningshotad. Om jag har uppfattat det rätt så prioriterar EU skogsvildrenen före vargen. Det går inte att rädda renen och samtidigt ha varg, man måste välja.
Jag föredrar ren framför varg och det tror jag alla ni andra också gör.

20. Vem avlade bort sunt förnuft

2014-05-06 09:17

Finns inget sunt förnuft längre?

19. Har vi flera förslag?

2014-05-06 09:17

Vildren!!! ....Har vi flera förslag?
Där borta har vi ett förslag på gnu! Flera förslag? Vildsvin!! Va!!! Men vildsvin har vi ju redan!! Ok ta tamsvin då! Ok! Ett braaa förslag tamsvin!!!! Flera förslag?

18. Härligt!

2014-05-05 13:25

Det blir bra med lite vildren på djurgården och en del andra platser i södra Sverige.

17. Märkligt?

2014-05-05 11:43

Det är mycket märkligt att inte dessa människor som vill ha en massa vargar inte verkar förstå att det snart, hur mycket dom än kommer att överklaga kommer att bli tvunget med jakt på varg. Vargen är ett så pass effektivt rovdjur att den måste hållas efter till slut. Det blir inte mindre problem med mer vargar! Det blir inte större acceptans för vargen för att det blir fler vargar. Eftersom vargstammen ökar så närmar sej dagen när folk har fått nog och vill ha bort vargen från sin omgivning. Märkligt också att dessa människor lyckas mörka hur fort det går nu med tillväxten av vargstammen. Hur många vargvalpar föds denna vår i Sverige och hur många dör fram till nästa vår? Ändå är det 10 år sen det pratades om att det fanns 200 vargar? Nu pratar dom om 4-500st? Det stämmer inte! Om man räknar riktigt lågt och utesluter att nya revir bildas med nya par och kullar. Och tänker sej att det föds 30 kullar med 4 överlevande valpar varje år= 120 valpar. Sedan en dödlighet på 50 vargar/år så har vi +700st vargar på 10 år!
Det blir intressant och se var smärtgränsen går?
Hur vackra, häftiga och fantastiska dessa vargar än är, så kommer det att behövas en förvaltning av vargstammen. Och det innebär bland annat jakt.

16. Vette tusan!

2014-05-05 11:43

När man läst det här så har jag då bildat min uppfattning om saken. Det är enbart för vargens skull man vill återinföra skogsrenen. Inte för skogsrenen som en utrotningshotad art. Var så säkra att det är vi jägare som får skulden sen med viltolyckor osv, osv. 2006 så fanns det ca 1200-1500 skogsrenar idag ca 800 st. Anledningen till minskningen var varg enligt Ilpo Kojola.

Läs gärna vad som står på Wikipedia om Stig-Olof Holms debattinlägg.
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85terintroduktion_av_vildren_i_Sverige

Till 11 siffrorna stämmer den finns bara i Finland och Ryssland. Rangifer tarandus fennicus

15. Kasta bort!

2014-05-05 11:42

Endast papperskorgen återstår - omedelbart!

14. Kommentar

2014-05-05 11:42

Ska vi införa ytterligare utrotad art (vildren) för att "rädda" en utrotad art (vargen)? Tvivelsutan låter detta helt vansinnigt! NEJ till hela projeket. Har forskarna lite att göra frågas. Ägna er åt annat.

13. En liten undran bara....

2014-05-05 08:14

Vildrenen försvann för ca 150 årsedan, och var det inte likadant med vargen... 150 år senare, gör en odlad vargstam sitt återtåg i vår fauna, nu ska man också odla vildren!!! Vad ska det sluta i, om inte i en total ekologisk olycka?

12. I de utpekade områdena...

2014-05-05 08:12

...finns det för lite renbete och dessa vildrenar kommer att vandra in i renskötselområden. Total dubbelmoral och fullt med dolda avsikter i denna artikel som bottnar i Rewilding rörelsen. Naturen ska sköta sig själv och människorna ska bo i städer. Men för att nå det måste folk förflyttas och faunan designas. Då är det inte frågan om att människan lägger sig i utan då är det eliten som leker gudar och bestämmer. Stig-Olov Holm tycker sig säkert tillhöra denna elit.

11. # 9

2014-05-05 08:12

Om dessa siffror stämmer, då är det ju vargen och övriga rovdjur som ska minskas radikalt.

10. Stig-Olof Holm...?!

2014-05-05 08:12

Du ka väl dra den där om Rödluvan också då du svamlar runt bland fabler och sagor där allt slutar med att de levde lyckliga i alla sina dagar! De där vanvettiga idéerna funkar säkert kanonbra i teorin så låt de stanna på de teoretiska stadiet! Att plantera vildren löser inga problem men är ett fruktansvärt slöseri med skattemedel. Varför ska inte myskoxen bevaras istället som exempel? Nä fy Faan!!
Ha vargar i stora hägn istället! Mata dom med trafikdödat vilt å slaktavfall så kan de som vill se varg åka dit glo sig nöjd å tycka dom är vackra/fantastiska innan dom åker hem till lägenheterna i stan igen! Då skulle många fler "leva lyckliga i alla sina dagar"!

9. Vem skyddar vad?

2014-05-04 22:41

Den finska vildrenen är närapå utrotad pga av växande rovdjurspopulationer. Det finns för närvarande bara kring 2000 vildrenar i hela världen och arten klassifiseras som hotad. Om man jämför mot varg, lo eller björn så är det rena idiotin att föda globalt sett kraftiga rovdjurstammar (vargar) med utrotningshotade vildrenar.

8. Får man återinplantera hur som helst.

2014-05-04 22:40

När man läser ett sådant förslag där en biolog på fullaste allvar föreslår detta måste man ta sig för pannan, skall stora delar av den vilda faunan göras om till fördel, för att just vargen skall få husera då måste man gnugga sina ögon, för vargen vet ju inga gränser den etablerar sig vart den vill och vem skulle i så fall ha den omöjliga uppgiften att hålla kontroll på antalet, så du biolog försök att redan idag komma fram till det verkliga antalet som börjar närma sig fyrsiffrigt om antalet inte redan har passerat detta antal att en biolog inte tänk på detta tidigare är mer än märkligt.

7. Underskatta aldrig makten hos dumma människor i grupp

2014-05-04 17:24

Rubriken är en beskrivning av svensk och eu:s rovdjurspolitik. Det är nämligen en gammal önskan hos den ekofascistiska rörelsen att ha vildren som vargmat och det har varit rörelsens heta trängtan att utrota renskötsel och fäbodbruk för att de svenska vargarna skall bli en äkta delpopulation av den ryska vargen Canis lupus lupus. Denna önskan återkommer i många sammanhang; det kan vara utredningar, propositioner, tidningsartiklar, avhandlingar etc. Så när Stig-Olof Holm vurmar för vildren i Sverige så är det inget nytt, och det är inget som tyder på att han talar sanning när han uppger att det är av omsorg om naturvård och jägare. Nej, syftet är tvärtom, och syftet är klart; vildren försvårar – även omöjliggör - på många olika sätt traditionell renskötsel. Med vildren och varg som verktyg är förhoppningen att renskötseln och samisk kultur utrotas. Därmed hoppas alla ekosofiska extremister att ett stort stycke Sverige kan ”återställas” till pleistocen; med älg, vildren, varg och björn som megafauna i norra Sverige.
Det finns inget som för närvarande tyder på att vi har eller kommer att få politiker med den intelligens och det civilkurage som behövs för en förnuftig rovdjurspolitik. De politiker vi har haft tills nu har låtit rovdjurspolitiken spåra ur – i åtta år har moderaterna struntat i att ta sitt ansvar - så att vi nu har en vargstam i fri och skenande tillväxt; ingen kan och ingen kommer stoppa det hela innan föda och utrymmesbrist begränsar tillväxten. Oundvikliga följder är att dvärgbandmask blir vanlig över hela landet, och trikiner blir vanliga både hos vilda och tama djur. Detta är ingen prognos, nej, det är en med intill visshet gränsande sannolikhet korrekt beskrivning av nuvarande rovdjurspolitiks konsekvenser. Stig-Olof Holms uttalande är del av en vargpropaganda som med monoton envishet trakasserar landsbygdens produktiva människor i deras göranden och låtanden, dag ut och dag in, år efter år. Enda tills landsbygdens sista lampa är släckt, den sista renskötaren har gett upp, den sista fäboden är stängd, den sista jägaren har lagt ner sitt gevär och den sista jakthunden blivit vargskit.

6. Inför Skogsvildrenen.

2014-05-04 17:23

Införandet av Skogsvildren i Sverige borde ha gjorts för många år sedan.
Denna art tillhör vår tidigare unika fauna och kan i framtiden ge ett tillskott som jaktvilt.

5. förmodligen en djurvän...

2014-05-04 17:23

I alla fall en "selektiv" sådan, förbannat hyckleri....
Ena stunden pratar folk sig varma om djurerik och hur djuren skall behandlas skonsamt...
Nästa vill någon plantera in djur som vargen kan leka som den vill med....

4. Helt otroligt

2014-05-04 17:23

Man slutar aldrig att förvånas. Det ena idiotiska förslaget efter det andra, och det från bildat folk.
Jag har också ett förslag. En bil går ett par gånger i vecka från södra Sverige och uppåt för att samla in utgånget kött från affärerna får att dumpas i vargland. Ett strålande förslag tycker jag.

3. Genomtänkt?

2014-05-04 17:22

Hur skulle man hindra vildrenarna att gå norrut? De vill väl upp i fjällen de också för att komma undan insektsplågan på sommaren? Stängsel eller fäkta med armarna? Om nu resultatet blev ännu fler vargar; hur ska dessa selektivt bara äta vildren? Älg eller tamren måste väl smaka lika bra? Tanken är nog istället att bakvägen öka vargantalet och sprida dessa norrut.

2. Lär från Finland

2014-05-04 17:22

Det finns en liten vildrenstam i Finland. Problemet är bara att de skyddade vargarna håller på att göra slut på den.

1. Avsmak

2014-05-04 17:22

"Hålla borta vildrenar som vill gå norrut".
Var har vi hört det argumentet tidigare? Vi vet alla hur det blev med den saken!
Förslaget att plantera in ren som mat för vargen, ger mig samma beska avsmak som att människor matar sina ormar med levande möss, för deras eget höga nöjes skull.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere