• Allmogejakt

Vill ha 1 000 lodjur till

AktuelltPublicerad: 2013-11-27 12:07

En veckan innan riksdagen ska besluta vad som är gynnsam bevarandestatus för rovdjuren, slår en chef på Artdatabanken larm och vill mer än fördubbla målen för lodjuren. Hjalmar Croneborg hävdar att Sverige måste ha 1 700 lodjur, enligt EU:s regler, rapporterar Dagens Eko.

Enligt EU:s art- och habitatdirektiv får ett medlemsland inte sänka en hotad population under den nivå som djurarten hade vid landets EU-inträde.
Den officiella uppgiften har hittills varit att Sverige hade 700 lodjur vid EU-inträdet 1995. Det är den uppgift Artdatabanken levererat.
Regeringen föreslår i rovdjurspropositionen att lägsta antal lodjur ska vara 700 till 1 000.

Lägger på 1 000 lodjur
Men nu hävdar chefen Hjalmar Croneborg på Artdatabanken att den siffran är fel och bygger på en missuppfattning. Rätt uppgift är istället, hävdar Croneborg, att Sverige hade 1 700 lodjur 1995.
– EU-kommissionen har i uppdrag att bevaka att medlemsstaterna följer och implementerar lagstiftningen i sina länder, och vi har ögonen på oss, inte minst efter alla turer i vargfrågan. Jag skulle bedöma att det finns en risk att de kommer att ifrågasätta det, och komma tillbaka och säga ”hur har ni tänkt nu på den här punkten”, Hjalmar Croneborg till Dagens Eko.

Kritisk fråga av Ekot
En kritisk fråga ställs av Ekot – till miljöminister Lena Ek.
"Men om Artdatabanken under resans gång säger att 700 var fel, de rättar sig till 1 700, varför ändrar inte regeringen sin uppgift då?" undrar Ekot.
– Vi måste faktiskt bygga på det underlag som vi får in från vår expertmyndighet, som samlar in från olika forskargrupper, och då har vi fått siffran 700. Vi har lagt till ett intervall mellan 700 och 1 000 för att ha en god marginal, säger miljöminister Lena Ek till Dagens Eko.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

21. hur många älgar..

2013-12-03 08:45

Fanns det 1995? Och rådjur? Gäller inte EU:s regler för dom? Eller väljer tjänstemännen på naturvårdsverket vilka djurarter det ska gälla?

20. Teori kontra praktik

2013-11-29 10:01

Man kan hävda vilka siffror som helst vad gäller lodjurens antal men teori och praktik måste hänga ihop och det måsta vara balans.
Hemma har vi fått in lodjur och på en areal av ca 1,000 hektar finns inte längre några rådjur och inga rävar och väldigt dåligt med skogsfågel.
Hur många lodjur vill kramarna ha per tusen hektar och hur skall dessa lodjur livnära sig i konkurrens med andra predatorer?
Skall vi köra ut nötkött i skogen eller?
Det finns ingen balans i kramarnas siffror utan bara en massa påståenden och tyckanden som saknar förankring i verkligheten.

19. #17. Helt riktigt, Anton!

2013-11-28 12:15

Bättre kan det inte sägas.
Här har vi kanske det här årets bästa exempel på hur snabbt man kan rasera ett förtroende som det tagit mycket lång tid att upparbeta. Definitivt i klass med det som NVV egna tjänstemän redan gjort med sitt förtroende och som våra kära politiker också är på god väg att göra i behandligen av den senaste rovdjurspropositionen.
Det är mycket som offrats på rovdjurens altare de senaste åren...
Demokrati, rättsäkerhet, respekt för forskning, respekt för myndigheter och inte minst sanningen. Vad står på tur att offras nästa gång och till vilken nytta?

18. 1970 gissar man på ca 700 lodjur

2013-11-28 12:15

Vid slutet av 1970-talet
bedömdes det på ett magert dataunderlag att man hade 700 lodjur i landet. Sedan tyckte man sig se en ny tillbakagång, som dock är dåligt dokumenterad. Klart är emellertid att lodjuret nästan helt försvann från Götaland och södra Svealand.
Nya fridlysningar infördes 1984 (södra
Sverige) och 1991 (hela landet). Samtidigt fick
vi den s.k rådjursexplosionen, till följd av
rävskabb och milda vintrar. På några år fick
vi täta rådjustammar långt upp i Norrlands
inland. Lodjuren svarade på fridlysningen, men kanske ännu mer på den rikliga tillgången på rådjur med en kraftig tillväxt och expansion. Från början av 1990-talet har vi för första gången tillgång till verkliga inventeringsdata på lodjur och kan mycket säkrare följa trenderna. 1995 beräknades det finnas minst 1000 lodjur i landet (Liberg & Glöersen 1995), en siffra som nästan fördubblades till år 2000 då toppen nåddes med 336 familjegrupper motsvarande nästan 2000 djur. Sedan dessa har stammen sjunkit både i renskötselområdet och utanför till 254 familjegrupper motsvarande c:a 1450 djur vintern 2006 (figur 7).

Så inte va dom 1700 st år 1995. Skulle dom varit det så skulle vi haft 3000 plus år 2000.

http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/rovdjur/artfakta-lodjur.pdf

17. Rödlistan är därmed död!

2013-11-28 07:49

Här raserar Artdatabanken sitt förtroende inför öppen ridå. Nu syns det tydligt att ändamålen helgar medlen och att deras företrädare är beredda till vilka metoder som helst för att påverka samhället att agera i deras personliga egenintresse.

Det betyder att rödlistan kan ifrågasättas. Sannolikt är den fabricerad enbart i syfte att söka förbjuda t.ex. skogsbruk.

Förtroendet är förbrukat! Om vi hade haft 1700 lodjur skulle modellerna för tillväxt, mortalitet etc. helt behöva revideras. De ljuger givetvis!

16. Ofattbart

2013-11-28 07:48

Hur man nu än räknar hur många rovdjur som måste finnas för att de långsiktigt skall överleva så är det i alla fall så att till syvende och sist så är det i alla fall markernas bärförmåga och folks tillåtelse som är avgörande. För många rovdjur på samma yta som vi har i Mellansverige i dag och inget av rovdjuren kommer att överleva ens kortsiktigt.... utan mat och utan att på nåder av människan få finnas dör de helt enkelt... de kan inte leva endast på kramarnas outtömliga kärlek till dom...
Gärna 1 700 lodjur, men då får vi skjuta bort vargarna, det finns inte plats för fantasistammar av alla rovdjur... speciellt inte bland renarna eller mitt i Mellansveriges bebyggelse där råstammen och folk på landsbygden redan är hårt åtgångna av just för många rovdjur...
En marks bärförmåga måste även den beräknas med ett uttag av markägarna/jakträttsinnehavarna med ett nyttjande av sina marker, utan hänsyn till den aspekten kommer rovdjuren inte heller att överleva mer än kortsiktigt.
Lägg därtill även djuruppfödning och andra aktiviteter, kort sagt vad folk är beredda att tillåta för rovdjursstammar så ställer sig alla dessa olika framräknade GYBS som rätt egala i slutänden, så varför tjata och kivas om dessa siffror alls?
Den fråga de alltså bör ställa sig är:
"Hur mycket rovdjur av var art är folk beredda att tillåta?" Det är den frågan som är avgörande, inte vilka GYBS dessa
överbetalda forskare gissar sig fram till...

15. Men då så...

2013-11-27 16:51

Enligt EU:s art- och habitatdirektiv får ett medlemsland inte sänka en hotad population under den nivå som djurarten hade vid landets EU-inträde och den officiella uppgiften är att Sverige hade 40 ulvar vid EU-inträdet 1995.

14. Lite lustigt

2013-11-27 16:51

Detta är lite lustigt vill minnas att Lodjurs jakten förbjöds på nitto talet för att stammen gått under 500 djur.

13. Böj inte ett hårstrå på rovdjuren..

2013-11-27 16:51

Hur resonerar de här rovdjursvärnarna? Är man bara intresserad av att ha så många som möjligt hela tiden så ser man ju inte till rovdjurens bästa. Redan idag så dör ju lodjur av svält på ställen där bytesdjuren tagit slut.
Nej, agendan måste vara en helt annan än att se till djurens bästa.
Sen kommer myndigheterna, pusssst..
I den del av landet jag bor har vi inte tillåtits jaga Lodjur ännu. Däremot så har vi lokalt här så många att rådjur är numera sällsynt. Våra tamkatter försvinner och rävarna också för den delen. Nån jakt kan det inte bli tal om förrän hela regionens mål är uppfyllt. Det är ju åt h-e. Jag har frågat Länsstyrelsen om dom skall utfodra Lodjuren när rådjuren tagit slut, men några såna planer har dom inte...
Skall vi nu ha rovdjur så skall man väl för sjuttsingen se till att dom är så få som möjligt. Då har dom ju bättre tillgång på mat och inga slipper svälta ihjäl. Dessutom så har vi då bättre balans på klövviltstammarna som inte går i botten regionalt.

12. Det är bara att välja!

2013-11-27 16:50

Antingen ljuger man nu med det där uttalandet eller så har man ljugit i 18 års tid och dolt rätt antal individer för allmänheten.

11. Tjänstemännen...

2013-11-27 16:50

på artdatabanken, NVV och Länsstyrelserna har i alla år hållit ner siffrorna på alla slags rovdjur i syfte att förhindra jakt pga utrotningshot. Nu upptäckte dom plötsligt att dessa lögner inte längre passar detta syfte. Då har dom tidigare siffrorna plötsligt blivit ett "missförstånd" dom kan ju inte gärna säga att dom under alla år har mörkat antalet rovdjur.
PS. Det fanns ca 50 vargar vid EU-inträdet.

10. Lodjuren minskar!

2013-11-27 16:50

Man kan inte öka lodjursstammen mer fattar inte experterna det. Finns ingen mat i skogarna för djuren och det näms inget av experterna att man hittar ungar som har svultit ihjäl. Experterna har inte rätt siffror från obs eftersom jägarna är dom som rapporterar in detta och har till stor del slutat med detta

9. Jodu Anders,

2013-11-27 16:50

Där är det tyst, tar dom upp den frågan så trycks ju minimiantalet ner och det vore ju pinsamt om det kom fram att man, som vi alla vet, mörkat antal vargar i alla år. Nu försöker man på motsatt sätt säga att vi haft fler lodjur än vad man sagt tidigare.
Jag har inte sett något bevis, eller någon beskrivning från Artdatabanken i vad "missförståndet" består i. Bara ett löst uttalande.
Vilken snurr det är på våra "expertmyndigheter"!
Den ena säger att det finns 350 vargar fast forskarna säger 480. Den andra säger att vi hade 1000 fler lodjur 1995 än vad vi sagt tidigare.
Det luktar manipulation på långa vägar!
Pinsamt att det är de här "experterna" som sedan ska bestämma var inom intervallen nivåerna ska ligga.
Hur kan politikerna tro att ett beslut från NV grundat på info från Artdatabanken ska kunna få någon som helst acceptans, de verkar ju bara plocka siffror ur luften!
Hur kan politikerna ha något som helst förtroende kvar för dem?

8. Ombytta roller

2013-11-27 16:49

Vi har alltid hävdat att det finns fler rovdjur än officiella siffror. Värnarna har alltid påstått att det finns mindre. Cirkus rovdjur har en ny föreställning.

7. Tillväxt

2013-11-27 16:49

Har vi alltså i princip haft 0 tillväxt den senaste 8 åren då enligt uppgifter finns det runt 1700 lodjur idag?

6. Vakna.

2013-11-27 16:49

Alla som läser här måste komma ur sin törnrosasömn och fatta att målet för ekosoferna har noll och intet att göra med några antal hit och dit med olika rovdjursstammar. De skiter fullständigt i 700 eller 1200 eller 5000 lodjur/björn/varg.
Deras enda syfte från början till slut är att göra jakt omöjligt då de ser jakten som en omoralisk, grym och onödigt handling.
Allt som föreslås som kan lätta trycket på jakten (färre rovdjur, skyddsjakter osv.) skall bekämpas med näbb och klor i absurdum med slutsyftet för ögonen; en värld utan jakt. Alla medel är tillåtna i detta, även rena lögner och efterkonstruktioner från "artdatabankens" chef.
Alla tänkande människor vet att en värld utan jakt är en omöjlighet utan att människosläktet decimeras i omgångar av svält och andra katastrofer och till slut försvinner.
Styr vi inte vår miljö kommer vår miljö att styra oss, så fruktansvärt enkelt är det. En läxa våra förfäder lärde sig på det svåra sättet med svält och lidande under millennier.
Att vara en passiv del av världens fauna är att skriva på sin egen dödsattest. Att välja att förneka att människan är predator är att göra sig till bytesdjur.
Hur kunde världen blir så tokig? Hur kan till synes i övrigt fungerande människor få så vilda idéer?
De verkar tro på fullaste allvar att människan kan bara dra sig tillbaka till betongbunkrarna i storstäderna och på något magiskt sätt blir försörjda med mat osv. utan att "vildmarken" behöver släppa till något.
Denna religiösa rörelse som är ekosofi är en mycket farlig farsot, och likt övriga religioner kan inte bekämpas med fakta. Troende påverkas inte av bevis, utan får bekämpas mera handfast.
Dessa människor måste bort från all beslutsfattande positioner i samhället. Våra förfäder fick kämpa under medeltiden för att bräcka loss makten över liv och död från prästerna, och nu verkar det som vi måste göra det en gång till.
snälla! redigera inte!

5. Rätt...

2013-11-27 16:46

...siffror kommer kanske fram nu..
finns många som alltid sagt att det funnit mer än vad som redovisas för allmänheten.
Frågan är ju då om det fanns så många då. Hur stor stam är det idag? Med tanke reproduktionen.

4. Varför inte 7000?

2013-11-27 16:46

De har sin egen agenda, ni kommer att få se, vår s.k. hotade vargstam kommer även den att ha uppgått till 500 -1000 vid tiden för eu-inträdet så snart det passar sig att ange den siffran. Skall bli intressant att se vad vinterns inventeringar visar.

3. Hur räknas då vargantalet 1995?

2013-11-27 13:24

Och hur många vargar fans det 1995?
Garanterat en bra bit under 100, gäller inte den siffran nu då?

2. Kvalificerat svammel

2013-11-27 13:24

När en chef på Artdatabanken efter arton år reviderar upp sina egna uppgifter med 150 % fundrar man onekligen vad syftet är!

1. Antal 1995

2013-11-27 13:24

Okay, hur ser förhållandet ut för de andra rovdjuren vid EU-inträdet.
Hur många vargar, björnar, järvar etc. fanns 1995 och vad är målet för dessa?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons