• Allmogejakt

Vill ha 15-17 loföryngringar i Dalarna

AktuelltPublicerad: 2010-10-28 08:13

Viltförvaltningsdelegationen i Dalarnas län hade sammanträde på onsdagen den 27 oktober. Då togs bland annat beslut om vilken miniminivå lodjursstammen ska ligga på och man behandlade remissen om vargföryngring.

Lodjursstammen i Dalarna ska ha en miniminivå på 15-17 föryngringar per år, beslutade viltförvaltningsdelegationen. 

Överstiger antalet lodjur miniminivån ska den kunna förvaltas genom jakt, men ligger det under ska man i stället arbeta för att bevara stammen.
Nu lämnas beslutet vidare till samverkansrådet för mellersta rovdjursförvaltningsområdet, där åtta län ingår, bland annat Dalarna. Där ska de åtta länens förslag sammanställas och lämnas vidare till Naturvårdsverket som sedan tar det slutgiltiga beslutet om lodjursstammens nivå.

Diskuterade också om vargflytten
Under mötet diskuterade man även kring den aktuella frågan om flytt och införande av varg. 
– Viltförvaltningsdelegationens åsikter är viktiga när det gäller hur nya gener kan införas bland de svenska vargarna. Men remisstiden är kort och det innebär att det måste gå snabbt, säger landshövding Maria Norrfalk, viltförvaltningsdelegationen ordförande.
– Men vargföryngring handlar inte om fler – utan om friskare vargar, säger Maria Norrfalk.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. I Maria Norrfalks egen...

2010-10-28 09:58

...älgjaktsutredning skriver hon att först ska rovdjurens behov av mat säkerställas, sedan kan det ev. bli tal om att beskatta älgen med jakt. Hur många rovdjur som ska födas framgick inte tydligt. Det är Maria Norrfalk det.

1. Jag trodde

2010-10-28 09:58

Att ett av problemen enligt Liberg och Co var att den grava inaveln gjorde att det föds få valpar. Resultat man vill uppnå är alltså bland annat att det ska bli stora kullar. Större kullar = fler vargar i min mattebok. Större kullar innebär också att vargpappan och vargmamman måste dra hem mer mat till lyan. Som tur är för dem blir maten mera lätttillgänglig pga de nya stängslen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB