• Allmogejakt

Vill ha frivilligt björnjaktsprov i Norge

AktuelltPublicerad: 2011-10-25 12:57

Direktoratet for naturforvaltning, DN, i Norge har skickat ett förslag om ändringar av regler för jakt, avlivande och fångst på remiss. Norges Jeger- og Fiskerforbund, NJFF, är skeptiska till förslaget om obligatorisk björnjägarkurs, men positiva till förslag kring åldersgränser, bågjakt och eftersök.

Direktoratet for naturforvaltning, DN, överväger även att införa en obligatorisk utbildning för licensjägare på björn, genom ett elektroniskt utbildningssystem. I samband med det önskar DN att få införa ett eget obligatoriskt skjutprov för björnjägare från och med jaktåren 2015/2016.
– NJFF menar att björnjägare som vill vara med på björnjakt i allmänhet är angelägna om att ha god kännedom om de utmaningar som björnjakt kan innebära. Efter att den elektroniska björnjägarutbildningen lanserades under sommaren har 120 jägare redan gått utbildningen frivilligt. Erfarenheter från Sverige visar också att många björnjägare avlägger skjutprov själva även om det än så länge inte är ett offentligt krav, skriver NJFF.
Att införa nya och hårdare regler kan innebära att många upplever det som svårt att bli jägare, varnar JRFF.

Positiva till ändrade åldersgränser
NJFF stöder däremot bland annat DN:s förslag till förenklingar av åldersgränser för uppsiktsjakt, och uppmanar samtidigt DN att ändra nuvarande åldersgräns för jägarexamen. Däremot är jagarorganisationen skeptisk till att DN vill ha full övergång till elektronisk jägarexamen redan till våren.
”Den största fördelen med elektronisk examen är att det är lättare att göra enkla korrigeringar bland frågorna, flera frågeformer och därmed större möjlighet att mäta elevernas inlärning. Samtidigt måste vi erkänna att vi nog inte är redo för en så pass snabb övergång som DN föreslår”, skriver NJFF i remissvaret.
De vill att det ska vara möjligt att lägga provet skriftligt under en övergångsperiod.

Vill ändra på många regler
DN har även många andra förslag. Bland annat kring regler om vapen och ammunition, där de vill förbjuda vapen ”av militär karaktär”. De andra förslagen gäller regler kring eftersökshundar, fällfångst, bågjakt och jakt på natten.
Hela artikeln kring remissvaret från Norges Jeger- og Fiskeforbund finns att läsa här på deras webbplats.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Djurvän i 2

2011-10-26 11:52

För samtliga som följer konsekvenserna av rovdjuren i Skandinavien framgår det med stor tydlighet att björnen orsakar skador, fråga t.ex. samerna. Den fyller alltså kriterierna för att benämnas skadedjur.
De allra flesta intresserade av vår flora och fauna (såväl utbildade som inte) vet att dina formuleringar om ”roller” inte räcker! Arterna har inga ”roller att spela”, det är feltänk, vem skulle givit dem dessa ”roller”?. När det gäller våra större predatorers PÅVERKAN (det är rätt ord att använda) på övrig fauna är det bevisat genom millennium av erfarenheter att vi människor kan hantera detta bättre än naturens stora predatorer, vi kan nämligen tänka och planera. Det finns fall där arter behöver varandra t.ex. flodpärlmusslans behov av öring, det är det annan sak. Men där flodpärlmusslan eller öringen försvunnit är mest saknaden som är det största problemet, inte försvinnandet i sig. (jag försvarar inte utrotning av någon av dessa arter). Men någon liknande bindning mellan de största rovdjuren och andra arter som anses omistliga är inte beskriven. Men jag kan faktiskt nämna vargens dvärgbandmask som har hunddjur (ursprungligen vargen) som förutsättning för sin existens, men vem vill ha den? Antagligen lika få som önskar polio eller smittkoppor. Har du förresten sett tecken på ekologisk katastrof när polion försvann? Du är ute på helt fel vägar djurvän, försök se det genom att beskåda omvärlden på andra områden. Du kommer endast att ses som utvecklingsfientlig (som MP) och domedagsprofet.
Du antyder att du är utbildad inom ekologi och biologi. Jag måste tyvärr erkänna att jag saknar tecken på det i din kommentar, snarare syns bilden tydligt att du är ett offer för den statligt finansierade rovdjurspropagandan.

2. Skadedjur?

2011-10-26 08:35

När blev björnen ett skadedjur? Majoriteten i Sverige och resten av världen ser nog björnen som ett rovdjur med en given plats i världens skogar. De flesta inser också att alla djurarter har en roll i naturen. Jägaren kan aldrig ta den rollen och det vet du själv. Det är bara på jägarsidor som man använder det begreppet! Undrar varför?????????
Jag är iallafall glad till att inte bidra till att utrota djur...tänk vad häftigt om "pungvargen" hade levt idag! Synd att inte man fick vara med och se den otroliga varelsen som jagades till sista varg. Om våra vilda djur inte skyddas går fler arter samma öde till mötes. Vi är skyldiga kommande generationer att bevara det djurliv som vi kunnat rädda från hänsynslös egoistik jakt hittills. Man kan inte skjuta allt som rör sig...människan skulle inte klara sig länge om alla ekosystem kollapsade. Har man lite utbildning i ekologi och biologi så vet man att det inte går att utrota vissa arter i ett ekosystem utan att det får allvarliga konsekvenser och tom leder till andra arters utrotning. Hur skulle världen se ut om jägare fick härja fritt i vår natur? Jag vet svaret på det, men vet ni?

1. Kommer i stället att tänka på

2011-10-25 15:08

…att det helt saknas gallring avseende ödmjukhet, empati, omdöme och förnuft för att komma i position att bestämma över dessa skadedjur. Att politiken om rovdjuren dessutom strider emot vår utvecklingshistoria och tydlig vetenskap ställer inte beslutsfattarna i bättre dager. Situationen i Norge är densamma som här, det drivs en populistiskt illa genomtänkt politik med propaganda för opinionsstöd som stadigt går emot sitt eget misslyckande. Staten och ansvariga myndigheter tjänstemän borde själva få ansvara för det årliga avlivandet av dessa skadedjur inom befintlig anslagsram.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB