• Allmogejakt

Vill ha jakt på 50 björnar i Dalarna

AktuelltPublicerad: 2010-05-26 13:22

Inför årets björntilldelning i Dalarna förespråkar jägarnas delegat i Viltvårdsdelegationen, Mats Larsson, en tilldelning på totalt 50 björnar. Även Centerns delegat, Jonny Jones, är inne på samma linje och vill ha en särkskild kvotering för de björntätaste områdena, där 15 björnar bör skjutas.

Förra året var det jakt på 35 björnar i länet, vilket var samma kvot som året före.
Älgstammen i de fyra nordligaste kommunerna i Dalarna är bara en spillra av vad den har varit. För att få fler älgkalvar att överleva bör björnstammen kraftigt minskas i området, anser Mats Larsson.
– Huvudspåret är 50 björnar. Det antalet har vi från jägarsidan föreslagit i två års tid, både i viltvårdsnämnden och regionala rovdjursgruppen, kommenterar han.

15 björnar i nordöstra Dalarna
– Beroende på hur diskussionen går vid mötet kan vi för att nå målet med 50 björnar i licens, tänka oss en tilldelning om 35 björnar över länet samt ytterliggare 15 björnar i nordöstra delen av Dalarna, tillägger Mats Larsson.
Det behövs en betydande ökning av tilldelningen och framför allt en större avskjutning där problemen är som störst.
– Jag hoppas att vi kan få samma framgång med detta som vi hade med miniminivåer och björnstammens storlek vid vårt senaste möte den 17 maj, säger Mats Larsson från Malung.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

14. Rätt Kenneth

2010-05-29 00:51

Naturligtvis. Men det är ju bara vi som vill utnyttja den långsiktiga maten från viltet som vill ha ett rejält utbyte och slippa köpa indiska zebukor från Brasilien.
WWF, SNF och SRF med flera mindre och obskyra organisationer vill helst att alla klövdjur ska konsumeras av rovdjur.
Av hävd har vi skjutit fler älgar i Sverige än Nordamerika och Ryssland tillsammans.

13. Tillägg till 12.

2010-05-28 09:41

Calle, du glömde kanske den bästa referensen av alla. Hur ser älgstammen ut i de områden som länge haft både björn och varg, kolla f.d. Sovjet och Kanada-Alaska. Avesevärt lägre älgtätheter där än i Sverige, vilket på goda grunder blir relultatet även här. Decimera starkt antalet björnar och nollvision för varg är boten och lösningen.

12. En regel gäller inte överallt

2010-05-28 08:59

I ett älgjaktsområde utan rovdjur kan avskjutningen anpassas till ett långsiktigt utnyttjande av denna resurs. Avskjutningens storlek beror på hur mycket mat det finns för älgarna.
I ett vargrevir tar vargarna hand om ca 120 älgar per år. Finns det björn stiger antalet rovdjursrivna älgar ytterligare.
Om inte maten räcker för älgen att att producera minst lika många kalvar som rovdjuren tar kommer stammen att minska även utan jakt.
Vid god "bonitet" kan det bli ett litet överskott för mänsklig konsumtion. Att beräkna detta är naturligtvis mycket svårt eftersom förutsättningarna, rovdjurstäthet och mattillgång varierar år från år.
Så innan ni jämför med den egna marken och kommer med "kloka" råd ta reda på hur det verkligen förhåller sig där man upplever problem.

11. ELAK

2010-05-28 08:58

Är du kina Keller en som vill folket på lands bygden illa ?

10. Seriös tråd

2010-05-27 12:21

Glädjande seriös nivå i denna tråd tycker jag, är det kanske för att det inte i första hand handlar om varg.
Intressant det Mange skriver och det förklarar delvis det många, inklusive mig tidigare trott.
Dock är det nu så att vi i vissa områden står inför en kraftigt vikande älgstam och något måste göras för att rädda den.
På en del ställen räcker det nog med en mer genomtänkt jakt, kanske enligt Kalmarmodellen, men på andra ställen där rovdjurstrycket är högt måste antagligen mer till.
För mig låter det logiskt att reducera rovdjuren där, men det då tillsammans med hårda krav på ett betydligt bättre sätt att bedriva jakten på i framtiden.

9. Kina Keller

2010-05-27 12:21

Vad roligt att du för en gångs skull skriver på en plats där man har möjlighet att kommentera (och dementera) din text!
I Södermanlands län sköts det ifjol 1165 älgar. Det motsvarade 61 % av tilldelningen. I Stockholms län var siffrorna 1003 (49 %).
Tänk om ni ändå hade ett öppet forum på Vargkanalen.se, så att någon kunde sätta en nål till er enorma propagandaballong. Men sanning och fakta är väl något ni skyr som pesten och minst av allt vill beblanda er med i er "informationskampanj"?

8. Roland

2010-05-27 12:20

Det jag försöker förmedla men som kanske inte riktigt nått fram är att vi inte kan skylla allting på rovdjuren. Jag säger inte att björnen inte dödar några älgar. Men jag tror att vi jägare påverkar älgstammen mer. Jag vet att jag skrev att det finns mycket älg i Jämtland. Vad jag menade var att det finns områden i Jämtland med högt predationstryck från björn (säkert lika högt som i norra Dalarna) och en jaktbar älgstam samtidigt vilket vi inte i min mening har i Orsa längre.
Jag tror att jägarkåren i Dalarna skjutit för mycket älg, för länge. Hade vi varit mer försiktig med avskjutningen när rovdjurs populationerna ökade så hade vi nog haft en jaktbar älgstam än idag.
Problemet är nog "skjuter inte vi den så tar rovdjuren den" mentaliteten hos många av jägarna.

7. Maxnivåer

2010-05-27 08:16

Miniminivåer har satts upp på rovdjur av våra myndighetet. Varför diskuteras aldrig maxnivåer? Som det ser ut i Gävleborg så beräknades antalet björnar 2008 till ca 530 (snitt) vilket innebär 53 föryngringar och miniminivån var 21. I praktiken innebär det att vi utan att gå under miniminivån skulle kunna skjuta flera hundra björnar bara i Gävleborg. Det är dags nu att kraftigt sänka björnarnas antal i landet. Årets tilldelning nationellt bör hamna på minst 500 björnar.

6. Stopp av älgjakt ändå

2010-05-27 08:13

Jag bor i Södermanland och här har vi inte björn eller varg MEN vi hade helt stopp av älgjakt förra året ändå! Detta för att det är för ont om älg. Året innan hade det jagats för mycket älgar av... jaktlagen. Inget rovdjur var inblandat!

5. Dalarnas jägare får aldrig nog

2010-05-27 08:13

Det är bara att konstatera ännu en gång att Dalarnas jägare aldrig blir nöjda. Dessa självgoda herrar i grön rock tror sig veta mest och bäst.
Dessbättre är det så att de vilda djuren tillhör hela det svenska folket och deras öden bestäms av folkvalda
politiker i Sveriges Riksdag.-

4. Visst...

2010-05-27 08:12

Men i de områden där älgstammen har minskat så kraftigt har vi knappt haft några vargar. Jag talar om Orsa besparingsskog. Om man tittar på resultatet från den senaste älginventeringen http://www.orsabesparingsskog.se/wk_custom/documents/%7B5483cf96-b2a0-4a66-b4bc-4a713e100af6%7D_flyginventerings_resultat_hela_2009.pdf som är gjord i området så finns det fler älgar i området med vargrevir än området med 2 älgar/1000 där vi först i år fått etablering av varg. Vargar har förekommit där tidigare men inte varit stationära. det har inte funnits nåt revir. Jag får inte riktigt ihop det när man säger att det skulle vara rovdjurens fel. I det jaktlaget som jag jagat i så resonerar man så att man ska skjuta hälften ko och hälften tjur. Problemet är att när man på torsdagen fyllt ko kvoten men inte skjutit någon tjur så blir plötsligt korna lovliga och vips så har vi skjutit 80-90% kor. Inte konstigt att älgstammen minskat.

3. Mange

2010-05-27 08:12

Va snäll och tala om för mig vart i jämtland det finns mycket älg?
Att vi har björn så det räcker och blir över, det är helt rätt, men att vi skulle ha mycket älg ger jag inte 5 öre för. I mitt jaktlag sänkte vi tilldelningen för en 5-6 år sen pga att vi såg hur mycket björn det fanns då och nu.
Vi har de 2 senaste älgjakterna inte fått eller sett en enda älgkalv, men däremot hittat hur många slaktplatser efter björn där den kalasat älgkalvar.

2. Mange - glömmer du inte nåt?

2010-05-26 16:39

I dalarna finns nåt som jämmtlänningarna inte har så mycket av ännu – nämligen varg. Vargen är en betydligt allvarligare predator än björnen på älgstammen. Men många bäckar små, återhållsam jakt blir det nog ändå.

1. När är det nog?

2010-05-26 15:55

Räcker det inte med att vi i jägarkåren i norra dalarna reducerat älgstammen till nästan obefintlig nivå? Ska vi göra samma sak med björnarna? Jag tror inte att en reducering av björnstammen räcker för att rädda älgarna. I Jämtland finns det områden som har tätare björnstam än vi har i norra dalarna men ändå har man mycket älg. Vi ska nog inte skylla allt på rovdjuren utan ta ansvar för våra tidigare härjningar och avstå från jakt i ett antal år för att rädda älgjakten.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere