• Jaktkryssningen

Vill ha regler om gräsänder

AktuelltPublicerad: 2015-03-26 13:45

Gräsanden är den andart som har störst utbredning i världen. I Europa släpps årligen över tre miljoner ungar ut främst för att jagas. Få av dem överlever dock till häckningstillstånd.
Nu vill doktorand Pär Söderquist att lagarna ska ändras så att fler gräsänder klarar sig i vilt tillstånd.

Gräsanden (Anas platyrhynchos) är den mest talrika och utbredda ankan i världen. Det är en viktig viltart, särskilt i Europa där över tre miljoner ankungar släpps varje år främst för att jagas, skriver Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i ett pressmeddelande.

Avhandling om odlade änder mot vilda artfränder
Pär Söderquist, doktorand vid institutionen för vilt, fisk och miljö har i sin avhandling bedömt gräsandens status i Norden och vilka effekter utsläpp av gräsand har på vilda populationer.
Statusen för gräsanden i de nordiska länderna är generellt bra, konstaterar Söderquist. Han har i avhandlingen studerat historisk ringmärkningsdata, jämfört vilda, odlade med historiska gräsänder och analyserat orsakerna till artens geografiskt utbredningsmönster i Europa.
­­­− Men på europeisk nivå krävs det en gemensam ansträngning för att övervaka och hantera populationerna. Det finns tecken på att utsättningarna av uppfödda änder är negativt för arten, även om de flesta som fötts upp i fångenskap inte överlever fram till häckningssäsongen, säger Pär Söderquist.

Uppfödningsmiljön har inverkan
Om änderna föds upp i en miljö som liknar dess naturliga miljö ökar dess chanser till hög överlevnad efter frigivning. Å andra sidan skulle de vilda änderna gynnas om uppfödningen inriktades mot att släppa ut individer med sämre utsikter till överlevnad.
En av Söderquists slutsatser är att det krävs en lagändring beträffande skyldigheten att rapportera siffror, härkomst, och utsläppsplatser av odlad gräsand bör övervägas, tillsammans med praktiska lösningar för ringmärkning och genetisk övervakning av frigjorda gräsänder.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Kommentarsfunktionen är borttagen. Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv kort, vi publicerar max 3000 tecken och förbehåller oss rätten att refusera och redigera texterna. Skriv att din text är en insändare. Vi tar inte emot insändare under signatur, lämna därför fullständigt namn och dina kontaktuppgifter. Du kan självklart också dela våra nyheter i andra forum, till exempel på Facebook.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB