• Pinewood

Vill ha utställning före drevprov

Nya regler ska få fler stövare till utställningarna

AktuelltPublicerad: 2016-04-05 10:59

Stövarklubbens styrelse föreslår föreslår att 13 stövarraser i Sverige måste utställningsmeriteras innan de får startas på jaktprov.
– Syftet är att få fler att gå på utställning, så att vi får ekonomi i utställningsverksamheten, säger Freddy Kjellström, ordförande Svenska stövarklubben.

Stövarraserna brottas med minskat antal registrerade valpar. Under glansdagarna i början av 1990-talet registrerades omkring 4 000 nya valpar varje år. Nu är siffran strax under 1 000 valpar.

Nedlagda utställningar
– Det har lett till att det kan vara färre än 30 hundar på en utställning och då bär det sig inte ekonomiskt. Vi har exempel på utställningar som lagts ned, säger Freddy Kjellström.
För att få sin hund godkänd som champion krävs utställningsmerit utöver ettor på drevprov. Enligt dagens regler kan utställningsmeriten erövras efter drevprovsettorna.

Utställning först
Det vill styrelsen för Svenska stövarklubben ändra på nu. Förslaget är att hundar som startas på drevprov måste ha klarat av utställningen.
I Svenska kennelklubbens betygssystem delas hundarna in i fyra kategorier utseendemässigt: Exellent, very good, good, sufficient (tillräcklig).
– Det räcker med betyget sufficient för att hunden ska vara godkänd exteriört och klar för drevprov, säger Freddy Kjellström.

Mindre miljöpåverkan
Ett annat syfte med att kräva utställningsmerit före drevprovsstart är att hundarna ska vara yngre när de bedöms.
– Ju tidigare de kommer till utställning, desto mindre miljöpåverkan har de haft, exempelvis mentalt, säger Freddy Kjellström.
Styrelsens förslag är ställt till Stövarfullmäktige som hålls första helgen i juni och kan börja gälla från 2017, tror Freddy Kjellström.

Både ris och ros
– Vi får synpunkter både från förespråkare och de som är kritiska till förslaget. Men jag uppfattar inte att förslaget är speciellt kontroversiellt. De här reglerna är norm i många klubbar, exempelvis i Älghundsklubben där det visat sig vara väldigt framgångsrikt för att öka antalet utställare, säger Freddy Kjellström.

13 raser i Sverige
Förslaget berör raserna finsk stövare, hamiltonstövare, schillerstövare, smålandsstövare, gotlandstövare, schweizerstövare och luzernstövare, dunkerstövare, haldenstövare,  hygenstövare, american foxhound, engelsk foxhound och rysk stövare.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. fel väg

2016-04-13 23:18

tycker att man ska få starta sin hund på jaktprov före kravet om utställning merit. förslaget som styrelsen gått ut med håller inte i mina ögon, och som jag ser på saken kommer färre yngre hundar ut på jaktprov. i min länsförening Västerbotten avslogs förslaget som styrelsen lämnat, med god marginal. jaktprov sedan utställning.

17. Utbildning domare

2016-04-12 14:25

Av en del kommentarer att döma är det kanske dags för rasklubben att anordna en domarkonferens och utbilda utställningsdomarna i er ras!
Trots allt negativt som sägs och tros gällande utställningar är det så att enbart en sund och korrekt hund klarar att utföra det den är ämnad för!

16. Är det så illa?

2016-04-08 11:55

Jag har haft en stövare som på utställning fått allt från 3:a och omdömet "Icke typisk för rasen" till 1:a pris och Cert. Däremot missade denna hund inte ett jaktprov, blev JCH vid 3 års ålder och UCH efter det. Den har även vid 3 års ålder deltagit i SvStk, SM. Jag har nog mer förtroende för Jaktprovsdomare än Utställningdomare.

15. Färre vargar, TACK !

2016-04-07 16:34

Naturligtvis skall vi ställa ut våra jakthundar. Har själv nått hela vägen med ett antal hundar fram till Jakt och utst.ch.
Som läget nu har utvecklats i Dalarna med angränsande län, så är det inte utställningar vi tänker på i första hand. Vi är många som slutat p g a vargar i alla marker. Om våra valda styrelsemedlemmar gemensamt med andra "drabbade" tillsammans jobbar och verkar för färre vargar i markerna, gemensamt uppvaktar politiker för att helt enkelt rädda det lilla som finns kvar ute på landsbygden, så kommer stövarjakten tillbaka, med automatik också utställningar.

14. Valet enkelt

2016-04-07 08:54

I vargtäta Värmland är idag valet enkelt. Vi kan enbart ägna oss åt utställningar för jakt med löshund är otänkbart. Idag kanske en viktigare fråga för Stövarklubben att jobba med. Om vi inte kan förvalta vargstammen så blir detta ett stort problem över hela Sverige, kanske med undantag högst upp i norr. Men det blir svårt att få plats med alla där uppe på en gång. En utvikning i frågan men ändå en tankeställare.

13. AYRIN

2016-04-06 20:49

Det är kanske därför som jakthundarna ska bedömas av jägare som är både exteriör domare och jaktprovsdomare. Som en känd stövardomare sa för många år sedan.
Intresset för exteriör och viljan att visa sina hundar på utställning behöver höjas. Argumentet att det är att tjäna pengar förefaller inte att främja raserna men däremot argumentet att främja aveln med exteriört bra hundar borde öka intresset bland jakthundsägarna.
Det förefaller som överdrifter ibland kan tilltala de som inte är helt hemma i rasen vilket är ett problem.

12. Vilken lösning

2016-04-06 20:48

Har en hamilton tik här hemma. Som har fått många fina rosetter på utställning tillsammans med sambon. Men de är inte till mycket glädje för mig när hunden knappt jagar. Nä jaktprov först. Hellre jaktidioter än utställningsstjärnor.

11. @Jaktprovsdomaren

2016-04-06 13:57

I den bästa av världar har du rätt, men i denna kan man lätt konstatera att utställningar mestadels har premierat diverse exteriöra överdrifter.
Att många jakt- retriever- och vallraser delats i en "användbar" form och en utställningsform är ju bara ytterligare ett bevis på utställningarnas oförmåga att premiera hundar med en lämplig exteriör.

10. Både behövs

2016-04-06 13:57

Men det är klokt att inte avla på annat än goda jakthundar
Vacker är en hund som jagar bra
Om hundens kropp inte tål jakt då har den ingen större chans i ett elitprov.
För egen del vill jag ha lättare hundar som tål ännu mera jakt utan att gå sönder. Rasstandard som den tolkas idag motverkar detta lite Grand tycker jag (undantag Schiller?)
Var inte snål. Gadda ihop er och snacka lite jakt i god sällskap på en utställning. Det är långt tills nästa släpp

9. funktion

2016-04-06 10:43

Exteriör är hundens funktion dvs att klara av det som rasstandarden beskriver. Det vill säga en hund som exteriört stämmer överens med rasstandarden lämpar sig funktionellt väl att utföra de uppgifter den är avlad för att göra, i det här fallet jaga. Jakt lusten sitter i huvudet på hunden och dess förmåga och lämplighet att jaga bedöms på jaktprov.
Utställning och jaktprov hänger ihop. Utställning är en bedömning av hundens förutsättningar att klara uppgifterna den är avlade för i det här fallet att jaga. Sen är det inte säkert att övriga egenskaper som jaktlust finns hos de exteriört bästa hundarna.

8. Angår inte mig

2016-04-06 09:26

Själv har jag älghundar, men är det verkligen så väldigt dyrt och jobbigt att ställa ut en unghund före jaktprov? Om utställningar börjar läggas ner pga för få anmälda hundar då blir det ändå dyrare och besvärligare att ställa ut hunden (längre bilresa). Sedan om ekonomin i klubben körs i botten så kanske jaktproven också försvinner.

7. Fantastiskt !

2016-04-06 08:35

Och där förlora Stövarklubben en medlem!

6. Exteriör

2016-04-06 08:35

Utvärdering av exteriören är viktigt för aveln. Om det vore huvudargumentet hade jag köpt förslaget.

5. Pengarullning

2016-04-05 17:13

Det är många som vill ta stövarägarnas pengar. Svstk,veterinärer,SKK och hundfodertillverkare. Dessutom kostar valpen vid inköp. Det gäller att ha stor plånbok.

4. Urbota dumt förslag

2016-04-05 17:04

Om jag köper en stövare är det antagligen för att i första hand jaga med den duger den inte till det är det ingen mening att visa upp den i ringen. Det har blivit alldeles för mycket hundsport i detta med jakthundar enligt min mening.

3. Gör inte så...

2016-04-05 17:03

Gör inte så, det kommer att minska antalet starter på drevprov. Det är när den tveksamma startat på drevprov och det gått bra som den lockas till att ställa ut sin hund.

2. Stövarutställning före jaktprov!

2016-04-05 15:23

Konstigt om utställningsintresset ökar pga att det blir tvång att ställa före jpr start. Är det inte så att det är just tvång som om så är fallet ökar utst. deltagandet? Inget fel i att styrelsen kom med nya förslag,bara andra åsikter från medlemmar behandlas med respekt också. Lycka till, må det bli som de flesta vill.

1. Dåligt mycket dåligt

2016-04-05 15:22

Bara för att få slantarna att rulla in så vill SvStk införa utställningskrav. Stövare är och förhoppningsvis kommer att förbli en jakthund. Jobba mer på att få stövarägare att starta på jaktprov. En klok man sa en gång "Har jag en bra jakthund är jag glad när jag är i skogen med den, har jag en vacker hund blir jag glad på utställningar". jag har min stövare till skogen, meriterar den sig på jaktprov ställer jag ut.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere