• Pinewood

Vill se över jakt på korp, morkulla, gäss och björn

AktuelltPublicerad: 2010-10-28 11:41

Cecilia Widegren (m), riksdagsledamot från Skaraborg, har lämnat in en motion om förändrade jaktförhållanden på korp, morkulla, gäss och björn. Hon anser att man bör kunna få undantag från EU:s fågeldirektiv och att risken för skadeskjutning på björn ska kunna minskas.

– Det måste bli bättre möjligheter att få undantag från EU:s fågeldirektiv får att både kunna behålla traditionella jaktformer samt hålla efter de fåglar som är skadedjur. I fallet korp är det speciellt viktigt att villkoren blir mer generösa då de för många tamdjursägare uppfattas som ett problem, säger Cecilia Widegren (m) i ett pressmeddelande.


Gåsjakt även på våren
Jakt på gäss borde bli tillåten även på våren för att skona jordbrukare från skadeverkningar.
– Det växande antalet gäss förorsakar stora skador på grödor och djurfoder. Jakttiderna för gäss bör ses över så att jakt på gäss även tillåts under våren då de gör som mest skada för jordbruket, säger Cecilia Widegren.
När det gäller björn anser Cecilia Widegren att skadeskjutningen upp tiil en tredjedel av avskjutningen inte är tillfredsställande. Om man i stället tillåter åteljakt skulle skadeskjutning undvikas i större utsträckning, menar hon.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. korpstammen har

2010-10-29 21:53

reglerat sej själv i dessa trakter,i slutet på 80 talet kunde man i skymning på hösten se flockar med upp mot ett 50 tal..nu ser man inte mer än dryga 20 talet i sådana kvällsflockar,inte heller vid älgjakten är de numera särskilt talrika efter att vi lämnat skottplatserna

4. Lag

2010-10-28 22:39

Helt meningslöst att motionera om något sådant. Enligt SJF så kunde inte våra jaktbestämmelser påverkas bara vi gick med i EU.

3. Svåra beslut

2010-10-28 22:39

Precis som tidigare skribent skriver. Alla lite känsligare beslut ska tas i början av regeringstiden. Sista året kan du aldrig göra några större förändringar eftersom dessa då kommer att behandlas vid kommande val. Så påverka dina politiker att agera NU. Kan inte bli bättre läge nu då den röd-gröna röran är avslutad och S kan agera själva.

2. Nästan så man hickar till

2010-10-28 18:21

En politiker som driver en jaktfråga strax efter ett val. Då är denna politiker att lita på, inget röstfiskande där i vart fall.

1. Ja sätt igång att agera nu...

2010-10-28 18:21

...på jaktens område så ni hinner få någon ändring. Ni har 4 år på er och stöd av Socialdemokraterna.

Men ni måste byta ut Andreas Carlgren. Han är farlig för han anser sig veta hur det ska vara.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB