• Allmogejakt

Vill skjuta hela kalvgenerationen

AktuelltPublicerad: 2014-02-17 10:05

Älgkalvarna i Kronobergs län är väldigt små. Detta gör att Jägareförbundet Kronobergs jaktvårdskonsulent Elias Turesson menar att älgjakten bör avslutas med en riktad jakt på kalv.

De älgkalvar som fötts senast vägde ungefär tio procent mindre än generationen innan.
– Tjurkalvarna vägde i snitt 57,5 kilo i slaktvikt, mot 63,5 säsongen innan. Väger en kalv lite, så kommer den att väga lite som fjoling - och som vuxen, säger Elias Turesson till tidningen Smålänningen.
Risken med de små kalvarna är att reproduktionen störs och att hela stammen tenderar att bli småväxta, menar Turesson.

Rekommenderar riktad jakt på kalv
Han har skickat brev till jaktvårdsområdena där han rekommenderar en avskjutning av kalv.
– Egentligen borde man skjuta ut den generationen. Och mitt råd till hösten blir att skjuta bort allt under 100 kilo, små fjolårsdjur. Och ytterligare åtgärder kan kanske komma att behövas. Vi bör ta itu med detta nu. Annars riskerar vi i slutändan en lägre reproduktion och sämre stam, säger han till Smålänningen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

13. Många faktorer

2014-02-20 10:57

Alltså människans påverkan måste vara ganska stor.
- miljön har färändrats mkt, vi har kalhyggen , människor gör urval på vilka växter och grödor som skall odlas.
- Avskjutningen av älgstammen är extremt stor, dvs i princip inget naturligt urval, mer än att de svagaste unga djuren dör.

Sedan miljögifter, ändrat klimat mm
Klart det kan stressa även älgen, det är ju andra djurarter som snabbt förändrat sin population, tex ejder och skrattmås, igelkotten är borta från många områden.

12. 961L

2014-02-19 17:20

Sedärja du lyckades stava namnet rätt, ett litet framsteg iallafall, i övrigt var det däremot tunt. Du provar nu med den beprövade trollkonsten att ge motståndaren en jättelik vetenskaplig avhandling fylld med avancerade matematiska ekvationer och på engelska dessutom, allt naturligtvis i det uppenbara syftet att trötta ut honom. Den första artikeln tänker jag inte ens försöka läsa och den andra handlar om konvergent evolution, dvs. hur olika arter utvecklar liknande egenskaper i liknande miljöer och är helt ointressant i sammanhanget, mer än att den då ger klart stöd till hur arterna påverkas av sin miljö.
Man behöver inte vara professor för att förstå att arter förändras eller går under när miljön förändras. Älgens miljö har förändrats kraftigt av skillnaden mellan rovdjurens predation och människans. Naturens urvalssystem har formats under miljontals år, men nu, och i dessa sammanhang mycket snabbt, vänds det uppochner för många av dom arter där vi bedriver urvalsjakt och vi väljer mycket ofta att döda många av dom individer som naturen väljer att spara. Det går utan vidare att jämföra med avel, fast då omvänd sådan. Effektiviteten är inte den samma som i aveln, men naturens obevekliga press på att enbart dom bästa generna förs vidare har satts ur spel och resultatet kan helt enkelt inte bli annat än genetisk försvagning. Synnerligen enkel och lättbegriplig logik detta och snudd på häpnadsväckande att du inte begriper det. Hur lång tid det tar innan vi märker försämringen vet vi inte, men vi vet att vi startat processen.
Dom problem som beskrivs i artikeln skulle mycket väl kunna orsakas, iallafall delvis, av detta och att som du tydligen då vill, fortsätta att döda dom bästa avelsdjuren, är både ansvarslöst och ointelligent.

11. Åbergs felaktiga troféjaktstes vissnar ej

2014-02-19 16:00

Nåja, Åberg. Jag har ingen förhoppning om att Åberg någonsin överger sin tes om troféjakt. Men arv är komplext, att en arts ärftliga egenskaper varierar omkring artens medelvärde för egenskapen i fråga strider inte mot den darwinistiska utvecklingsläran, eller neondarwinismen, som du möjligen är anhängare till. Ärftlighet har två till synes motstridiga sidor – varje art har i genomsnitt konstanta egenskaper från generation till generation, trots att artens individer uppvisar stor genetisk variation. Men motsatsen mellan arters beständighet och tillhörande individers variation är bara skenbar. Utifrån tämligen enkel kunskap om genetik inses att detta är ingen motsats, det är olika sidor av samma mynt. Men om Åberg vill förstå varför man inte kan ”evolutionera” en älgstam genom att avstå troféjakt så bör Åberg sätta sig in i sambandet mellan artens beständighet och individernas variation. Om Åberg vill läsa lite om urvalsmekanismer och konvergent evolution (borde vara intressant för din del) så läs till exempel: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3212875/ respektive http://www.sciencedaily.com/articles/c/convergent_evolution.htm.
Beträffande din trolling angående vem jag är, så skall jag även beröva dig denna lögn du försöker göra till sanning genom dumma hint: Jag är inte Anders Hermansson och känner honom inte. Men jag läser med behållning och intresse vad han skriver. Vilket även Åberg tycks göra.

10. 961L

2014-02-19 12:55

Märkligt hur identiska dina och Anders Hermanssons inlägg är, bägge två riktar sig ibland till någon Ågren och ibland till mig, är det säkert att du inte är ett troll 961L?
Nästa betydligt större märklighet i ditt inlägg är att du, tydligen utan att själv begripa det, avfärdar principen om det naturliga urvalet som numera utgör grunden för all naturvetenskap.
Som svar på din meningslösa svada räcker att det fastslå att arterna självklart förändras av den verklighet dom lever i.
I din låtsasvärld skulle älgen ha skapats fix och färdig och sedan alltid sett likadan ut.
Det är dom religiösa kreationisternas totalt vetenskapsfientliga ståndpunkt och den gör vi nog bäst i att skratta åt.

9. #7, komplex ärftlighet för Åberg

2014-02-19 11:13

För biologiska egenskaper gäller att exceptionella individer kan inte räkna med att deras barn blir exceptionella. Tvärtom är det så att riktigt korta eller extremt intelligenta etc. föräldrar får i medeltal barn som är närmare medelvärdet än vad de själva är. Dvs. föräldrar som är under medellängd får barn som i genomsnitt är längre än sina föräldrar. Och föräldrar som är intelligenta får barn som i genomsnitt är dummare. Emedan barn till dumma föräldrar kan förväntas bli smartare än sina föräldrar. Detta är en princip som gäller biologiska egenskaper, och därför är Åbergs planer på att ”förbättra” älgstammen genom att förbjuda troféjakt utsiktslös. Det går att ”flytta” medelvärden, men det är svårt. Det kan göras med genmanipulation, men den vanliga metoden är riktad avel eller odling. Att ändra ärftliga egenskaper genom avel/odling kräver kontroll över alla parningar som sker i en population. Och det är omöjligt i en stor population av vilda djur som kan räknas i 100000-tal bara i Sverige. Man kan genom jakt lokalt ändra älgars åldersfördelning och könsfördelning och tro sig ha ändrat älgstammens ärftliga egenskapers medelvärden. Men det är fel, älgstammen återgår tämligen snabbt till sina medelvärden. Detta är en viktig egenskap som gör att arter bevaras över långa tider. I Sverige har födobrist och rovdjur i huvudsak svarat för älgars död i de 10000-åren som förflutit sedan istidens slut, detta utan att älgarna blivit större och större - trots att föda/rovdjur har haft "kontroll" över nästan alla parningar. Ågren representerar tydligt den marxistiska skolan som menar att det viktiga är inte att förstå världen, det viktiga är att ändra den. Därmed så utgår Ågren från att han/vi kan ändra egenskaper hos älgstammen utan att bry oss om att förstå hur ändringar sker. En Marx samtida och kusin till Darwin var Francis Dalton som var Marx motsats på sätt och vis. Trots det så har tydligen Ågren hämtat idéer hos Dalton också, ty Dalton ansåg att det billigaste och bästa sättet att förbättra människors villkor var att förbättra deras ärftliga egenskaper genom noggrann avel. En medelväg har överklassen i alla tider känt till; man har vetat att barnen till exceptionella föräldrar inte kan förväntas bli exceptionella, men man har vetat att brister i ärftliga egenskaper kan till viss del kompenseras med kunskap, pengar och makt. Detta fungerar inte på älgar. Jag skall ge Åberg ett exempel. Betrakta ett par kronhjortar och ett par älgar. Om detta älgpar av genetiska skäl är ovanligt små och hjortparet är ovanligt stora så kan det slumpa sig så att dessa två par är precis lika stora. Vad kan vi förvänta oss om deras kalvar? Jo, det är enkelt. Älgarna är under medelstorlek och kan förväntas få kalvar som är större än dem själva. Hjortarna är över medel och kan därför förväntas få kalvar som är mindre än föräldrarna. Detta betyder att redan efter en generation så är det åter tydlig storleksskillnad mellan kronhjort och älg. Detta därför att populationerna av kronhjort och älg har olika medelvärden.
Så bäste Ågren, lägg av med tjatet om troféjaktens genetiska fördärv, du är fel ute. Nu vet jag att Ågren är fast i sin marxistiska tankegång och inget kan ändra det.

8. Tilläggas bör...

2014-02-19 08:45

Enligt lokaltidningen tror man det beror åtminstone delvis på den varma och torra sommaren, som fick växtligheten att förvedas tidigare än normalt och fick därmed mindre näringsinnehåll.
Påpekas bör också att vi åtminstone lokalt, har en ökad slaktvikt och hornstorlek på tjurarna och därmed borde JOntes domedagsprofetia falla tämligen platt.
Möjligheten att de skulle växa ifatt har också angetts som troligt de senaste dagarna, enligt lokal media.
Älgarna dör också i Kronoberg och ett antal har hittats på senare tid. Tyvärr anser man att det inte finns pengar att ta reda på skälet men orsaken sägs vara tiaminbrist.
Vart pengarna tar vägen vet vi alla. Istället för att lägga dessa på viktiga saker, kastas dessa bort på stängsel, medicinering, "taxiresor"...
Det är som bekant knappast älgen, vårt nationalvilt, som står som mottagare av dessa enorma summor.

7. Komplext

2014-02-19 08:45

Detta har nog flera olika orsaker, men med risk för att låta tjatig så vill jag än en gång peka på att vi under kanske hundra år alltid skjutit dom största tjurarna när vi fått chansen, men vi vet att i naturen så är det oftast just dom djuren som mest sällan tas av rovdjur. Vi har alltså under mycket lång tid vänt det naturliga urvalet bakochfram och konsekvent dödat dom bästa avelsdjuren. Det hade resulterat i katastrof i vilken tamdjursavel som helst, men bland älgarna tror vi tydligen att det funkar.
Genetiska skador brukar ofta visa sig först i reproduktionen och utan att veta med vetenskaplig säkerhet så finns det ändå mycket god anledning att misstänka att degenerering på grund av felaktigt urval är en stor bov här.
På Öland har jägarna fattat att avskjutningen varit felaktig och nu fått upp ett bättre tjurbestånd, men sannolikt så sitter problemen så djupt att det kan ta massor av år, kanske generationer av jägare, att rätta till det.
Andra faktorer som fler t.ex. födotillgång, sjukdomar och fler fästingar i klimatförändringens spår påverkar säkert också, men även där blir genetiskt svagare djur lättare offer.
Det är hög tid att jägarkåren tar avstånd från allt vad troféjakt på älg heter under åtskilliga år framöver och så kanske det kan börja rätta till sig, men att som 961L föreslår att skjuta rakt över utan urvalsprincip kommer inte att lösa något.
Principen måste istället vara att så långt det går spara alla djur som ser ut att ha bra gener och det går nästan bara med säkerhet att se på tjurar eller ovanligt ynkliga kalvar.

6. Massor av frågor

2014-02-18 13:06

Många problem med älgarna,
I Blekinge dör älgarna, på Öland kalvarna och nu detta. Man är omringad av Älgproblem, Kalmar, docl befriad från Vargproblemet, men det här är ju allvarliga problem det också.
- Varför är de småväxta ?
- Blir nästa års kull mer storväxt, varför, med samma miljö och samma avelsmaterial borde det ju bli likadant nästa år.
- Innebär småväxta kalvar att de blir småväxta som vuxna, Kan de inte växa "ifatt", de är ju trotts allt ganska unga.

Orolig för läget med den svenska älgstammen. Har v ikanske under 40-50 år haft en för stor Älgstam som inte är uthållig, kollaps väntar.

5. Hur genmodifiera älgar?

2014-02-18 13:05

Intressant tanke att man genom att avliva alla kalvar som är magra kan genmodifiera älgstammen. Avel syftar just till genmodifiering, men avel kräver att man kan kontrollera alla parningar, varje "tjuvparning" kan förstöra lång tids avelsarbete.
Avel är ett ogenomförbart stort projekt när det gäller älg. Bättre är att se till så att älgarna har mat, jag håller helt med #3 i det avseendet.
Se till så att älgarna har mat, spara kalvarna och skjut vuxna älgar rakt av under allmän jakt, så får vi en frisk och produktiv älgstam - under förutsättning av att vargproblemet blir löst. Men all den tid vargarna kommer att få fortsätta föröka sig utan några begränsningar så är också all viltvård bortkastad tid och pengar. Satsa på granodling i stället - det verkar vara framtiden. Det finns ju mycket övergiven jordbruksmark enligt Rewilding-folket. Bättre att plantera gran på den "övergivna" marken än att ge den till ekosof-rörelsen.

4. Spara kalvarna

2014-02-18 09:43

Kalvjakten borde stoppas helt och i stället öka avskjutningen på små fjolingar och spara de med bra gener. Vi började med detta för ca 8 år sedan och har nu en mycket bra stam där vi i dag kan skjuta stora tjurar 12-16 taggar varje år.

3. Fel ände

2014-02-18 09:43

Det är väl bättre att se till att älgarna har tillräckligt med föda. Låt bli att röja bort allt lövsly så dom har något att äta. Älgar blir inte feta på gran, däremot på ek-, asp- och rönnsly. Låt slyet stå kvar så länge det är i betningsbar höjd. Anledningen till att kalvarna är så små är nog att korna inte hittat tillräckligt stora tjurar och då brunstat om, med små senare födda kalvar som följd. Om man sparar tjurar med fler än 8 taggar, kommer det att finnas fler äldre och kraftigare tjurar till korna kommande år. Hur ser det ut i markerna där dessa utmärglade kalvar finns? Finns det foder till dom i tillräcklig mängd? Har dom normal tarmflora? Fick dom råmjölken? Är deras tänder i gott skick? Saknas det ämnen i fodret som normalt finns i andra delar av landet? Är korna lika utmärglade som sina kalvar? Har korna parasiter som gör att inte mjölkproduktionen fungerar normalt?
Det är många frågor som vill ha svar, men hela problemet är komplext, men vill man ha friska kalvar, så måste dom vuxna djuren vara friska och sunda. Ju fler äldre kor och tjurar desto fler friska kalvar födda i normal tid så de kan äta upp sig till vintern.

2. Mycket klokt!

2014-02-17 12:21

Det låter som en mycket god idé. Tyvärr finns det alltför många jaktlag som konsekvent gör älgstammen en björntjänst genom att spara de små kalvarna. Inte minst i Norrland där det finns septemberjakt tycks det vara legio att "rödkalvarna" ska sparas till oktober. Det är absolut inte bra för älgstammen med denna negativa selektion. Det är inte konstigt om slaktvikterna då går ned!
Ska man ha några som helst restriktioner ska det möjligen vara på större djur. Fjolingar och kalvar bör alltid skjutas helt fritt för en kvalitativ älgstam.

1. Olika problem

2014-02-17 12:20

Rekommenderar jaktvårdskonsulent Turesson ett besök i vargVärmland, här är vi livrädda om allt som öht liknar en älg..

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere