• Älgskadefondsföreningen

Vill stoppa vargjakt i Riala

AktuelltPublicerad: 2011-06-07 23:31

Svenska Rovdjursföreningen motsätter sig eventuell skyddsjakt på varg i Rialareviret. I ett brev till Naturvårdsverket framhåller föreningen att ingen ”särskilt skadegörande individ” har identifierats. Dessutom tycker Rovdjursföreningen att man först måste försöka skrämma vargarna.

Per Risberg, tjänsteman vid Naturvårdsverket, säger till Jakt & Jägare att man hoppas kunna besluta om Rialavargarna öde under återstoden av veckan. Ärendet har kommit upp efter att länsstyrelsen i Stockholm öppnat för skyddsjakt, eftersom vargarna i reviret uppträtt närgånget och oskyggt vid flera tillfällen.
En man på promenad med sin hund på morgonen fick slänga en tidning i huvudet på vargen innan den avlägsnade sig.
Vid ett annat tillfälle tog det en halvtimme att mota ut en varg ur en hästhage.
Dessutom händelsen då en mamma med barnvagn fick se familjens hund dödas under söndagspromenaden.

Överdrift? 
Den förstnämnda incidenten, med vargen som fick Norrtelje Tidning i huvudet, anser Rovdjursföreningen att Naturvårdsverket inte ska fästa någon större vikt vid:
”Vid en av de två händelserna som länsstyrelsen hänvisar till, händelsen den 10:e maj, anges att ”det inte kan uteslutas att händelseförloppet var av en sådan karaktär att det i realiteten var mindre dramatiskt än vad det framstår som i redovisningen”. Vi anser därmed att denna händelse inte kan vägas in i någon större utsträckning i Naturvårdsverkets beslut”, skriver Rovdjursföreningen i sitt brev till Naturvårdsverket.

Mening ur sitt sammanghang 
I stycket citerar Rovdjursföreningen länsstyrelsen. Skrivningen ska dock inte tolkas som att länsstyrelsens tjänstemän tror att händelsen överdrivits, framhåller Anders Nylén, chef vid viltförvaltningsavdelningen vid länsstyrelsen i Stockholm.
– Vi tror absolut på berättelsen och den dramatik som den inblandade personen säger sig ha upplevt. Den här meningen kan man inte ta ur sitt sammanhang på det sättet, säger Anders Nylén.

• Vad menar ni med skrivningen då – att händelsen i realiteten kan ha varit mindre dramatisk än redovisningen?
– Vi för ett resonemang där vi pekar på att vargen inte var aggressiv - den anföll inte. Vi framhåller att det finns två vägar att gå: Antingen får man acceptera att sådana här händelser inträffar i folktäta revir, eller också måste skyddsjakt bli vanligare, svarar Anders Nylén.

Extra skyddsvärda vargar?
Rovdjursföreningen pekar i sitt brev till Naturvårdsverket också på att det sannolikt finns valpar i reviret.
”Valparnas chanser till överlevnad minskar. Den återstående föräldern får svårt att på egen hand försörja valparna och risken för skador på ”lättfångade” tamdjur torde öka”, skriver Rovdjursföreningen.
Man pekar också på att hanen och valparna i reviret är så kallat genetiskt värdefulla och att sådana vargar tidigare skyddats, exempelvis vid licensjakt.

Efterlyser skrämsel 
Dessutom vill föreningen att det först och främst görs försök att skrämma vargarna i reviret.
”Det har inte kommit till SRFs kännedom att Länsstyrelsen eller annan myndighet prövat att skrämma vargarna då de befinner sig i närheten av människor. SRF anser därför att så länge ingen annan lämplig lösning, såsom t.ex skrämselförsök, prövats kan skyddsjakt ej heller övervägas.”

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. Till Kalle #16

2011-06-15 08:16

Att ett vilt djur, i numerär mångt mycket större än vargen, råkar förvirra in sig på olämplig plats är inte konstigt. Så nej älgen som art ska inte utrotas, men just denna problem individ får tas bort, ingen skillnad mellan älg och varg.

Att vargen, i dag ännu i litet antal, medvetet ger sig på nästan allt och alla är en helt annan sak, som helst klart gör att man kan ifrågasätta om dess nuvarande utbredning är lämplig.

17. Vad har ni för rekomendationer angående dem?

2011-06-09 22:14

Har skolan blivit så slapp att det inte längre går att skilja på de och dem? Eller måste man skriva dem om man är medlem i SRF?

16. Vad har ni för rekomendationer angående älg?

2011-06-09 20:25

Det var en älg som tog sig på ett äldreboende.
Ska dem utrotas?
http://svt.se/2.22620/1.2449646/alg_fastnade_i_entre_pa_aldreboende

15. Nr 6....

2011-06-09 13:23

vilka orter i Sverige föreslår du att dessa vargar skall flyttas till? Om nu inte dessa problemdjur accepteras av er! Hur kan du då föreslå flytt? Skall andra drabbas istället?

14. Kanske det är någon som minns

2011-06-09 09:14

när man från Nvv & Lst gick ut och sa " detta revir/dessa vargar är unika, dom äter BARA rådjur".

Det enda som utmärker detta UNIKA revir (Riala) är att det ligger farligt nära den STORA staden Stockholm och dess invånare.

Med all respekt för och till alla Rialabor, tamdjursägare, hundägare m.m så är min önskan att det INTE blir skyddsjakt på någon av individerna i reviret.

Låt vargen bära budskapet vidare " vi är inte farliga för någon eller något"

Och som H-O Hansson skriver, dom är sin egen reklampelare för den breda allmänheten, som så smått börjar få upp ögonen för vad som händer när vargen etablerar sig nära bebyggelse.

13. Det finns nog kloka politiker

2011-06-09 09:14

som kan genomskåda SRF och se att de är dogmatiska romantiker som utgör en okunnig och naiv minoritet.
Genom att jordnära naturmänniskor ihärdigt för fram de konkreta verkningarna av vargen så bör väl förnuftet segra, - eller?
Jag har lärt mig att retorik, konsten att övertyga, ska bygga på känslor och inlevelse. Det gäller att få gehör från åhörarna för sin sak genom att spela på dess känslor och genom att få dem att själva komma fram till den åsikt som man själv har. Det är i första hand politikerna som behöver övertygas om att de och deras väljare vinner på att begränsa vargarna i Sverige. De behöver ännu mer känsloladdade argument för att själva känna sig övertygade om problemen med vargen och att en begränsning av vargantalet är rätt väg.
Tillsammans med den fasta övertygelsen hos kloka människor, de konkreta negativa erfarenheterna av varg, de påtagliga bevisen i form av dödade och lemlästade djur och avsaknaden av positiva erfarenheter av varg så kommer förnuftet segra och den politiska majoriteten ta sitt tillfälligt tappade förstånd tillfånga.
Men, -det krävs att vi på liknande sätt som miljöromantikerna ihärdigt bearbetar politikerna med både känsloladdade, faktaspäckade och rationella argument för att få en ändring till stånd.
Jag skickar själv flera mail i veckan till politiker och kräver svar av dem i denna fråga. Jag tycker mig kunna se en ändrad attityd, från benhårt upprepande av riksdagsbelut hit och genetik dit till mer av förståelse för de drabbade och en mer tveksam inställning till vargens förträfflighet.
Gör som SRF, försök påverka politikerna, men med argument från verkligheten, från de som faktiskt drabbas av varg istället för deras romantiska flummerier och förvrängningar. De flesta politiker är inte dumma.

12. Håller

2011-06-08 21:41

med "hermelinen om att det inte ska beviljas skyddsjakt på riala vargarn

11. Det finns

2011-06-08 21:41

troligen inte en enda medlem i SRF som är kapabel att skrämma en varg, men det skulle vara intressant att se ett försök. Springa mot den och skrika? Kasta pinnar eller sten? Säga ajabaja, så får du inte göra för då kommer de stygga jägarna och skjuter dig? Nej troligen skiter de på sig om vargen visar sin rätta sida. För jag antar att en SRF:are går ut obeväpnad och då lär det bli problematiskt om vargen vill ta strid. Det kanske visar sig att det är en helt annan sak att möta dem ute i naturen än att kliva in till tama vargar i en djurpark. Har lite svårt att tänka mig att de vilda låter nån krama och pussa på dem. Men som sagt, skall bli intressant att se resultatet.

10. Jag ändrar mig

2011-06-08 17:47

Flera av kommentatorerna har fått mig på andra tankar än de ursprungliga. Naturligtvis ska vargarna i Riala vara kvar.
Jättetråkigt för er som drabbas där, jag lider med er, verkligen, men se det hela som att ni hjälper till med ett högre syfte.
Enda chansen, tyvärr, är att varg i just Stockholms län får visa hur arten är att leva med. Här ute på vischan är det knappt någon som lyssnar.
Dessutom vore det väl spännande om Rovdjursföreningen kunde ta på sig ansvaret med skrämselinsatser - och ansvar för vad som händer sedan.
Tror ni att föreningen är beredd att axla ansvaret?

9. SRF

2011-06-08 17:46

har som avsikt att skydda och bevara svenska rovdjur. SRF består av barn, ungdomar och oerhört naiva vuxna storstadsbor. Men framförallt måste det vara den största samlingen strategiska stolpskott jorden skådat. Om man vill skydda vargen som art i Sverige, borde man ha mer gemensamt med dem som vill hålla stammen under stenhård kontroll än någon annan. Calle S m.fl. borde varit gästföreläsare på föreningens sektmöten. Att förstå psykologin i vargens och de stora rovdjurens roll på den svenska landsbygden är naturligtvis livsviktigt för en förespråkare av rovdjur. Det handlar egentligen inte om rovdjur längre enligt SRF. Det har blivit en fråga om människosyn. Varför ser man inte SRF uttala sig i media när vargar massakrerat en massa tamdjur? Man borde stå först, man borde vara dom första att få till skyddsjakt. Enda sättet att vargen ska överleva i vårt land är just att det finns en acceptans. För varje uttalande som detta så slår man in ytterliggare en spik i kistan för den svenska vargstammen. Man gör uppenbarligen allt för att marginalisera sig själva, det känns iofs bra, men aningen korkat. Med fler liknande uttalanden och ställningstaganden tar man fler steg ifrån maktens öron. Politikerna kan inte på sikt rycka på axlarna åt konsekvenserna med rovdjur i mänskliga aktiviteter!
För än så länge har inte vargen rösträtt. Det blir så uppenbart att man inom SRF har väldigt lite grepp om helheten i naturen, det säger egentligen själva namnet, Svenska rovdjursföreningen.

Deras verksamhet borde väl rymmas inom det större och numera lika enögda SNF. Där har man också genom sin ordförande tappat allt grepp om tillvaron. Man låter sin ordförande i sin färd mot fler karriäruppdrag förblinda sina medlemmar med uttalanden som är så urbota korkade att han nu bidrar till att skjuta en gammal fin förening i sank, trovärdigheten skjunker i en hisnande takt. De gamla naturmänniskorna byts ut mot männ-i-skor som inte är i närheten av att se ett samband i naturen. Bakbundna av medias tolkning av verkligheten.

Människan tillhör naturen nu, då och för alltid. Vi ska sträva mot att vi tillhör den i ännu större grad. Våra aktiviteter ska i mesta möjliga mån vara skonsamma mot vår miljö. Vi måste välja bort vissa saker i naturen, eller åtminstone förminska dem, på samma sätt som vi utökar det som inte är skadligt för miljön på LÅNG sikt. Ett småskaligt brukande av jordar och skogar. En lokal matproduktion, där alla möjligheter tas tillvara, där HELHETEN lyser som en röd tråd genom alla beslut. Där empatin för medmänniskorna blir det första budet.
Någonstans finns det plats för vargar, jag vet inte var, men det är inte i kulturbygderna, den saken är klar. Det kommer alla förstå i sinom tid.

Det är många kalle här just nu, det tycker jag är bra ;-)

8. Lätt för SRF

2011-06-08 12:48

SRF sitter på leken, för när inte om en mäniska skadas av varg kommer SRF att säga, det är en sjuk varg för friska gör inte så...
Att folket i området är rädda och mår dåligt bryr sig dom inte om.

jag har sagt det förut, se hur utvecklingen har blivit i Ryssland
man skjuter alla man ser, lägger ut gift o.s.v.
Vi måste stämma i bäcken och hålla stammen på max 210 djur annas skenar den.

7. Ingen skyddsjakt

2011-06-08 12:47

Kära jägarvänner och förlåt ni som bor inom Rialareviret. Men ingen skyddsjakt bör beviljas. Låt nu dessa 4 benta reklampelare få sprida sin produkt inom sitt revir. Med andra ord, döda tamboskap, slita sönder jakthundar, vara allmänt närgångna mot dom boende.Tyvärr så är det enda sättet för att få upp ögonen för den breda allmänheten. Detta revir kommer med allra högsta sannolikhet att bli det problemrevir som alla SRF are fruktat skulle uppstå. Räcker med att titta på deras förslag till åtgärder så inser man deras mer eller mindre dyrkan och religion till detta problemdjur.

6. Vill INTE stoppa vargjakt i Riala

2011-06-08 12:47

Att skjuta av eller flytta hela reviret är den enda lösningen nu! De är för oskygga helt enkelt. Vem kom på den kloka idén att plantera in varg i tätbebyggt område?

5. Rialavargarna...

2011-06-08 12:47

...är nog vargstammens sämsta PR-personligheter.

- Dom bor nära storstaden.
- Dom uppträder extremt oskyggt.
- Dom visar vad vargar pysslar med i närheten av stora befolkningscentra.
- Deras valpar kommer att utvandra och närma sig Stockholm.

Så varför skyddsjaga?

4. Man blr

2011-06-08 09:40

Mörkrädd när man läser om SRF:s uttalande, det är ju uppseendeväckande att man inte tror på människor som varit med om dessa händelser, men det är väl i linje med deras strategi.

3. Rovdjursföreningen

2011-06-08 09:01

Vilket skämt rovdjursföreningen är. Låt dom nu åka ut till dom drabbade och förklara hur dom skall skydda boende och deras sällskapsdjur från attacker. Har aldrig hört att dom har pratat med någon som har blivit drabbad, det kan och törs dom inte.

2. Genetiskt värdefull???

2011-06-08 08:30

Ingen rysk varg bör betraktas som genetisk värdfull. Tvärtom, liksom mårdhunden, borde den utrotas!

1. Låt SRF försöka

2011-06-07 23:52

Överlåt åt SRF att genomföra skrämseloperationerna. En ledamot, K. Fredin, bor ju inte alltför långt bort. Om man misslyckas och en allvarligare incident inträffar med skador på människor eller djur skall hela ansvaret, inklusive ersättningskrav, hamna hos SRF. De måste lära sig att ta en del av ansvaret för sina rekommendationer.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons