• Älgskadefondsföreningen

Viltkonferens gav viktiga impulser

AktuelltPublicerad: 2016-05-20 10:00

Nyligen arrangerade Naturvårdsverket viltkonferensen Skogens Guld, en arena och mötesplats med vilt i fokus. Årets tema ”se värdet” belyste och utforskade det värde och den mångfald som viltet som resurs skapar.

– Skogens Guld är en möjlighet som Naturvårdsverket har tagit fram i samband med den nationella viltstrategin. (Presenterades förra året reds. anm.) Visionen är att alla ska kunna uppleva värdet av vilt på olika sätt. Vi har sett ett behov av att utveckla allt som har att göra kring det; jakten, bytet och upplevelsen. Det handlar om förädlingen av viltet, slöjd, upplevelserna och viltturismen som har blivit stort. Det här är ett sätt för oss att bli en bättre nationell viltmyndighet, berättar Christer Pettersson på Naturvårdsverket.

Olika aktörer träffas och samverkar
Under den nationella viltkonferensen träffas olika aktörer. Genom dialog och samverkan är tanken att de ska utveckla ett hållbart brukande av vilt och se nya möjligheter inom viltområdet. Under förra årets konferens föddes många idéer som blivit verklighet, bland annat filmprojekt, nya forskningsområden och företag. Förhoppningen är att det gör det även efter årets konferens.
– Förhoppningen är att man regionalt och lokalt kommer att jobba vidare med dessa frågor. För oss blir det viktigt att följa upp och se var och hur kan vi stötta de insatser som är på gång, säger Christer Pettersson.

Flera aktörer var på plats.
– LRF, länsstyrelserna, jägarförbunden, företrädare för förädling av vilt och maten, viltakademier, vilthanteringsanläggningar, yrkesjägare, wwf, alla från nyttjande och bevarandesidan i stort. För min egen del har jag efter 30 år på Naturvårdsverket kunnat bidra med kunskap och erfarenhet och även förmedlat kontakter, sammanfattar Christer Pettersson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Naturvårdsverket

2016-05-22 09:57

Här behövs inte något nytt verk. Döp om till Naturförvaltningsverket och byt ut personal som inte accepterar det nya namnet!!

1. Naturvårdsverket

2016-05-22 09:57

Jaha då ha verket fått kalla fötter för att eventuellt ersättas av någon annan myndighet. När min jägarbana började var man vanligen med i ett jägareförbund, Naturskyddsföreningen en Ornitologisk förening. Alla stretade mot samma mål. En natur i balans! När vi människor senare fick ökad livskvalitet och lämnade en massa restprodukter efter oss så fick också andra möjligheter att överleva och föröka sig snabbare så påverkar det hela det ekologiska systemet och andra arter än människan förökar sig fortare! Så snälla ni Kråkvänner, Vargvänner och vänner av vilken art det månne vara Det fungerar bara om förvaltningen sker i samklang!!!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons