• Allmogejakt

Viltskadecenter anmäls för lojakt

AktuelltPublicerad: 2008-03-14 11:40

Viltskadecenter på Grimsö har anmälts för brott mot djurskyddslagen i samband med forskningsjakt på lodjur i Njaarke sameby. Rovdjursföreningen slog till direkt och fick stöd från Jordbruksverket när Viltskadecenter hade missat att söka tillstånd från etiska nämnden. Jordbruksverket har lämnat ärendet till miljöåklagare.

I Njaarke sameby är lodjuren många och ställer till med stora skador för rennäringen. För att undersöka vilken effekt en något minskad lodjurspopulation skulle ha ansökte länsstyrelsen om skyddsjakt, vilket beviljades av Naturvårdsverket.
Däremot begränsade Naturvårdsverket tilldelningen av antalet lodjur som fick skjutas i Jämtlands län. Därför blev det omöjligt att fälla tillräckligt med lodjur inom Njaarke.

Fick tillstånd för forskningsjakt
För att komma vidare ansökte Viltskadecenter om att istället utöva forskningsjakt på lodjuren i samebyn och fick tillstånd till detta från Naturvårdsverket.
Eftersom jakten bedrevs under ordinarie jakttid för lodjur gjordes bedömningen att tillstånd inte krävdes från etiska nämnden, som även ger tillstånd för bland annat märkning av djur i forskningssammanhang.
– Vi söker årligen tillstånd från etiska nämnden för olika ändamål. Men att det även behövdes när det gällde avlivning under ordinarie jakttid hade vi tyvärr missat vilket vi djupt beklagar, säger Inga Ängsteg, verksamhetsansvarig på Viltskadecenter.

Rovdjursföreningen anmälde
Svenska Rovdjursföreningen har varit motståndare mot jakten i Njaarke och har anmält Viltskadecenter till Jordbruksverket. Verket höll med Rovdjursföreningen och har lämnat ärendet vidare till miljöåklagare som får utreda saken. Anklagelsen är brott mot djurskyddslagen.
– Trots att vi har förklarat både muntligt och skriftligt varför vi handlat som vi gjort, och försökt få Jordbruksverket att förstå att vi inte handlat i uppsåt, tar de saken vidare, kommenterar Inga Ängsteg.
– Det är förstås tråkigt och djupt beklagligt att vi nu står anklagade för brott mot djurskyddslagen, tillägger Viltskadecenters verksamhetschef.
– Vi avblåste jakten omedelbart och en ansökan om tillstånd skickas till etiska nämnden fredagen den 14 mars, förklarar Inga Ängsteg.
Tillståndet gällde sex djur och hittills har fem lodjur skjutits.


Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

13. Hets!

2008-03-19 08:42

Tycker att de även ska anmälas för hets mot folkgrupp också. Visst är vi de flesta etniska svenskar, men även invandrande jägare jagar i vårt land och därför blir vi en blandad etnisk folkgrupp och inte kan enbart definieras som svenska jägare! Löftet att jaktkortspengarna skulle gå enbart till jakt bröts för länge sedan, Bilda eget parti, ett tvärpolitiskt. Jaktkortslösarna är tillsammans ungefär lika många som det minsta partiet i riksdagen.

12. Jessika

2008-03-18 11:47

Visst skall dom användas till det, men inte en förvaltning som merparten inser är fel och inte till några andra tokigheter som exempelvis att stödja rovdjursföreningen m.fl. eller hjälpa till att sprida desinformation i skolorna till barn om vargen. Dessa föreningar borde få stå för sina egna slantar precis som vi jägare. Frågan är om vi skall stödja vargforskning heller då alla tiotals miljoner vi jägare pumpat in till detta under trettio års tid inte ens resulterat i att forskarna själva ännu kommit underfund med att vargen utgör ett hot mot glesbygdens befolkning, djurhållning och deras normala leverne. Som någon annan tidigare undrade, vad gör forskarna egentligen? Har de under alla år bara suttit och grillat korv?
F.ö. är 48 miljoner i runda slängar bara hälften av de pengar jägarna betalat in till viltvårdsfonden. Var är resten, tror du? Och hur mycket har ni andra betalat in dit
eftersom ni anser att ni bör vara med och bestämma vart pengarna går?

11. 47,8 miljoner...

2008-03-18 08:56

...har Jägareförbundet fått under 2008 för det allmänna uppdraget. Den största delen av pengarna kommer från Viltvårdsfonden, som förvaltas av regeringen. Det är främst jaktkortsavgiften men också till viss del älgavgiften som finansierar detta. Från viltvårdsfonden tas också mycket pengar till olika typer av viltforskning.
Och vad tycker tyskterrier att pengarna ska användas till om inte till olika former av viltförvaltning?

10. Anonym

2008-03-17 13:16

Jägareförbundet får inte en enda krona av staten.De pengar de ”får” att ”förvalta” är alla inbetalda av jägarna själva och de får inte ens tillbaka den summa de betalat in.

9. Vill veta?

2008-03-17 11:21

Exakt hur många miljoner får Jägareförbundet från staten?

8. Skattepengar

2008-03-17 09:02

Jessika, hur många miljoner betalar Jägareförbundet till staten?

7. Skillnad

2008-03-17 08:58

Men det är ju skillnad på partisk och partisk! Vi jägare är ju inte partiska på det viset! Vi vill ju bara bli av med rovdjuren! Det andra håller på med är lek! Det vi gör är allvarliga och viktiga saker! Låt vara att många av oss gör det på vår fritid och andra, bekanta till mig, gör det under sin sjukskrivning, men det är viktigt att vi håller rent i naturen och får fylla boxen!

6. Självinsikt?

2008-03-17 08:58

...saknas som vanligt i jägarkretsarna! Det behövs representanter från "bägge läger" i rovdjursrupperna. Jägarorganisationerna är minst lika trångsynta och partiska som rovdjursföreningen i så fall. Och prata inte om skattepengar... Hur många miljoner har Jägareförbundet fått av staten för sitt allmänna uppdrag?

5. Lodjursjakt!

2008-03-17 08:57

I skrivandets stund är årets lodjursjakt slut i Åre och Krokoms kommuner. En av anledningarna till den korta jakten var en "något" snålt tilltagen tilldelning, vilket till stor del beror på det mindre lyckade försöket att forskningsjaga lodjur i stora delar av dessa kommuner.
Om Njaarke samebys renar skall få det "lättare" bör den så kallade forskningsjakten bedrivas i de områden där renarna uppehåller sig, och inte som en vildavästernjakt från skoter över stora områden som inte eller aldrig har ren. De jägare som deltagit fick bära vapen på skoter.
Detta faktum att vissa jägare utses (på vilket sätt?) av en myndighet för att sedan röra sig över dessa två jättekommuner med vapen borde även vara föremål för en polisutredning. Det står i artikeln att forskningsjakten bedrevs under ordinare jakttid, men det är fel.
Forskningsjakten började redan under februari månad så de har inte bara gjort fel, utan de är även dåligt pålästa om svensk jakttid på lodjur. Det är bara att hoppas på en fällande dom så att dylika spektakel inte blir något återkommande.
När det gäller rovdjur och jakt är det bäst att vara anonym som det verkar i dagens Sverige det är fel, men om det innebär obehagliga samtal och dyl så är det värt att vara "lite feg".

4. Anonym..

2008-03-14 15:53

Du menar alltså att om man är partisk så är man inte lämpad för att sitta i rovdjursgrupper. Ändå föreslår du att jägare skall sitta där? Är det dig själv du tänker på? Ditt inlägg andades ju inte opartiskhet direkt...

3. Håller med en vanlig jägare

2008-03-14 15:24

Du har så rätt i det du skriver. Miljöaktivisterna är ett folk för sig, som absolut inte har något att göra i länsstyrelsernas rovdjursgrupper. De står för extrema uppfattningar och deras debattering leder ingenvart. Nä, släng ut dem ur rovdjursgrupperna. Där ska forskare och jägare sitta. Forskarna sköter sig bättre än alla extremister i alla fall, trots att de inte är opartiska fast de skulle vara det.

2. Lekstugan

2008-03-14 14:51

Håller med en vanlig jägare.
Det får vara slutlekt nu – skattebetalarna får stå för kostnaderna

1. I och för sig skönt...

2008-03-14 14:44

...att de på Grimsö får känna på Rovdjursföreningens metoder och inte bara vi vanliga jägare. Jag tycker att det är bedrövligt hur ett antal rättshaverister år efter år får fortsätta att terrorisera vanligt folk med vandalisering av fällor och jakt och inte minst polisanmälningar av petitesser. Det måste kosta ohyggliga summor av skattepengar varje år med deras polisanmälningar. Polis och åklagare måste väl ha viktigare uppgifter för sig än att utreda denna skit. Det som upprör mig mest är att Rovdjursföreningen satt som sakkunniga i rovdjursutredningen. Kasta ut dem från alla sådana uppdrag och sortera in dem där de hör hemma ihop med andra extremistiska organisationer som militanta veganer, nynazister och så vidare.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB