• Älgskadefondsföreningen

Viltskadecenter positiva till vargjakt i Hasselfors

AktuelltPublicerad: 2008-09-15 13:42

Viltskadecentrums forskare har inga invändningar mot skyddsjakt på en varg i Hasselforsreviret söder om Kristinehamn och Degerfors. Däremot är länsstyrelsen i Örebro tveksamma, medan länsstyrelsen i Värmland är positiv. Nu är det upp till Naturvårdsverket. 

Under de senaste tolv månaderna har tre hundar attackerats inom reviret och en strax utanför. Enligt forskarna på Viltskadecenter är vargarna i reviret inte mer benägna att angripa tamboskap än andra vargar. Däremot menar de att de ligger i det övre skiktet när det gäller angrepp mot hundar.
– Eftersom användningen av jakthundar precis har börjat för säsongen 2008-2009 är risken för fler angrepp än de redan inträffade överhängande under hösten, skriver verksamhetsledaren Inga Ängsteg i ett yttrande från Viltskadecenter.
 
Jakt på en vuxen varg
Centret föreslår att Naturvårdsverket ger tillstånd på skyddsjakt på en vuxen varg i Hasselforsreviret.
Om möjligt bör jakten riktas mot den vuxne hanen, anser forskarna.
De föreslår dessutom att en varggrupp med representanter från båda länen sätts samman. De bör också ordna med en vargtelefon som ger information om vargarnas rörelser och minskar risken för vargangrepp på jakthundar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

31. Varsågod, Gråben

2008-09-23 12:09

Kammarrättens dom meddelades 2007-03-13 och upphävde kommunfullmäktiges beslut att genomföra lokal folkomröstning om rovdjurspolitiken.
Kammarrätten ändrade länsrättens dom att tillåta den lokala folkomröstningen.
Nöjd?

30. Rune Werf

2008-09-23 10:01

Ett väntat svar.

29. Gråben

2008-09-19 17:16

Någon form av eget arbete måste även du kunna prestera...
Sök själv reda på domsluten i länsrätt och kammarrätt. Via Dalademokratens länk som du hänvisade till kan du hitta datum på domen och därigenom hitta domslut samt domskäl.

28. Rune Werf

2008-09-19 14:16

Då kanske du kan delge mig diarienumret på Kammarättens domslut? Så får jag kolla igenom den.

27. Gråben

2008-09-19 13:34

Folkomröstningarna handlade inte om vargjakt som du så riktigt påpekar. För folkomröstningarna handlade om en förändring av rovdjurspolitiken. Att frågan ställdes just om § 28 berodde på att för 2 år sedan handlade debatten just om detta. Betänk att även miljöpartiets representant i Älvdalen argumenterade FÖR en folkomröstning. Dessa 4 kommuner hade också samma frågeställning eftersom man i dessa kommuner ville kunna jämföra valresultatet.
Det är kanske bättre om du inte läser en kort notis i en lokaltidning utan i stället läser kammarrättens dom och hur de resonerat.
Journalister får i sin utbildning reda på hur de ska läsa inlagor och domar för att framhålla sin egen åsikt.
Du skulle kanske Gråben försöka ta reda på hur länsrätt och kammarrätt resonerade i frågan.
Denna länk till Daladomokraten säger absolut inget om hur förvaltningsdomstolarna resonerat!
Ta reda på fakta innan du tycker...

26. Så gick det i folkomröstningarna

2008-09-19 13:34

Ett PS.
Folkomröstningarna var gjorda helt enligt regelverket i komunallagen!
(Det var detta du frågade efter)

Eftersom många debattörer på denna hemsida försöker förringa och negligera rösten hos glesbygdens folk kommer här det officiella valresultatet vid de lokala folkomröstningarna.
Minns att valforskare Sören Wibe uppgav att valdeltagandet var dubbelt så högt som det brukar vara vid lokala folkomröstningarna och att en stor vikt måste läggas vid lokalbefolkningens engagemang i frågan.

Mora kommun
Valdeltagande 60,39%
Ja: 6739 st/69,65% av de röstande
Nej: 1984 st/ 20,51% av de röstande
Blank: 952 st/9,84% av de röstande
Ogiltig: 4 st/0,04% av de röstande

Orsa kommun
Valdeltagande 68,07%
Ja: 3761 st/74,38% av de röstande
Nej: 618 st/16,65% av de röstande
Blank: 333st/8,97% av de röstande
Ogiltig: 23 st/0,62% av de röstande

Rättviks kommun
Valdeltagande 62:79%
Ja: 3679 st/66,64%
Nej: 1383 st/25,05%
Blank: 459 st/8,31%
Ogiltig: 11 st/0,20%

Älvdalens kommun
Valdeltagande 65,63%
Ja: 3180st/80,83%
Nej: 445 st/11,31%
Blank: 309 st/7,85%
Ogiltig: 6 st/0,15%

Av dessa siffror kan man även dra resultatet att antalet rovdjurskramare växer med kvadraten på avståndet. Antalet jaröster i ett distrikt i Älvdalen var 85,36% medan jarösterna i ett distrikt i Rättvik var 55,46%. En majoritet i samtliga kommuner röstade JA till en förändring av rovdjurspolitiken.

25. Rune Werf

2008-09-19 09:53

Folkomröstningen i Mora handlade om "Skall kommunen verka för att det ska bli möjligt att freda tamdjur och hundar vid ett direkt rovdjursangrepp även utanför hägn?" Inget om vargjakt alltså

Samma i Älvdalen. Rättviks söksystem fungerar inte och Orsas hemsida verkar ligga nere.

Lite lustigt detta. Vi diskuterar om omröstningar gjorda angående vargjakt. Men det verkar ha handlat om ändringen av § 28. Alltså ingen omröstning om vargjakt.

Sen en länk till varför Kammarätten gjorde omröstningarna olagliga. Men Rune är ju inget direkt förvånande att vissa av er bortser för vad lagen kommer fram till i dom här trakterna.
http://www.dalademokraten.se/ArticlePages/200703/15/20070315162618_DD093/20070315162618_DD093.dbp.asp


24. Gråben

2008-09-18 19:56

Enligt regelverket (kommunallagen) kan 5% av innevånarna i en kommun begära en folkomröstning. Namlistor lämnades in och godkändes. Ärendet vandrade genom kommunernas olika beslutsinstanser innan kommunfullmäktige helt enligt regelverket beslutade att genomföra den lokala folkomröstningen. Folkomröstningarna genomfördes helt enligt regelverket trots överklagande och begäran om inhibition till både länsrätt och kammarrätt. Att sedan kammarrätten ansåg att omröstningen "inte låg inom den kommunala kompetensen" hör inte hit. Omröstningen är genomförd och resultatet finns!

23. Till Gråben

2008-09-18 19:55

Som samtliga övriga valresultat fanns dessa på kommunernas hemsidor samt på länsttyrelsen i Dalarnas hemsida. Jag förutsätter att de fortfarande ligger kvar. Om du inte vet vilka kommuner det var så räknar jag här upp dem; Älvdalen, Orsa, Mora samt Rättvik. Jag hoppas att du hittar informationen.

22. Gråben

2008-09-18 09:51

Under min tid som forskare lärde jag mig att tolka olika meningar i en avhandling.
T.ex "Följande resultat antog vi var signifikanta för det vi ville visa" betyder "de övriga stämde inte med våra teorier så de ignorerade vi.
Samtliga undersökningar som har gjorts visar klart att människor som lever i ett vargdistrikt är till allra största delen negativa. Vissa tolkningar av Fjällmistra kan enligt ovanstående regel tolkas på annat sätt.

21. Rune Werf

2008-09-18 09:50

Kan du vara snäll att länka mig vidare till dom dokumenten angående omröstningarna? Där det står att dom var gjorda enligt enligt regleverket.

20. Rune Werf

2008-09-18 09:50

??. Jag har själv tagit upp denna folkomröstning tidigare i tråden. Så jag är mycket väl medveten om resultatet i den som jag också tog många politiker och NVV på sänkanten med byxorna neddragna. Det var inte de resultat de önskade sig. Men märk också att det var förändring man rösta om inte en utrotning.

19. Gråben och Fredde

2008-09-17 17:40

Att de lokala folkomröstningarna ca 1 år efter genomförandet av kammarrätten i Sunsvall bedömdes som inte varande inom de 4 kommunernas lokala bestämmanderätt spelar ingen roll.
Besluten i kommunerna på våren innan det allmänna valet 2006 överklagades omgående av olika personer till länsrätten i Dalarna.
Länsrätten ansåg att kommunerna hade rätt att uttrycka sin vilja även i fråga om rovdjurspolitiken. Länsrättens beslut att tillåta folkomröstningen överklagades också omedelbart av personer i de olika kommunerna.
De lokala folkomröstningarna genomfördes och en överväldigande majoritet i samtliga valdistrikt kunde visa att man ville ha en förändring. I ett av valdistrikten låg majoriteten på över 85% av de röstande för en förändring av rovdjurspolitiken.
Trots att beslutet om lokal folkomröstning upphävdes långt efter att omröstningen genomfördes finns fortfarande resultatet kvar!
Människorna i fyra Dala-kommuner fick för en gångs skull göra sin röst hörd över hela landet.

18. Gråben, skönt att du har förstått

2008-09-17 17:40

Tyvärr har de utredningar som gjorts mycket låg trovärdighet, alla som vill ha fram sanningen inser att min modell med att använda självdeklarationen är enkel och säker. Dessutom behövs inga experter, partiska eller opartiska, för att tolka resultatet som klart och tydligt ges i hur många kronor svenska folket vill betala för att ha frilevande stora rovdjur i Sverige.

17. Feynman

2008-09-17 16:22

Är ett antal utredningar gjorda angående folks åsikter om rovdjure runt om sig. Dels nationella och dels regionala. Och alla pekar i positiv rikting för rovdjuren.
Har du blivit någon profet som förkunnar sanningen. Som Moses i vassen?

16. Inte rädd

2008-09-17 16:22

Jag är inte alls rädd sanningen och det finns ingen anledningar att dölja något. Men även du måste väl inte att ska man ta fram ett system där man ska få välja vart skattekronorna ska gå så kommer det att gälla även andra saker än rovdjur. Det är där jag kan se stora problem. Ska man kunna lägga en slant till rovdjuren så länge inte pengarna går till dödade jakthundar som vissa förmodligen anser är självförvållat.

15. Gråben, du måste försöka förstå vad du läser

2008-09-17 15:18

Detta är mitt förslag som medger att folks verkliga betalningsvilja för de stora rovdjuren kan redovisas. Har du något emot att sanningen om folks inställning på riktigt tas fram på ett billigt och mycket trovärdigt sätt?

14. Feynman

2008-09-17 14:47

Sen när har det blivit valbart att välja vad man ska betala skatt till? Det är nog dags för dig att vakna upp ur dimman.

13. Fredde, varför är du rädd för sanningen?

2008-09-17 13:47

Med min modell så skulle vi snabbt och enkelt få reda på vad folk i praktiken är beredda att betala för att vi skall ha frilevande stora rovdjur i Sverige. Finns där något skäl att försöka dölja denna sanning?

12. Feynman

2008-09-17 13:30

Det finns väl faktiskt undersökningar som talar för att det finns en vilja att betala för rovdjur. Men skit i den, som alla undersökningar så får man ofta det svar man vill ha. Men du missar hela poängen. Jag kan räkna upp massor med exempel som folk i allmänhet inte tycker att skattepengar ska gå till. Men visst vore det intressant om man fick välja vad man anser vad skattepengarn ska gå till men vi är inte där idag.

11. Fredde

2008-09-17 13:29

Välkommen in i gänget som får en stämpel på sig direkt när man inte skriver vad som behagar vissa här.
Men för att svara på ditt tidigare inlägg. Så ogitligförklarades omröstningarna på grund av något krux. Så blir lite svårt att hänvisa till dom.

10. Fredde verkar sakna kunskap om pensioner mm.

2008-09-17 11:41

Pensionerna betalas inte med skattemedel, däremot så gick regeringen Persson in och stal pensionspengar när regeringen behövde fixa lite fejkade reformer inför sitt återval och inte ville höja skatterna.
Anledningen till att Fredde och andra ekologister inte vill få kunskap om folkets vilja är att de har en aning om att folk inte vill betala ett öre för att hålla stora rovdjur i Sverige.
Så varför ha stora frilevande rovdjur i Sverige när till och med en rovdjursfanatiker som Roslagsmormor säger: ”Inte ens de mest fanatiska förespråkarna för rovdjuren kan säga att vi MÅSTE ha rovdjur.”
Det vore utvecklande för demokratin om folk fick ange vad deras skattepengar skall användas till, man skall naturligtvis ha samma skattesatser för alla. Detta skulle förhindra många tokprojekt att komma till stånd, ta till exempel rovdjurspolitiken och klimatpolitiken.

9. Anonym 09-15

2008-09-17 09:51

Påstår att två tredjedelar av våra jägare inte bryr sig om löshundsjakten och att det också gäller för 100% av icke jaktkortslösare.
Anonym får ursäkta, men det tror jag inte på.

8. Lite mera

2008-09-17 09:51

Däremot är jag för att man öppet visar på kostnaderna för den förvaltning som bedrivs idag. Anser då riksdagen att kostnaderna inte är rimliga så får kan man förhoppningsvis ändra förvaltningsplanerna.

7. Löjligt, Feynman

2008-09-17 09:51

Jag vill inte ha något försvar, ska jag slippa betala för det? Jag vill inte ha järnvägar då jag aldrig åker tåg, ska jag slippa betala för det också? Eller varför inte ta ut svängarna ordentligt. Jag vill inte att mina skattekronor ska gå till pensioner för äldre?
Jag fortsätta räkna upp exempel ifall du inte nöjer dig med dessa. Men jag tror nog du inser att det är en ohållbar situation om var och en ska välja vad man anser att sina skattekronor ska gå till.

6. Gråben vill ha, vill ha men vill inte betala för sig

2008-09-16 16:10

Varför inte som jag föreslog i en annan tråd låta alla som lämnar självdeklaration rösta om det skall finnas frilevande rovdjur eller inte i Sverige. Mitt förslag var att de som inte vill ha rovdjur inget, de som vill ha rovdjur i hägn betalar säg 3000 kr/år och de som vill ha frilevande rovdjur betalar säg 5000 kr/år.
Uttaget kan ju begränsas till ex vis två procent av inkomsten.
Hur många procent tror Gråben är villiga att betala? Personligen tror jag att det blir betydligt flera än 75 procent som inte vill ha frilevande rovdjur i Sverige. Dra gärna upp huvudet ur sanden.

5. Gråben

2008-09-16 15:05

Vi hade ju en folkomröstning förra valet om vargjakt. Denna omröstning gjordes i många vargkommuner och resultatet var ju ganska glasklart att majoriteten vill ha vargjakt. Så även om 75 % kanske är väl mycker så kan vi vara ganska säker på att resultatet för jakt är majoritetens vilja. Sedan får man skilja på jakt och inte vilja ha varg alls. Det är helt olika frågor som ibland verkar blandas ihop.

4. Anders i Vargland

2008-09-16 14:06

Är inte det en rätt så värdelös undersökning. Att som du skriver 75 % av värmlänningarna är en bluff. Alla som bor i länet fick inte frågan och svarade inte heller.
Sitter och lyssnar på sändningen nu och vissa vet inte ens att det enligt den nya § 28 så får man skydda sin hund vid angrepp från varg.
Bifogar länken så att andra får höra mer på folket som yttrar sig i programmet.

http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=1343337&BroadcastDate=&IsBlock=0

3. Till Öga för öga

2008-09-16 13:37

75% av värmlänningarna vill ha jakt på varg nu i år enligt Radio Värmlands lyssnarundersökning, om 99% av svenska folket inte bryr sig om löshundsjakt så finns det i vargreviren en överväldigande majoritet som bryr sig mycket mer om vad vargplågan innebär och inte vill ha varg. Det gäller inte bara jakthundar det finns 100 till olika skäl till varför man inte vill ha eländet in på knutarna.

2. Öga för öga, tand för tand

2008-09-16 09:11

Är det forskare som arbetar på Viltskadecenter? Bedrivs det forskning där? Betvivlar det men rätta mig gärna om jag har fel.
Vidare, skyddsjakt, licensjakt eller rent av allmän jakt i framtiden?
Ni måste bestämma er ni kan inte få allt.
En obehaglig sanning:
99 % av svenska folket bryr sig inte att det kanske inte längre går att jaga med löshund överallt som förr om åren. Man tycker inte ens att det gör något om den skulle upphör helt.
Till slut, fyra jakthundar, under två år, som i princip faktiskt kan ha dödats av fyra olika vargar. Det skulle alltså motivera skyddsjakt på revirets alfahanne.
Tillstyrker Naturvårdsverket det är det ju bara för ynkligt!

1. Grupp?

2008-09-16 09:10

Resultatet av ansökan om skyddsjakt verkar resultera i en ny grupp för inbördes beundran! Sluta krångla så förbålt och skjut för i all världen bort problemvargarna, så kanske vi inte behöver klaga stup i ett.
Ordna med vargtelefoner? Kommer det nånsin att fungera om man inte märker varenda varg?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons