• Jaktkryssningen

Viltskador i Södermland skärskådas

AktuelltPublicerad: 2013-05-10 16:00

I tisdags hölls ett möte kring klövviltstammarna i Södermland och de skador de orsakar. Nu ska de man gemensamt hitta vägar att minska problemen.

Under de senaste åren har klövviltstammarna i Södermland vuxit till sig rejält. Särskilt stora är stammarna av vildsvin, dovhjort och kronhjort. Det medför skador för skogs- och markägare och jordbrukare. Desssutom ökar risken för trafikolyckor där vilt är inblandat. I dag räknar man med att tio procent av alla olyckor där vildsvin är inblandat inträffar i länet.
Bara skadorna orsakade av vildsvin på jord- och skogsbruket kostade 17,3 miljoner kronor i Södermland under 2009.

Ökande behov att minska skador
Nu ökar behovet drastiskt av att hitta fungerande metoder för att minska skadorna orsakade av klövvilt. Landshövding Liselott Hagberg kallade därför till möte i tisdags, där berörda organisationer var på plats, såväl som representanter från Jordbruksverket, Landsbygdsdepartementet och SLU. Syftet var att visa siffror på kostnader och omfattning av de skador som klövviltet orsakar.
– Mötet är ett steg i rätt riktning och har öppnat samtalet för klövviltsproblematiken, säger Liselott
till Katrineholms-Kuriren.

Fortsatt frivillig dialog
Deltagarna vid mötet kunde konstatera att de olika organisationerna har ungefär lika bild av klövviltsskadorna och att det finns lösningar. De var dessutom överens om att ha en fortsatt frivillig dialog sinsemellan och att lagstiftning inte löser några problem.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Kommentarsfunktionen är borttagen. Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv kort, vi publicerar max 3000 tecken och förbehåller oss rätten att refusera och redigera texterna. Skriv att din text är en insändare. Vi tar inte emot insändare under signatur, lämna därför fullständigt namn och dina kontaktuppgifter. Du kan självklart också dela våra nyheter i andra forum, till exempel på Facebook.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB