• Pinewood

Viltskador i Södermland skärskådas

AktuelltPublicerad: 2013-05-10 16:00

I tisdags hölls ett möte kring klövviltstammarna i Södermland och de skador de orsakar. Nu ska de man gemensamt hitta vägar att minska problemen.

Under de senaste åren har klövviltstammarna i Södermland vuxit till sig rejält. Särskilt stora är stammarna av vildsvin, dovhjort och kronhjort. Det medför skador för skogs- och markägare och jordbrukare. Desssutom ökar risken för trafikolyckor där vilt är inblandat. I dag räknar man med att tio procent av alla olyckor där vildsvin är inblandat inträffar i länet.
Bara skadorna orsakade av vildsvin på jord- och skogsbruket kostade 17,3 miljoner kronor i Södermland under 2009.

Ökande behov att minska skador
Nu ökar behovet drastiskt av att hitta fungerande metoder för att minska skadorna orsakade av klövvilt. Landshövding Liselott Hagberg kallade därför till möte i tisdags, där berörda organisationer var på plats, såväl som representanter från Jordbruksverket, Landsbygdsdepartementet och SLU. Syftet var att visa siffror på kostnader och omfattning av de skador som klövviltet orsakar.
– Mötet är ett steg i rätt riktning och har öppnat samtalet för klövviltsproblematiken, säger Liselott
till Katrineholms-Kuriren.

Fortsatt frivillig dialog
Deltagarna vid mötet kunde konstatera att de olika organisationerna har ungefär lika bild av klövviltsskadorna och att det finns lösningar. De var dessutom överens om att ha en fortsatt frivillig dialog sinsemellan och att lagstiftning inte löser några problem.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. nr 6, Ce

2013-05-13 22:36

Håller med. Men LRF är inte de enda man som drabbad behöver vända sig till, tack och lov.
Vad beträffar skador av vildsvin, så har jordägarna själva skapat problemet genom att förvandlat dem till "dyrgripar" och släppt dem vind för våg i hopp om att få snabba "cash". Ett jaktbart vilt i stort sätt dygnet runt och året om, bättre förutsättningar för att lösa det problemet är svårt att få...

6. Till Miss

2013-05-12 22:59

Jag tycker det är utmärkt att du lyfter frågan. Jag är däremot förvånad över att LRF och jordbruksarrendatorerna är så dåligt pålästa? De har ju LRF-huset och Sveriges största juridiska byrå i ryggen och klarar ibland inte elementär fastighetsjuridik - eller finns det någon form av stoppkloss? Jag tror eller snarare vet att det faktiskt är det senare!

5. nr 4, Ce

2013-05-12 19:37

Jag skulle nog varit mer tydlig angående vilket sorts arrende jag menade.
Tack för ditt förtydligande!

4. Bra - Miss

2013-05-12 10:46

För att vara arrendator måste ett avtal vara skrivet och penningvederlag ligga som grund. Annars föreligger inget arrende i lagens mening. Det gäller enbart jordbruk. Jordbruksarrendatorn kan även i vissa fall ha jakträtt trots att arrendatorn inte äger mark.

Det man i vardagstal kallar för "jaktarrende" är inget arrende enligt lagens mening, det är ett civilrättsligt begrepp som kallas nyttjanderätt, vilket har en helt annan innebörd. Jaktliga nyttjanderättsavtal saknar t ex besittningsskydd och kan inte prövas i arrendenämnd, utan prövas i tingsrätt.

Ett ämne för debatt är hur skogsbolag t ex, för att konkretisera, skriver jaktliga nyttjanderättsavtal utan att nämna ordet åtling. Jag vill också påstå att de flesta nyttjanderättsavtal i vvo är felaktiga hos många aktörer. LRF:s o SJF:s standardavtal platsar inte i ett vvo, inte många skogsbolags heller.

Du, Miss, pekar helt korrekt på Jordabalken. Så är det! När betänkandet "vildsvin" kom som en utredning, var LRF tillmötesgående med den skrivningen, som Idag falerat. Thure W Karlsson var Sveriges jordbruksarrendatorers ordf på den tiden och han deltog i utredningen aktivt. Vid mina samtal med honom framkom inget annat ej heller i betänkandet.

3. Drabbade arrendatorer utan jakträtt kan använda...

2013-05-11 21:35

Jordabalken kap 9, 34 a §
"Har jordägaren förbehållit sig jakträtten, är han skyldig att ersätta arrendatorn för förluster på grund av viltskador på arrendestället eller på arrendatorns egendom. Detta gäller dock inte om jordägaren visar att skadan inte kunnat förhindras trots rimliga ansträngningar från hans sida. Lag (1995:1474)."

2. Moment 22...

2013-05-11 11:52

Svårt att göra något kreativt. Alltför stor andel av åkerjorden brukas av annan än ägaren, dvs den som har jakträtten. Jordägaren åtar, jagar, har kul och arrendatorn får betala med förstörd gröda. Bolagen, kyrka och universitet m fl tillåter jägarkåren i vanlig ordning åtling på sina marker och höjer priset på nyttjanderätten på sin mark eftersom mängden jaktbart vilt ökar. Utöver detta är det ingen slump att tjänstemännen i bolag och jaktadministrationen har de bästa hundarna. Samhället tar på sig rätten att reglera viltstammarna utan att ta ansvar för skadorna. Situationen är ohållbar och har diskuterats och analyserats i över 50 års tid sedan den reglerade älgjakten infördes. Resultatet har blivit hutlöst många konferenser,utredningar, administration, som hållit jaktbyråkraterna i gång med sysselsättning genom åren. Även den nya älgpolitiken kommer att kollapsa om några år och jag är övertygad om att vi kommer att om en inte alltför snar framtid hamna på ruta ett. Var lugn den dagen kommer.....cirkeln blir åter sluten!

1. Inte min uppfattning

2013-05-11 11:51

Efter att själv ha deltagit på mötet så tycker jag inte återgivningen riktigt stämmer. Eller den är iaf grovt förenklad. Mötet var intressant, bra och konstruktivt. Vi gavs dock inga siffror på att skadorna ökar, bara olika bedömningar över hur stora de är, eller var vid bedömningstidpunkten. Få skadekostnader var konstaterade utan var återgivna via enkät- eller telefonintervjuer av skadelidande.
Högt- eller lågt bedömt, säkerheten är iaf bristfällig och varierade därefter med många hundra procent mellan de olika presentationerna. Säkrare faktaunderlag och bättre inventeringsmetoder behövs många fler slutsatser gick inte att dra.
Visst förekommer oacceptabla skador men det måste hanteras lokalt och inom de delar av Södermanlands län som berörs. När man i pressen slarvigt skriver Sörmland så avser man ju även halva Stockholms län som de fakto inte berördes av mötet. Jag tror personligen inte att södertörnsjägarna har några stora problem att hantera vare sig dov- eller kronvilt då dessa arter endast finns undantagsvis där. Jag önskar en mer saklig och lokal diskussion vilket även framfördes på mötet. Kanske skulle man börja med en geografikurs för journalister så de vet vilket område man pratar om. Det är ju en bra början när man ska lyfta diskussionen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons