• Allmogejakt

Viltvård skapar levande skogar

AktuelltPublicerad: 2011-06-08 13:40

Mer än hälften av jagande markägare tar hänsyn till viltet i sitt skogsbruk i stället för att koncentrera sig på maximal avkastning. Det visar ny forskning i frågan. Av detta gynnas både viltet och den biologiska mångfalden.

Viltanpassad skogsskötsel gör att målen för miljöhänsyn i skogen och miljökvalitetsmålet Levande skogar är allt närmare.

Forskningen har genomförts av docent Fredrik Widemo från Svenska Jägareförbundet, professor Göran Ericsson från SLU och professor Roger Bergström från Skogsforsk och SLU. De har undersökt attidtyderna till viltvård hos jägare.
– Forskningsresultaten visar att cirka 52 000 jagande markägare lägger tid och resurser på viltanpassad skogsskötsel för att gynna bland annat älg och rådjur. Ungefär 10 000 markägare angav även att de aktivt försöker gynna tjädern genom viltanpassat skogsbruk, säger Fredrik Widemo.

Visar på stort intresse 
Intresset är stort för viltanpassad markanvändning och inte bara viltvårdande åtgärder som exempelvis utfodring, visar studien. Förvaltningen av viltet visar hur den biologiska mångfalden kan brukas på ett hållbart sätt.
– För oss jägare visar resultaten att jägarkåren utför en viktig insats för viltet och naturen, säger Hans von Essen, riksjaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Mycket intressant bok

2011-06-12 23:13

Läser just om Amerika före Columbus.
Amerika var mycket väl befolkat med många kulturer. Det som knäckte dem var européernas sjukdomar. Man börjar t.ex. inse att Amazonas natur är skapad av människor som har planterat för människan träd som är ger nyttigt utbyte. Man hade också ett sätt att få jorden att bli extremt bördig, Terra preta, den svarta jorden. Vi kan se samma sak i Sverige. På platser där fäbodskulturen frodades men upphörde för närmare 100 år sedan har vi fortfarande en rik biologisk mångfald.

9. Trä är fantastiskt!

2011-06-10 15:29

Det vore intressant att höra vad miljösidan tycker att vi ska bygga med för material. Trä är ett förnyelsebart material som binder koldioxid när det växer. Det låter ju vettigt i mina öron. Men miljöexperterna sitter säkert inne med någon bra lösning, intressant att höra vilken... Riktig gammelskog kommer inte att finnas i framtiden på grund av miljölobbyn. Ingen vågar överhålla bestånd på grund av risken att få avverkningsförbud.

8. folk som ingen skog har...

2011-06-10 10:25

...vill alltid värna om ``sin´´skog som de bor intill.. livrädda för förändringar.. vid en tallgallring här i trakterna så gick närboende ut och lade sej ivägen för skördaren.. markägaren fick via inlägg i lokala tidningen förklara att det var fråga om en 2 gallring och inte om något blivande kalhygge.. han försökte muntligen säga det till de liggande redan i skogen men de var helt oemottagliga för argument
gallringen fortgick sedan och de närboende lever än idag trots gallringen... vi skogsfolk gläds åt förändringar i skogen, naturvännerna bromsar ekologin och virkesvärdet genom att kräva orörda skogar som de aldrig själva vistas i

7. Vad är en önskvärd biotop?

2011-06-10 09:24

Skogsbruket ger ett stort antal biotoper under den naturliga cykeln från plantering till avverkning. Varje skede i skogens växt gynnar vissa arter mer än andra. Av speciellt intresse blir kantzonerna. Observera att de skogstyper vi som människa uppskattar mest, en ortsnära, gallrad och välskött skog är inte en speciellt spännande och artrik biotop.

6. INTRESSANT?

2011-06-09 13:36

Nu ser vi vem som är mest hatad Vargen : Kontra : Människan och då naturligtvis vi jägare! Så allt arbete som vi lägger ner i stöd utfodring och allmän viltvård räknas inte? Enligt miljö partiets anhängare! En mycket bra beskrivning i artikeln hur dessa ser på oss, bara att instämma i gicklas kommentarer.

5. tjena Kalle

2011-06-09 09:13

Ja det har blivit för mycket miljöhysteri hit och dit, men i fallet med länken går ju allt ut på att hacka på sin egen art människan. Skog är ju pengar och ingen ska skämmas för att den hugger i sin skog. Bättre de ger sej på de folk som ej röjer sina ungskogar i tid om de nu ska hacka alls. Det där jiddret på hennes sida är ju bara kopierat och inklistrat från andras sidor, inga egna kunskaper eller djupreflekterande. Tyvärr har såna där agg mot landsbygdens folk utan att egentligen veta varför.

4. Apropå länken "vargenylar"

2011-06-09 09:11

Skogsbruket bevarar väl mycket mer biologisk mångfald än vad jordbruket eller tätortsnäringarna gör. Det finns mycket mer natur bevarad i skogslänen än i jordbruksbygder och tätorter, inte minst kultförklarade stora rovdjur.
Är det nåt vi skulle diskutera är det väl hur jordbruksbygder och tätorter ska bli mer ekologiskt hållbara.

3. gicklas,.

2011-06-08 21:44

tack för länken, ja, herregud, där kan man se vilka vi har emot oss. Naivt, korkat och så långt från en verklighet man kan komma. Jag kunde inte låta bli att klippa ut ett parti :"Vilka är hoten mot den biologiska mångfalden?
De största hoten mot den biologiska mångfalden är bl.a. biotopförstöring (d.v.s. att arternas livsmiljöer förstörs) och annan mänsklig påverkan. Många organismers naturliga biotoper (livsmiljöer) krymper på grund av mänsklig påverkan, och det är inte alltid som det finns andra biotoper tillgängliga som organismerna kan flytta till."

Nej, just det, det är ju sant. När hagarna växt igen pga ett överstort rovdjurstryck, och granåkrarna breder ut sig över vårt land. Bidrar vi då till en biologisk mångfald?
Det är så naivt, och som vanligt utan den HELHETSyn jag alltid efterlyser. I deras drömvärld finns det ju inga människor kvar på landsbygden. Där ska den biologiska mångfalden ensam tassa fram i granskogarna.
Pust, okunnigheten är värre än enfalden. Okunnigheten kan man ju göra något åt. Men enfalden står i vägen för kunskapen. Därför finns det hemsidor med sådana budskap.

2. jag glömde nämna det

2011-06-08 21:42

att det är ej lönt att kommentera på sidan jag länkade till såvida man ej avser att hålla med blogginnehavaren,alla inlägg som ej faller i smaken tas nogsamt bort...

1. enligt vissa

2011-06-08 19:45

ska varken viltvård eller skogsvård få förekomma..här har vi en sann fackkvinna som verkligen tolkar allt efter egen näsa

http://vargenylar.wordpress.com/category/skogen/

bild 3 är extra intressant tät fröställning med en körväg i förgrunden..katastrof enligt henne

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere