• Knivar_nu

Viltvård skapar levande skogar

AktuelltPublicerad: 2011-06-08 13:40

Mer än hälften av jagande markägare tar hänsyn till viltet i sitt skogsbruk i stället för att koncentrera sig på maximal avkastning. Det visar ny forskning i frågan. Av detta gynnas både viltet och den biologiska mångfalden.

Viltanpassad skogsskötsel gör att målen för miljöhänsyn i skogen och miljökvalitetsmålet Levande skogar är allt närmare.

Forskningen har genomförts av docent Fredrik Widemo från Svenska Jägareförbundet, professor Göran Ericsson från SLU och professor Roger Bergström från Skogsforsk och SLU. De har undersökt attidtyderna till viltvård hos jägare.
– Forskningsresultaten visar att cirka 52 000 jagande markägare lägger tid och resurser på viltanpassad skogsskötsel för att gynna bland annat älg och rådjur. Ungefär 10 000 markägare angav även att de aktivt försöker gynna tjädern genom viltanpassat skogsbruk, säger Fredrik Widemo.

Visar på stort intresse 
Intresset är stort för viltanpassad markanvändning och inte bara viltvårdande åtgärder som exempelvis utfodring, visar studien. Förvaltningen av viltet visar hur den biologiska mångfalden kan brukas på ett hållbart sätt.
– För oss jägare visar resultaten att jägarkåren utför en viktig insats för viltet och naturen, säger Hans von Essen, riksjaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Kommentarsfunktionen är borttagen. Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv kort, vi publicerar max 3000 tecken och förbehåller oss rätten att refusera och redigera texterna. Skriv att din text är en insändare. Vi tar inte emot insändare under signatur, lämna därför fullständigt namn och dina kontaktuppgifter. Du kan självklart också dela våra nyheter i andra forum, till exempel på Facebook.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB