• Pinewood

VVO läggs ned efter misskötsel

AktuelltPublicerad: 2010-07-06 03:51

Länsstyrelsen i Norrbotten har beslutat att det numera riksbekanta viltvårdsområdet Kuivakangas ska upphöra. Orsaken är att området missköts och att motsättningarna är så stora att det är meningslöst att fortsätta verksamheten.
Däremot får inte föreningen upplösas förrän den är skuldfri.

Att länsstyrelser går in och upplöser eller lägger ned viltvårdsområden hör till ovanligheterna. Och länsstyrelsen konstaterar inledningsvis:
– Någon vägledande praxis finns ännu inte, nio år efter lagen om viltvårdsområdens införande.
Redan 2002 tog länsstyrelsen i Norrbotten ett beslut att lägga ner viltvårdsområdet, men det överklagades och nedläggningen upphävdes. Det är en diger lista av omständigheter som länsstyrelsen nu redovisar i sitt nya beslut att lägga ned viltvårdsområdet Kuivakangas.

Insprängda markområden
Motsättningarna inom Kuivakangas VVO har existerat i minst tio år. Områdets storlek har varit mellan 12 000 och 13 000 hektar.
År 2000 beslutade länsstyrelsen, efter en gemensam begäran från viltvårdsområdet och berörda fastighetsägare att utesluta två fastigheter – sammanlagt sex skilda markområden – ur viltvårdsområdet.
De uteslutna markerna låg insprängda och åtskilda inom det stora viltvårdsområdet. Det gav senare upphov till oklarheter om var älgar skjutits, samt överskjutningar.

Massor med överklaganden
Länsstyrelsen konstaterar att Kuivakangas viltvårdsområdes medlemmar sedan dess genererat ett 50-tal ärenden hos länsstyrelsen och flera domstolsärenden – alla ger i varierande grad uttryck för missnöje med föreningens förvaltning.
Överklagandena handlar om mötesdemokrati, avsaknad av viltvård, oklarheter om jaktarrenden och röstlängder, påstådd jaktbrottslighet och ifrågasättande av att föreningen använder pengar för att driva rättsprocesser mot de egna medlemmarna. Överklaganden handlar också om att bara vissa markägare får del av föreningens utdelning.

Meningslöst att fortsätta
Lagen ger länsstyrelsen möjlighet att lägga ned ett viltvårdsområdet om föreningen "allvarligt missköter förvaltningen". Och det är vad länsstyrelsen i Norrbotten nu anser har skett.
Länsstyrelsen konstaterar helt enkelt att den djupa splittringen inom föreningen gör att samarbetet om jakt och viltvården i Kuivakangas ter sig meningslöst.
Länsstyrelsen sammanfattar:
– Sammantaget leder det till oförmåga hos föreningen att kunna organisera, samordna jakten eller kontrollera var inom området avskjutningen av älg sker. Det medför att förutsättningar för viltvårdsområdets syfte, att samordna viltvård, inte längre föreligger.

Revisorer av annan åsikt
Alltså ska viltvårdsområdet upphöra, vilket gäller från 1 juli i år.
Däremot får inte föreningen upplösas så länge den har mer skulder än tillgångar, vilket är fallet. Omfattningen av skulderna är dock än så länge oklar.
Viltvårdsområdets revisorer har inför länsstyrelsens beslut yttrat sig och hävdat att Kuivakangas Viltvårdsområdesförening i själva verket är en mycket välskött förening. Revisorerna anser att konflikterna är personliga och ligger utanför viltvårdsområdesföreningen.

Tidigare artiklar i ämnet:
/se/article.php?id=358623
/se/article.php?id=358179
/se/article.php?id=286353
/se/article.php?id=172383

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. Äganderätt och vilt

2010-07-13 23:27

Äganderätt är en mänsklig rättighet och skyddad i svensk grundlag. Vilda djur befinner sig oftast på mark som någon äger och härav följer att det finns ett starkt samband mellan äganderätt och vilt. Ty för att ha jakträtt måste man äga mark eller fått sig jakträtt överlåten från markägare. Detta är självklart och något som alla torde känna till, synes dock okänt för damen nedan. Antalet vilda djur i våra skogar är absolut inte av nationellt intresse och all jaktlig samverkan skall därför ske frivilligt mellan markägare. Vår tids oförnuftiga rovdjurspolitik och jaktpolitik är övergrepp på markägares rätt eftersom något nationellt intresse inte står på spel om rovdjuren minskar eller försvinner ur vår fauna. Kerstin Fredin uttrycker detta bra i tråden "Lösa hundar rev får", #68: "Det finns ingen anledning för oss i Sverige att tåla världens värsta dräpare löpa lös bland människor och djur." Så är det precis, det finns ingen anledning för oss att tåla denna vansinniga rovdjurs och jaktpolitik, frivillig samverkan mellan enskilda markägare är det bästa för såväl jägare som vilt.

6. Anders Hermansson!

2010-07-08 12:38

Vad har äganderätt med vilda frilevande djur att göra? De vilda djuren bryr sig inte ett dugg om markgränser människor har bestämt.

Jag förstår vad US menar med hur viktigt det är med samverkan och att det ibland krävs ett visst tvång för att undvika total anarki.

Vilket företag skulle låta samtliga anställda få sin vilja igenom i allt? Att se viltstammarna som (ett företags) resurser är säkert ingen jägare som ser som något konstigt i, och betänker man då att dessa resurser är rörliga över stora områden, så förstår man också att det krävs samverkan över dessa områden för att stammarna ska kunna förvaltas på ett ändamålsenligt sätt.

Nu förstår jag så väl att du ondgör dig över det här med VVO och där man måste rätta sig efter regler som satts upp av andra än du själv. Ditt paradis Anders Hermansson, eller vad du vill kalla dig, är en diktatur där du själv är allenarådande.

5. Svar till US

2010-07-08 12:37

Du tycker att man skall tvinga markägare in i VVO för att du skall få jaga på större marker. Köp dig istället några tusen hekter så har du just löst ditt eget problem. Äganderätt är äganderätt och inget annat.

4. Svar till US

2010-07-07 13:06

Till US:
Samverkan är bra, men det är inte vad VVO är. VVO öppnar upp möjligheten för utnyttjande av andras egendom under tvång: så länge man är i arealmässig majoritet tillsammans med andra så kan man instifta en mängd underliga regler förutsatt att man inte bryter mot svensk lag. Vad sägs om ett VVO där det finns Ca 70 st mycket små markägare som är i knapp majoritet jämfört med några få stora. Majoriteten har t ex beslutat om specifika jaktmetoder, företräde för högviltsjakt, upprättande av fasta inrättningar för s k "viltvård" mot markägares vilja, samt om att vägavgifter och liknande går efter markareal, medan vilt- och köttilldelning fördelas rakt av efter antal personer. Vem fyller köttbaljan på andras bekostnad? Vem tror du får stå för markskadorna? Vem tror du bedriver mer viltvård på marken: en person som köpt några få avstyckade ha för att få tillgång till samma andel av köttbaljan eller en lokalt boende med 200-300 ha? Bra lagstiftning och tilldelningsregler tillsammans med frivillighet är vägen att gå. Det är för övrigt lagstadgat om hund vid eftersök.

3. Ger VVO flera eller större älgar?

2010-07-07 12:22

Sverige saknar en lång demokratisk tradition varför tvångsanslutningar varit vanliga även i vår tid och känns tydligen fortfarande naturligt för somliga. Sådant är dock en vidrighet som måste bort i enlighet med demokratiska krav.
Att gömma sig bakom äganderätten? Jag vet inte vad US menar, men det tycks som om du anser att möjligheten att jaga på stora områden är viktigare än att skydda enskilds rätt till sin egendom? Idén bakom VVO har i grunden inget med "vård" att göra, idén är den samma som bakom kolchoser och hör inte hemma i demokratiska länder. Markägare skall ha möjlighet att frivilligt samarbeta utan en genom SJF förmedlad statlig överrock. Men för SJF verkar frivillighet vara en svordom, vill SJF:s medlemmar ha varg och dvärgbandmask på sina marker?
Som en sidokommentar kan jag tycka att det är mera "vård" när man skjuter sin kvot på 2-3 dagar på ett B-område än när man måste jaga i 4-5 månader för att fälla samma antal älgar per hektar på ett stort område. Endast där jägare och älgar möts kan älg fällas, vare sig området är stort eller litet. Tall växer i Svealand och sockerbetor i Götaland och avund måste var och en bekämpa inom sig själv. Själv har jag alltid haft förmånen att jaga på större till stora marker.

2. Varför.........

2010-07-07 09:56

håller JRF på med att försöka skada idén med VVO? En jaktlig samverkan som är till gang för jakten, viltet och förvaltningen. Ingen absolut ingen kan säga att det finns en fördel att jaga på små och ägo splittrade marken förutom möjligen vissa enfaldiga enstöringar som önskar fylla sin balja på andras bekostnad. Hur dessa individer sköter eftersök m.m. kan man bara gissa. Kan man inte prata med varandra inom ett VVO hur kommer det då att gå mellan ”grannar”. Att som JRF gömma sig bakom äganderätten tjänar ingens syfte. Kan bara hoppas att nya älgjaktsförslaget har en bromsande effekt på upplösningen av VVO

1. Domstolsärende

2010-07-06 12:25

Vad händer med den del av ärendet som gick vidare i domstol? Jag vill minnas att man vann huvudärendet, men att det sedan blev en fråga om vem som per definition egentligen äger de ekonomiska rättigheterna till viltet.Detta är en principiellt viktig fråga även för oss andra som "sitter fast" i miserabla VVO:s och förvisats till läktarplats.Det vore således önskvärt med en uppföljande artikel om vad som händer med den juridiska processen. Tack!

Svar
Vi ska hålla koll på det också. Dock är det lite svårt just nu p g a semestertider både hos myndigheter och på denna tidning.
Dan T/Red

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons