• Pinewood

Ygeman: ”Vi har värnat vapenägarna”

Inrikesministern om EU:s vapendirektiv

AktuelltPublicerad: 2016-04-27 13:19

Sverige har lyckats värna de svenska jägarnas och skyttarnas intressen i förhandlingarna på EU-nivå om ett nytt vapendirektiv. Oavsett hur det blir med ett EU-förbud mot halvautomatiska studsare ska det inte gälla de som redan fått licens. Det kungör inrikesminister Anders Ygeman (S) i ett pressmeddelande.

”Nu ser vi resultatet av den linje som Sverige framgångsrikt har drivit i förhandlingarna”, skrivs det från regeringskansliet.
På samtliga punkter där Sverige framförde kritik har förslaget nu reviderats och de problematiska förslag som från början fanns med har strukits, konstateras det.
Det nuvarande förslaget till reviderat vapendirektiv innebär:
 • Ingen utökad femårig tidsbegränsning av licenser.
• Inget krav på obligatoriska läkarundersökningar.
• Inget stopp för internethandel för enskilda.
• Undantag från förbudet för de allra farligaste vapnen för frivilliga skytterörelsen, för muséer och samlare under vissa strikta krav.
• Fortsatt möjlighet att inneha pistol för målskjutning.
• Möjlighet till dispens för personer under 18 år som går på skidskytte- eller lantbruksgymnasium.
• Gemensamt europeiskt regelverk för förvaring efter svensk modell.
• Strängare märkningsregler som gör det enklare att spåra vapendelar.
• Tydligare regler om informationsutbyte mellan behöriga myndigheter

Vilka halvautomatiska studsare ska förbjudas?
Fortfarande pågår diskussioner om gränsdragningen för vilka vapen som inte ska tillåtas för civilt bruk. Sveriges ståndpunkt är fortsatt att de allra farligaste vapentyperna som är konstruerade för strid snarare än för jakt bör ställas under strängare kontroll, men att det krävs en tydligare definition av vilka dessa är. 

Ska ej gälla retroaktivt
Oavsett definition bör det inte gälla retroaktivt utan endast omfatta köp och försäljning, konstaterar Anders Ygeman.
– Det återstår att hitta en fungerande definition av de allra farligaste vapentyperna som inte längre ska tillåtas. Men oavsett vilken det blir så är min uppfattning att det inte bör gälla retroaktivt, utan endast omfatta förbud mot köp och försäljning, förtydligar han.
– Sverige har varit framgångsrikt i förhandlingarna. Vi fick bort de förslag som skulle ha skadat svenska jakt- och sportskytteintressen. Samtidigt bidrog vi med att de svenska kraven på förvaring kan bli europeisk standard vilket innebär en mindre risk att vapen hamnar i orätta händer, tillägger inrikesminister Anders Ygeman.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. #3, VÄRMLANDSJÄGARE(IGEN) - vad är de rädda för?

2016-04-28 14:25

Citat: ”Allt annat i samhället förnyas och moderniseras, men våra vapen ska inte få göra det, vi ska hålla tillgodo med gamla omoderna gevär.”
Du har helt rätt. Så som det varit i alla tider, så borde det även nu vara naturligt att jägare köper nya, moderna och bättre vapen. Tidigare användes mynningsladdare. Det var opraktiskt och sedan kom kammarladdare, vilket också var opraktiskt och man övergick till fabriksladdad enhetsammunition med nya modeller av allt bättre vapen och sikten. En naturlig utveckling är självladdare – eller vapen med automatisk laddning – samt holografiska sikten med förstoring och ljusförstärkning. Men icke – nu skall jägare inte längre få ha moderna vapen, förmodligen inga vapen alls. VÄRMLANDSJÄGARE(IGEN) frågar med all rätt, citat: ”Vad är dom rädda för på andra sidan Östersjön …?” Tja, inte är EU-nomenklaturan rädda för terrorister, brottslingar, ryssarna eller migranter - sådana berörs ju överhuvudtaget inte av att jägarna avväpnas. Så vad är EU-nomenklaturan rädd för? Det är nog allmänheten som skrämmer dem mest av allt. Inom EU finns ett antal organ som sysslar med intern och extern säkerhet. Till exempel bildades 2006 ”The European Gendarmerie Force” (EUROGENDFOR eller EGF) som är avsedd att sättas in mot civil olydnad, demonstrationer, upplopp, uppror etc. Att det heter ”Gendarmerie” beror på att EUROGENDFOR är en kombination av militära och polisiära trupper och kan sättas in till exempel i grannländer. Citat: ”The European Gendarmerie Force (EUROGENDFOR) is a Multinational Police Force, born to participate to the stabilization of crisis and conflict areas outside the European Union, where it contributes to the protection of population, the upgrade of the Human Rights, and the reestablishment of the Rule of Law. Doing so, the EUROGENDFOR’s objective is also to…”. För närvarande ingår inte alla EU-stater i EUROGENDFOR. Sedan finns ett antal andra EU-organ, se till exempel http://eeas.europa.eu/csdp/structures-instruments-agencies/trainings/index_en.htm för polisiära och halvmilitära uppgifter. Inte att undra på att britterna börjar dra öronen åt sig. Ty en sak har alla dessa polis- och halvmilitära organisationer gemensamt; de vill ha en avväpnad civilbefolkning. Så vad Ygeman påstår är inte ens i närheten av sanningen. Och regeringspartnern Miljöpartiet vill (som klart framgått) ha en avväpnad befolkning, noll jakt, rewilding och öppna gränser.

6. Njaaa...

2016-04-28 11:16

Det är alldeles för mycket som är osäkert. Möjlighet till dispens... Pågående om gränsdragningar... Det återstår att hitta en definition.... Men oavsett vilken så bör den inte gälla retroaktivt....
Budskapet är alldeles för otydligt. Halvautomaterna svävar fortfarande i "det blå". Det är inte första gången som politiker svänger sig med ord och löften som i nästa ögonblick förklaras med "missförstånd". Jag är mycket pessimistisk över utgången.

5. Hur man skapar jobb idag...

2016-04-28 08:27

...beskriver Classe W rätt bra. Vänta bara till tillsynen av vapenförvaringen läggs ut på kommunerna, då kommer de att få en ny mjölkko. Vi har mycket att vänta, byråkratin finner inga gränser och är gränslös...

4. Med andra ord...

2016-04-28 08:26

...så kan man inte sälja sin halvautomat utan skänka eller byta bort den?

3. Eu vapendirektiv (igen)

2016-04-28 08:25

Och om jag, som inte har en halvautomatisk studsare idag,vill skaffa en sån i framtiden ,så ska jag alltså inte få göra det.
För att det av höjdarna i Eu ska klassas som krigsvapen och alltså inte ska få användas av oss jägare.Och skyttar.
Allt annat i samhället förnyas och moderniseras ,men våra vapen ska inte få göra det,vi ska hålla tillgodo med gamla omoderna gevär.
Vad är dom rädda för på andra sidan Östersjön,att vi över en natt ska förvandlas till blodtörstiga terrorister.
Vad går det ut på.
Eller är det bara kontrollbehovet som måste få sitt utlopp.
Såg förresten att det ska bli nya hårdare regler för snus...
Något samband månne?

2. Fantastiskt !

2016-04-27 16:56

Det låter ju väldigt bra - i dag är det den 27 april och i morgon den 28 april får vi se vad som gäller då. Vad som förestår verkar vara "strängare märkningsregler" vad det nu kan innebära.

1. Faktum kvarstår...

2016-04-27 14:31

Allt som debatterats i/kring/om legala vapen är totalt onödigt och styrs inte av den agenda som man försöker torgföra - skydd mot vanliga kriminellas brott och terrorism.
Det är bara - och motbevisa mig gärna - en pervers drivkraft för ovetande och illvilliga människor (läs politiker, myndigheter och stollar) vars syfte är att jävlas med jägare och skyttar. Jakten ska bort, det är huvudsyftet - av dessas personliga skäl och åsikter, rewilding Europe ska genomföras, rovdjur ska få finnas där de vill vara utan hänsyn till människan eller övriga djur, vare sig vilda eller tamboskap.
Pseudoromantiker som tyvärr lyckas livnära sig på att sprida lögner nationellt och internationellt.
Nå, allt som kan dras tillbaka är av godo - samtidigt kan man inte låta bli att fundera över vilka kostnader och besvär detta dragit med sig sedan start...men de "duktiga" har ju fått mat på bordet för sina utomordentliga insatser. Tack - från djupet av mitt hjärta...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB