• Älgskadefondsföreningen

Yrkesfiskare ska lära sig säljakt

AktuelltPublicerad: 2009-02-03 22:29

Yrkesfiskarna i Blekinge anser nu att problemet med gråsäl är så stort att en kurs i säljakt anordnas till våren. Den är tänkt för yrkesfiskare som redan i dag har vapenlicens.

– För många har sälarna blivit en fruktansvärd plåga. Vi är djurvänner och skjuter inte för skjutandets skull. Men det ska finnas plats för oss båda. Det är jämförbart med älg och rådjur, säger Jan-Erik Holmberg, ordförande i Sydkustfiskarnas avdelning 46, till Blekinge Läns Tidning.
Enligt Jan-Erik Holmberg finns det 300 sälar bara på Utklippan.
– Om man kommer i land med tre lådor torsk är det bara torskhuvuden kvar i den ena. Sälarna behöver inte jaga. De är smarta och tar det bästa, säger Jan-Erik Holmberg.

Hoppas på tillstånd
Skyddsjakt på säl är inte tillåtet i Blekinge, därför måste yrkesfiskarna efter avslutad jaktutbildning ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen innan de får jaga.
– Det är skyddsjakt på säl från Haparanda ned till Ölandsbron. Vi hoppas få tillstånd, säger Jan-Erik Holmberg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. KE, kan man få någon glad har man inte levt förgäves.

2009-02-05 15:07

Kenneth, jag tror ditt flabbskratt ändå var rätt pressat den här gången.
Genom åtskilliga replikskiften tycks jag ändå känna dej som en man med humor och glimten i ögat, trots alla dina skenallvarliga uttalanden om olika vilda djurs existensberättigande.
Jag tror förvisso att du värnar faunan och miljön på ditt sätt men jag saknar uttryck för en klok, erfaren mans ödmjukhet inför naturen. I din ensamhet i skogen kommer den måhända fram och de gånger du vänder blicken upp mot den kalla stjärnhimlen i Kälarnes vintermörker.
Vad har du för visioner om en bra naturmiljö på den tunna hinna vi lever våra bräckliga liv på? Till vilket tillstånd strävar du när det gäller natur och fauna? Vad glädjer du dej mest åt i naturen? Några frågor att besvara för dej själv, inte offentligt.
Åtminstone jag sätter naturen långt före ekonomisk tillväxt och tillfälliga näringars väl. Och detta mer och mer med åren.
Jag är också helt övertygad om att din framtoning skulle vara mindre naturfientlig vid ett samtal öga mot öga än i denna form av tillspetsad tuppfäktningsretorik.

6. Stort glatt skratt Falco, tack för det.

2009-02-05 09:23

Inte kan du ställa några krav på mig Falco, du förstår ju min tankegång, som har sin bäring.
En enda chans, det var snålt.
Naturens dödgrävare? Även om jag kan förstå att du tycker så behöver inte det betyda att du har fog för ditt påstående.
Falco, du bör vara nog gammal själv för att förstå att ingen har fullständigt rätt. Hur kan du då förtala mina åsikter som du gör? Själv framhåller du en komplett fauna som önskvärd. Vad är det?
De stora rovdjurens utbredning och tillväxt i landet är, och förblir, vår stora olycka därför att de gör ingen gott, vare sig folk eller fä. Det visste vi (staten och allmogen) redan före Anders Bjärvall, Robert Franzén och andra stollpesar bakom rovdjurspropagandan.

5. KE, tag chansen jag ger dig

2009-02-04 21:36

Din inställning till faunan och enskilda arter är fortfarande obegripligt onyanserad. Vetenskapen kan du lämna därhän i det här resonemanget, här handlar det om livsåskådning och natursyn enbart.
Framhärdar du i din åsikt, att djurarter har existensberättigande endast om de tillför oss människor någon nyttig produkt ur sina kroppar, är du en störrre naturens dödgrävare än jag trott.
Du får en enda chans att korrigera ditt uttalande.

4. Jo, men visst, Falco.

2009-02-04 18:07

Om inte staten via fiskeriverket lagt sig i och med ekonomiska medel stöttat fiskerinäringen tror jag det sett bättre ut. Det är alltså våra myndigheter som gjort överfisket möjligt.
Sälen har lika litet att tillföra oss människor som vargen. Dess skinn eller fett är inte längre intressant, det vet du också.
Du har helt rätt Falco, jag är min övertygelse trogen. Bl.a. därför jag tror mig veta att rovdjurspropagandan ej är vetenskapligt oantastbart.

3. KE nynnar på sin gamla visa

2009-02-04 17:13

Grundproblemet, Kenneth, är det katastrofala överfiske i Östersjön på fr.a. torsk vilket haft förödande effekter på bestånden. Denna marina tragedi är väl dokumenterad och uppgifter om detta torde väl också ha nått Kälarne. Begränsningar i yrkesfisket är därför den första åtgärden som behövs för att bättra förhållandena för den marina faunan.
Vad gäller gråsälen och andra sälarter i Östersjön ser vi en långsam återhämtning i antal och utbredning.
Det uppskattade antalet gråsälar idag är dock bara en tredjedel av det antal som fanns för 100 år sedan och ännu har inte gråsälen kunnat etablera sej vid södra Östersjökusten, där den tidigare var vanlig.
Sälbestånden i Östersjön visar alltså ingen övertalighet utan en påtaglig undertalighet.

2. Till alla

2009-02-04 17:13

Det är yrkesfiskare som sopar rent på allt i vårat hav! till ingen ekonomisk nytta. En yrkesfiskare kan inte ens ta en macka utan att få bidrag. Så ni som är rädd om sveriges ekonomi borde hjälpa till att få bort dessa marodörer från havet.

1. Samma visa överallt.

2009-02-04 10:37

Kursen kanske är motiverad, jag vet inte, men ett är solklart, Naturvårdsverket får finansiera den och ge fiskarna ersättning för varje timme.
Problemet känns f.ö. igen. På vilket sätt gynnar sälen torsken? Inget alls, utan utgör ett hot mot beståndet och betyder mindre fisk (mat) på bordet för oss människor. Men så är med Naturvårdsverkets linje, verka för en ordning som ger oss mindre mat på bordet, och hjälp till och skyddande av de arter (rovdjur) vi inte vill ha.
Kräv att Naturvårdsverket själv tar bort övertaligheten av sälarna, de som skapat problemen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB