• Pinewood

(S)veket mot rovdjursförvaltningen

DebattPublicerad: 2013-10-10 13:08

Socialdemokraterna kritiseras i ett debattinlägg skrivet av Bengt-Anders Johansson (m), Anita Brodén (fp), Roger Tiefensee (c) och Irene Oskarsson (kd), för att de säger nej till regeringens rovdjursproposition.
”Socialdemokraterna väljer att svika både rovdjursförvaltningen och människorna som lever med varg i sin närhet genom att säga nej till denna proposition”, skriver de fyra.

Nyligen presenterade Alliansregeringen en rovdjursproposition, som har förutsättningar att skapa en lösning i den infekterade vargkonflikten. Vi vill bland annat basera politiken på forskning och låta länsstyrelserna få större makt. Socialdemokraterna väljer att svika både rovdjursförvaltningen och människorna som lever med varg i sin närhet genom att säga nej till denna proposition.

Undergräver möjligheterna till snar lösning
Under en längre tid har vi i Sverige hjälpt våra rovdjursstammar att uppnå så kallad gynnsam bevarandestatus. Alliansen anser att det är ett politiskt ansvar att bestämma gynnsam bevarandestatus, ett förslag som bygger på både Vargkommitténs rapport av Peter Egardt och Rovdjursutredningen.
Socialdemokraterna undergräver möjligheterna till en snar lösning av konflikten genom att de motsätter sig Alliansens förslag och anser att gynnsam bevarandestatus ska fastställas av Naturvårdsverket och Jordbruksverket.
Det hela är ett mycket märkligt beteende från Socialdemokraterns håll eftersom en stor del av den lagda propositionen går i linje med Socialdemokraternas kongressbeslut. Detta tyder på okunskap eller bristande politiskt ansvar.

Ett politiskt ansvarstagande
Vi vill att gynnsam bevarandestatus, med vetenskaplig grund, ska vara ett politiskt ansvarstagande. Alliansen föreslår också att rovdjursförvaltningen flyttas närmare de människor som är direkt berörda av rovdjurens närhet.
Vi vill minska vargstammen i de län med större rovdjurstryck och anpassa utformningen av vargförvaltningen beroende på vargstammens status i olika områden.


”Missriktad oppositionspolitik”
Socialdemokraterna hävdar även att rovdjurspropositionen inte går i takt med Vargkommitténs slutsatser. Detta är en missuppfattning då Peter Egardt själv uttalat sig om propositionen och säger att den i stort sett följer hans rekommendationer. Detta handlar med andra ord om ren och skär missriktad oppositionspolitik.
I slutskedet av propositionsskrivandet bjöds S in till samtal, dock kunde inte Socialdemokraterna ta sig tid att mötas innan propositionen skulle presenteras.
Att idag hävda att de inte fick vara med är helt enkelt befängt. Istället kan nu Socialdemokraternas agerande leda till att vi inte får några nya regler på plats till årsskiftet och vi kommer att få ytterligare ett år utan möjlighet till en reell förvaltning av varg.


Handlar det om taktik?
Miljöpartiet har tydligt markerat att de inte tänker sitta i regeringen med ett parti som godkänner propositionen. Frågan är därmed om Socialdemokraternas agerande helt enkelt handlar om framtida regeringsmöjligheter tillsammans med MP.
Miljöpartiets verklighetsfrånvända politik kan nu med andra ord påverka livet för människor som lever med varg på grund av Socialdemokraternas taktiska agerande.
Att välja att positionera sig för ett eventuellt samarbete med Miljöpartiet framför att uppnå en hållbar vargförvaltning med samexistens och hänsyn tagen till berörda människor är ömkligt och beklagansvärt.
 

Bengt-Anders Johansson (m) Vice ordförande Miljö- och jordbruksutskottet
Anita Brodén (fp), Riksdagsledamot Miljö- och jordbruksutskottet
Roger Tiefensee (c), Riksdagsledamot Miljö- och jordbruksutskottet
Irene Oskarsson (kd), Riksdagsledamot Miljö- och jordbruksutskottet

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

39. #37-38: Straightpull & Isaksson

2013-10-16 12:01

Mr. Straightpull, jag håller fullständigt med dig - riksdag och regering hade kunnat handla annorlunda redan från första början, vilket jag skrivit. Då hade vi sluppit dagens omöjliga situation, men det har de inte, och vi sitter alla i den smet dessa ignoranta politiker har rört till. De fyra på bild är rysliga exempel på frånvaro av insikt vad gäller varg och rovdjur. Men gjort är gjort, och jag utgår från dagens dystra läge; vi skall dock inte välja om dem och deras likar.
Björn Isaksson, du kan vara förvissad om att inte bara en katastrof kommer att inträffa; varg- och rovdjurssituationen i detta land är helt utom kontroll och självklart kommer detta att orsaka ett antal katastrofer av olika slag. Regeringen är helt klart skyldig, men kan på kort sikt inget göra. De vill nog, vissa av dem, men de kan inte, och de vet inte hur. Läs bara denna erbarmliga proposition - de tror uppenbart att mer forskning skall ge nya användbara kunskaper om varg. De tror att mer makt till länsstyrelsernas lokala småpåvar skall lösa vargkrisen. Jag hoppas och tror att regeringen inser att resultatet blir fler rovdjur över större del av landet. Utan att vara konspiratorisk så ligger det därför nära till hands att betrakta propositionen som ett inlägg i valrörelsen - vilket i sig visar på en brutalt hänsynslös inställning till landsbygden. Är propositionen på allvar så visar det på allvarliga brister i regeringens insikter, och det inte bara om våra rovdjur.
Tyvärr känns det som om båda tolkningarna är möjliga.
Isaksson - du behöver inte sitta med armarna i kors; du kan börja med att vara ärlig mot dig själv och börja kämpa för noll vargar bland djur, vuxna och barn. Det är inte acceptabelt att barn och vuxna i detta land år 2013 skall tvingas leva bland frigående och livsfarliga och sjukdomsspridande rovdjur. Bisarrt är att rovdjuren, och inte människorna, åtnjuter statens beskydd.

38. #35 Visst hade man kunnat göra något

2013-10-14 21:00

"Att kritisera regeringen är meningslöst – den kan inget göra under nuvarande (självförvållade) lagar" - men det går ju att föreslå ändringar. T ex att se till att kraven på att få åberopa Åhuskonventionen sätts på adekvat nivå. Men inget av detta har man gjort på 7 år! Varför ska vi rösta alls längre kan man fråga sig. Vi befinner oss nu i en demokratur, dvs vi röstar i val men brukarnas liv styrs, övervakas, omöjliggörs och förstörs av icke demokratiskt tillsatta tjänstemän inom och utom landet. För brukarna är samhällskontraktet brutet då samhället inte längre står för att skydda och hjälpa (utan istället skada och stjälpa). De krafter detta släpper lös vill nog ingen ha - men tydligen måste "ont med ont fördrivas".

Finner inläggen av Mats S Johansson och 961L intressanta. Jag finns på annat forum, samma signatur, där man kan skicka PM - gör gärna det - vill gärna diskutera mer. Vi måste börja någonstans!

37. Det är alltså kört!

2013-10-14 09:13

Då är det bäst jag skyndar mig ut och jaga älg i stället för att diskutera med dig.
Eftersom regeringen ändå inte kan göra något enligt dig.
Jag håller inte med dig.
Ingen vill ha varg, men jag tror att det inte aktuellt med noll vargar förrän katastrofen i träffat.
Så vi får väl sitta med armarna i kors.

36. Börja ifrån

2013-10-14 09:13

början.
Den illegala inplanteringen måste vara nyckeln.
Det finns vittnen till både uppfödning och transporter.
NSF:s ansökningar till att en av deras egna troende sitter på maktposition på NV.
NV:s händer är säkert vita som snö, men: Är man inte dopad bara för att man inte åkt fast?
Allt är ju sprunget ur en brottslig handling. Hur kan det accepteras?

35. #31, Isaksson och de fyra på bilden

2013-10-13 21:59

Regeringens proposition kommer inte göra det möjligt att reducera vargstammen, resultatet blir tvärtom fler vargar, fler revir över en större del av landet. Så vem är det de fyra på bilden försöker lura? Uppenbart blir det inte bättre med Löfven & Co; sossarna visar återigen tydligt att för dem är landsbygden något man kan offra om det behövs för att få grönkommunisternas och/eller rödkommunisternas stöd.
Dessutom har Löfven & Co ingen aning om hur vargstammen kan bringas under kontroll, de försöker bluffa sig till lite röster i valet. Men lögn och snack blir knappast gångbart i detta val, ingen jägare eller djurägare kan med gott samvete rösta på någon av dessa bluffmakare.
Björn Isaksson, uttrycker jag mig oklart, oprecist, fel – eller vad är det du svarar på? Vad jag säger är att vargarna i Sverige är nu så många, så spridda och har så hög reproduktion att vargproblemet har gått över styr.
Att kritisera regeringen är meningslöst – den kan inget göra under nuvarande (självförvållade) lagar. Skall situationen bringas under kontroll så måste minst halva vargstammen skjutas denna vinter och sedan varje vinter. Det kommer inte att ske. Det kommer inte att ske nästa vinter. Och inte vintern därefter … - så varför tror Isaksson att 150 vargar har något med verkligheten att göra? Varg är ett rovdjur som inte kan leva fritt bland människor, det är en kunskap äldre än Bibeln; så noll vargar blir det med tiden. Noll vargar är också vad vi själva och en stor och växande del av befolkningen kräver, och noll vargar är vad vi självklart skall vara ärliga med att arbeta för. Hur kan det vara bättre att försöka luras genom att arbeta för 150 vargar? Hur många vill ha 150 vargar i landet? Knappast någon utanför SJF:s kärna, om ens där.
Sverige och EU är låsta i en härva av lagar, lögner, direktiv (sådana hör överhuvudtaget inte hemma i demokratier), konventioner, avtal mm. som ignoranta politiker skrivit under på våra vägnar. Även om viljan finns (tveksamt) så tar det åratals att nu ändra allt så att vargstammen kan decimeras. Vargexplosionen är här, och vi har inte tid att vänta åratals. Att några (vilka?) jurister hävdar att ”direktivet” ålägger oss att ha 150 vargar, är, även om det är sant, utan intresse. Det finns kända biologer som hävdar att vi ”behöver” 10000 vargar och mer – också utan intresse. Jag tvivlar på att det inom EU finns med Sverige jämförbara länder som med stöd av direktivet utför beståndsbegränsande jakt för att hålla sin vargstam under 150 vargar, vilka är dessa länder? Finland, Balkan och Baltikum är knappast exempel. Däremot finns det ett flertal EU-länder som har noll vargar. Som läget är så spelar det ingen som helst roll om ”direktivet” kräver noll vargar eller 5000 vargar, eller något däremellan. Det spelar heller ingen roll om vi struntar i att jaga eller inte, vargstammen kommer att öka i ungefär samma takt, om ca tre år har vi dubbelt så många vargar, och om nio år har vi åtta gånger så många vargar som nu.
Mats S Johansson: Detta innebär att vi står inför en våldsam spridning av vargen, det behöver vi inte hjälpa till med. Inget av dina förslag kommer märkbart påverka vargarnas reproduktion. Vi står inför en situation ingen av oss vet hur vi skall möta, vi kommer därför att handla olika. Där vi kan handla lika är att inte rösta på Reinfeldt & Co eller Löfven & Co.
Landet rusar in i en helt okänd situation, rovdjursstammarna befinner sig i en explosiv ökning, men är samtidigt fredade från jakt - en fredning som samhället upprätthåller till alla kostnader. Även inför blotta misstanken om ett jaktbrott sätter polisen in luftburna styrkor i samarbete med marktrupper. Allt för att skrämma landsbygdsbefolkningen till underkastelse.
Tro inte att några enkla förslag kan lösa den kris vi är på väg in i.

34. Sant,

2013-10-13 11:55

Det vore en snabb lösning på koncentrationen. Problemt är väl att få till det.

33. Stavkontroll är bra....

2013-10-13 11:16

Strejkvapnet, inte strykjärnet.
Vargbältet, inte vargjakten.

32. Björn I och 961L

2013-10-13 10:50

Jag personligen är tveksam till strykjärnet, men vad tror ni händer om vi jägare i vargbältet istället utnyttjade de fleråriga avskjutningsplanerna för älg maximalt i år och nästa år i stället för att fördela dem över 5 år?
- Skogsägarna får mindre betesskador.
- Ingen gör något formellt fel.
- Bytesunderlaget för vargarna försvinner och de tvingas sprida sig så att fler betraktare får sin våta dröm att uppleva vargar uppfylld.
- Vargarnas utbildningsområdet ökar vilket gillas av EU.
- Antalet viltolyckor i vargjakten kan antas sjunka ett par år.
-......
Listan med "positiva" effekter kan som jag ser det göras ganska lång och det enda vargkramarna kan klaga på är att vi tar maten för vargarna. Ett mycket svagt argument eftersom vi bara hjälper till att utlösa den av dem så eftertraktade "naturliga beståndsvariationen".
Jag tycker det hade varit mycket intressant experiment. Det hade inte varit många av betraktarens lögner som överlevt de två åren och jag undrar om inte t.o.m politikerna tvingats agera.
Vad tro ni? Vi har ett par tre månader på oss fr.o.m i morgon....

31. #28

2013-10-13 09:37

Både du och jag har förmodligen samma mål och uppfattning. Jag har kritiserat regeringen för att de inte gjort vad som går att göra för att reducera vargstammen. Eftersom andra länder med stöd av direktivet kan hålla sina stammar på några hundra vargar så borde vi kunna det också. Men inget land i EU har hittills kommit till noll.
Vi kan enligt direktivet hålla 150 vargar, det har flera jurister visat.
Det jag kritiserade är att regeringen på 7 år inte gjort något.
1 varg innebär negativ påverkan på landsbygden , 150 ännu mer och den nuvande nivån på 500 är självklart bedrövligt.
Jag tycker att det i nuläget är bättre att jobba för 150 än för noll. Du tycker annorlunda.
Förvaltningen blir således max en föryngring per län, vissa län där det är mycket renskötsel, t ex, kan inte ha föryngring.
Alternativet är att vi helt enkelt struntar i jakten i några år och låter allt gå åt skogen. Det är möjligen en snabbare väg, men det blir svårt få uppslutning.
Som sagt jag har ingen patententlösning, men politikerna har ju inte skött saken utan bara låtit NV och deras varglobby härja fritt. Det är det jag kritiserar, inte dem som företräder nollvisionen.

30. #28, Björn Isaksson - det är lågt att slingra sig

2013-10-12 23:43

Björn Isaksson, det är bara dumt att slingra sig: Frågan var ju inte hur vi skall komma ner till noll vargar. Frågan är hur skall vargstammen bringas under kontroll och reduceras ner till vilken nivå som helst? Hur skall det gå att komma ner till dina "så få som möjligt" eller till "direktivets" (är det samma som SJF?) 150 vargar? Det är likaså dumt att kasta frågan på mig - jag har ju redan konstaterat att jag anser det inte vara möjligt! Sanningen är att INGEN har en aning om hur det skall gå till att ändra lagar/avtal samt i praktiken skjuta hundratals/tusentals vargar, och det i tid. Det kommer uppenbart inte att ske, och vargexplosionen fortsätter; om vi inte redan har tusentals vargar så dröjer det inte många år innan så är fallet. Sen går det fort, inom några år ytterligare överstiger den årliga tillväxten tusentalet. Och du har helt rätt, fatala vargattacker är att vänta. Rabies och spridning av dvärgbandmask, trikiner och annat är också att vänta - allt för stadsbors dröm om ett lantligt paradis i en parkliknande urskog.

29. Dax att komma nu?

2013-10-12 23:42

Handen på hjärtat, vad har ni åstadkommit sedan 2006? Här luktar tydligt valfläsk. För oss här ute i verkligheten skall det till "verkstad" redan nu i vinter för att erhålla ngn form av trovärdighet! Vilken numerär var det nu som miljöministern angav? Skulle S t ex våga sig på att tydligt deklarera en verklighetsförankrad rovdjurspolitik med fokus på landsbygdens bästa, alltså en levande landsbygd utan femtrådiga rovdjursstängsel, ja då skulle nog inte de behöva att söka stöd i ngn riktning.

28. #27

2013-10-12 20:20

Du har helt rätt, jag har inte någon patentlösning, lika lite som jag sett någon som kan presentera en lösning på hur vi ska komma ner till noll vargar.
Eller känner du till något som vi andra inte vet?
Det skulle glädja mig mycket om vi fick fram en lösning som innebär noll vargar.
För närvarande satsar jag på så få vargar som möjligt.
Enligt direktivet borde 150 vara tillräckligt.

27. #26, Isakssons vargförvaltning

2013-10-12 16:57

Om Isaksson känner till något som ingen annan synes känna till, dvs. hur regering och riksdag skall få vargstammen under kontroll, så är det Isakssons ofrånkomliga ansvar att tala om detta för regeringen och för oss alla.
Jag tycker att Isaksson talar i gåtor, om han nu vet att det är möjligt att i Sverige hålla en till antalet begränsad och långsiktigt livskraftig vargstam, så måste Isaksson även i princip känna till hur en sådan förvaltning skall gå till.
Hittills har INGEN kunnat redovisa en plan för hur man i Sverige skall kunna ha en begränsad och över landet jämnt spridd, långsiktigt livskraftig vargstam som inte nämnvärt stör jakt, fäbodrift, renskötsel, fårhållning, häst- och hundsport, skogs- och naturbete, barns- och vuxnas friluftsliv samt folk- och djurhälsa mm.
Att ingen hittills kunnat visa hur detta skall gå till, anser jag beror på att det är omöjligt – en svensk frilevande vargstam är en absurditet! Denna insikt tror jag numera har nått såväl regering som riksdag, och därför händer inget med vargpolitiken, utom en massa kringgående rörelser i form av meningslösa propositioner och utredningar - i vilka utredningar den allt överskuggande kärnfrågan alltid undviks: Hur skall det gå till att reducera vargstammen? Trots detta uppger alltså Isaksson att det finns en lösning - självklart måste då Isaksson berätta, och inte bara mumla i skägget om att politikerna inte ansträngt sig tillräckligt för att hitta lösningen.
Att vargen är värst har människor känt till i årtusenden – på landsbygden rinner blod och tårar stridare än på hundratals år. Så därför Björn Isaksson: Redovisa nu!
En nyfiken fråga: Björn Isaksson upprepar att han inte tror på noll vargar; hur många vargar tror Isaksson på?

26. #25

2013-10-12 14:16

Jodå, ammunition finns, men regeringen har inte tagit reda på var nyckeln till skåpet finns, man har inte ansträngt sig tillräckligt.
Noll tror jag inte på under överskådlig tid, då måste först varglobbyns våta dröm om tusentals vargar med åtföljande årliga angrepp på framför allt barn bli verklighet.

25. #24, Björn Isaksson - att komma till skott

2013-10-12 11:40

Svaret på din fråga är enkelt: Regering och riksdag saknar vapen att skjuta med.
Alla (utom vissa) vet vid det här laget att på vargproblemet finns bara en lösning: Noll frilevande vargar i Sverige.
Alla (utom ett fåtal) vet också att denna lösning är på kort sikt inte möjlig - lagar, avtal, konventioner etc. måste ändras/frånträdas.
Men vargproblemet är och blir för varje dag alltmer outhärdligt för allt större grupper av människor. Vargexplosionen kommer därför i innevarande decennium tvinga fram en lösning - och det blir en lösning många kommer finna grym och oönskad. Men innan så sker, så kommer skaror av djur att gå en oerhört mer grym och plågsam död till mötes i vargens käftar, och många människor kommer att drabbas av förluster som blir dem för stora. Allt detta för en meningslös storstadsdröm om att återställa jorden till ett förmänskligt, dock tämligen okänt, tillstånd. Ett tillstånd ingen vill leva i om de tvingades.

24. Tack, Mats.

2013-10-12 09:53

Jag försöker så gott jag kan, men ibland verkar det som om varglobbyns vulgärgapande är mer effektivt i alla fall på kort sikt.
Jag fattar inte varför våra folkvalda inte helt enkelt löser problemet när man faktisk haft samma uppfattning i stort i närmare två mandatperioder.
Jag har för mig att Bengt-Anders Joansson sagt något om "handlingsförlamning" och Eskil Erlandsson, "Så här kan vi inte ha det".
Man kan inte annat än att hålla med dem, men den stora gåtan är och förblir varför regeringen på sju år inte kommit till skott.

23. Jag undrar jag...

2013-10-11 23:38

...om inte alla partier, alliansen och de rödgröna behöver en rejäl "käftsmäll" så de vaknar upp... och bästa sättet är att rösta på ett parti de alla baktalar...SD...alliansen beskyller här S för att inte vilja göra något de själva inte gjort under nästan två mandatperioder trots alla bekymmer och S verkar vilja göra om samma misstag som de gjorde när de blev av med makten sist... göra upp med MP... frågan är vilka som beter sig mest idiotiskt? Helsnurriga hela bunten och jag vill inte ha nån av dom styrandes över rovdjuren i detta land...

22. Starta insamlingar mot rovdjursskador!

2013-10-11 23:36

Många kloka har redan beskrivit den hopplösa situation som svensk rovdjursförvaltning befinner sig i. I praktiken bestäms ex. vargtillväxten av vargarnas egen virilitet.
De politiska turerna lär fortsätta, och skadorna lär fortsätta att öka.
En fullt legitim verksamhet vore att en lämplig ideell organisation registrerar ett 90-konto och startar insamlingar mot rovdjursskador. De medel som flyter in kan användas dels till att kompensera drabbade människor och dels till att bedriva propaganda mot de organisationer som samlat pengar till förmån för att bevara stora (överstora) rovdjursstammar.
Bara det faktum att det bedrivs insamlingar mot rovdjurskador borde få en effekt på opinionen.
I slutändan är det den som vinner den breda allmänhetens sympatier för sin sak som sedan får politikernas öra.

21. #20 Björn I

2013-10-11 17:00

Jag har läst din insändare i Sv. Jakt och jag är imponerad av ditt tålamod och förmåga att hålla en civiliserad ton i debatten. Jag hoppas verkligen respekten blir besvarad och att vi snart kan läsa politikernas svar på dina frågor.

20. #19

2013-10-11 16:06

Jag vet bara vad som står i direktivet, vi kan så länge vi är med i EU bara se till att vi maximerar våra möjligheter. Det kan man inte säga att våra "brorduktiga" politiker har gjort.
Alternativet är att lämna EU och det tror jag inte blir en enkel resa, då om någonsin kommer EU att ställa krav.
Att strida för noll frilevande vargar tror jag för närvarande är dödfött, än så länge är inte olägenheterna tillräckligt stora för tillräckligt stora väljargrupper.
Men det kan ändras om NV och varglobbyn får som de vill, vilket det mesta tyder på för närvarande.

19. #12 och #15: Rewilding och Reshaping, inte bara Europa

2013-10-11 13:03

Mats S Johansson, det lär bli svårt att visa att du har fel. Det är inte bara frågan om ”rewilding” utan i ännu högre grad frågan om ”reshaping Europe”, se http://www.ert.eu/.
Detta är industriägares lobbyorgan och bedriver professionell, pengastinn verksamhet riktad mot bland andra eu-politiker. ERT har endast intresse av en obefolkad glesbygd, och ERT ställer många krav på EU, ett krav saknas dock: Att EU skall få ett demokratiskt styrelseskick (men detta är knappast av misstag). Självklart finns det ett samband mellan ”Reshaping Europe” och ”Rewilding Europe”, det handlar om vem som skall äga mark och vem som skall ha makt i framtida Europa.
Så tyvärr, Björn Isaksson, inte lär det hjälpa att EU eventuellt överlämnar "förvaltningen" av vargstammen till riksdagen, ty ett sådant "överlämnande" åtföljs med säkerhet av villkor.
Frågan blir vilka vargar, om några, får "förvaltas"? En sak är tämligen säker: EU kommer kräva att vargarna i Sverige även fortsättningsvis får föröka sig fritt och breda ut sig fritt från Skåne till Lappland.
Därför, Björn Isaksson, att som Jägareförbundet strida för "svensk egenförvaltning" av vargstammen är totalt meningslöst: Överallt i Europa och även i övriga världen pågår nu pleistocen/"rewildings"-projekt, ta till exempel Monts d'Azur (Frankrike), http://www.haut-thorenc.com/en/
i Amerika skall afrikansk megafauna användas för att återskapa pleistocenfauna, i Spanien, Nederländerna (vincenter bland sanddynerna), Östeuropa (Przewalskis vildhäst), Tyskland mm. pågår stora projekt. Sverige, Finland och Baltikum är ur denna synvinkel rena önskedrömmen - här finns redan en megafauna nästan a la pleistocen, den behöver bara kompletteras med migrerande hjordar av vildhästar, vincenter och förstås fler stora rovdjur.
Det är därför bara att inse brutala fakta; EU avser inte att de stora rovdjuren i Sverige skall "förvaltas" eller ens bli färre, rovdjuren (liksom rovdjurens föda, de stora bytesdjuren) skall bli fler och skyddas från jakt, djuren skall sköta sig själva.
När länder som Tyskland, Frankrike, Spanien och Nederländerna har pågående pleistocen-projekt, då kan Jägareförbundet bara sluta hoppas på en "lösning" av varg-problemen, deras lobby-verksamhet saknar både kunnande, kontakter och kontanter.
Vad vi upplever nu är bara början på en mänsklig och animal rovdjursepok. "Rewilding" och "reshaping" av Europa och världen är en strävan bland politiker och miljökapitalister efter makt och rikedom.
Stora pengar, mycket makt och miljontals hektar mark finns i potten. Krafter våra folkvalda i Riksdagen inte kan stå emot. Ingen jägare, djuruppfödare eller enskild markägare kan med gott samvete rösta på något av riksdagens partier.

18. Bra skrivet ...

2013-10-11 11:31

... Mats S Johansson.
Jag hoppas dessutom att Landsbygdspartiet Oberoende får många nya medlemmar

17. #15

2013-10-11 10:04

Dom beter sig barnungar i en sandlåda, både alliansen och sossarna!
Resultatet kan bara bli politikerförakt.

16. Politikerförakt

2013-10-11 10:04

Om det är någon som någonsin undrat vad som ligger bakom uttrycket ”politikerförakt” så är det bara att sätta sig in i hur rovdjursfrågan hanterats av svenska politiker de senaste åren. Efter år av förhalanden sitter man här och träter om om man blivit inbjuden eller om man valt att inte ”ha tid” att komma som några ungar om ett barnkalas.
Jag tänker inte välja sida i den här härvan, men jag kan konstatera att tre av personerna som skrivit under den här artikeln sitter i det insynsråd vars uppgift är (citat från NVV hemsida):
”Insynsrådet ska ge råd till generaldirektören som är den högsta chefen för Naturvårdsverket. Rådet ska också bidra till medborgarnas inflytande i verksamheten. Vanligen möts insynsrådet ett par gånger per termin.”
De här personerna har inte bara haft full insyn i vad Naturvårdverket har haft för sig när det gäller rovdjursfrågor de senaste åren.
Enligt instruktionen ska de dessutom ge råd och bidra till att medborgarnas inflytande säkras? Vilka råd har de gett Maria Ågren?
• Är det i medborgarnas intresse att NVV sponsrar SRF med sjusiffriga tal varje år? En förening med mindre än 4 000 medlemmar och bara en fråga på programmet. En fråga som dessutom utan eget ansvar drivs enligt premissen ”ändamålet helgar medlen”.
• Är det i medborgarnas intresse att enskilda tjänstemän i NVVs namn öppet går ut och oppnerar sig mot sina uppdragsgivare?
• Är det i medborgarnas intresse att NVV använder irrelevanta, eller medvetet misstolkar, forskarrapporter i sitt arbete?

Är det förresten någon som kan förklara varför Mikael Karlsson ska ha en ”fot” i NVVs insynsråd?
Hur långt är det mellan Annika Lundius (v. VD Sv. Näringsliv) i insynsrådet och Rewildingförespråkaren Stefan Fölster (fd. Sv. Näringsliv)?
Jag hoppas jag har fel, men man kan bli konspiratorisk för mindre.
Finns det verkligen ingen granskande journalist som kan bevisa att jag har fel?

15. Tack Björn

2013-10-11 08:42

Tack Björn, det var ett av de bästa inläggen här på sidan i år!!
Tänk på det alla läsare den dagen ni ska gå till valurnan!

14. Vargens vara eller icke vara

2013-10-11 08:41

Har surfat runt lite på vargvännernas sidor och något slår mej. Det verkar vara någon slags vargromantik, ett behov av att ha något som förenar, ett behov av att känna gemenskap kring något som känns betydelsefullt, kanske ha något att göra. Sen ser man inte konsekvenserna.
Jag tror ändå på folkomröstning i denna fråga, de kunde kanske landsortspartiet motionera om.

13. Rävspel

2013-10-11 08:41

Som alla förnuftiga politiker vet så måste man invänta opinionen innan man tar ställning, nu har vargen kommit till Skåne och opinionen har då vänt så att man kan lägga ett förslag som troligen över halva befolkningen kan gilla. Sossarna är bakbundna så man kan vinna valet med denna fråga. Samtidigt visas tv-program om djurparkernas dåliga ekonomi och konsekvenserna av denna. Mitt förslag är att ge varje djurpark i Skandinavien ett välbetalt uppdrag att hålla en varsin vargflock med avelsutbyte mellan parkerna, då kommer vargen aldrig att hotas och vi på landsbygden kan börja leva våra liv igen. Var rädd om vår natur - sätt vargen i bur.

12. Som vanligt

2013-10-11 08:31

Regeringen har haft 7 år på sig. Man har inte gjort tillräckligt för att få fram det som krävs av EU för att vi ska få förvalta vargstammen.
Man behöver inte vara något geni för att räkna ut att sossarna skulle göra partitaktik av frågan.
Har man inte fått tummen ur på 7 år så är det lite löjligt att hacka på sossarna i det här läget.

11. M FP C KD sveket mot brukarna...

2013-10-11 08:31

...är större! Man har haft makten i 7 år och inte gjort ett smack för brukarna. Fastighetsägarna (jord och skog) har sett äganderätten begränsas och smulas sönder - och detta under en moderatledd regering - SKÄMS! Demokratin har allvarligt skadats av Åhuskonventionens upphöjning av missbrukarorganisationer - och mot detta har inte den moderatledda regeringen gjort ett smack - SKÄMS!
Ja, kanske blir det en röst på Landsbygdspartiet eller på något annat alternativ (naturligtvis inte på S, MP eller V!) - någon röst på de fyra ovan blir det aldrig mer. Förmodligen måste det tyvärr fortfarande bli ännu värre innan det vänder. Se på Ryssland och USA - till sist går det inte längre, det blir jakt och återigen jakt. Hästtjejer med stadsadresser, som efter att älsklingen blivit vargmat är otröstliga, kommer att bli jobbigare att hantera än enskilda brukare.

10. Spelar ingen roll

2013-10-11 08:30

Rovdjurspropositionen har ingen lösning på vare sig vargproblemet eller på de växande problemen med övriga stora rovdjur. Propositionen kommer, om den blir lag, leda till fler vargar, fler vargrevir över allt större del av Sverige, inklusive norra rovdjursförvaltningsområdet. Eller rättare, propositionen innehåller inga förslag om hur en reduktion av vargstammen skall bli möjlig. Med eller utan denna proposition kommer därför vargstammen fortsätta öka årligen med 20 - 40 %.
Vad vi behöver är en proposition som gör det möjligt att både stoppa ökningen av antal vargar och att avliva ett stort antal vargar varje år. Men en sådan proposition är inte på gång, det finns ingen politisk vilja i Riksdagen att ta itu med denna tickande bomb.
Tror politikerna att vargarna skall börja äta vargar i stället för vilt, boskap och till sist även våra barn? Det är väl lika sannolikt som att politikerna i tid vågar sätta stopp för galenskaperna, för på ena eller andra sättet kommer pågående vargexplosion få ett slut; allt tyder i dagsläget på att det blir ett tragiskt slut. Först när all annan mat är slut börjar vargar äta vargar, det visar exemplet Coronation Island. Den siste som blev kvar där var en stor hanvarg som till sist dog ensam, troligen av svält.

9. Det politiska alternativet ...

2013-10-10 17:22

... mina vänner, stavas Landsbygdspartiet Oberoende. www.landsbygdspartiet.se
Tillsammans kan vi förändra. Gå in på deras hemsida och läs deras manifest.
Jag är medlem, bli det du också!

8. suck

2013-10-10 17:22

då vart det enklare vilka man kommer att rösta på. sossarna gör ett stort misstag

7. Inför valåret

2013-10-10 17:22

Nu måste partierna bekänna var de står i rovdjursfrågan . Sittande regeringen har inte uträttat något under två mandatperioder så hur ska vi som bor mitt i de värsta vargreviren rösta i nästa val.
Det parti som tror sig gå emot varglobbyn kommer få många röster från landsbygden.

6. Moderaterna

2013-10-10 16:24

Är inte mycket bättre på att åstadkomma något och framför allt totalt värdelösa i matematik. Det börjar bli bråttom nu att visa något konstruktivt, annars garanterat inga röster från oss drabbade.

5. (S) R.I.P.

2013-10-10 16:22

Om alla, stadsbo som landsbygdsbo, som till dags dato känner att förd vargpolitik är grova övergrepp på landsbygden, istället för att rösta på ”sitt” vanliga parti lägger sin röst på LBo så skulle det göra skillnad.
Då skulle förmodligen Sd, Kd och C åka ur riksdagen och M skulle bli det största partiet som i sin tur skulle kunna bilda regering tillsammans med Lbo och Fp.
Hela Sverige skall leva!

4. Sossar förnekar sig aldrig

2013-10-10 14:58

Sossar förnekar sig aldrig, de skiter fullständigt i allt annat än makten.
Landsortsväljarna är för få och mjölken kommer från Arla, inte korna.
Chipsen växer på buskar.
Biffarna kommer från Irland.
Djur kan man se på Skansen eller på TV.
Talldoft kan köpas på burk.

3. Rovdjursförvaltningen

2013-10-10 14:58

Undrar vilken "Samexistens" man menar från dessa " De fyras Gäng"???
De som sitter i riksdagen har INTE den minsta kunskap i frågan. Det gick inte att samexsistera med vargen för 150 år sedan och det går inte nu heller.
Det är bara stabor som kan det, för de kommer inte att drabbas av den grå ohyran.
Hel bunten i " Tokholm" får det svårt att överleva 2014 års val, tror jag.

2. Valtaktik!

2013-10-10 14:58

Visst luktar det valtaktik lång väg. S växer, men inte så kraftigt att de kan regera ensamma nästa år. För att få komma till maktens boning måste de offra oss som lever i rovdjursland. Mp har ju offentligt lovat att inte sitta med i en regering som godkänt rovdjursproppen. Och (S) litar nog inte på att det ska gå med detta som med ministern som inte skulle sitta med i en regering som skulle ladda något kärnkraftverk. Svensk rovdjurspolitik handlar i dag om att skaffa makten eller att behålla makten, Då spelar nog inte glesbygdens väljare någon större roll. Det stora problemet är att idag finns det inget av de etablerade partierna som stöder landsbygden - utom när det nalkas ett val! Det blir en svår uppgift att välja nästa år. Hur vi än gör så kommer storstaden att bestämma och de har sedan länge bestämt sig för att varg är kanaonbra. Kanske ett nytt enfrågeparti?

1. det är väl

2013-10-10 14:06

Nu vi får se vars sd står i vargfrågan det är ju dom som kommer att avgöra

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons