• Älgskadefondsföreningen

”Behåll de gamla älglicenserna”

DebattPublicerad: 2012-01-11 13:18

Vi som äger mindre arealer (smågårdar) blir nu fråntagna en urgammal rättighet. Det tidigare älgjaktssystemet var några dagars fri jakt, oavsett djur. Sedan kom den förvaltningsmodell som nu skrotats, då det i varje fall gick att välja B- eller E-licens.

Våra små gårdar ligger ofta i anslutning till större fastigheter, där det bedrivs ett storskaligt skogsbruk med hårt gallrad skog där det knappt finns ett grönt strå.
Var äter älgarna? Jo, i våra blandskogar, där vi som bor så nära det vilda, sparar lämpliga biotoper som föda. Dessutom är våra åkrar ett dukat bord hela vegetationsperioden, för i skogen finns ju minimalt med mat.

”Har inte råd”
Att sedan som det sägs i den älgförvaltningen att vi skall uppgå i angränsande områden fungerar ej. Vilket lag vill dela med sig till nya medlemmar när de inte får större tilldelning? Skall vi då betala de ofta skyhöga arrendepriserna, som kanske krävs för att ingå i det stora laget? Det har vi inte råd med.
Det räcker med älgskadorna på våra åkrar.
Systemet med B- och E-licens gav oss chansen att något år få fälla en älg.
Därför vädjar jag att B- och E-licenserna återinförs.
Det motverkar inte älgskötselplanerna.
Bo Olbers, småbrukare i Skara

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. Till 16 och 17

2012-03-12 08:12

Angående tomtmarker så vet jag inte vad du fått de 20 ha från,för det har definitivt inte fodrats några 20 ha för att få ett B-område.
Däremot har det fodrats 20 för att få reg in ett E-område och att få skjuta en kalv årligen på lång jakttid på en sådan liten mark måste väl ändå kännas väldigt generöst.

Jag förstår inte er rädsla av att behöva ingå i ett Älgskötselområde det är ju helt vanliga och seriösa jägare som sitter och sköter dessa områdena valda på ett årsmöte av en ännu större samling ansvarsfulla jägare. Enda skillnaden mellan ett skötselområde och tidigare A och B områden är att i ett ÄSKO måste du bedriva en kontrollerad älgförvaltning nu i det nya systemet av framförallt Älgförvaltningsområdets styrelse.

Vad jag inte förstår är er rädsla över att bli fel behandlade utav ÄSKO och Älgförvaltningsområdenas styrelser som består av helt vanliga jägare och markägare med stora kunskaper gällande skog och älgförvaltning.
Varför inte ge dessa personer tilltro när ni för övrigt har så stor tilltro till den svenska jägarkåren (vilka även de i nuvarande styrelser måste räknas in bland )att ni har givit ert förbund i uppdrag att försöka införa lång allmänn jakttid vilket jag själv är övertygad om att vore ett dråpslag för den svenska älgstammen.

Jag själv har marker som ingår i tre olika ÄSKO och vill verkligen ge dessa tre områdes jägare och styrelser en stor eloge för att vi tillsammans med kloka beslut från nedlagd jakt till enbart kalvjakt kunnat bygga upp en bra älgstam med mycket bra kvalite.

17. Älglicenserna

2012-03-08 09:10

Dom mindre marker som nu vill gå med i älgskötselområden kan nekas detta och dom som redan är med kommer att bli utan tilldelning när länstyrelsen drar ner på tilldelningarna med 30-40% då detta motsvarar de senaste årens faktiska avskjutning när små marker upp till 2-300 ha blir utan jakt kommer dom att gå ur älgskötselområdena och ta obegränsad kalvavskjutning under 5 dagar vilket då leder till mera splittring,osämja och avundsjuka inom älgjakten.
Dessutom "tomtjakten" bara snack det krävdes 20 ha för en B-Licens.

Den nya älgförfaltningen kommer att gå till historien som en enda stor katastrof, vem för dom små markägarnas talan, kan inte JRF agera, ta in fullmakter från medlemmarna och för en grupptalan i EU-domstolen.

16. Tystnad i frågan

2012-03-06 14:17

Ingen debatt när rätt stora skogsfastigheter får samma jakträtt som en tomt... Bara extra mycket varg på hemsidan, för hur det än är så är ju rovdjurspolitiken ännu dummare och retar upp jägare ännu mer än nya älgförvaltningen. Har förbundet tagit emot mutor eller blivit nedtystat på annat sätt i denna fråga?

15. Ny älgförvaltning

2012-03-05 08:44

En aspekt av det nya älgförvaltningssystemet som inte har belysts är att "jaktvärdet" på gårdar upp till 300 ha kommer att drastiskt kommer att minska. Detta p.g.a. att Länstyrelserna har fastställt arealgränser för att jaga vuxen älg, på dessa gårdar upp till 300 ha kan man bara jaga årskalv under högst 5 dgr eller mindre som länststyrelsen bestämmer.

Tänk er den tysk som får veta att han inte kan skjuta en vuxen älg på den gård han är spekulant, detta är en konsekvens av att den nya älgjakten satt den urgamla rätten att jaga vuxen älg på sin egen mark ur spel (egendomsrätten) istället har den borgeliga regeringen Socialiserat jakten efter älg det är väl en tidsfråga innan det går samma väg med vildsvinsjakten.
Min slutsats är alltså att fastighetspriserna på mindre gårdar kommer att rasa...

14. Alces Alces

2012-02-24 08:28

problem och problem......om man betänker att när det gäller älgens utbrednings område,Sverige,Norge,Finland osv så är det i Sverige som man har den störst stammen av älg(populationen)vi har alltså mest älg,så varför ändra på ett system som funkar.
jag tror att det är väldigt viktigt att man bevarar möjligheten att en gång om året få gå ut skjuta en vuxen älg.

13. Äppelhögar och tomtjakt

2012-02-22 12:29

Problemet har alltid varit att det skjuts älg på små små marker, tomter och små gårdar med ett par hektar betesmark. Även i nya älgförvaltningen får dessa små små marker samma jakträtt som områden upp till omkring 150 hektar. Positivt är att B-licenserna tas bort, kan aldrig vara hållbart att skjuta vuxna älgar på 5 hektar men fortfarande får det jagas kalv på dessa marker under ett par dagar. det är inte särskilt svårt att locka älg med äppelhögar. I nya älgförvaltningen kommer de riktigt små markerna att kunna fortsätta att skjuta orimligt mycket älg. Marker på omkring 50-150 hektar drabbas mycket hårt av de nya reglerna, här får man nu samma jakttid som en tomtägre, skillnaden är bara att älgarna hellre står vid äppelhögar än i skogen under premiärdagen. resten av året betas det frejdigt i skogen... 150 hektar skog är ganska mycket älgföda men ingen jakträtt för det...

12. Alces Alces

2012-02-17 11:43

jo män....Tanken med det nya systemet har väl varit att komma åt alla små marker,B och E licenser på älg,nästa seg blir väl hjort,gris och rå?Om jag har förstått saken rätt så är det endast jägarna om ska stå för kostnaderna för den nya organisationen?
Älgjakten som folkrörelse kommer att gå helt förlorad,många som jag talat med som är SJF tänker sluta att jaga och därmed gå ur SJF,
vad har dessa jägare att vänta sig som medlem i RJF? eller ska man bara vänta på att hela systemet kommer att krascha
och att man åter går till det"gamla"

11. Tack för svaret

2012-02-08 08:38

Det var som jag misstänkte. Du vet inte. Vet du då ungefär hur många kilo älgfoder som du personligen bidragit med under de senaste 10 åren?

10. DM

2012-02-04 18:26

Nej DM jag vet inte hur mycket foder Kurt bidragit med, men jag vet så mycket att på 60 ha varken föder man eller håller en älgstam.
Jag känner till betydligt mindre marker som skjuter älg i det närmaste varje år inte för att marken är särskilt produktiv utan mer idogert bärande av äpplen och betor innan och under jakten.
Hur det förhåller sig i Kurts fall har jag ingen aning om. vad jag dock vet är att ingen blir av med sin älgjakt på grund av bildandet av Älgförvaltningsområde. Det älgskötselområde som jag själv medverkar i jagade vi enbart kalv i 5 år för att bygga upp stammen vilket alla i slutänden har tjänat på. Upplevelsen av jakten ligger inte i hur många kilo älgen har utan vill man skjuta en riktig tjur måste man kanske även bidraga med något själv.

9. Jägare?

2012-02-03 08:40

Jag vet inte varifrån du fått uppgiften men jag undrar hur du kan veta hur mycket älgfoder Kurt har bidragit med?

8. Till kurt

2012-01-26 22:47

Jag förstår din frustation till fullo Kurt naturligtvis borde du få skjuta en vuxen älg på dina 60 ha även i fortsättningen.
Själv har jag 600 ha och vill skjuta lika mycket som Kurt 10 vuxna älgar vore lagom. Nej Kurt glädj dig istället åt att du enligt egen utsago under flera år kunnat göra ett större uttag på din fastighet än vad marken producerat.
Nu verkar ju ditt problem lösa sig då du tänker lägga av med jakten(ej lösa jaktkort)istället för att ingå ett sammarbete med dina jaktgrannar.

7. gicklas

2012-01-17 09:53

Är du rädd för att de som föder upp älgarna ska råka skjuta ngn?
Hur många hektar mark äger du?
Hur många kilo foder älgfoder bidrar du personligen med per år?

6. Diskriminerande

2012-01-12 20:56

Jag har sextio hektar skogsmark, har ett planterat hygge på sju hektar jag har haft uppemot tio älgar på hygget när jag varit dit.Under älgjakten dom senaste åren har jag suttit på passet tio till tjugo minuter så har jag skjutit min älg.Men nu ska dom ta av mig jakten på min egen mark alltså måste det vara diskriminering av högsta graden på skalan, det här borde ju anmälas till EU domstolen. Skulle någon gjort något liknande mot invandrare då hade det blivit ett ramaskri i hela landet. Jag tänker absolut inte lösa något jaktkort i fortsättningen och jag hoppas att alla som blir av med jakten gör samma sak.Jag hoppas att JRF agerar stenhårt i det här för så här får det inte gå till.

5. utarbeta restriktioner då

2012-01-12 14:17

på dessa småmarker...tjur oavsett taggantal dimper i backen om den visar sej såväl som enkelkalv och hondjur..när omkringliggande lag håller igen för att det är ont om älg ska de små envist sitta där

4. Om

2012-01-12 11:48

jag tittar till Lycksele jaktvårdskrets modell med en uppdelning i 10 zoner med 50 -70 tusen ha i varje zon och med ett antal VVO,jaktlag och mindre privata områden i resp. zon så har den här modellen fungerat alldeles utmärkt under många år. För mig och största delen av jägarkåren är det tveksamt att tro att den nya förvaltningsmodellen ska tillföra någon förbättring. Det som alltid varit en smolk i bägaren är SJF diktoriska stadgar för VVO o Jvkr där man inte drar sig för att kränka enskild rätt/personer, vilket naturligtvis skapat en viss irritation.
Trots dessa incidenter har vi haft en bra modell i vår kommun.
Faran med det nya förvaltningssystemet är utan tvekan att en del VVO kommer att förändras, troligen om Storskogsbruket tar ut sina marker från VVO,na och bildar egna licensområden. Det kommer inte att gagna viltvården då storskogsbrukets inriktning i huvudsak är att inbringa mesta möjliga pengar från jakten. Älgskadorna som storskogsbruket redovisar är inte i sanning överenstämmnade i en jämförelse med vad jaktens och det fällda viltet inbringar i pengar. Jägarkåren är utan tvekan förlorare, jakten blir dyrare snacket om att minska byråkratin är bara skitsnack.
Tänk alla jägarkamrater i SJF, detta har SJF svalt med hull o hår.
Lägger vi därtill SJF vargpolicy så infinner sig frågan automatiskt, vart är SJF på väg. Svaret kan vara,- jo till ett helstatligt företag då är deras makt fullständig,- måhända en målsättning SJF numera i grunden har.
Håller med,den bästa lösningen är nog att behålla de gamla licenserna.

3. Ställ upp JRF

2012-01-12 08:59

Stå upp för dessa jägare JRF. Orättvist helt enkelt när det beskrivs hur det slår mot jägare som ser över sitt vilt men tappar allt. Så ställ upp JRF när det slår snett i det nya förslaget.

2. Bra beskrivning!

2012-01-11 17:26

Håller med fullständigt!

1. Det är för er som JRF skall slåss

2012-01-11 16:57

Att det blir så här beror på att Jägarförbundet har fått bestämma för mycket.I övrigt håller jag med Sig fullt ut.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons