• Älgskadefondsföreningen

”Dags för samma förvaltning av vilt och rovdjur”

DebattPublicerad: 2008-05-09 14:19

Jordbruksdepartementet förvaltar idag det jaktbara viltet, medan de stora rovdjuren förvaltas av miljödepartementet. Genom splittringen, tror jag, att man tappar fokus och att det istället blir dels två skilda visioner om förvaltning, dels en konflikt mellan två delar inom staten.

Det är också märkligt för den enskilde markägaren. Äger man skog utgår jag från att man uppfattar att det är en mark som inkluderar en fauna och att allt bör behandlas som en enhet. Uppdelningen upplever jag som märklig och utgångspunkten verkar ha varit den politiska organisationen, och inte viltets eller de som förvaltar viltet och lever nära skogens bästa.

Splittrad förvaltning tappar helheten
En splittrad förvaltning, som fördelar frågorna på olika delar, riskerar att leda till att vi tappar helheten, och det kommer att gå ut över naturen. Om vi inte förvaltar rovdjur och deras bytesdjur ihop, riskerar vi exempelvis att kombinationen jakt och rovdjur skadar viltstammarna.
Rovdjurens ställning riskerar också med dagens förvaltning att bli väldigt problematisk. De riskerar att nå så stora populationer att de inte länge accepteras av den lokala befolkningen. Människor blir arga för att de inte kan jaga och för att tamdjur rivs av rovdjuren.

Filmen ”Varg” och verkliga tragedier
Ofta finns också en rädsla för rovdjuren eller andra konflikter kan uppstå. Detta kan legitimera tjuvjakt, vilket utöver att det är brottsligt riskerar att bli en tragedi för både människa och djur. Inte minst filmen ”Varg” belyser hur konflikten människa och rovdjur kan skapa djupa tragedier. Vi politiker har ett ansvar att skapa en balans mellan människor och rovdjur.
Min fundering är om inte också skogen bör inkluderas i en samförvaltning med vilt och rovdjur.
Jag är bestämt av uppfattningen att frågan måste undersökas, så att vi kan få en förvaltning som bygger på en helhet snarare än delar.

Det bästa för naturen
Jag har gjort en reflektion, eftersom skogen och den öppna marken, som är det vildas huvudsakliga miljö, hanteras av Jordbruksdepartementet kan det finnas en poäng att även viltförvaltningen finns där. Den miljö som viltet lever i måste givetvis inkluderas i en samförvaltning värd namnet. Så tror jag att det blir en förvaltning som är det bästa för naturen.

Bengt-Anders Johansson (m) riksdagsledamot för Jönköpings län och talesperson i jakt- och viltfrågor

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Viltförvaltning är döden för det vilda

2008-05-13 08:36

Calle Seleborg: “Logiskt sett borde man göra en balans mellan värdet av klövvilt och skoglig produktion. Därefter bestämmer man hur mycket av klövviltet som bör tillfalla markägren som ersättning för skadorna på skogen.”
Ett märkligt uttalande, var finns logiken? Den har nog blåst bort, markägaren och ingen annan har att bestämma om han vill satsa på skogsbruk eller jakt, sedan må han finna sig i att hans grannar gör som de vill. Överför all skogsmark till enskilda som bor i samma kommun, inför jakttider på allt jaktbart vilt inklusive rovdjur och lägg ner all byråkrati kring jakten och skogsbruk. Detta skulle gynna alla människor i detta land och medföra stor mångfald i flora och fauna.

5. Bra tänkt, men frågan är större!

2008-05-12 09:04

Bra tankar Bengt-Anders, fortsätt driva frågan åt rätt håll, det finns ingen anledning att skilja på ansvaret för viltet beroende på art, varker i staten eller praktisk ute i landet.
Ansvaret för viltförvaltningen skall ju delegeras ned allt närmare medborgarna. Samtidigt talas om nya och större förvaltningsområden för älg och annat klövvilt.
Det är då oerhört viktigt, att vi alla som är intresserade av älgjakten, med skogsnäringen kan komma överens om älgstammens mycket stora värde och säkerställa, att de organ som skall ha ansvaret för framtidens viltförvaltning får ansvaret för att förvalta allt vilt, inte enbart maten åt rovdjuren.
En viltförvaltning där inte hela faunan ingår, så att en vettig balans mellan det totala rovdjurstrycket inklusive jägarnas uttag och bytesdjuren kan skapas och underhållas, är dömd att misslyckas.

4. Äga?

2008-05-12 09:03

Det är lätt att säga att man även äger viltet på den marken som man äger. Men det är ju också så att viltet rör på sig, det gör inte marken.

3. POLITISK NONCHALANS ELLER OKUNSKAP?

2008-05-12 09:03

När skall de politiska partierna förstå att här finns många tusen röster att hämta för det parti som kan erbjuda en vettig politik för folk på landsbygden? Här finns frågor som försämrad eller ingen polisservice, avfolkningsproblem, ökade transportkostnader, försämrad sjukvård och sist men inte minst rovdjursproblemen. Kanske kan vi hoppas på Sverigedemokraterna som redan nu i den senaste opinionsundersökningen har så stort stöd så att de kommer in i riksdagen vid nästa val.
Övriga partier måste snarast skärpa sig så att de inte hamnar på efterkälken när rösterna så småningom räknas. Många tusen väljare kommer att välja parti efter hur partiernas program för landsbygdsfrågorna ser ut. Kanske kommer då Sverigedemokraterna inte in i riksdagen.

2. Bengt-Anders har rätt men det är nog omöjligt

2008-05-12 09:03

Logiskt sett borde man göra en balans mellan värdet av klövvilt och skoglig produktion. Därefter bestämmer man hur mycket av klövviltet som bör tillfalla markägren som ersättning för skadorna på skogen.
Eventuellt överskott kan nu används för att föda upp norra halvklotets vanligaste stora rovdjur eftersom det påstås att de är oumbärliga.
Det är här problemet dyker upp. Biologerna med hänvisning till EU har bestämt vad de kallar Minsta livskraftiga population. Eftersom överskottet av vilt efter avkastningen till jakt (=människoföda) inte räcker, men har prioritet, faller hela ekvationen.

1. Rovdjur

2008-05-12 09:02

Riksdagsmän/kvinnor och regering brukade i princip ett århundrade med skottpengar etc. för att utrota rovdjuren.
Nu får skattebetalarna betala stora summor för att utveckla rovdjursstammarna.
Nej, nu räcker det..

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons