• Pinewood

”Därför stöder vi Eks arbete”

DebattPublicerad: 2013-03-28 16:50

Vi känner att vi har en miljöminister som faktiskt vågar värna landsbygdsbefolkningen mot kraven om en obegränsad vargstam från en empatilös varglobbyorganisation. Vi stöder det arbete som hon nu försöker genomföra. Därför kommer vi inte att återuppta eftersökstrejken som var planerad till 1 april, skriver Svenljungagruppen i ett debattinlägg efter mötet med miljöminister Lena Ek.

Under onsdagen hade vi ett kort men intensivt möte med miljöminister Lena Ek där vi fick möjlighet att lägga fram synpunkter på vargförvaltningen. Vi tog upp frågan om gynnsam bevarande status (GYBS) för varg.

Miljöministern berättade att hon var bedrövad att inte Naturvårdsverket (NVV) tidigare tagit fram sårbarhetsanlysen då den faktiskt skall ligga som grund för GYBS. Hon drev igenom detta när hon tillträdde som ny minister under 2012. 


Försöker gömma undan analysen
När vi påpekar att NVV nu verkar göra allt för att gömma undan sårbarhetsanlysen menar ministern att det inte kan göras eftersom även EU kräver att den skall vara med.

Vi påvisar att forskarna inte har ett vetenskapligt stöd för den riskberäkning som legat till grund för framtagandet av MVP-värdet. Det lovade hon att sätta sig in i.


Ska vara klart i juni
Hon berättade att NVV har fått i uppdrag av regeringen att ta fram GYBS. Detta skall vara klart i juni.  Sedan skall en ny förvaltningsplan tas fram och en ny proposition läggas fram i riksdagen. Om allt går vägen så kommer sedan Sverige, enligt ministern, att kunna förvalta vargstammen genom skyddsjakt nästa vinter.

Vi tog upp genetikproblemet och där påpekade vi att man bör tillämpa en adaptiv förvaltning, så att man anpassar vargstammens storlek efter den invandring vi har. Det skulle innebära att vi max kan ha cirka 160 vargar.

Att koppla adaptiv förvaltning på genetikfrågan verkade vara nytt för miljöministern.


Felaktig genetisk beräkning
Vi påpekade också att den genetiska beräkning som NVV lutar sig på är felaktig då den utgår från en vargstam med noll i inavelsgrad, vilket då endast kan innebära olika grader av mindre bra. Man skulle i stället utgått från den inavlade stam som vi har och ställt sig frågan hur den får en bättre inavelsgrad.

Vi påpekade att det var extremt nonchalant beteende av Naturvårdsverket och vargutredningen, men även av ministern att hon inte sett till att vi fått fram en ekonomisk konsekvensanalys av vargen kostnader för drabbade människor och dess näringar.


Uppoffringar och frustration
Vet man inte vilka uppoffringar som människor för göra så är det också svårt att sätta sig in i den frustration som människorna på landsbygden nu känner.       

Då vi gick med i EU så klassades våra skyddsvärda arter in i olika bilagor. Denna klassning ligger fortfarande kvar även om en art har uppnått gynnsam bevarande status.

Detta innebär att till exempel att en art som björnen som vi har i tusental måste stå under begreppet skyddsjakt och därmed stå under EU:s bevakning. Skarv är också en sådan art.

Vi uppmanade Lena Ek att ta tag i den fråga men hon upplyste om att det arbetet redan var i gång genom att hon lyft frågan mot EU. Hon var dock inte intresserad av att ta frågan så långt som att begära omförhandling eller utträde ur Bernkonventionen i dag.


Då avbröts strejken
Svenljungagruppen drev under förra året en landsomfattande eftersökstrejk för att sätta press på politikerna och för att få upp vargfrågan på bordet. Då Lena Ek under hösten deklarerade att hon vill jobba för en begränsad vargstam om cirka 180 vargar avbröt vi strejken. Vi tyckte därmed att hon utryckte empati och förståelse för landsbygdens befolkning och dess näringar.

Hon fick ta emot enorm kritik för detta uttalande från den del av varglobbyn som vill en obegränsad vargstam i Sverige. 

TT och Dagens eko, som är varglobbyns förlängda arm, tog öppet parti i frågan.


Sabotage av varglobbyn
Varglobbyn med Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen har sedan under året saboterat genetiskt förstärkning av den svenska vargstammen genom att man överklagat den genetiska urvalsjakt som både forskare och NVV har varit eniga att den behövdes.

Vi ser problematiken som ministern har med en oresonlig varglobby som hela tiden obstruerar demokratiska beslut genom överklaganden.

Vi ser också kopplingen som varglobbyn har till EU kommissionen där man verkar sitta med direktkontakt med kommissionär Potocnic.

Han i sin tur kommer med nya krav som aldrig tidigare har ställts mot andra länder och som inte ens finns författat i art- och habitatdirektivet! 


Stöder Eks arbete
Då vi känner att vi har en miljöminister som faktiskt vågar värna landsbygdsbefolkningen mot kraven om en obegränsad vargstam från en empatilös varglobbyorganisation stöder vi det arbete som hon nu försöker genomföra. 

Därför kommer vi inte att återuppta eftersökstrejken som var planerad till 1 april. Men vi kommer noga att följa hur NVV jobbar med framtagandet av GYBS.


Har lovat ett nytt möte
Skulle framtagandet av detta antal inte kunna försvaras vetenskapligt utifrån MVP-värde och de hänsyn som skall tas till människor och dess näringar enligt art- och habitdirektivets portalparagraf finner vi ingen annan väg än att vi då tar till landsomfattande eftersökstrejk igen. Lena Ek lovade oss ett förnyat möte efter att NVV fastlagt nivån för GYBS.

Vår presentation som vi visade för miljöministern finns på www.vargtak.nu

 

Svenljungagruppen, Thomas Ekberg, Urban Nilsson, Bengt Håkansson, Leif Andreasson, Thomas Persson, Mikael Fransson och Kjell Lennartsson

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

38. # 37 Per

2013-04-03 16:04

Vi får nog vara beredda på att protestera kraftigt när NVV släpper antalet för GYBS. Som det ser ut så kommer de säkert att lägga GYBS på 380 vargar. Gör inte Lena Ek någonting åt detta då så måste vi mobiliserar alla protesaktioner som vi kan. 380vargar är minst 200 vargar mer än vi behöver för att vi skall uppfylla kraven i art och habitatdirektivet och det skall vi absolut inte acceptera.

37. Kjell Lennartsson

2013-04-03 11:11

Läs det sista utspelet från LST Dalarna nej till skyddsjakt, fattar du nu vilket helvete Dalarna har. Tur att så många vargar flyr därifrån, tror det var 70% av fäbodarna som lägs ner ett sånt fint kulturarv tycker LST i Dalarna ska bort bara för att samer o jägare ska slås på fingrarna. Va beredda Kjell, ni har ju redan fått lite av skiten till er. Tänk va bra om alla som är emot varg satte sig i traktorer och bilar en helg och stoppa trafiken fullständigt.

36. Kjell Lennartsson - du har rätt, så kommer det att bli

2013-04-03 02:23

Lennartsson ger en bra beskrivning av den långsamma men oåterkalleliga rovdjurskatastrof som i vår tid drabbar landsbygden. Lennartsson förespråkar samma handlingsplan som SJF, en plan som skall ge oss "lägsta möjliga antal vargar" genom att gå vargfrälset till mötes med en vargstam om 150 vargar fördelade över hela landet. Tar vargfrälset hänsyn till sådana eftergifter? Nej, vargfrälset vill ha så många vargar som överhuvudtaget kan överleva om ingen jakt bedrivs. Resultatet av Jägareförbundets eftergiftspolitik har följdriktigt blivit att vargstammen de senaste 30 åren har växt med ca 20 % per år, dvs. ungefär så snabbt en vargstam kan växa över en så lång tid. Jag tror inte Lennartsson känner till något sätt att lösa denna gordiska knut som utgörs av svensk lagstiftning, eu-direktiv och -förordningar samt diverse internationella avtal. Men skall en jakt bli möjlig som påtagligt minskar antal vargar så måste denna juridiska knut lösas. Urvalsjakt, eller vad man än kallar det, på ett litet antal vargar är kontraproduktivt – det är väl känt att vargar kompenserar förluster genom ökad reproduktion. Resultatet blir därmed redan efter ett år snarare fler vargar än färre. Sådan jakt är jag emot, Lennartsson, inte därför att jag är emot att reducera antal vargar, utan därför att jag inte vill ha fler vargar över ett större område!
Juridiskt är frågan låst om att genom jakt reducera vargstammen till 150, 180 eller 380. Och allt tyder på att frågan kommer tills vidare att vara låst. Jag är fullständigt övertygad om att vare sig Ek eller Lennartsson har en nyckel som kan låsa upp. Hur mycket vi än förfäras över vad som sker, så kommer vi och alla andra tvingas åse den våldsamma och oåterkalleliga förstörelse av svensk landsbygd som väntar oss i de kommande åren till följd av en fanatisk och oskicklig rovdjurspolitik. Lennartsson har missförstått om han tror att detta är en ”handlingsplan” eller ”högt spel”. Nej, tyvärr, detta är vad som nu sker och vad som i fortsättningen kommer att hända. Ingen kommer att stoppa förstörelsen. Att svenska myndigheter kräver att stora renhjordar skall flyttas på grund av varg är bara en försmak av vad som komma skall. Att inte den urbana allmänheten ens upprörs är ett dåligt omen. Men landsbygden hackas även av korpar, till exempel skatteförvaltningen som genom ändrad regeltolkning försvårar rationaliseringsförvärv.

35. # 34 961L – Äntligen en handlingsplan !

2013-04-02 22:20

Äntligen fick jag ett svar på hur en handlingsplan för nollvisionen ser ut. Planen är att sitta och vänta tills allt går över styr så illa att alla förstår man inte kan ha en enda varg. Då förstår jag varför ni motarbetar en reducering av vargstammen! Men denna ”handlingsplan” är verkligen ett högt spel. Först knäcker varglobbyn renskötseln, sedan knäcker dom fårskötseln och sedan står jakten på tur. Tror du verkligen att vi då i detta läge har någonting att komma tillbaka till? Nej denna handlingsförlamade handlingsplan tycker jag ni skall kasta i papperskorgen. Vi har inte råd med att sitta stilla och låta det gå åt pipan. Det är nu vi måste agera!

34. Kjell Lennartsson - ytterligare missförstånd?

2013-04-02 18:02

Kjell Lennartsson, du har fortfarande inte förstått vad jag skrivit. Nej, jag tror inte det i tid går att få ett politiskt beslut om ett vargfritt Sverige. Och det går heller inte att med politiska beslut få till en svensk vargstam om 180 vargar, GYBS/MVP/forskartjattret är verkligen villospår. Det som kommer att ske och som redan har börjat, och som är vad vargfrälset vill, är att vargstammen sprider sig över hela landet och förökar sig fritt. Vi är i inledningen på denna utveckling och kriget om renbeteslandet sker inför öppen ridå. Här ser vi tydligt att åtminstone krigets frontsoldater är statsanställda på Naturvårdsverket.
Södra rovdjursförvaltningsområdet kommer automatiskt att besättas av varg på grund av vargstammens ökning. Sörmland, Östergötland, Västra Götaland och Småland står för tur. Inom få år är stora delar av dessa län vargland. Varken vår riksdag eller EU kan eller vill stoppa rovdjuren i tid. Men någonstans i denna mörka framtid kommer skador och kostnader till följd av varg och andra rovdjur bli så stora att en tillräcklig stor del av befolkningen får nog och politiken ändras. Därför är det av vikt att vi alla samsas om kraven på ett vargfritt Sverige, tillsammans kan vi troligen påverka när vändningen kommer och vad som sedan sker. Det är först då vi kan få ett vargfritt land.
Lennartsson säger att SJF har förstått situationens allvar. Jag är inte övertygad om det, men låt oss hoppas. Björn Sprängares artikel var inte av den klass att den påverkar DI:s läsare ett dugg, artikeln är endast viktig om den signalerar SJF:s reträtt från sin hårdnackade ståndpunkt om 150 vargar och ansluter sig till vad medlemmarna vill, ett vargfritt Sverige. Är artikeln avsedd stoppa medlemsflykten så måste den följas av handling för att få någon effekt.

33. # 31 961L

2013-04-02 16:43

Jag citerar dina egna ord nu: Kjell Lennartsson, lägg inte ord i min mun - jag har inte skrivit att jag tror att det är möjligt att få politikerna att besluta om ett vargfritt Sverige. Nästa citat: Lennartsson, anslut dig till kraven på ett vargfritt Sverige så kommer dina insatser till verklig nytta. Du tror alltså att det inte är möjligt att påverka våra politiker att få ett vargfritt Sverige och sedan så tycker du att jag skall ansluta mig till kravet på ett vargfritt Sverige så kommer mina insatser till verklig nytta. Hur tänkte du nu? På vilket vi kommer mina insatser till nytta när det inte går att påverka våra politiker att få ett vargfritt Sverige?

32. Kjell Lennartsson

2013-04-02 14:03

ja jäklar då vet ni nog vad som väntar er, alla säger § 28 visst men inte hur enkelt som helst, många turer innan man blir frikänd.Vet inte om § 28 andvänts i Dalarna vargen flyr ändå Hoppas ni löser detta snabbt så skiten flyr därifrån, va det inte någon djurvän som sa att man skulle skrika Buuuuuu. Prova det hahaha. Lider med er vet hur det är hos oss i Dalarna. Det värsta är att man är rädd o ha sina barn ute på gårdarna, inte klokt

31. Jag tror inte att 200+årets valpar=? skjuts till hösten

2013-04-02 14:03

Kjell Lennartsson, lägg inte ord i min mun - jag har inte skrivit att jag tror att det är möjligt att få politikerna att besluta om ett vargfritt Sverige. Politik är inte att arbeta för lagars fortbestånd, politik är att vilja ändra vad som är fel. Och det innebär att jag inte arbetar för befintliga politikers vilja. Jag arbetar för ändring, därför att nuvarande rovdjurspolitik är skadlig, rentutav farlig, och strider mot folkvett och sunt förnuft. Sådana lagar får ej, och kan ej bestå. Vargstammen har redan gått oss och politikerna ur händerna. Det kan vi inget göra åt, men det kräver att vi tänker långsiktigt. Vargstammens tillväxt sätter snäva tidsramar.
Jag vet inte hur många vargar vi har, men Lennartsson, tänk genom vad som krävs för en lyckad genomförd jakt som säkert minskar antal vargar! Det lär inte räcka vare sig med 200 eller 400 dödade vargar, och det är precis lika svårt att få skjuta 200 vargar som det är att få skjuta alla - det är fn omöjligt! Du kanske själv såg hur det gick med jakten på ynka 16 vargar? Men skall antalet vargar reduceras så är, tvärtemot vad du påstår, antalet vargar som skjuts väsentligt. Jag begriper inte syftet med dina möten med Ek – tror du verkligen att det på så vis är möjligt att minska antal vargar?
Jag motarbetar inte en reducering av vargstammen, men jag inser fakta: Ek kan inget göra och GYBS har ingen som helst betydelse. Det är vad som står i lagen och dess förarbeten som betyder något. Och då är det bland annat Göran Perssons lag från 2001 samt Fredrik Reinfeldts lag från 2009 som styr det hela. Lagen från 2009 hänvisar till 2001 års lag, därmed har båda som mål en långsiktigt livskraftig vargstam i Sverige med det uttalade syftet att uppfylla alla vargförpliktiganden Sverige skrivit under på. Svenska staten kan inte kräva att Norge håller sig med vargar, och svenska staten har ingen rätt att utrota svensk och finsk renskötarkultur. Då är det bara att läsa förutsättningarna för 2001 års lagstiftning, där står det kristallklart att Sverige skall hysa minst 5000 vargar för att uppfylla kraven på långsiktighet och livskraftighet! Det är dit vi är på väg, du är lurad om du tror att GYBS/MVP är hindret.
Lag och statens jäviga tjänstemän är hinder. Lennartsson, anslut dig till kraven på ett vargfritt Sverige så kommer dina insatser till verklig nytta. Ingen vill ha varg i sin omgivning, och därför är ett vargfritt Sverige det enda mål som vi alla kan och kommer att samlas kring.

30. #28 Per

2013-04-02 10:41

I år så har vargen verkligen dragit söderut. Här är vargobservationer överallt just nu, för två veckor sedan hade vi en varg i grannens trädgård och just nu ligger ett får hos en annan granne och väntar på besiktning. Att älgstammen tar skada av en stor vargstam är definitivt . Ett revir behöver mellan 4-8 älgar i vinterstam för sin försörjning och kommer älgstammen under denna brytpunkt så är jakten slut. Vi har som mål här att ligga runt sju älgar i vinterstam så skulle vi få varg här så skulle snart älgstammen kollapsa. Anledningen till att älgstammen ökar på vissa håll i Värmland beror givetvis på att jägarna sparat älg så man inte kommer under brytpunkten. Det går ett tag men sedan kommer vargen sakta men säkert att ta över predationen så jakten sakta med säkert tar slut. SJFs ledning tar vargen på stort allvar nu, de har insett att detta är en ödesfråga för jakten i Sverige. Björn Sprängare fick in en mycket stor och bra debattartikel i Dagens Industri förra veckan som säkert berörde de politiker som förstår samhällsekonomi.

29. #27 961L

2013-04-02 10:41

När jag sa 200 vargar så var det med utgångspunkt för vad om finns nu. Det är helt riktigt att man borde även räkna in årets reproduktion. Men då vi inte vet hur stor den är så tog jag inte med den i resonemanget. Men antalet är inte det väsentliga det är nog mer din inställning till att agera som skrämmer mig. Du menar att det inte går att få våra politiker att avliva 200 vargar, men du tror själv på möjligheten att få våra politiker att avliva alla vargar. Hur får du ihop den ekvationen? Tror du det är lättare att övertyga politikerna att skjuta alla vargar än att övertyga dom att vi kan ha 100 vargar som GYBS enligt art och habitatdirektivet med vetenskapliga fakta i botten och ett tak om 160 vargar ? Logiken i ditt resonemang haltar en aning. Att motarberta en reducering av vargstammen som du med flera gör leder givetvis till att vi får fler och fler vargar och vi kommer längre och längre ifrån noll vargar. Nu är det dags att Ni tänker nytt. Vi kan inte hålla på så här längre, vi måste enas och gemensamt jobba för en reducering av vargstammen, annars går denna fråga oss helt ur händerna.

28. Kjell Lennartsson

2013-04-02 10:02

hej igen vi är ihärdiga. Har du tänkt på hur ofta det står att varg alfa par och revir flyr Dalarna forskarna står helt ovetande, JAG tror det beror på att älgen o rådjuren är snart slut och det värsta som kan hända att de travar söderut för vilket helvete det kommer bli, dels mkt mer tätbebyggt och otroliga mat resurser. Naturigtvis skriker Liberg o djurvän att det tjuvskjuts men där finns ju inga bevis. Tita bara på skogskillen i Orsa som polisen jaga när han gjrde sitt jobb SKAMLIGT. Får vargen fäste i Södermanland lär de inte flytta sig förrän det ser ut som i Dalarna. Jag vet att en del skriker att älgstammen inte tar skada men från att haft 6 älgar på tilldelning fick vi kämpa för att få EN. Hur kul är det o vara hundförare och jakten är slut på första dagen om man nu törs släppa hunden.Samtidigt som en del skriker om att man ska vara tvungen attgöra eftersök. Nej bojkotta allt vad LST vill. Nä jäklar om inte alla jägare ställer upp nu så kommer detta att gå åt helvete med rekord fart. Alla måste vara med o påverka sina medlemmar även SJF. Tiden går fort, pressa EK

27. Lena Ek arbetar för att 400 vargar skall avlivas?

2013-04-02 07:43

Citat "hon jobbar just nu för att vi skall kunna reducera stammen med 200 st". Om stammen skall reduceras med 200 st till nästa vinter(?) så måste ca 400 vargar (200 + årets valpar) avlivas kommande höst/vinter. Tror Kjell Lennartsson att Lena Ek "arbetar" för att 400 vargar skall skjutas i en kommande jakt? Och om hon nu mot förmodan verkligen arbetar för detta, tror Lennartsson då att det finns någon politisk och administrativ (SNV!) möjlighet att avliva 400 vargar?
Jag tror det inte! Vargsituationen har för länge sedan gått över styr. Trots att statsanställda forskare hela tiden spelar upp pjäsen om svår inavel så växer vargstammen, vargzonen är redan för liten och angränsande län blir nya varglän. I sitt aprilskämt skriver Moilanen "Den nuvarande situationen, med vargarna isolerade söder om renskötselområdet, tär för mycket på både politiker och tjänstemän. Situationen är ohållbar". ”Tärandet” är nog redan sanning, och ohållbarhet är på väg att förverkligas. Jag kan tycka att såväl Lennartssons argument som mål är sympatiska och begripliga. Problemet är att Svenljungagruppen mer eller mindre är ensamma om att fortfarande tro det är möjligt att ha en vargstam om säg 180 djur. SJF tiger som muren (vindkantring på gång?), Ek och regeringen är tydligt och smärtsamt medvetna om att vargodlingen i Mellansverige är en omöjlighet, därav alla krumbukter. Detsamma gäller vargfolket, inklusive alla partiska och illojala tjänstemän och ”forskare”. För dem är det viktigaste att till Rysslands vargstam ansluta de svenska vargarna de nu lyckats odla fram. Därmed blir situationen permanentad och Projekt Varg äntligen i hamn. Därför ser vi nu denna våldsamma attack mot renskötseln, nu skall ett vargrevir etableras i renbetet, kosta vad det kosta vill. Kjell Lennartsson, er analys är redan föråldrad. Gör det rätta, kräv ett vargfritt Sverige och lägg krafterna på landsbygdens samling mot vargpolitiken.
Mats #6, Lena Ek är inte okunnig, hon är bakbunden. Hindren mot licensjakt har inget med GYBS att göra, Dag Lindgrens kritik är meningslös. Lindgren arbetar för en på sikt obegränsad vargstam, men han är lite putt på fd kollegor.

26. # 25 Per

2013-04-01 21:04

Tack för ditt trevliga inlägg. Du tar upp jaktstopp på vildsvin som en protesaktion. Men jag tror inte på ett jaktstopp på vildsvin av två anledningar. Första anledningen är att den slår mot bönderna och många av oss jägare är själva bönder. Och sedan får vi aldrig hundraprocentig uppslutning. Skall en strejk fungera så är det som gäller annars så skall man låta bli. Ingen vet om vi i Svenljungagruppen lyckas påverka våra politiker men försöker man inte så vet man ju inte om det kunde gått. Men en sak är säker, det blir en utdragen och segsliten process som kräver att alla jägare, bönder och samer enigt sätter ner foten och visar uthållighet och tålamod. Ingen organisation kommer att lösa denna fråga själv utan här måste alla drabbade samarbeta och börja dra åt samma håll. Då först kan vi nog flytta denna tunga börda som vargen är för landsbygdsbefolkningen åt rätt håll. Sköt om dig nu så kör vi på åt samma håll.

25. Kjell

2013-04-01 19:07

Ja vi får väl se vad som händer, bra om ni agerar men vänta inte för länge Centern klarar sig nog inte ett år till. Men vad tror du om ett stopp på gris ett halvår eller år tror du inte då att vanliga Svensson går i taket och då kan vi förhandla öga för öga. Tror i te ni heller vill ha varg tror faktiskt att den summan är under 10 000 som verkligen vill ha varg i närheten av sig. MEN vi kämpar på, tyvärr vet jag inte om eftersöksstrejken hos oss i Dalarna gett något,står aldrig nått i tidningarna. Svaret är djuret lindrigt skadat inga åtgärder vidtagna, visst är det sorgligt. Kämpa på

24. # 19 961L

2013-04-01 17:28

Lena Ek lovade inte att ta livet av en enda varg, men hon jobbar just nu för att vi skall kunna reducera stammen med 200 st. Detta under förutsättning att vi har GYBS och att vi uppfyller alla andra kriterier i art och habitatdirektivet och det menar vi att vi nu gör. Därför är det viktigt att vi stödjer henne med väl underbyggda argument då hon i sin tur måste kunna argumentera för saken. Du säger att noll varg skulle varit en bättre utgångspunkt för en förhandling. Men noll är inte förhandlingsbart med en enda politiker då de inte har stöd för detta i svensk lag eller i art och habitatdirektivet. Vi menar att vi måste utnyttja art och habitatdirektivet till vår fördel juridiskt så långt det går. Och det går faktiskt att hävda GYBS på 100 vargar med utgångspunkt från art och habitatdirektivet. Går vi den vägen så lyssnar våra politiker och så kan vi komma igång med en reducering av vargstammen.

23. # 20 Stockholmaren

2013-04-01 17:27

Det handlar inte om att vi rackar ner på Per. Det handlar om att han i kommentar efter kommentar kommer med påståendet att vi vill ha 180 vargar. Vi vill ha så få vargar som möjligt och noll är givetvis bättre än 180. Men vi anser också att 180 är bättre än 380, 1000 eller kanske 2000. Därför jobbar vi för att få ner stammen så mycket som möjlig. Det gör vi efter de demokratiska förutsättningar som vi har och i dag så har vi inte möjlighet att få noll varg lagligt. Vi har lagar och avtal som stiftas och undertecknats av demokratiskt valda politiker som vi måste följa. Att du tycker det är korkat att följa de lagar och avtal som våra politiket stiftat är ju upp till dig men det är ju det som större delen av vårt samhälle bygger på. Sedan så kan dessa lagar och avtal vara felaktiga och korkade men då måste vi jobba för att de ändras. Det är en mycket långsam och trög process där man skall vända en opinion och sedan få med sig politikerna så under den tiden så får vi jobba utifrån de lagar som vi har. Du undrar hur vi kan stödja att Lena Ek jobbar för 180 vargar när sårbarhetsanlysen visar på 38 vargar. Men på de 38 vargarna skall även läggas en bedömning av katastrofrisk. Forskarna kom fram till att vi skulle behöva 100 vargar inkl katastrof. Vi menar att de tog till för mycket och det hade räckt med 60 vargar. Utifrån detta värde skall GYBS sättas och det som står i direktivet är att GYBS skall vara betydligt över MVP. NVV menar att GYBS skall vara 380 och Lena Ek argumenterar för 180. När vi hade möte med henne så påpekade vi att GYBS kan ligga på 100 vargar och vi visade hur vi hade kommit fram till det. Hon kan givetvis inte på direkten säja att så är det. Men förhoppningsvis så väger våra argument över en del på vår sida i vågskålen. Vår bedömning är att hon förstår landsbygdens problem med vargen sen får framtiden visa om vi hade fel. Vår uppfattning är att vi bör stödja henne tills hon visat något annat. För min del så tycker jag det är tidspillan att vi hela tiden skall behöva försvara oss gentemot Er som tror på nollvisionen när vi jobbar för en reducering. Vi har ju samma mål - så lite varg som möjligt - och då borde vi kunna ena oss och utnyttja de resurser som vi har så effektivt som möjligt.

22. # 21 Per Andersson

2013-04-01 17:25

Bra att du nu skriver ut ditt namn. Det ger en seriösare bild av den man debatterar med. Om en man eller några få eftersöksmän strejkar så ger det en väldigt liten effekt då det är någon annan som tar din plats. För att en strejk skall få kraft så krävs 100% uppslutning och då måste alla kliva av samtidigt. Vi har sagt i kommentar efter kommentar att vi anser att vargstammen skall spridas i området söder om renbetesland. Ingen skall behöva ha ett revir i mer än 3 år. Kontentan av det är att ni i Dalarna och Värmland får mindre varg och vi här nere får troligtvis mer varg.. Kan jag vara mer tydlig? Jag håller med dig om att jag inte tycker att vargen tillför något. Vi människor har varit toppredatorer i tusentals år och kan utan tvekan vara det i tusen år till utan problem för ekosystemet. Det är stor skillnad på att säga att man vill ha 180 vargar och att man jobbar för att ha max 180 vargar. Skillnaden i detta på ligger i att om man vill ha 180 vargar så jobbar aktivt för det och kanske ser till att det blir ännu mer, kanske 500 vargar. Vi jobbar för att få så lite varg som möjligt och ett tak så att inte NVV skall kunna glida iväg med och vi får flera tusen vargar så som man gjort med björnen.

21. Tack

2013-04-01 10:31

Tack ni som stödjer mitt uttalande. Jag har gjort vad jag kunnat inte gjort eftersök på 5 år och kommer aldrig att göra det så länge vi har varg. Men Kjell en sanning är väl att ni aldrig sagt var era 180 vargar ska vara, helt säker på att ni inte heller vill ha dom. Visst är det bra om ni oxå skippar eftersök men passa er för Ek hon är på krigsstigen mot oss som vill ha noll varg. Vargen har inga fördelar som jag kan se det. Självklart ska ni fortsätta o driva det ni tror på Kjell. Men att påstå att jag ljuger när ni vill ha 180 vargar är väl ändå inte sant. När man läser inläggen tycker jag mig märka att förtroendet för Ek omer inte är så stort längre. Varevfall inte i Dalarna där vek vi aldrig ner oss

20. Nollvision

2013-03-31 22:11

Kjell, att racka ner på Per hjälper föga. Att motivera honom att strida för sin nollvision är däremot något som hjälper även dig att få ned antalet varg till 150. Vi som har förnuftet kvar har ju faktiskt samma mål; att förhindra att den ryska vargstammen sprider sig till Sverige och att försöka minimera antalet som ändå på artificiell väg genom helikoptertransport eller genom osannolik långvandring tagit sig ned till "vargbältet".
Vad jag förstår vill Ek ha 180 vargar, oklart om det är ett golv eller ej. Varför stödja detta när det faktiskt går att inom EU's art- och habitatsdirektiv ange GYBS till 38?
Varför nöja sig ens med det? EU-direktivet är ju uppenbart skrivet av ekofascister och en partsinlaga, inte värt pappret det är skrivet på!
Sunt förnuft och all tillgänglig erfarenhet säger att man ska förhindra den ryska vargstammen med sina enorma problematiska konsekvenser att sprida sig till Sverige.
Få Ek att argumentera för varför vi ska ha ens en enda varg i Sverige och få henne att tala om för de som drabbas varför det är så viktigt!
Att hänvisa till EU-direktiven är som att hänvisa till bibeln (3 Mos 24:16)"Var och en som smädar Herrens namn skall straffas med döden, hela menigheten skall stena honom."
Lika korkat att följa rovdjursdyrkarnas bibel som att följa vissa stycken ur den kristna bibeln.
Det är bara fanatiska dyrkares tankar i EU-direktivet som inte skall eller bör tas på allvar. Detta borde vara allmänt känt vid det här laget och det är en skam att politiker, likt präster, okritiskt bejakar det som står i religiösa uråldriga dokument.

19. Kjell Lennartson - hur många vargar lovade Ek ta livet av?

2013-03-31 22:11

Citat Kjell Lennartsson: "Boka möte med Miljöminister och säg till henne att hon måste se till att skjuta varenda varg".
Vad jag förstår så har Per varit lika lyckosam (noll döda vargar) som Svenljungagruppen, och det utan att ödsla tid på möten med Ek.
SJF har i tiotals år hånat nollvisionen, men har med sitt krav på upp till två vargrevir i varje län fått se vargstammen öka med ca 20 % årligen sedan 80-talets början.
I dagsläget hade vi knappast haft fler vargar även om Miljöpartiet varit ensamma i Rosenbad under denna tid. Så sämre förhandlingsmål än 150 vargar över hela landet går nog inte att hitta.
Med facit i hand så är det bara att konstatera att noll vargar som förhandlingsmål hade varit minst lika bra.
Så, Lennartsson, efter 30 år med en misslyckad vargpolicy borde det vara dags att byta. Det finns inget vare sig folkligt eller politiskt stöd för drygt 7 skadedjur/län. I takt med vargstammens spridning så ökar stödet för noll vargar snabbt både bland allmänhet och i riksdagen, ett vargfritt Sverige är det självklara målet för alla som lärt känna vargens kapacitet som skadedjur. Vargfritt är också det enda mål som kan samla LRF, JRF, SJF, renägare, fäbodbrukare, hästsport, hundägare etc.

18. #15

2013-03-31 22:10

HIGH FIVE, PER

17. # 15 Per – Vad väntar du på Per ?

2013-03-31 17:44

Du håller som vanligt på att sprida en massa lögner om oss. För det första så det är ingen som haft igång en större strejk än den vi hade förra året. Här nere var det totalt stopp på trafikeftersök och det var 100% uppslutning i leden till skillnad mot många andra områden. Hela tiden sitter du och skriver att vi i Svenljungagruppen vill ha en massa varg. Men tror du på fullt allvar att vi skulle lägga så här mycket tid på denna fråga om det var målet? Vi tror dock inte på att sitta still och vänta på att en nollvision skall inträffa. Vi jobbar för att vi skall få ner vargstammen så mycket som möjligt inom de demokratiska lagar som vi har. Men om du tror på en nollvision så sätt igång med att jobba för det. Vi lever i en demokrati så det är inget mer än din egen självinsikt som borde hindra dig. Boka möte med Miljöminister och säg till henne att hon måste se till att skjuta varenda varg. Be henne att övertyga övriga partier och EU att alla vargar skall bort så får du se. Hon kanske lyssnar på dig. Hade du lyckats med det så hade vi varit många som varit imponerade över dig Per. Vad väntar du på?

16. #12 + #13

2013-03-30 10:25

Tyskterriern har rätt.SJF skulle ha sagt nej för trettio år sedan. Problemet är att staten har fött jägarorganisationerna i alla år och skapat ett ekonomiskt beroende.Alla bör inse att jägarorganisationernas arbete för vilt och jakt är ett "måste". Tänk tanken att SNF får uppdraget i ställe.Problemet är inte GYBS utan en global miljörörelse som är för bevarande av rovdjur. Proppen är Janez Potocnik EU-kommisionen.Läs hans FB trafik och få en uppfattning om hur många som vill ha hans hjälp att stoppa all form av jakt.
Tyvärr finns alldeles för många stolpskott som skulle ta jobb som eftersöksjägare hos LST. Se bara hur antalet rovdjursspårare som kommer fram.NV ordnar säkert certifieringen. Vi ska behålla alla jaktangelägenheter inom SJF & JRF.

15. Seriöst

2013-03-30 10:25

Det är i egentligen ingen ide att Svenljunga håller på omfattar med Ek. För de har ju ingen aning om hur det är o ha varg. De har ju inte mångårig var de o Ek ska ha dessa vargar. Dalarna o Värmland vi kör på vi ger oss aldrig. Varför kommer inte Ek till Dalarna jo för det är lättare att kompromissa med de som vill ha varg. För mig an Svenljunga lägga ner ni har fått den publicitet ni ville och tror de som har varg blev lika besvikna denna gång som förra når ni vek ner er, egentligen ni har inte varg driver ni detta för att ni r rädda för eran löshundsjakten ska försvinna.

14. Kjelle #12

2013-03-30 10:25

Och av vilken anledning skulle inte statliga eftersöksjägare kunna ha papper på att ha en meriterad hund??

13. hmmm...

2013-03-29 21:58

jag tycker Svenljungagruppen uppträder precis som SJF gjort i trettio år i denna fråga... man litar på att politikerna bryr sig om vad man tycker.... tyvärr... man tycker de borde lärt sig nåt under alla dessa år... det behövs ett oerhört massivt motstånd mot den vargpolitik som drivs för att de skall ändra på den, inte en massa utlovade avbrutna strejker av en grupp som är beredda att vänta och se... för många av oss andra är det redan för sent, jakten är borta, och dessa områden blir fler och fler... men det verkar de inte inse... eller vill inte...

12. # 9

2013-03-29 21:58

Vadå statliga eftersöksjägare? Vilket stolpskott som helst får inte gå på eftersök. Först måste du ha papper på att du har en meriterad hund.

11. Gybs

2013-03-29 21:57

Eftersom Svenljungagruppen har blivit så intresserad av gybs,så nu undrar jag hur det i era ögon ser ut för vargens gybs i Värmland, vi har tjugofem revir och med ett par hundra vargar, det finns snart inte ett hektar som inte besöks av denna ohyra regelbundet, så när ni nu pratar så mycket om detta gybs så hoppas jag ni pratar för dessa stadsnära bygder ni kommer från.

10. Trovisshet en dygd eller belastning?

2013-03-29 14:26

Tack för informationen, nu förståår jag hur ni resonerar. Skulle önska att jag kunde dela er trovisshet om Lena Eks/regeringens förmåga/vilja. Men jag håller fast vid min princip att bedöma politikers vilja/förmåga: "Det är vad man gör och inte vad man säger som räknas".
Jag delar också Mats förvåning över att JRF/SJF oförmåga att informera Lena Ek framför allt ställt mot vad som bla Gunnar G påstått gjorts . Någon slirar på sanningen.

9. Rätt av Svenjungagruppen

2013-03-29 09:42


Sverige har aningslöst skrivit på FN och EU konventioner och nu upptäckt att man har avsagt sig bestämmanderätten i miljöfrågor.I vargens fall är det direktiven om biologisk mångfalld. NV stöder sitt agerande på EU och kan vara i koflikt med regering utan att det händer något. Att återta suveränt självbestämmande är komplicerat.Strejk är ett trubbigt vapen och kan slå tillbaka genom att NV inrättar statliga eftersöksjägare. I förlängningen kan jägarorganisationernas "allmäna uppdrag" urholkas och ekonomiskt rasera SJF & JRF.Våra största fiender är de internatonella miljöorganisationerna. Strejk är inte rätt i dagsläget. Läs gärna om Rewilding Europe, EU:s Environmetal Commision och NV: EU och Internationellt.


8. #3 Kanske

2013-03-29 09:42

Är det ett jobb för Landsbygdsministeriet !

7. Hemsida

2013-03-29 09:41

Var i eran hemsida övertygar ni mig?

6. Bra jobbat!

2013-03-28 23:02

Jag blir dock oerhört förvånad över Lena Eks okunskap? Har inte JRF och SJF informerat om tex Dag Lindgrens kritik mot den genetiska bluffen eller frågan om adaptiv förvaltning? I så fall har svenljungagruppen min yttersta respekt. Jag förstår för övrigt inte varför Dag Lindgrens argument inte stenhårt förs fram av jägarförbunden. Genetikspöket är ju det enda hindret kvar för NVV att tvingas förklara GYBS och inleda licensjakt på varg.

5. "Då vi känner att vi har en Miljöminister"

2013-03-28 23:01

Vad är detta för snack?

4. Fortsätt strejken!!!

2013-03-28 23:00

Fortsätt strejken det är det enda raka. Hon har mötet med er för att försöka få ett så bra samarbete med er men hon har inte kommit med någonting som ändrar antalet vargar eller ändrad rovdjurspolitik. Hon erkänner att hon har tappat greppet på NVV som kör över allt och alla även politiker. Ni kan ju fråga var landsbygdsministern Erlandsson gömmer sitt huvud (gör han som strutsen?)

3. NVV klarar inte att ta fram GYBS!

2013-03-28 22:59

NVV är klart olämplig att ta fram GYBS då de helt klart har tagit en politisk ståndpunkt i vargfrågan. De är hög tid att regeringen inser att NVV's flummiga tjänstemän inte är kapabla att leverera objektivitet när det gäller rovdjur.

2. Eftersöksstrejken

2013-03-28 22:59

Vet inte om jag är så imponerad, däremot är jag mot de som står för eftersöksstrejken. Varför vill ni ha varg och vill ni ta emot 3-4 revir

1. Att köpa sig tid !

2013-03-28 22:59

Är en förmåga som många politiker besitter. Tänk på att orsaken till att dom har blivit politiker är att dom har en nästan omänsklig förmåga att dupera omgivningen !
Många psykopater har den förmågan när det gäller att rädda sitt eget skinn !
Tänk på att vi jägare är lättlurade. Om någon säjer att "ni kommer att få skjuta varg" då tror vi att den är Messias.
Men men, Ek har väl gjort ett förtroendeingivande intryck tidigare.
Eller?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons